(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 21/05/2011 - 27/05/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 38/2011/ND-CP) - Ngày 26/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.
 
* (SMS: 37/2011/ND-CP) - Ngày 23/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
 
* (SMS: 81/NQ-CP) - Ngày 21/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 81/NQ-CP về việc phê chuẩn việc giảm số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu của Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 33/2011/ND-CP) - Ngày 16/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 767/QD-TTg) - Ngày 23/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 767/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Bồi thường nhà nước trực thuộc Bộ Tư pháp.
 
* (SMS: 765/QD-TTg) - Ngày 23/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 765/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
 
* (SMS: 764/QD-TTg) - Ngày 23/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 764/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 763/QD-TTg) - Ngày 23/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 763/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 3301/VPCP-KSTT) - Ngày 23/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3301/VPCP-KSTT về việc bổ sung biên chế công chức năm 2011 cho các Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 3281/VPCP-KTTH) - Ngày 23/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3281/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xuất bản.
 
* (SMS: 3260/VPCP-KGVX) - Ngày 20/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3260/VPCP-KGVX về việc hoàn thiện dự thảo gồm Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi trong ngành y tế.
 
* (SMS: 3164/VPCP-KGVX) - Ngày 18/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3164/VPCP-KGVX về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 624/QD-LDTBXH) - Ngày 25/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 624/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An.
 
* (SMS: 622/QD-LDTBXH) - Ngày 23/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 622/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 1609/LDTBXH-NCC) - Ngày 23/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1609/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học.
 
* (SMS: 1601/LDTBXH-KHTC) - Ngày 20/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1601/LĐTBXH-KHTC về việc thông báo văn bản mới.
 
* (SMS: 1598/LDTBXH-KHTC) - Ngày 20/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1598/LĐTBXH-KHTC về việc thông báo văn bản mới.
 
* (SMS: 17/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 19/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH về Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.
 
* (SMS: 1561/LDTBXH-KHTC) - Ngày 18/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1561/LĐTBXH-KHTC về việc thực hiện kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011 của Chính phủ.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 2180/QD-BGDDT) - Ngày 25/05/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2180/QĐ-BGDĐT về việc thành lập đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 2997/BTP-PBGDPL) - Ngày 25/05/2011, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2997/BTP-PBGDPL về việc công nhận và cấp thẻ Báo cáo viên pháp luật.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 71/2011/TT-BTC) - Ngày 24/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2011/TT-BTC về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
* (SMS: 68/2011/TT-BTC) - Ngày 18/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.
 
* (SMS: 6682/BTC-DT) - Ngày 23/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6682/BTC-ĐT về việc thông báo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn trái phiếu chính phủ 3 tháng đầu năm 2011.
 
* (SMS: 67/2011/TT-BTC) - Ngày 18/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2011/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc nhóm 26.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu.
 
* (SMS: 66/2011/TT-BTC) - Ngày 18/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 66/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.
 
* (SMS: 1166/QD-BTC) - Ngày 18/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1166/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho các địa phương.
 
* (SMS: 6323/BTC-TCHQ) - Ngày 17/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6323/BTC-TCHQ về việc phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
 
* (SMS: 6274/BTC-TCT) - Ngày 16/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6274/BTC-TCT về việc chính sách thuế nhà thầu.
 
* (SMS: 63/2011/TT-BTC) - Ngày 13/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2011/TT-BTC về quy định việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1512/BTTTT-TCCB) - Ngày 23/05/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1512/BTTTT-TCCB về việc bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở.
 
* (SMS: 767/QD-BTTTT) - Ngày 20/05/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 767/QĐ-BTTTT về việc Chỉ định Phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 765/QD-BTTTT) - Ngày 20/05/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 765/QĐ-BTTTT về việc Thừa nhận Phòng đo kiểm.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 225/BXD-KHCN) - Ngày 23/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 225/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến chỉ tiêu độ mài mòn sâu sản phẩm, hàng hóa đá ốp lát tự nhiên và quy định tại khoản 4.2c của Thông tư.
 
* (SMS: 779/BXD-KTXD) - Ngày 23/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 779/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
 
* (SMS: 778/BXD-KTXD) - Ngày 23/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 778/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.
 
* (SMS: 69/BXD-KTXD) - Ngày 23/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 69/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói.
 
BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 1740/BNV-CCVC) - Ngày 23/05/2011, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1740/BNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.
 
* (SMS: 1725/BNV-TL) - Ngày 20/05/2011, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1725/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 21/2011/TT-BCT) - Ngày 20/05/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2011/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh.
 
* (SMS: 2459/QD-BCT) - Ngày 19/05/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2459/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 36/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 20/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 36/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
 
* (SMS: 35/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 20/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
 
* (SMS: 1059/QD-BNN-TCCB) - Ngày 20/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1059/QĐ-BNN-TCCB về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 1348/QD-BKHCN) - Ngày 18/05/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1348/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1000/QD-BGTVT) - Ngày 17/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1000/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2011.
 
* (SMS: 917/QD-BGTVT) - Ngày 10/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 917/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 37/2011/TT-BGTVT) - Ngày 06/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 37/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 1346/QD-BYT) - Ngày 06/05/2011, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1346/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật.
 
THANH TRA CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 06/2011/TT-TTCP) - Ngày 19/05/2011, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 06/2011/TT-TTCP về việc hướng dẫn xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra".
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 596/QD-BHXH) - Ngày 17/05/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 596/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
* (SMS: 578/QD-BHXH) - Ngày 12/05/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 578/QĐ-BHXH về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức và Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2011.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 3675/NHNN-CSTT) - Ngày 11/05/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3675/NHNN-CSTT về việc huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam đảm bảo bằng đô la Mỹ.
 
* (SMS: 3628/NHNN-CSTT) - Ngày 09/05/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3628/NHNN-CSTT về việc huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 69/2011/TTLT-BTC-BTP) - Ngày 18/05/2011, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 69/2011/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
 
* (SMS: 05/2011/TTLT-BNV-BTC) - Ngày 06/05/2011, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/05/2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111 - HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
 
* (SMS: 04/2011/TTLT-BNV-BTC) - Ngày 06/05/2011, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 2354/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2354/TCHQ-TXNK về việc phân loại bộ cảm biến ôtô.
 
* (SMS: 2347/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2347/TCHQ-GSQL về việc bán phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa.
 
* (SMS: 2308/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2308/TCHQ-TXNK về việc trả lời vướng mắc về thuế giá tri gia tăng.
 
* (SMS: 2302/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2302/TCHQ-GSQL về việc mua, bán hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất
 
* (SMS: 2280/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2280/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng khung nhôm kính.
 
* (SMS: 2262/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2262/TCHQ-GSQL về việc xác định hàng hóa đã xuất khẩu.
 
* (SMS: 2244/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2244/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc về vật tư xây dựng trong nước sản xuất được.
 
* (SMS: 2243/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2243/TCHQ-TXNK về chính sách thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư.
 
* (SMS: 2242/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2242/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn thực hiện vướng mắc Thông tư 194.
 
* (SMS: 2205/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2205/TCHQ-GSQL về thủ tục mua lại hàng tạm nhập - tái xuất của doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 2204/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2204/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động.
 
* (SMS: 2191/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2191/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản hợp đồng gia công.
 
* (SMS: 2155/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2155/TCHQ-GSQL về việc xin thay tờ khai do đăng ký sai loại hình.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1714/TCT-DNL) - Ngày 19/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1714/TCT-DNL về việc xác định các khoản thu nhập.
 
* (SMS: 1703/TCT-CS) - Ngày 18/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1703/TCT-CS về việc thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động xuất khẩu.
 
* (SMS: 1702/TCT-CS) - Ngày 18/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1702/TCT-CS về việc giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1700/TCT-CS) - Ngày 18/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1700/TCT-CS về việc hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 1692/TCT-CS) - Ngày 18/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1692/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm hành chính về mất hóa đơn.
 
* (SMS: 1499/TCT-DNL) - Ngày 04/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1499/TCT-DNL về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 31/2011/QD-UBND) - Ngày 20/05/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 31/2011/QĐ-UBND về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 30/2011/QD-UBND) - Ngày 19/05/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ, viên chức bảo tàng, thư viện.
 
* (SMS: 29/2011/QD-UBND) - Ngày 19/05/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về hủy bỏ một phần Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 28/2011/QD-UBND) - Ngày 19/05/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 2441/QD-UBND) - Ngày 17/05/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2441/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.