(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689
Trong tuần này từ 09/05/2015 - 15/05/2015, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với

 

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 636/QD-TTg) - Ngày 13/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 636/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Rau quả, Nông sản.

* (SMS: 165/TB-VPCP) - Ngày 11/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 165/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp xử lý kiến nghị, vướng mắc trong tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 655/TTg-DMDN) - Ngày 11/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 655/TTg-ĐMDN về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

* (SMS: 57/2015/TT-BTC) - Ngày 24/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (SMS: 1755/TCT-CS) - Ngày 08/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1755/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1756/TCT-CS) - Ngày 08/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1756/TCT-CS về phương pháp tính thuế.

* (SMS: 1753/TCT-CS) - Ngày 08/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1753/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1731/TCT-CNTT) - Ngày 07/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1731/TCT-CNTT về việc thông báo dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF.
* (SMS: 1701/TCT-CS) - Ngày 06/05/2015
, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1701/TCT-CS về việc chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 63/2015/TT-BTC) - Ngày 06/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2015/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

* (SMS: 1693/TCT-TNCN) - Ngày 05/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1693/TCT-TNCN về việc vướng mắc kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 1633/TCT-CS) - Ngày 27/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1633/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng thức ăn chăn nuôi.

* (SMS: 1608/TCT-CS) - Ngày 24/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1608/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1597/TCT-DNL) - Ngày 24/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1597/TCT-DNL về vướng mắc trong kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1596/TCT-TNCN) - Ngày 24/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1596/TCT-TNCN về việc giải đáp chính sách thuế.
* (SMS: 1589/TCT-KK) - Ngày 24/04/2015
, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1589/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1537/TCT-CS) - Ngày 22/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1537/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 749/QD-TCT) - Ngày 20/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 749/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế.

* (SMS: 746/QD-TCT) - Ngày 20/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 746/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình kiểm tra thuế.

* (SMS: 744/QD-TCT) - Ngày 20/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 744/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan Thuế các cấp.

* (SMS: 743/QD-TCT) - Ngày 20/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 743/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan Thuế các cấp.

* (SMS: 742/QD-TCT) - Ngày 20/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 742/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp.

* (SMS: 1472/TCT-KK) - Ngày 16/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1472/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng rượu.

* (SMS: 1468/TCT-CS) - Ngày 16/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1468/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1413/TCT-CS) - Ngày 15/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1413/TCT-CS về việc giải đáp chính sách thu tiền thuê đất .

* (SMS: 1333/TCT-TNCN) - Ngày 10/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1333/TCT-TNCN tháo gỡ vướng mắc về việc cấp mã cho người phụ thuộc.

* (SMS: 1223/TCT-CS) - Ngày 07/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1223/TCT-CS về việc thuế nhà thầu.   


LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 64/QĐ-BCDCCTLBHXH) - Ngày 12/05/2015, Ban Chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ban hành Quyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH về việc phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015.

* (SMS: 1672/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/05/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1672/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn về việc chi trả trợ cấp thôi việc.

* (SMS: 164/TB-VPCP) - Ngày 08/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 164/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về cơ chế tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam.

* (SMS: 17/2015/TT-BLDTBXH) - Ngày 22/04/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.


ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 3148/VPCP-KTN) - Ngày 14/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3148/VPCP-KTN về Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2016.

* (SMS: 15/2015/QD-UBND) - Ngày 12/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 15/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giao đất làm nhà ở, cho thuê đất và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 14/2015/QD-UBND) - Ngày 12/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 14/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 1043/QD-UBND) - Ngày 07/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1043/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 5889/BTC-QLCS) - Ngày 06/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5889/BTC-QLCS về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc trung ương khi thực hiện cổ phần hóa.

 
TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 2789/BKHDT-KTDN) - Ngày 11/05/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 2789/BKHĐT-KTĐN về việc giới thiệu Hướng dẫn của Văn phòng Liên hợp quốc và Liên minh Châu Âu về định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (Bản cập nhật 2015).

* (SMS: 1080/QD-UBND) - Ngày 11/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1080/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giảm chi nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất và phân bổ chi tiết nguồn tăng thu xổ số kiến thiết kế hoạch năm 2014 cho các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

* (SMS: 1655/LDTBXH-KHTC) - Ngày 11/05/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1655/LĐTBXH-KHTC về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị 06/CT-TTg.

* (SMS: 3154/VPCP-QHQT) - Ngày 07/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3154/VPCP-QHQT về việc đề xuất vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng cầu dân sinh.

* (SMS: 14/2015/QD-UBND) - Ngày 27/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 14/2015/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và mức chi hỗ trợ cho Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 937/TB-KBNN) - Ngày 27/04/2015, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 937/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2015.

* (SMS: 872/2015/QD-UBND) - Ngày 24/04/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 872/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 5524/BTC-THTK) - Ngày 25/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5524/BTC-THTK về việc cung cấp phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS.

* (SMS: 1211/TCT-CS) - Ngày 06/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1211/TCT-CS về việc xử phạt về hóa đơn.


XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 72/2015/TT-BTC) - Ngày 12/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2015/TT-BTC về việc quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

* (SMS: 07/2015/TT-BCT) - Ngày 12/05/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2015/TT-BCT về quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN.

* (SMS: 4164/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4164/TCHQ-TXNK về vướng mắc đối với hàng hóa phân loại theo quy tắc 2(a).

* (SMS: 4142/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4142/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

* (SMS: 4313/QD-BCT) - Ngày 05/05/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4313/QĐ-BCT về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 6226/QĐ-BCT ngày 29/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung một số mặt hàng được sản xuất từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Kiên Giang dưới hình thức mua, bán, trao đổi cư dân biên giới.


XÂY DỰNG

 

* (SMS: 44/2015/ND-CP) - Ngày 06/05/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

* (SMS: 11/2015/QD-UBND) - Ngày 06/05/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 1882/QD-UBND) - Ngày 06/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1882/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 45/2015/ND-CP) - Ngày 06/05/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ.

* (SMS: 16/2015/QD-UBND) - Ngày 27/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

 
Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 3140/VPCP-KGVX) - Ngày 06/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3140/VPCP-KGVX về việc đề xuất danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 221/QD-QLD) - Ngày 04/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 221/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 7679/QLD-MP) - Ngày 04/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7679/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố.

* (SMS: 220/QD-QLD) - Ngày 27/04/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 220/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.  

* (SMS: 7472/QLD-TTra) - Ngày 25/04/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7472/QLD-TTra về việc ngừng sử dụng nguyên liệu của Công ty Jai Radhe Sales India.

* (SMS: 218/QD-QLD) - Ngày 24/04/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 218/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 08 thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 217/QD-QLD) - Ngày 24/04/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 217/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 18 sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 27.

* (SMS: 1479/QD-BYT) - Ngày 22/04/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1479/QĐ-BYT về việc thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ trực thuộc Bộ Y tế.

* (SMS: 2433/BYT-QLD) - Ngày 16/04/2015, Bộ Y tế ban hành Công văn 2433/BYT-QLD về việc làm rõ quy định về thử lâm sàng đối với trường hợp thay đổi, bổ sung cơ sở đóng gói vắc xin.

* (SMS: 206/QD-QLD) - Ngày 15/04/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 206/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 202/QD-QLD) - Ngày 14/04/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 202/QĐ-QLD về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 01 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 200/QD-QLD) - Ngày 13/04/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 200/QĐ-QLD về việc dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc.

* (SMS: 199/QD-QLD) - Ngày 13/04/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 199/QĐ-QLD về việc dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

* (SMS: 179/QD-QLD) - Ngày 08/04/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 179/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.


ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

* (SMS: 03/2015/TT-BKHDT) - Ngày 06/05/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.


GIAO THÔNG

 

* (SMS: 3292/VPCP-KTTH) - Ngày 11/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3292/VPCP-KTTH về việc quản lý giá cước vận tải bằng ô tô.

* (SMS: 604/QD-TTg) - Ngày 08/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 604/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường kết nối giao thông vận tải trong ASEAN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 652/CD-TTg) - Ngày 08/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 652/CĐ-TTg về việc khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng các Dự án mở rộng quốc lộ 1.

* (SMS: 648/TTg-KTN) - Ngày 08/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 648/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên.

* (SMS: 3155/VPCP-QHQT) - Ngày 07/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3155/VPCP-QHQT về việc sửa đổi Hiệp định Tài trợ cho Dự án "Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

* (SMS: 3151/VPCP-QHQT) - Ngày 07/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3151/VPCP-QHQT về việc kết nối giao thông vận tải Việt Nam - Lào và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường cao tốc Viêng Chăn - Pạc-xan - Thanh Thủy - Hà Nội.

 

* (SMS: 1469/QD-UBND) - Ngày 24/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1469/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và các thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam.

* (SMS: 1399/QD-BGTVT) - Ngày 20/04/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1399/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề cương kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.  


GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (SMS: 2210/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 12/05/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2210/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

* (SMS: 2140/QD-UBND) - Ngày 08/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2140/QĐ-UBND về việc hủy bỏ điều 5 Quy định về quản Iý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 06/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

* (SMS: 868/QD-BTP) - Ngày 07/05/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 868/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội.

* (SMS: 163/TB-VPCP) - Ngày 07/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 163/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

* (SMS: 1615/QD-BGTVT) - Ngày 07/05/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1615/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

* (SMS: 782/QD-UBND) - Ngày 07/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 782/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển trường trung học cơ sở trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025.


DÂN SỰ
 

* (SMS: 1200/QD-UBND) - Ngày 08/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 1200/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


BẢO HIỂM
 

* (SMS: 1711/LDTBXH-BHXH) - Ngày 13/05/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1711/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 2981/UBND-VX) - Ngày 06/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2981/UBND-VX về việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 1883/QD-UBND) - Ngày 06/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1883/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính.
 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 727/QD-BTTTT) - Ngày 13/05/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 727/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - NTREE Co., Ltd. - KR0157.

* (SMS: 726/QD-BTTTT) - Ngày 13/05/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 726/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Radio Promotion Asociation - KR0027.

* (SMS: 725/QD-BTTTT) - Ngày 13/05/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 725/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Standardbank Co., Ltd. - KR0144.

* (SMS: 11/2015/TT-BTTTT) - Ngày 05/05/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 11/2015/TT-BTTTT về việc quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp.


VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (SMS: 658/TTg-KTN) - Ngày 11/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 658/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 1404/QD-BVHTTDL) - Ngày 04/05/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1404/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia "Then Tày, Nùng, Thái" đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


AN NINH TRẬT TỰ
 

* (SMS: 662/TTg-KGVX) - Ngày 12/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 662/TTg-KGVX về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy.  


CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 624/QD-TTg) - Ngày 13/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 624/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng năng lực Ban quản lý dự án chuyên nghiệp” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

* (SMS: 623/QD-TTg) - Ngày 13/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 623/QĐ-TTg về việc tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ thực hiện kế hoạch thúc đẩy giao thông và thương mại (TTF) khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

* (SMS: 620/QD-TTg) - Ngày 12/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 620/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

* (SMS: 166/TB-VPCP) - Ngày 11/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 166/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

* (SMS: 108/KH-UBND) - Ngày 07/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 108/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 107/KH-UBND) - Ngày 04/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 107/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2015.

* (SMS: 19/2015/TT-BNNPTNT) - Ngày 27/04/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT về việc quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 1153/QD-TTCP) - Ngày 08/05/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 1153/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2011-2014.

* (SMS: 1963/BNV-CCHC) - Ngày 08/05/2015, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1963/BNV-CCHC về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg.

* (SMS: 869/QD-BTP) - Ngày 07/05/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 869/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp năm 2015.

* (SMS: 234/QD-UBDT) - Ngày 06/05/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 234/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa và công bố, công khai thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 1849/QD-UBND) - Ngày 05/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1849/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 628/QD-TTg) - Ngày 13/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 628/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 621/QD-TTg) - Ngày 12/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 621/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2015 - 2019).

* (SMS: 619/QD-TTg) - Ngày 12/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 619/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 615/QD-TTg) - Ngày 11/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 615/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 614/QD-TTg) - Ngày 11/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 614/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

* (SMS: 4462/QD-BCT) - Ngày 08/05/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4462/QĐ-BCT về việc điều chỉnh thành phần tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên.


NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 635/QD-TTg) - Ngày 13/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 635/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bến Tre, Thừa Thiên Huế.

 

* (SMS: 4352/QD-BCT) - Ngày 06/05/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4352/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ.

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 909/QD-BTP) - Ngày 12/05/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 909/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015.

* (SMS: 1585/BTP-VDCXDPL) - Ngày 12/05/2015, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1585/BTP-VĐCXDPL về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.  

* (SMS: 39/2015/QD-UBND) - Ngày 04/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 39/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 
* (SMS: 677/QD-CTN) - Ngày 10/04/2015
, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 677/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 675/QD-CTN) - Ngày 10/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 675/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 673/QD-CTN) - Ngày 10/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 673/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 672/QD-CTN) - Ngày 10/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 672/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 666/QD-CTN) - Ngày 09/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 666/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 665/QD-CTN) - Ngày 09/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 665/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 664/QD-CTN) - Ngày 09/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 664/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 663/QD-CTN) - Ngày 09/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 663/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 662/QD-CTN) - Ngày 09/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 662/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 642/QD-CTN) - Ngày 04/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 642/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 641/QD-CTN) - Ngày 04/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 641/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 640/QD-CTN) - Ngày 04/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 640/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 635/QD-CTN) - Ngày 04/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 635/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  
ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 1049/QD-UBND) - Ngày 08/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1049/QĐ-UBND về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng.


TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
 

* (SMS: 857/QD-BTP) - Ngày 06/05/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 857/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ Tư pháp.


THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT


* (SMS: 846/QD-BTP)
- Ngày 05/05/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 846/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015".  


NGOẠI GIAO
 

* (SMS: 15/2015/TB-LPQT) - Ngày 31/03/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 15/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Tuyên bố về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a.


LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 616/QD-TTg) - Ngày 11/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 616/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.


* Dịch vụ "Nhắn tin nhận văn bản" (LuatVietnam-SMS) hiện có nhiều nội dung cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn từ điện thoại di động, gửi đến 6689 theo cấu trúc:

VB  X  Y

Trong đó, X là mã dịch vụ yêu cầu, Y là địa chỉ email.

VB 235/QD-TTg Y = Yêu cầu gửi văn bản có ký hiệu 235/QĐ-TTg

VB  DS  Y = Yêu cầu gửi Danh sách văn bản mới trong tháng

 

Ví dụ: Muốn xem Nghị định 09/2009/NĐ-CP của Chính phủ, soạn tin: VB 10/2009/ND-CP hoặc VB 10/2009/ND-CP abc@yahoo.com, gửi 6689 (trong đó abc@yahoo.com là email nhận thông tin)

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 04/2015, để nhận được Danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB  DS04/2015 Email gửi đến 6689.

* Lưu ý: Bạn có thể sử dụng ký tự * thay cho ký tự @ trong trường hợp điện thoại di động của bạn không có ký tự @.

Thông tin chi tiết về dịch vụ LuatVietnam-SMS xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

* Chi tiết của Bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietNam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietNam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn
Cám ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội:
Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Hotline: 016.9696.8989 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM: số 456 Phan Xích Long, tòa nhà Hà Phan, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  - Tel: 08.39950724
Email:
cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận Bản tin, phiền bạn vui lòng gửi mail tới:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Bạn sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ mail của mình khỏi danh sách.