(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 18/05/2013 - 24/05/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 DOANH NGHIỆP

 * (SMS: 760/QD-TTg) - Ngày 21/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 760/QĐ-TTg về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi chuyển Tổng công ty Mía đường I - CTCP thành công ty cổ phần. 

* (SMS: 53/2013/ND-CP) - Ngày 18/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

* (SMS: 753/QD-TTg) - Ngày 17/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 753/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2013 - 2015.

* (SMS: 679/TTg-KTN) - Ngày 15/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 679/TTg-KTN về việc tháo gỡ khó khăn về nhiên liệu cho Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai.

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 * (SMS: 71/2013/TT-BTC) - Ngày 23/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu.

 * (SMS: 2702/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 20/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2702/TCHQ-KTSTQ về việc ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho các dự án sản xuất cồn sinh học.

 * (SMS: 08/2013/TT-BXD) - Ngày 17/05/2013, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2013/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.

 * (SMS: 2677/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2677/TCHQ-TXNK về việc truy thu thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng.

 * (SMS: 2666/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2666/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế ô tô nhập khẩu tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

 * (SMS: 2658/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2658/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.

 * (SMS: 1555/TCT-CS) - Ngày 15/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1555/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 2579/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2579/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế xuất khẩu đối với phế liệu thép không gỉ.

 * (SMS: 2568/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2568/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và tạm tạm nhập tái xuất.

 * (SMS: 62/2013/TTLT-BTC-BTP) - Ngày 13/05/2013, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

 * (SMS: 1517/TCT-TNCN) - Ngày 13/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1517/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

 * (SMS: 1514/TCT-TNCN) - Ngày 13/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1514/TCT-TNCN về việc nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

 * (SMS: 1503/TCT-TNCN) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1503/TCT-TNCN về việc vướng mắc xác định đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản.

 * (SMS: 1484/TCT-TNCN) - Ngày 09/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1484/TCT-TNCN về thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản là duy nhất.

 * (SMS: 53/2013/TT-BTC) - Ngày 04/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2013/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh.

 * (SMS: 1417/TCT-CS) - Ngày 04/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1417/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

 * (SMS: 1361/TCT-CS) - Ngày 26/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1361/TCT-CS về chính sách thuế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 2227/UBND-DTMT)
- Ngày 13/05/2013,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2227/UBND-ĐTMT về chủ trương và giải pháp xử lý các dự án được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 54/2013/ND-CP)
- Ngày 22/05/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 54/2013/NĐ-CP về việc bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

 * (SMS: 69/2013/TT-BTC) - Ngày 21/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống hội đồng nông dân Việt Nam.

 * (SMS: 48/2013/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc quy định và quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 * (SMS: 5944/BTC-TCT) - Ngày 13/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5944/BTC-TCT về việc lập hóa đơn đối với điện phục vụ sản xuất điện trong các nhà máy điện.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 2712/TCHQ-GSQL)
- Ngày 21/05/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2712/TCHQ-GSQL về việc gom chung nhiều lô hàng quá cảnh trên một vận đơn, tờ khai hải quan.

 * (SMS: 6225/BTC-TCHQ) - Ngày 20/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6225/BTC-TCHQ về thời hạn gửi kho ngoại quan đối với một số mặt hàng theo Chỉ thị 23/CT-TTg và Thông tư 05/2013/TT-BCT.

 * (SMS: 4329/BCT-XNK) - Ngày 20/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4329/BCT-XNK về việc nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế.

 * (SMS: 1573/QD-TCHQ) - Ngày 17/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1573/QĐ-TCHQ quy định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại các khu vực cửa khẩu đường bộ.

 * (SMS: 1572/QD-TCHQ) - Ngày 17/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1572/QĐ-TCHQ quy định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa.

 * (SMS: 1571/QD-TCHQ) - Ngày 17/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1571/QĐ-TCHQ quy định về việc giám sát hải quan bằng camera tại các khu vực của khẩu sân bay quốc tế.

 * (SMS: 1570/QD-TCHQ) - Ngày 17/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1570/QĐ-TCHQ quy định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại khu vực cửa khẩu cảng biển.

 * (SMS: 2671/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2671/TCHQ-TXNK về việc xác định mã HS hàng hóa nhập khẩu.

 * (SMS: 2664/TCHQ-QLRR) - Ngày 17/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2664/TCHQ-QLRR về việc áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn lấy mẫu hàng hóa trong thủ tục hải quan điện tử.

 * (SMS: 1568/QD-TCHQ) - Ngày 16/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2664/TCHQ-QLRR về việc áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn lấy mẫu hàng hóa trong thủ tục hải quan điện tử.

 * (SMS: 2650/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2650/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu rượu vang nấu ăn theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 2648/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2648/TCHQ-GSQL về việc sử dụng bàn fax Đăng ký và Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu để đăng ký tờ khai và thông quan hàng hóa nhập khẩu.

 * (SMS: 2645/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2645/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

 * (SMS: 2632/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2632/TCHQ-GSQL về việc chuyển xe ô tô của viên chức Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội.

 * (SMS: 399/GSQL-GQ3) - Ngày 16/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 399/GSQL-GQ3 về việc tiếp nhận lô hàng thiết bị thuộc dự án do Chính phủ Ấn Độ tài trợ.

 * (SMS: 398/GSQL-GQ2) - Ngày 16/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 398/GSQL-GQ2 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 397/GSQL-GQ3) - Ngày 16/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 397/GSQL-GQ3 về hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe mô tô hai bánh là quà tặng.

 * (SMS: 395/GSQL-TH) - Ngày 15/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 395/GSQL-TH về việc kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan của văn phòng đại diện Công ty nước ngoài.

 * (SMS: 2625/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2625/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về điều chỉnh định mức.

 * (SMS: 2624/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2624/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc điều chỉnh định mức.

 * (SMS: 2623/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2623/TCHQ-GSQL về việc xác nhận hàng hóa đã qua xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất.

 * (SMS: 3869/VPCP-KTTH) - Ngày 15/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3869/VPCP-KTTH về việc xử lý kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu.

 * (SMS: 159/XNK-CN) - Ngày 15/05/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 159/XNK-CN về việc thông quan xe ô tô nhập khẩu loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

 * (SMS: 158/XNK-TH) - Ngày 15/05/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 158/XNK-TH về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam.

 * (SMS: 391/GSQL-GQ1) - Ngày 15/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 391/GSQL-GQ1 về việc vướng mắc về xác định khối lượng gỗ.

 * (SMS: 4205/BCT-CNNg) - Ngày 14/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4205/BCT-CNNg về việc chuyển giao sản xuất, kinh doanh xe gắn máy.

 * (SMS: 4172/BCT-KHCN) - Ngày 14/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4172/BCT-KHCN về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan.

 * (SMS: 4138/BCT-XNK) - Ngày 13/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4138/BCT-XNK về việc thực hiện Thông tư 20/2011/TT-BCT đối với hàng hóa thuộc các Dự án ODA.

 * (SMS: 2538/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2538/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu 02 xe ô tô là quà tặng của tỉnh Phông - xa - ly Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 * (SMS: 2491/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2491/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam.

XÂY DỰNG

* (SMS: 11/CT-UBND)
- Ngày 14/05/2013,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 52/2013/ND-CP)
- Ngày 16/05/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1813/CT-BGDDT)
- Ngày 22/05/2013,
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 1813/CT-BGDĐT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.

 * (SMS: 3238/QD-BCT) - Ngày 20/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3238/QĐ-BCT về việc bố sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

 * (SMS: 3507/UBND-TH) - Ngày 20/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3507/UBND-TH về việc giải quyết nhu cầu nước sạch sinh hoạt tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội.

 * (SMS: 3186/QD-BCT) - Ngày 16/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3186/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafet, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

 * (SMS: 3881/VPCP-KTN) - Ngày 16/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3881/VPCP-KTN về việc rà soát hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản.

 * (SMS: 2484/QD-UBND) - Ngày 15/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2484/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015.

 * (SMS: 54/2013/TT-BTC) - Ngày 04/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2013/TT-BTC về việc quy định quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1739/QD-BYT)
- Ngày 20/05/2013,
Bộ Y tế ban hành Quyết định 1739/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (đợt 5).

 * (SMS: 1738/QD-BYT) - Ngày 20/05/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1738/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 6).

 * (SMS: 1545/QD-BYT) - Ngày 08/05/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1545/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học.

 * (SMS: 523/QD-BNV) - Ngày 26/04/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 523/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam.

 * (SMS: 437/QD-BNV) - Ngày 16/04/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 437/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Y học dự phòng Việt Nam.

 * (SMS: 435/QD-BNV) - Ngày 16/04/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 435/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam.

 * (SMS: 189/QD-BYT) - Ngày 17/01/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 189/QĐ-BYT về việc ban hành "10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2020" thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

GIAO THÔNG

* (SMS: 3837/VPCP-KTN) - Ngày 14/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3837/VPCP-KTN về chủ trương phá dỡ các tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng.

 * (SMS: 1260/QD-BGTVT) - Ngày 13/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1260/QĐ-BGTVT về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010.

 * (SMS: 09/2013/TT-BGTVT) - Ngày 06/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 09/2013/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 * (SMS: 1715/LDTBXH-TCDN) - Ngày 21/05/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1715/LĐTBXH-TCDN về việc xin ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg.

 * (SMS: 18/2013/TT-BGDDT) - Ngày 14/05/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT về Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

 * (SMS: 28/2013/TB-LPQT) - Ngày 13/05/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 28/2013/TB-LPQT về hiệu lực của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) về thành lập Trung tâm học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam.

 * (SMS: 2998/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 09/05/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2998/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 13/2013/TT-BKHCN)
- Ngày 12/04/2013,
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 13/2013/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

BẢO HIỂM


* (SMS: 3868/VPCP-KTTH)
- Ngày 15/05/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3868/VPCP-KTTH về dự thảo Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 30/2013/QD-TTg)
- Ngày 21/05/2013,

 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/07/2007 về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.

 

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 * (SMS: 11/2013/TT-BTTTT) - Ngày 13/05/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 11/2013/TT-BTTTT về Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch.

 * (SMS: 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA) - Ngày 09/05/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An ban hành Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội.

 * (SMS: 1217/BKHCN-VPCTQG) - Ngày 06/05/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1217/BKHCN-VPCTQG về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2014 của các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ.

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 * (SMS: 690/TTg-KGVX) - Ngày 20/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 690/TTg-KGVX về việc bổ sung Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam vào quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.

 * (SMS: 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL) - Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 692/TTg-KGVX)
- Ngày 21/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 692/TTg-KGVX về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy".

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 56/2013/ND-CP)
- Ngày 22/05/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

 * (SMS: 32/2013/QD-TTg) - Ngày 22/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 32/2013/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 * (SMS: 31/2013/QD-TTg) - Ngày 22/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2013/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 * (SMS: 763/QD-TTg) - Ngày 21/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 763/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020".

 * (SMS: 29/2013/QD-TTg) - Ngày 20/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 29/2013/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 – 2015.

 * (SMS: 755/QD-TTg) - Ngày 20/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 755/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bảo dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

 * (SMS: 688/TTg-KTN) - Ngày 17/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 688/TTg-KTN về việc tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở 11 xã điểm (của Ban Bí thư).

 * (SMS: 1147/QD-BTP) - Ngày 16/05/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1147/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 * (SMS: 195/TB-VPCP) - Ngày 15/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 195/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện công tác giảm nghèo, Chương trình giảm nghèo, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và định hướng thời gian tới.

 * (SMS: 674/TTg-KGVX) - Ngày 15/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 674/TTg-KGVX về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Quyết định 1200/QĐ-TTg ngày 31/08/2012.

 * (SMS: 3069/QD-UBND) - Ngày 14/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3069/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch điện nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015.

 * (SMS: 2836/QD-BCT) - Ngày 06/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2836/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 07/CT-TTg)
- Ngày 22/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

 * (SMS: 4026/VPCP-TCCV) - Ngày 21/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4026/VPCP-TCCV về việc thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính.

 * (SMS: 1387/QD-BYT) - Ngày 24/04/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1387/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 31/03/2013.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 766/QD-TTg) - Ngày 23/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg về việc bố sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính.

 * (SMS: 765/QD-TTg) - Ngày 22/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 765/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 * (SMS: 759/QD-TTg) - Ngày 21/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 759/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 * (SMS: 758/QD-TTg) - Ngày 21/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 758/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 757/QD-TTg) - Ngày 21/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 757/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016.
  * (SMS: 1135/QD-TTCP) - Ngày 21/05/2013,
Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 1135/QĐ-TTCP về việc ban hành chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra văn hóa, xã hội (Vụ III).

* (SMS: 1134/QD-TTCP) - Ngày 21/05/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 1134/QĐ-TTCP về việc ban hành Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II).

 * (SMS: 1133/QD-TTCP) - Ngày 21/05/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 1133/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I).

* (SMS: 27/2013/QD-TTg) - Ngày 19/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

  * (SMS: 1285/QD-BGTVT) - Ngày 14/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1285/QĐ-BGTVT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên sửa đổi.

 * (SMS: 1278/QD-BGTVT) - Ngày 14/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1278/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải.

 * (SMS: 1534/QD-BYT) - Ngày 07/05/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1534/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế.

 * (SMS: 1518/QD-BYT) - Ngày 06/05/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1518/QĐ-BYT về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế.
 * (SMS: 468/QD-BYT) - Ngày 06/02/2013
, Bộ Y tế ban hành Quyết định 468/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế

 * (SMS: 345/QD-BYT) - Ngày 29/01/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 345/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 2741/TCHQ-TXNK)
- Ngày 22/05/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2741/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 26/2013/TT-BNNPTNT)
- Ngày 22/05/2013,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về việc quản lý giống thủy sản.

 * (SMS: 4023/VPCP-KTTH) - Ngày 21/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4023/VPCP-KTTH về tình hình và giải pháp tiêu thụ lúa, gạo.

 * (SMS: 08/2013/TT-BTNMT) - Ngày 16/05/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 08/2013/TT-BTNMT về việc quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

 * (SMS: 25/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 10/05/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1165/QD-BTP)
- Ngày 21/05/2013,
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1165/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp.

 * (SMS: 202/QD-VKSTC-HTQT&TTTPHS) - Ngày 16/05/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 202/QĐ-VKSTC-HTQT&TTTPHS về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 * (SMS: 779/QD-CTN) - Ngày 23/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 779/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 778/QD-CTN) - Ngày 23/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 778/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 777/QD-CTN) - Ngày 23/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 777/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 775/QD-CTN) - Ngày 23/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 775/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 761/QD-CTN) - Ngày 17/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 761/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 * (SMS: 1286/QD-BGTVT) - Ngày 14/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1286/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải Việt Nam.

  NGOẠI GIAO

 * (SMS: 1810/BNG-LS) - Ngày 20/05/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn 1810/BNG-LS về đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.