(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 1225/QD-BGTVT) - Ngày 26/04/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1225/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

* (SMS: 05/CT-BCT) - Ngày 21/04/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 05/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2020.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 1863/TCT-KK) - Ngày 09/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1863/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1859/TCT-KK)- Ngày 09/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1859/TCT-KK về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

* (SMS: 1750/TCT-CS) - Ngày 03/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1750/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1736/TCT-CS) - Ngày 03/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1736/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4500/VPCP-KTTH) - Ngày 03/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4500/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế và chiết khấu kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 5541/BTC-TCHQ) - Ngày 28/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5541/BTC-TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 1700/TCT-CS) - Ngày 28/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1700/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1685/TCT-CS) - Ngày 27/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1685/TCT-CS về việc khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp.

* (SMS: 1663/TCT-CS) - Ngày 26/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 34/2017/TT-BTC) - Ngày 21/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2017/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

* (SMS: 1525/TCT-CS) - Ngày 20/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1525/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 1518/TCT-CS) - Ngày 20/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1518/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 1517/TCT-CS) - Ngày 20/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1517/TCT-CS về vướng mắc chính sách thuế.

* (SMS: 1516/TCT-CS) - Ngày 20/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1516/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1404/TCT-TNCN) - Ngày 14/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1404/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 645/QD-LDTBXH) - Ngày 08/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 645/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 602/QD-LDTBXH) - Ngày 26/04/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 602/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1773/TCT-DNL) - Ngày 04/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1773/TCT-DNL về hóa đơn điện tử thanh toán bồi thường bảo hiểm.

* (SMS: 595/QD-BHXH) - Ngày 14/04/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 4766/VPCP-NN) - Ngày 10/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4766/VPCP-NN về Đề án "Điều tra, đánh giá, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội".

* (SMS: 625/TTg-NN) - Ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 625/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 624/TTg-NN) - Ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 624/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 629/QD-TTg) - Ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 629/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 (đợt 2) của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

* (SMS: 03/2017/TT-BKHDT) - Ngày 25/04/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT về việc quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 37/2017/TT-BTC) - Ngày 27/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

* (SMS: 547/QD-TTg) - Ngày 20/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 547/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 4754/BTC-KBNN) - Ngày 11/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4754/BTC-KBNN về việc hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ từ nước ngoài.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 24/2017/TT-BTC) - Ngày 28/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 2970/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2970/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn khai báo trên tờ khai hải quan.

* (SMS: 2966/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2966/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh.

* (SMS: 2953/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2953/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung.

* (SMS: 2949/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2949/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan.

* (SMS: 2863/TCHQ-DTCBL) - Ngày 28/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2863/TCHQ-ĐTCBL về việc tăng cường kiểm soát nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản xuất được.

* (SMS: 5596/BTC-TCHQ) - Ngày 28/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5596/BTC-TCHQ về thủ tục hải quan đối với hàng trung chuyển giữa các Khu vực trung chuyển tại cùng một cảng trung chuyển quốc tế và giữa các cảng trung chuyển quốc tế.

* (SMS: 2846/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2846/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với nhôm nhập khẩu.

* (SMS: 2828/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2828/TCHQ-TXNK về việc phân loại "Hệ thống khí y tế".

* (SMS: 1434/QD-TCHQ) - Ngày 26/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1434/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định về yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

* (SMS: 1394/QD-TCHQ) - Ngày 24/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1394/QĐ-TCHQ về việc mở rộng kho ngoại quan.


XÂY DỰNG
 

* (SMS: 53/2017/ND-CP) - Ngày 08/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP về việc quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

* (SMS: 606/QD-TTg) - Ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 606/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu đến năm 2035.

* (SMS: 06/2017/TT-BXD) - Ngày 25/04/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 05/2017/TT-BXD) - Ngày 05/04/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

* (SMS: 04/2017/TT-BXD) - Ngày 30/03/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 17/CT-TTg) - Ngày 09/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

* (SMS: 3886/BCT-TTTN) - Ngày 05/05/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3886/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 628/QD-TTg) - Ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 628/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

* (SMS: 626/QD-TTg) - Ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 626/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

* (SMS: 215/TB-VPCP) - Ngày 08/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 215/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

* (SMS: 4566/VPCP-KGVX) - Ngày 05/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4566/VPCP-KGVX về việc báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/03/2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

* (SMS: 4581/VPCP-NN) - Ngày 05/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4581/VPCP-NN về vướng mắc trong triển khai Nghị định 38/2016/NĐ-CP.

* (SMS: 1622/BGDDT-KHCNMT) - Ngày 21/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 2302/BYT-AIDS) - Ngày 04/05/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 2302/BYT-AIDS về việc tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các năm tiếp theo.

* (SMS: 1708/QD-BYT) - Ngày 03/05/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1708/QĐ-BYT về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án "Triển khai thí điểm kiểm soát việc bán thuốc kê đơn".

* (SMS: 163/QD-QLD) - Ngày 26/04/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 163/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

* (SMS: 05/2017/TT-BYT) - Ngày 14/04/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 05/2017/TT-BYT về việc quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 631/TTg-CN) - Ngày 09/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 631/TTg-CN về việc bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

* (SMS: 600/TTg-CN) - Ngày 03/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 600/TTg-CN về cơ chế thực hiện quyết toán các dự án BOT, BT hoàn thành do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 618/QD-TTg) - Ngày 08/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 618/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

* (SMS: 11/2017/TT-BGDDT) - Ngày 05/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học".

* (SMS: 10/2017/TT-BGDDT) - Ngày 28/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học.

* (SMS: 96/2017/TT-BQP) - Ngày 27/04/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 96/2017/TT-BQP quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam.  

* (SMS: 12/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 20/04/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
 

* (SMS: 819/QD-BKHCN) - Ngày 17/04/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 819/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 636/QD-BKHCN) - Ngày 31/03/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 636/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 1697/LDTBXH-TCCB) - Ngày 05/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1697/LĐTBXH-TCCB về việc báo cáo danh sách công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2018.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 632/QD-TTg) - Ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết định 632/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

* (SMS: 689/QD-BTTTT) - Ngày 10/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 689/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở.

* (SMS: 688/QD-BTTTT) - Ngày 10/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 688/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

* (SMS: 2792/TCHQ-CNTT) - Ngày 26/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2792/TCHQ-CNTT về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 40/NQ-CP) - Ngày 10/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017.

* (SMS: 622/QD-TTg) - Ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

* (SMS: 216/TB-VPCP) - Ngày 09/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 216/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 636/QD-LDTBXH) - Ngày 05/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Phòng, chống mại dâm thuộc Chủ đề Chính sách xã hội (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 6).

* (SMS: 1666/LDTBXH-TCCB) - Ngày 04/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1666/LĐTBXH-TCCB về việc hướng dẫn hoạt động năm 2017 và báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

* (SMS: 610/QD-TTg) - Ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 610/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai.

* (SMS: 4484/VPCP-KGVX) - Ngày 03/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4484/VPCP-KGVX về việc thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 582/QD-TTg) - Ngày 28/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 579/QD-TTg) - Ngày 28/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 579/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 609/QD-TTg) - Ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 609/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 4525/VPCP-V.I) - Ngày 04/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4525/VPCP-V.I về Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nông dân.

* (SMS: 4498/VPCP-KGVX) - Ngày 03/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4498/VPCP-KGVX về việc thực hiện Quyết định 695/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 620/QD-TTg) - Ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 620/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ.

* (SMS: 232/QD-UBDT) - Ngày 05/05/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 232/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.

* (SMS: 229/QD-UBDT) - Ngày 05/05/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 229/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Chương trình 135.


CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 16/CT-TTg) - Ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 1206/QĐ-BNN-TY) - Ngày 07/04/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1206/QĐ-BNN-TY về việc ban hành Chương trình quốc gia giám sát bệnh Cúm gia cầm.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 14/2017/QD-TTg) - Ngày 08/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

* (SMS: 619/QD-TTg) - Ngày 08/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết định 619/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

* (SMS: 04/2017/NQ-HDTP) - Ngày 05/05/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án.

* (SMS: 689/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 689/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 688/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 688/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 686/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 686/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 685/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 685/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 684/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 684/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 682/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 682/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 681/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 681/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 680/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 680/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 679/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 679/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 678/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 678/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 677/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 677/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 676/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 676/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 675/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 675/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.    

* (SMS: 674/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 674/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 673/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 673/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 672/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 672/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 671/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 671/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.    

* (SMS: 670/QD-CTN) - Ngày 19/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 670/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 651/QD-CTN) - Ngày 10/04/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 651/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.


HÀNG HẢI
 

* (SMS: 13/2017/TT-BGTVT) - Ngày 28/04/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 13/2017/TT-BGTVT quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển.

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
 

* (SMS: 1039/QD-BKHCN) - Ngày 28/04/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1039/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT
 

* (SMS: 4502/VPCP-TCCV) - Ngày 03/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành ông văn 4502/VPCP-TCCV về việc điều chỉnh thông tin khen thưởng.

 VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 2123/UBND-KT) - Ngày 08/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2123/UBND-KT về việc thực hiện Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

* (SMS: 100/KH-UBND) - Ngày 08/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 100/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 99/KH-UBND) - Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 99/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

* (SMS: 2577/QD-UBND) - Ngày 04/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2577/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 1 và đường Đê La Thành đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 97/KH-UBND) - Ngày 04/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 97/KH-UBND về việc triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2511/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2511/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội.

* (SMS: 2500/QD-UBND) - Ngày 29/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2500/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh Thành phố Hà Nội năm học 2017-2018.

* (SMS: 2501/QD-UBND) - Ngày 29/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2501/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 96/KH-UBND) - Ngày 28/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 96/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch 237/KH-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017.   

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 28/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.   

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 08/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 08/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 04/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG


* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.    

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 19/04/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn Thành phố Vinh.

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 27/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy định về giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 19/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH PHÚ THỌ


* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 21/04/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt cho Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND TỈNH CÀ MAU

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 19/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 12/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.