Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư 01/2018/TT-TANDTC về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân…

DOANH NGHIỆP

* (3889/VPCP-KTTH) - Ngày 27/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3889/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp Nhà nước tỉnh An Giang.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (3841/VPCP-KTTH) - Ngày 26/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3841/VPCP-KTTH về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Cathay Dragon.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (3839/VPCP-NN) - Ngày 26/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3839/VPCP-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng và thực hiện dự án nhà ở chính sách cho cán bộ quân đội tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

ĐẦU TƯ

* (459/QĐ-TTg) - Ngày 26/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 459/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam. 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (554/QĐ-BTC) - Ngày 02/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 554/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

* (12/2018/TT-NHNN) - Ngày 27/04/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2014/TT-NHNN ngày 15/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

* (1862/TB-KBNN) - Ngày 27/04/2018, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1862/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2018.

* (29/2018/TT-BTC) - Ngày 28/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (20/2018/QĐ-TTg) - Ngày 26/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

* (906/BVTV-ATTPMT) - Ngày 05/04/2018, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Công văn 906/BVTV-ATTPMT về việc thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

XÂY DỰNG

* (460/QĐ-TTg) - Ngày 27/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 460/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

* (03/2018/TT-BXD) - Ngày 24/04/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2018/TT-BXD về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

* (3796/VPCP-CN) - Ngày 24/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3796/VPCP-CN về việc chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

 
THƯƠNG MẠI

  

* (31/NQ-CP) - Ngày 03/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (3973/VPCP-V.I) - Ngày 02/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3973/VPCP-V.I về việc khai thác cát trái phép ven sông Hồng.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (2728/QĐ-BYT) - Ngày 03/05/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2728/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.

* (258/QĐ-QLD) - Ngày 02/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 258/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (155/TB-VPCP) - Ngày 02/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 155/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xã hội hóa đầu tư y tế và sửa đổi Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ.

* (7387/QLD-ĐK) - Ngày 02/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7387/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/07/2014.

* (7386/QLD-ĐK) - Ngày 02/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7386/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được cấp trước ngày 01/07/2014.

* (7385/QLD-ĐK) - Ngày 02/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7385/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được cấp trước ngày 01/07/2014.

* (7350/QLD-CL) - Ngày 27/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7350/QLD-CL về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc.

* (6777/QLD-MP) - Ngày 16/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6777/QLD-MP về việc cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm.

* (09/2018/TT-BYT) - Ngày 01/03/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 09/2018/TT-BYT việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (2683/BKHĐT-QLĐT) - Ngày 26/04/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.

GIAO THÔNG

* (3974/VPCP-CN) - Ngày 02/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3974/VPCP-CN về việc ủy quyền ký báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc hội.

* (153/TB-VPCP) - Ngày 27/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 153/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

* (20/2018/TT-BGTVT) - Ngày 26/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 20/2018/TT-BGTVT về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (1669/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 27/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục.

* (1493/BGDĐT-KHCNMT) - Ngày 17/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1493/BGDĐT-KHCNMT về hoạt động chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

* (12/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 16/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (154/TB-VPCP) - Ngày 27/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 154/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi Đối thoại với các nhà khoa học để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đăng ký, nghiên cứu, nghiệm thu các đề tài, dự án, chương trình khoa học.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (126/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 06/02/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 126/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (1333/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 13/04/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1333/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (464/QĐ-TTg) - Ngày 02/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 464/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái trong thời gian giáp hạt năm 2018.

* (463/QĐ-TTg) - Ngày 02/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 463/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa trong thời gian giáp hạt năm 2018.

* (175/QĐ-UBDT) - Ngày 30/03/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 175/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021".

HÀNH CHÍNH

* (1408/QĐ-BCT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1408/QĐ-BCT về việc phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018.

* (1316/QĐ-TCHQ) - Ngày 20/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1316/QĐ-TCHQ về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng máy vi tính chuyên dùng, máy in chuyên dùng trong hệ thống hải quan.

  

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (960/QĐ-BTP) - Ngày 26/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 960/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 của Bộ Tư pháp.

* (959/QĐ-BTP) - Ngày 26/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 959/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

* (958/QĐ-BTP) - Ngày 26/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 958/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

* (956/QĐ-BTP) - Ngày 26/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 956/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế.

* (955/QĐ-BTP) - Ngày 26/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 955/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

* (949/QĐ-BTP) - Ngày 26/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 949/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.


CÔNG NGHIỆP

* (07/2018/TT-BCT) - Ngày 26/04/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (461/QĐ-TTg) - Ngày 27/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 461/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

* (3146/BNN-QLCL) - Ngày 26/04/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3146/BNN-QLCL về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê.

* (1444/QĐ-BNN-TCTS) - Ngày 24/04/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1444/QĐ-BNN-TCTS về việc công bố Danh sách các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đợt I năm 2018.

* (3109/BNN-QLCL) - Ngày 24/04/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3109/BNN-QLCL về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018.

* (3009/BNN-PC) - Ngày 19/04/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3009/BNN-PC về kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

* (1369/QĐ-BNN-CBTTNS) - Ngày 18/04/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1369/QĐ-BNN-CBTTNS về việc phê duyệt Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (03/2018/TT-BTP) - Ngày 10/03/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTP về việc quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáp dục pháp luật.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (01/2018/TT-TANDTC) - Ngày 24/04/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2018/TT-TANDTC về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (2021/QĐ-UBND) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2021/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (1990/QĐ-UBND) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1990/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

* (07/CT-UBND) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố.

* (97/KH-UBND) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 97/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2018 và chào mừng năm mới 2019.

* (1786/UBND-KT) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1786/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (96/KH-UBND) - Ngày 23/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 96/KH-UBND về việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh".

* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

* (1637/QĐ-UBND) - Ngày 20/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1637/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

* (1269/QĐ-UBND) - Ngày 31/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1269/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng đường dẫn vào bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc, huyện Cần Giờ.

* (1268/QĐ-UBND) - Ngày 31/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1268/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng mới trường Tiểu học Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.

* (1267/QĐ-UBND) - Ngày 31/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1267/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

* (1266/QĐ-UBND) - Ngày 31/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký, xã Tân Xuân, xã Trung Chánh và xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

* (1265/QĐ-UBND) - Ngày 31/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1265/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Đầu tư Xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân phường 6 mới), phường 6, quận 8.

* (1264/QĐ-UBND) - Ngày 31/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiến việc làm của Dự án Nâng cấp đường Nguyễn Văn Long, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh.

* (1263/QĐ-UBND) - Ngày 31/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1263/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

* (1262/QĐ-UBND) - Ngày 31/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1262/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Rạng Đông, phường 8, quận 6.

* (1261/QĐ-UBND) - Ngày 31/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

UBND TỈNH LONG AN

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc quy định nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (11/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (10/2018/QĐ-UBND) - Ngày 30/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.