Văn bản mới cập nhật tuần 19/2017

(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 20/CT-TTg) - Ngày 17/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

* (SMS: 4997/VPCP-V.I) - Ngày 16/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4997/VPCP-V.I về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 5011/VPCP-KTTH) - Ngày 16/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5011/VPCP-KTTH về việc thu, sử dụng phí công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu.

* (SMS: 1965/TCT-CS) - Ngày 15/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1965/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1942/TCT-KK) - Ngày 12/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1942/TCT-KK về việc khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp

* (SMS: 1922/TCT-DNL) - Ngày 11/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1922/TCT-DNL về việc hạch toán chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp.

* (SMS: 1915/TCT-TNCN) - Ngày 11/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1915/TCT-TNCN hướng dẫn về chính sách thuế cho chuyên gia nước ngoài.

* (SMS: 1894/TCT-TNCN) - Ngày 10/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1894/TCT-TNCN về việc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân từ các hợp đồng dịch vụ.

* (SMS: 1909/TCT-CS) - Ngày 10/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1909/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1908/TCT-CS) - Ngày 10/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1908/TCT-CS về việc khai thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1907/TCT-CS) - Ngày 10/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1907/TCT-CS về việc hoàn thuế dự án đầu tư.

* (SMS: 1887/TCT-HTQT) - Ngày 10/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1887/TCT-HTQT về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

* (SMS: 824/QD-BTC) - Ngày 09/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 824/QĐ-BTC về việc quy định chế độ khoản kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (và đơn vị tương đương) tại các địa phương.

* (SMS: 3046/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3046/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemina.

* (SMS: 1793/TCT-KK) - Ngày 05/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1793/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1735/TCT-CS) - Ngày 03/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1735/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 40/2017/TT-BTC) - Ngày 28/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

* (SMS: 1701/TCT-CS) - Ngày 28/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1701/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1696/TCT-CS) - Ngày 28/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1696/TCT-CS về thuế suất mặt hàng bao đay.

* (SMS: 1689/TCT-TNCN) - Ngày 28/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1689/TCT-TNCN về việc bán hóa đơn quyển cho hộ kinh doanh.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 02/2017/TT-BNV) - Ngày 12/05/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

* (SMS: 655/QD-TTg) - Ngày 12/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 655/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất".

* (SMS: 673/QD-LDTBXH) - Ngày 12/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1612/BHXH-TT) - Ngày 09/05/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1612/BHXH-TT về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 679/TTg-NN) - Ngày 16/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 679/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 1967/TCT-CS) - Ngày 16/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1967/TCT-CS về chính sách miễn tiền thuê đất.

* (SMS: 4818/VPCP-NN) - Ngày 11/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4818/VPCP-NN về việc phê duyệt Đề án "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư".

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 02/2017/TT-NHNN) - Ngày 17/05/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* (SMS: 61/2017/ND-CP) - Ngày 16/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.

* (SMS: 4996/VPCP-QHQT) - Ngày 16/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4996/VPCP-QHQT về các dự án sử dụng vốn vay ODA của Đan Mạch.

* (SMS: 630/QD-TTg) - Ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

* (SMS: 1747/LDTBXH-KHTC) - Ngày 09/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1747/LĐTBXH-KHTC về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017 theo Chỉ thị 14/CT-TTg.

* (SMS: 1909/KBNN-THPC) - Ngày 08/05/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Công văn 1909/KBNN-THPC về việc hướng dẫn một số điều tại Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 15/2017/QD-TTg) - Ngày 12/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

* (SMS: 3109/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3109/TCHQ-TXNK về hàng nhập khẩu phục vụ dự án bảo vệ môi trường.

* (SMS: 956/GSQL-GQ1) - Ngày 11/05/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 956/GSQL-GQ1 về việc thực hiện Công văn 4451/BTC-TCHQ tăng cường kiểm soát nhập khẩu mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt.

* (SMS: 3099/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3099/TCHQ-GSQL về biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn.

* (SMS: 5939/BTC-TCHQ) - Ngày 09/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5939/BTC-TCHQ về hàng hóa nhập khẩu phục vụ giáo dục.

* (SMS: 3025/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3025/TCHQ-TXNK về trị giá hải quan hàng nhập khẩu.

* (SMS: 1644/QD-BNN-BVTV) - Ngày 03/05/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1644/QĐ-BNN-BVTV về việc tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ.

XÂY DỰNG

* (SMS: 419/QD-BXD) - Ngày 11/05/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 419/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 59/2017/ND-CP) - Ngày 12/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 220/TB-VPCP) - Ngày 12/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 220/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam.

* (SMS: 1891/QD-BYT) - Ngày 11/05/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1891/QĐ-BYT về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng.

* (SMS: 183/QD-QLD) - Ngày 11/05/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 183/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 32 (bổ sung).  

* (SMS: 21/2017/TT-BYT) - Ngày 10/05/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 21/2017/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 2462/BYT-QLD) - Ngày 10/05/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 2462/BYT-QLD về việc bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

* (SMS: 2443/BYT-QLD) - Ngày 10/05/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 2443/BYT-QLD về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

* (SMS: 54/2017/ND-CP) - Ngày 08/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

* (SMS: 169/QD-QLD) - Ngày 05/05/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 169/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 5751/QLD-DK) - Ngày 27/04/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 5751/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa warfarin.

* (SMS: 5750/QLD-DK) - Ngày 27/04/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 5750/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa hoạt chất hydroxyzin.

* (SMS: 5749/QLD-DK) - Ngày 27/04/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 5749/QLD-ĐK về việc cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và không phải aspirin.

* (SMS: 5748/QLD-DK) - Ngày 27/04/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 5748/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa kháng sinh nhóm flouroquinolon.

GIAO THÔNG

* (SMS: 5039/VPCP-CN) - Ngày 17/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5039/VPCP-CN về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại khu vực cầu Bến Thủy, tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 5071/VPCP-CN) - Ngày 17/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5071/VPCP-CN về nguồn vốn tín dụng trong nước để đầu tư Dự án cao tốc Bắc - Nam.

* (SMS: 5033/VPCP-CN) - Ngày 16/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5033/VPCP-CN về việc báo cáo của Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật trong đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức Hợp đồng BOT.

* (SMS: 669/TTg-CN) - Ngày 12/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 669/TTg-CN về việc chuyển kinh phí hoàn trả tuyến đường tỉnh ĐT.601, Thành phố Đà Nẵng.

* (SMS: 217/TB-VPCP) - Ngày 11/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 217/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

* (SMS: 633/TTg-CN) - Ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 633/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Biên Hòa - Tân Thành - cụm cảng Cái Mép, Thị Vải (giai đoạn 1) thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BOT.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 2038/BGDDT-CSVCTBTH) - Ngày 12/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2038/BGDĐT-CSVCTBTH về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 2007/BGDDT-KHTC) - Ngày 11/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2007/BGDĐT-KHTC về việc báo cáo thống kê cuối năm học 2016 - 2017.

* (SMS: 1956/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 10/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1956/BGDĐT-CTHSSV về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

* (SMS: 57/2017/ND-CP) - Ngày 09/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2017/NĐ-CP về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 60/2017/ND-CP) - Ngày 15/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

* (SMS: 1017/QD-BKHCN) - Ngày 28/04/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1017/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 27/2017/NĐ-CP ngày 15/03/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 173/CNTT-CSHT) - Ngày 17/05/2017, Cục Công nghệ thông tin ban hành Công văn 173/CNTT-CSHT về việc theo dõi, phòng chống mã độc WannaCry.

* (SMS: 698/QD-BTTTT) - Ngày 10/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 698/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

* (SMS: 1557/BTTTT-THH) - Ngày 09/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1557/BTTTT-THH về việc công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

* (SMS: 04/2017/TT-BTTTT) - Ngày 24/04/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2017/TT-BTTTT về việc quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz.

* (SMS: 03/2017/TT-BTTTT) - Ngày 24/04/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2017/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 5001/VPCP-KGVX) - Ngày 16/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5001/VPCP-KGVX về việc chủ trương lập Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 676/QD-TTg) - Ngày 18/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 676/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

* (SMS: 675/QD-TTg) - Ngày 17/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 675/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 680/TTg-CN) - Ngày 17/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 680/TTg-CN về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 5052/VPCP-KTTH) - Ngày 17/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5052/VPCP-KTTH về việc thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 668/QD-TTg) - Ngày 16/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 668/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc.

* (SMS: 18/CT-TTg) - Ngày 16/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

* (SMS: 219/TB-VPCP) - Ngày 12/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 219/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VII Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

* (SMS: 218/TB-VPCP) - Ngày 11/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 218/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

* (SMS: 56/2017/ND-CP) - Ngày 09/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

* (SMS: 1735/LDTBXH-BDG) - Ngày 08/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1735/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 4951/VPCP-TCCV) - Ngày 15/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4951/VPCP-TCCV về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.

* (SMS: 4906/VPCP-TH) - Ngày 12/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4906/VPCP-TH về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017.

* (SMS: 643/QD-TTg) - Ngày 11/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 643/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030.

* (SMS: 4797/VPCP-TCCV) - Ngày 11/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4797/VPCP-TCCV về việc kiêm nhiệm chức danh.

* (SMS: 4814/VPCP-QHDP) - Ngày 11/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4814/VPCP-QHĐP về việc đề xuất triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 634/QD-TTg) - Ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 634/QĐ-TTg về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ru.

* (SMS: 633/QD-TTg) - Ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 633/QĐ-TTg về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 4817/VPCP-NN) - Ngày 11/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4817/VPCP-NN về việc dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

* (SMS: 55/2017/ND-CP) - Ngày 09/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2017/NĐ-CP về việc quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

* (SMS: 857/TY-KD) - Ngày 08/05/2017, Cục Thú y ban hành Công văn 857/TY-KD về việc kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thủy sản xuất, nhập khẩu tại chỗ.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 379/2017/UBTVQH14) - Ngày 04/05/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

* (SMS: 21/2017/TB-LPQT) - Ngày 26/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 21/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

* (SMS: 17/2017/TB-LPQT) - Ngày 20/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 17/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha.

* (SMS: 687/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 687/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 683/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 683/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (SMS: 58/2017/ND-CP) - Ngày 10/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

* (SMS: 14/2017/TT-BGTVT) - Ngày 10/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 14/2017/TT-BGTVT về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 6170/BTC-PC) - Ngày 12/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6170/BTC-PC về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 20/2017/TB-LPQT) - Ngày 20/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 20/2017/TB-LPQT về hiệu lực của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển (International Development Law Organization - IDLO).

* (SMS: 19/2017/TB-LPQT) - Ngày 20/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 19/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về việc cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

* (SMS: 15/2017/TB-LPQT) - Ngày 20/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 15/2017/TB-LPQT về hiệu lực của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chấp nhận Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức Tham vấn Pháp luật Á - Phi, Quy định hướng dẫn Quy chế của Tổ chức và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức tham vấn Pháp luật Á - Phi (Asian - African Legal Consultative Organization - AALCO).

* (SMS: 14/2017/TB-LPQT) - Ngày 20/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 14/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Protocol Amending the TRIPS Agreement).

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 2767/QD-UBND) - Ngày 15/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2767/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ.

* (SMS: 2274/UBND-KGVX) - Ngày 12/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2274/UBND-KGVX về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2017.

* (SMS: 2272/UBND-KGVX) - Ngày 12/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2272/UBND-KGVX về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 2271/UBND-KT) - Ngày 12/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2271/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định 676/QĐ-BCT ngày 06/03/2017 của Bộ Công Thương phê duyệt "Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

* (SMS: 2733/QD-UBND) - Ngày 11/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2733/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2727/QD-UBND) - Ngày 11/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2727/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 2229/UBND-KT) - Ngày 11/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2229/UBND-KT về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2017.

* (SMS:2218/UBND-KGVX) - Ngày 10/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2218/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ tháng 02 năm 2017.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 44/2017/QD-UBND) - Ngày 17/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định 60/2012/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 16/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 11/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 16/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 15/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 12/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 11/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 11/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 12/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 1129/2017/QD-UBND) - Ngày 12/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 1129/2017/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 1079/2017/QD-UBND) - Ngày 08/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 1079/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 1078/2017/QD-UBND) - Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 1078/2017/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí ưu tiên trong xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 948/2017/QD-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 948/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện tại Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 802/2017/QD-UBND) - Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 802/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 289/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

* (SMS: 779/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 779/2017/QĐ-UBND quy định về đơn giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 04/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 04/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 27/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 27/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Đại Nội về đêm thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 28/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 28/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH PHÚ THỌ

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 12/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

UBND TỈNH THANH HOÁ

* (SMS: 06/CT-UBND) - Ngày 28/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp xử lý và hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc quy định khung giá, giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND TỈNH LAI CHÂU

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân vùng môi trường các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.