(LuatVietnam.vn) Trong tuần từ 20/4 - 26/4, LuatVietnam.vn đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Thông tư 37/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản côngNghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp; Nghị định 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính...

DOANH NGHIỆP

* (3750/VPCP-QHQT) - Ngày 24/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3750/VPCP-QHQT về việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp Châu Âu về Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (3813/VPCP-KTTH) - Ngày 25/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3813/VPCP-KTTH về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng Japan Airlines.

* (3772/VPCP-KTTH) - Ngày 24/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3772/VPCP-KTTH về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Federal Express Corporation.

* (3759/VPCP-KTTH) - Ngày 24/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3759/VPCP-KTTH về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Cathay Pacific.

* (3658/VPCP-KTTH) - Ngày 20/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3658/VPCP-KTTH về thuế nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người tàn tật.

* (526/QĐ-BTC) - Ngày 16/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 526/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

* (829/QĐ-TCT) - Ngày 16/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn.

* (1978/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1978/TCHQ-TXNK về vướng mắc áp dụng thuế chống bán phá giá.

* (1956/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1956/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

* (33/2018/TT-BTC) - Ngày 30/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2018/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (29/NQ-CP) - Ngày 24/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 29/NQ-CP về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

* (1495/LĐTBXH-ATLĐ) - Ngày 20/04/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1495/LĐTBXH-ATLĐ về việc lập kế hoạch hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2018 từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (37/2018/TT-BTC) - Ngày 16/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

ĐẦU TƯ

* (30/NQ-CP) - Ngày 24/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (437/QĐ-TTg) - Ngày 21/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 437/QĐ-TTg về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

* (433/QĐ-TTg) - Ngày 20/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 433/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 20/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018.

* (11/2018/TT-NHNN) - Ngày 17/04/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 11/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* (3529/VPCP-ĐMDN) - Ngày 17/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3529/VPCP-ĐMDN về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (59/2018/NĐ-CP) - Ngày 20/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

* (3620/VPCP-KTTH) - Ngày 19/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3620/VPCP-KTTH về việc quản lý, giám sát hải quan đối với kho xăng dầu quân đội.

* (1919/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1919/TCHQ-TXNK về việc phân loại "Cầu trục".

XÂY DỰNG

* (523/TTg-CN) - Ngày 20/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 523/TTg-CN về các vướng mắc một số quy định tại Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 12/04/2017 phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

* (697/BXD-KTXD) - Ngày 04/04/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 697/BXD-KTXD về việc vận dụng một số tập định mức đã được công bố để xây dựng bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn.

THƯƠNG MẠI

* (06/2018/TT-BCT) - Ngày 20/04/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 06/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (3606/VPCP-NN) - Ngày 19/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3606/VPCP-NN về đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về lấn biển.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (253/QĐ-QLD) - Ngày 24/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 253/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 161 bổ sung.

* (448/KCB-QLCL) - Ngày 24/04/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 448/KCB-QLCL về việc bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2018.

* (2559/QĐ-BYT) - Ngày 20/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2559/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020.

* (7236/QLD-CL) - Ngày 20/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7236/QLD-CL về các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 55).

* (7235/QLD-CL) - Ngày 20/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7235/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 55).

* (2549/QĐ-BYT) - Ngày 19/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2549/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư đại - trực tràng".

* (145/TB-VPCP) - Ngày 18/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 145/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bộ Y tế.

* (191/YDCT-QLY) - Ngày 18/04/2018, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Công văn 191/YDCT-QLY về việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh thuốc cổ truyền.

* (6862/QLD-ĐK) - Ngày 16/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6862/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6514/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6514/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6513/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6513/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (2009/BYT-KHTC) - Ngày 12/04/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 2009/BYT-KHTC về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt.

* (4108/QLD-ĐK) - Ngày 09/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4108/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài.

GIAO THÔNG

* (3752/VPCP-CN) - Ngày 24/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3752/VPCP-CN về việc xử lý thông tin báo nêu về tình trạng "xe dù, bến cóc".

* (3727/VPCP-CN) - Ngày 23/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3727/VPCP-CN về việc chủ trương đầu tư 03 dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội.

* (19/2018/TT-BGTVT) - Ngày 19/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 19/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt.

* (146/TB-VPCP) - Ngày 19/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 146/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng tiêu chí lựa chọn và dự kiến danh mục dự án cấp bách của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bố trí vốn từ nguồn dự phòng trung hạn.

* (518/TTg-CN) - Ngày 19/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 518/TTg-CN về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

* (3585/VPCP-CN) - Ngày 18/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3585/VPCP-CN về việc báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-CP của Chính phủ từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

* (494/TTg-CN) - Ngày 17/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 494/TTg-CN về việc chuyển đổi hình thức đầu tư công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

* (56/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

* (3812/BGTVT-KHĐT) - Ngày 13/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 3812/BGTVT-KHĐT về việc đầu tư mở rộng Quốc lộ 4B đoạn nối tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (1568/BGDĐT-CNTT) - Ngày 19/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1568/BGDĐT-CNTT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

* (24/2018/TT-BTC) - Ngày 12/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (216/QĐ-UBDT) - Ngày 19/04/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 216/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

DÂN SỰ

* (40/QĐ-TANDTC) - Ngày 19/04/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 40/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân.

* (72/TANDTC-PC) - Ngày 16/04/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 72/TANDTC-PC về việc hướng dẫn bổ sung việc triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Thành phố Hải Phòng.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (479/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 24/04/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 479/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Danh mục tài liệu, nội dung thi tuyển công chức.

* (412/CT-KTNN) - Ngày 06/03/2018, Kiểm toán Nhà nước ban hành Chỉ thị 412/CT-KTNN về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (03/2018/TT-BTTTT) - Ngày 20/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTTTT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.

* (109/VNCERT-KTHT&GS) - Ngày 23/04/2018, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam ban hành Công văn 109/VNCERT-KTHT&GS về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal.

* (53/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

* (02/2018/TT-BTTTT) - Ngày 13/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2018/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến".

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (1396/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 18/04/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1396/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (646/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 06/03/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 646/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/01/2018.

CHÍNH SÁCH

* (1500/LĐTBXH-TE) - Ngày 20/04/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1500/LĐTBXH-TE về việc đề nghị phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

* (1499/LĐTBXH-TE) - Ngày 20/04/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1499/LĐTBXH-TE về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

* (210/QĐ-UBDT) - Ngày 18/04/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 210/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán chi tiết các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và chính sách dân tộc năm 2018.

* (209/QĐ-UBDT) - Ngày 17/04/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 209/QĐ-UBDT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian và kinh phí các đề tài bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20.

* (23/NQ-CP) - Ngày 08/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018.

HÀNH CHÍNH

* (3806/VPCP-CN) - Ngày 25/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 802/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Quyết định 1640/QĐ-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

* (61/2018/NĐ-CP) - Ngày 23/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

* (802/QĐ-BGTVT) - Ngày 23/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban Quyết định 802/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Quyết định 1640/QĐ-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

* (60/2018/NĐ-CP) - Ngày 20/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

* (797/QĐ-BTP) - Ngày 20/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 797/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018.

* (03/2018/TT-BNV) - Ngày 06/03/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2018/TT-BNV về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (441/QĐ-TTg) - Ngày 23/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 441/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (435/QĐ-TTg) - Ngày 21/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 435/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

* (2574/QĐ-BYT) - Ngày 20/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2574/QĐ-BYT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư xây dựng, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế.

* (170/QĐ-BCĐLNKT) - Ngày 19/04/2018, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành Quyết định 170/QĐ-BCĐLNKT về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

* (419/QĐ-TTg) - Ngày 18/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 419/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

* (760/QĐ-BTP) - Ngày 18/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 760/QĐ-BTP về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (444/QĐ-TTg) - Ngày 26/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 444/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre.

* (19/2018/QĐ-TTg) - Ngày 19/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

* (58/2018/NĐ-CP) - Ngày 18/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp.

* (57/2018/NĐ-CP) - Ngày 17/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (768/QĐ-BTP) - Ngày 18/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 768/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý.

* (759/QĐ-BTP) - Ngày 18/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 759/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bổ trợ tư pháp.

* (1284/KH-BTP) - Ngày 18/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 1284/KH-BTP về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018.

* (01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT) - Ngày 05/04/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT về việc quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (54/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (826/QĐ-BTP) - Ngày 24/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 826/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (1948/QĐ-UBND) - Ngày 19/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1948/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (1930/QĐ-UBND) - Ngày 19/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

* (93/KH-UBND) - Ngày 19/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025.

* (1901/QĐ-UBND) - Ngày 18/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1901/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025".

* (1899/QĐ-UBND) - Ngày 18/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1899/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật của Thành phố về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (1878/QĐ-UBND) - Ngày 17/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1878/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (10/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (09/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH AN GIANG

* (09/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về việc quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (08/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH ĐÀ NẴNG

* (15/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

* (08/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (07/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định.

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 14/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.