(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 22/5 - 28/5), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

* (SMS: 200027 - không gửi qua Fax) - Ngày 29/4/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam số 20/2004/PL-UBTVQH11.

* (SMS: 200026 - không gửi qua Fax) - Ngày 29/4/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 19/2004/PL-UBTVQH11 về Dân quân tự vệ.

* (SMS: 200025 - không gửi qua Fax) - Ngày 29/4/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11.

* (SMS: 200024 - không gửi qua Fax) - Ngày 29/4/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 17/2004/PL-UBTVQH11 về Dự trữ Quốc gia.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 200018 - không gửi qua Fax) - Ngày 25/5/2004, Bộ Tài chính và Bộ Bưu chính Viến thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC hướng dẫn về trach nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dich vu bưu chính và dich vụ chuyển phát thư.

* (SMS: 200023) - Ngày 24/5/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 48/2004/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 16999) - Ngày 21/5/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2004/TT-BTC bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 200021) - Ngày 20/5/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2004/TT-BTC hướng dẫn xử lý lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp Nhà nước chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

* (SMS: 200028) - Ngày 19/5/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5326/TC/CST về đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC.

* (SMS: 200022) - Ngày 18/5/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 47/2004/QĐ-BTC về việc tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí T1 quốc lộ  51 (Long Thành) đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy và các loại xe tương tự.

* (SMS: 200020) - Ngày 18/5/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

* (SMS: 200019 - không gửi qua Fax) - Ngày 13/5/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2004/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.