Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có:  Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021; Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư 31/2018/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hợp tác xã giải thể, phá sản...
 

DOANH NGHIỆP

 

* (702/TTg-ĐMDN) - Ngày 29/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 702/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chuyển thành công ty cổ phần.

 

* (5559/BGTVT-QLDN) - Ngày 28/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 5559/BGTVT-QLDN về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

* (4891/VPCP-KTTH) - Ngày 24/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4891/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn đối với doanh nghiệp lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai.

 

* (40/2018/TT-BTC) - Ngày 04/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (2033/TCT-CS) - Ngày 25/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2033/TCT-CS về chính sách thuế.

 

* (2008/TCT-KK) - Ngày 25/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2008/TCT-KK về việc kê khai điều chỉnh bổ sung thuế bảo vệ môi trường. 

 

* (1985/TCT-KK) - Ngày 24/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1985/TCT-KK về việc xử lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

 

* (1997/TCT-CS) - Ngày 24/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1997/TCT-CS về việc giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất.

 

* (1995/TCT-CS) - Ngày 24/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1995/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất.

 

* (1993/TCT-CS) - Ngày 24/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1993/TCT-CS về chính sách thuế.

 

* (1992/TCT-CS) - Ngày 24/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1992/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (1980/TCT-KK) - Ngày 23/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1980/TCT-KK về việc nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

 

* (1887/TCT-CS) - Ngày 22/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1887/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (1503/QĐ-TCHQ) - Ngày 18/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1503/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

* (1848/TCT-KK) - Ngày 18/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1848/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (1846/TCT-KK) - Ngày 18/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1846/TCT-KK về việc hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa.

 

* (1844/TCT-KK) - Ngày 18/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1844/TCT-KK về việc quản lý thuế đối với kinh doanh bất động sản.

 

* (1843/TCT-PC) - Ngày 18/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1843/TCT-PC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng.

 

* (1841/TCT-TNCN) - Ngày 18/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1841/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

 

* (1840/TCT-TNCN) - Ngày 18/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1840/TCT-TNCN về việc xác nhận thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản phụ cấp.

 

* (1814/TCT-CS) - Ngày 16/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1814/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (1801/TCT-TNCN) - Ngày 16/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1801/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

 

* (1783/TCT-HTQT) - Ngày 14/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1783/TCT-HTQT về việc hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc.

 

* (1773/TCT-CS) - Ngày 14/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1773/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

 

* (1762/TCT-QLN) - Ngày 11/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1762/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp.

 

* (1748/TCT-CS) - Ngày 11/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1748/TCT-CS về chính sách thuế.

 

* (1730/TCT-KK) - Ngày 10/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1730/TCT-KK về việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

 

* (1725/TCT-KK) - Ngày 10/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1725/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (1690/TCT-CS) - Ngày 08/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1690/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (44/2018/TT-BTC) - Ngày 07/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

* (1655/TCT-DNL) - Ngày 07/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1655/TCT-DNL về việc xuất hóa đơn đối với quà tặng, khuyến mãi.

 

BẢO HIỂM

 

* (528/2018/UBTVQH14) - Ngày 28/05/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021.

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

* (5086/VPCP-NN) - Ngày 30/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5086/VPCP-NN về việc báo cáo Quốc hội tình hình quản lý Nhà nước về đất đai.

 

* (5045/VPCP-NN) - Ngày 30/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5045/VPCP-NN về Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

* (67/NQ-CP) - Ngày 25/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 67/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lâm Đồng.

 

* (66/NQ-CP) - Ngày 25/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hải Phòng.

 

* (65/NQ-CP) - Ngày 25/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 65/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hà Nội.

 

* (50/NQ-CP) - Ngày 10/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông.

 

ĐẦU TƯ

 

* (5044/VPCP-NN) - Ngày 30/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5044/VPCP-NN về việc xác định nghĩa vụ tài chính khi được gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

 

* (5027/VPCP-CN) - Ngày 29/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5027/VPCP-CN về việc báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

 

* (675/TTg-CN) - Ngày 28/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 675/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

 

* (4872/VPCP-KTTH) - Ngày 24/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4872/VPCP-KTTH về việc ưu đãi đầu tư của Dự án công nghiệp nặng Doosan Việt Nam.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (784/QĐ-BTC) - Ngày 25/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 784/QĐ-BTC về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

 

* (13/2018/TT-NHNN) - Ngày 18/05/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

* (03/2018/NQ-HĐTP) - Ngày 15/05/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân.

 

* (31/2018/TT-BTC) - Ngày 30/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2018/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hợp tác xã giải thể, phá sản.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (3009/KH-TCHQ) - Ngày 30/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch 3009/KH-TCHQ về việc triển khai hệ thống Quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi.

 

* (4979/VPCP-KSTT) - Ngày 28/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4979/VPCP-KSTT về việc chuẩn hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

 

* (2896/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 24/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ về việc hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

 

* (2767/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2767/TCHQ-TXNK về việc phân loại "động cơ máy thủy".

 

* (1481/GSQL-GQ3) - Ngày 21/05/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1481/GSQL-GQ3 về việc vướng mắc chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ.

 

THƯƠNG MẠI

 

* (10/2018/TT-BCT) - Ngày 24/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (9513/QLD-ĐK) - Ngày 29/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9513/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/07/2014.

 

* (9512/QLD-ĐK) - Ngày 29/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9512/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (9511/QLD-ĐK) - Ngày 29/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9511/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

 

* (9510/QLD-ĐK) - Ngày 29/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9510/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành.

 

* (3015/BYT-QLD) - Ngày 28/05/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 3015/BYT-QLD về Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện.

 

* (192/TB-VPCP) - Ngày 25/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 192/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc.

 

* (4902/VPCP-KGVX) - Ngày 25/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4902/VPCP-KGVX về việc sơ kết Chương trình phối hợp 90/CtrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về an toàn thực phẩm.

 

* (2956/BYT-KCB) - Ngày 25/05/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 2956/BYT-KCB về việc bảo đảm y tế cho Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh Đại học và Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm 2018.

 

* (473/CT-BYT) - Ngày 24/05/2018, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 473/CT-BYT việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2018.

 

* (8998/QLD-ĐK) - Ngày 22/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8998/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (8997/QLD-ĐK) - Ngày 22/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8997/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (đợt 161).

 

* (8996/QLD-ĐK) - Ngày 22/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8996/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (8969/QLD-MP) - Ngày 22/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8969/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

 

CHỨNG KHOÁN

 

* (803/QĐ-BTC) - Ngày 28/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 803/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

 

GIAO THÔNG

 

* (1086/QĐ-BGTVT) - Ngày 29/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1086/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô" để áp dụng trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô.

 

* (5028/VPCP-CN) - Ngày 29/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5028/VPCP-CN về kế hoạch hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

 

* (4988/VPCP-CN) - Ngày 28/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4988/VPCP-CN về việc khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

* (28/2018/TT-BGTVT) - Ngày 14/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 28/2018/TT-BGTVT về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

* (27/2018/TT-BGTVT) - Ngày 14/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 27/2018/TT-BGTVT về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (2101/BGDĐT-KHCNMT) - Ngày 24/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2101/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

* (1907/QĐ-BGDĐT) - Ngày 22/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1907/QĐ-BGDĐT về việc thu hồi Quyết định 1475/QĐ-BGDĐT ngày 17/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020".

 

* (10/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 30/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

* (09/2018/TT-BCT) - Ngày 23/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2018/TT-BCT về việc quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường.

 

* (1783/QĐ-BNN-TCCB) - Ngày 18/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1783/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt bổ sung tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021.

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (14/CT-TTg) - Ngày 25/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

 

* (788/QĐ-BTTTT) - Ngày 24/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 788/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Phòng, chống tác hại của thuốc lá".

 

* (769/QĐ-BTTTT) - Ngày 22/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 769/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII.

 

* (776/QĐ-BTTTT) - Ngày 21/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 776/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I.

 

* (775/QĐ-BTTTT) - Ngày 21/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 775/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II.

 

* (774/QĐ-BTTTT) - Ngày 21/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 774/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III.

 

* (773/QĐ-BTTTT) - Ngày 21/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 773/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV.

 

* (772/QĐ-BTTTT) - Ngày 21/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 772/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V.

 

* (770/QĐ-BTTTT) - Ngày 21/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 770/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI.

 

* (768/QĐ-BTTTT) - Ngày 21/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 768/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII.

 

* (767/QĐ-BTTTT) - Ngày 21/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 767/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (599/QĐ-TTg) - Ngày 25/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 599/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang trong thời gian giáp hạt năm 2018.

 

* (596/QĐ-TTg) - Ngày 25/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 596/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

 

* (191/TB-VPCP) - Ngày 24/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 191/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

 

HÌNH SỰ

 

* (02/2018/NQ-HĐTP) - Ngày 15/05/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (202/QĐ-UBQGNCT) - Ngày 30/05/2018, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam ban hành Quyết định 202/QĐ-UBQGNCT về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

 

* (592/QĐ-TTg) - Ngày 23/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 592/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban công tác tài chính vi mô.

 

CÔNG NGHIỆP

 

* (199/TB-VPCP) - Ngày 31/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 199/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về phát triển công nghiệp xi măng.

 

* (598/QĐ-TTg) - Ngày 25/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 598/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (83/2018/NĐ-CP) - Ngày 24/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.

 

* (05/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

* (1176/QĐ-BTP) - Ngày 25/05/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1176/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

 

* (04/2018/TT-BTP) - Ngày 17/05/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước.

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

* (01-QĐi/TW) - Ngày 10/05/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 01-QĐi/TW về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

 

NGOẠI GIAO

 

* (4983/VPCP-QHQT) - Ngày 28/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4983/VPCP-QHQT về việc đề xuất xây dựng Báo cáo rà soát quốc gia đa chiều của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

 

* (2612/QĐ-UBND) - Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2612/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

 

* (2596/QĐ-UBND) - Ngày 28/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2596/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

 

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

 

* (118/KH-UBND) - Ngày 25/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 118/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển".

 

* (2180/QĐ-UBND) - Ngày 24/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2180/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.

 

* (2480/QĐ-UBND) - Ngày 23/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2480/QĐ-UBND về việc thí điểm giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý Nhà nước về lĩnh vực nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 

* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (2180/QĐ-UBND) - Ngày 24/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2180/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

 

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh" vay vốn Quỹ Phát triển Ả rập Xê út.

 

* (19/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh.

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

 

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

* (15/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

UBND TỈNH LONG AN

 

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An.

 

UBND TỈNH AN GIANG

 

* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM

 

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

 

* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

UBND TP.ĐÀ NẴNG

 

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm.

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

UBND TỈNH KIÊN GIANG

 

* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

UBND TỈNH CÀ MAU

* (09/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.