(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 20/04/2013 - 26/04/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 2390/QD-BCT) - Ngày 15/04/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2390/QĐ-BCT về việc phê duyệt và ban hành Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2012 - 2013.

 * (SMS: 2386/QD-BCT) - Ngày 15/04/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2386/QĐ-BCT về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 * (SMS: 2082/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2082/TCHQ-TXNK về việc không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu.

 * (SMS: 43/2013/TT-BTC) - Ngày 18/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 * (SMS: 2034/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2034/TCHQ-TXNK về việc bù trừ tiền thuế.

 * (SMS: 1258/TCT-TNCN) - Ngày 17/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1258/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp.

 * (SMS: 1965/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1965/TCHQ-TXNK về thuế xăng dầu của tàu hút cát tạm nhập, tái xuất.

 * (SMS: 2406/BKHDT-ĐTNN) - Ngày 15/04/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 2406/BKHĐT-ĐTNN về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa thuộc dự án đầu tư.

 * (SMS: 1962/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1962/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.

 * (SMS: 1194/TCT-CS) - Ngày 12/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1194/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vệ sinh thoát nước, thu gom, xử lý chất thải

 * (SMS: 1188/TCT-CS) - Ngày 11/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1188/TCT-CS về việc xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

 * (SMS: 1185/TCT-CS) - Ngày 11/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1185/TCT-CS về lệ phí trước bạ ô tô.

 * (SMS: 1868/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1868/TCHQ-TXNK về việc xử lý vướng mắc thuế nhập khẩu hàng hoá của dự án ưu đãi đầu tư.

 * (SMS: 1867/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1867/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn.

 * (SMS: 1113/TCT-CS) - Ngày 15/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1113/TCT-CS về việc ghi nợ lệ phí trước bạ đối với nhà, đất.

 * (SMS: 1090/TCT-TNCN) - Ngày 03/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1090/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai.

 * (SMS: 1067/TCT-PC) - Ngày 02/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1067/TCT-PC về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do niêm yết chứng khoán lần đầu.

 * (SMS: 1517/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/03/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1517/TCHQ-TXNK về trị giá tính thuế xe ô tô BMW.

  LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 * (SMS: 3069/VPCP-KTTH) - Ngày 17/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3069/VPCP-KTTH về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 55/NQ-CP)
- Ngày 23/04/2013,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Phước.

 * (SMS: 34/2013/ND-CP) - Ngày 22/04/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

 * (SMS: 54/NQ-CP) - Ngày 17/04/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Kom Tum.

 * (SMS: 53/NQ-CP) - Ngày 17/04/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế.

 * (SMS: 2972/VPCP-KTN) - Ngày 16/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2972/VPCP-KTN về việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

 * (SMS: 530/TTg-KTN) - Ngày 15/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 530/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 * (SMS: 529/TTg-KTN) - Ngày 15/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 529/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 38/2013/ND-CP)
- Ngày 23/04/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

 * (SMS: 37/2013/ND-CP) - Ngày 22/04/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

 * (SMS: 20/2013/QD-TTg) - Ngày 18/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 20/2013/QĐ-TTg về việc quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

 * (SMS: 4595/BTC-DT) - Ngày 12/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4595/BTC-ĐT về việc thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

 * (SMS: 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC) - Ngày 27/03/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/06/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 * (SMS: 1186/TCT-DNL) - Ngày 11/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1186/TCT-DNL về việc thực hiện hóa đơn điện tử vận chuyển hàng không.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 313/GSQL-GQ2)
- Ngày 23/04/2013,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 313/GSQL-GQ2 về việc thanh khoản tờ khai nhập khẩu.

 * (SMS: 311/GSQL-TH) - Ngày 23/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 311/GSQL-TH về việc vướng mắc C/O.

 * (SMS: 310/GSQL-TH) - Ngày 23/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 310/GSQL-TH về việc vướng mắc C/O.

 * (SMS: 3476/BCT-XNK) - Ngày 22/04/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3476/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất thiết bị đã qua sử dụng phục vụ các sự kiện lớn.

 * (SMS: 2053/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2053/TCHQ-TXNK về việc trả lời doanh nghiệp về đề nghị chấp nhận trị giá giao dịch.

  * (SMS: 2044/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2044/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Chất khử bọt Antifoam PE-2000.

 * (SMS: 2035/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2035/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn phân loại hàng hóa.

 * (SMS: 301/GSQL-GQ2) - Ngày 18/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 301/GSQL-GQ2 về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

* (SMS: 4807/BTC-TCHQ) - Ngày 17/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4807/BTC-TCHQ về việc vướng mắc về hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan.

 * (SMS: 298/GSQL-GQ2) - Ngày 17/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 298/GSQL-GQ2 về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

 * (SMS: 297/GSQL-GQ3) - Ngày 17/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 297/GSQL-GQ3 về việc nhập khẩu ô tô dưới dạng quà biếu, tặng.

 * (SMS: 296/GSQL-GQ2) - Ngày 17/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 296/GSQL-GQ2 về việc xác nhận hàng chuyển cửa khẩu đã qua khu vực giám sát.

 * (SMS: 4781/BTC-TCHQ) - Ngày 16/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4781/BTC-TCHQ về việc triển khai lực lượng Hải quan thực hiện giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Tây Giang.

 * (SMS: 3319/BCT-BGMN) - Ngày 16/04/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3319/BCT-BGMN về việc tạm dừng nhập khẩu, trao đổi gia cầm và sản phẩm gia cầm có nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam.

 * (SMS: 1972/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1972/TCHQ-GSQL về việc xử lý nguyên phụ liệu âm khi thanh khoản tờ khai sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 1968/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1968/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng.

 * (SMS: 294/GSQL-GQ2) - Ngày 16/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 294/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ.

 * (SMS: 1953/TCHQ-TXN) - Ngày 15/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1953/TCHQ-TXN về việc chuyển giao xe ô tô miễn thuế của Đại sứ quán Liên bang Nga.

 * (SMS: 287/GSQL-GQ2) - Ngày 15/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 287/GSQL-GQ2 về việc xử lý lô hàng lá thuốc lá không đạt chất lượng.

 * (SMS: 282/GSQL-TH) - Ngày 12/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 282/GSQL-TH về thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty Marubeni Corporation.

 * (SMS: 281/GSQL-GQ1) - Ngày 12/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 281/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu xe ô tô.

 * (SMS: 1893/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1893/TCHQ-GSQL về việc trao đổi một số nội dung liên quan đến loại hình gia công, nhập sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 1855/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1855/TCHQ-GSQL về quy trình giám sát hàng hoá là hoá chất gửi kho ngoại quan.

XÂY DỰNG

* (SMS: 3149/VPCP-KTN)
- Ngày 22/04/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3149/VPCP-KTN về việc rà soát nội dung cam kết trong Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án Khu Trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây.

 * (SMS: 402/QD-BXD) - Ngày 18/04/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 402/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 * (SMS: 2685/QD-UBND) - Ngày 17/04/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2685/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 3 năm 2013 - 2015 (thuộc Kế hoạch 66/KH-UBND ngày 26/05/2011 về chương trình chỉnh trang đô thị Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2011 - 2015)

 * (SMS: 2719/UBND-QHXDGT) - Ngày 16/04/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2719/UBND-QHXDGT về việc xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình (“siêu mỏng, siêu méo”).

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 33/2013/ND-CP)
- Ngày 22/04/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 33/2013/NĐ-CP về việc ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí.

 * (SMS: 08/2013/TT-BCT) - Ngày 22/04/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2013/TT-BCT về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 * (SMS: 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC) - Ngày 07/12/2012, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC về việc hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 3221/VPCP-KTN)
- Ngày 23/04/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3221/VPCP-KTN về việc bổ sung khai thác mỏ sắt Đông Nam Làng Ếch, tỉnh Lào Cai.

 * (SMS: 3502/BGTVT-MT) - Ngày 22/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 3502/BGTVT-MT về việc thực hiện Nghị định 27/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013.

 * (SMS: 2691/QD-UBND) - Ngày 18/04/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2691/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 13/2013/TT-BYT)
- Ngày 17/04/2013,
Bộ Y tế ban hành Thông tư 13/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm.

 * (SMS: 12/2013/TT-BYT) - Ngày 12/04/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 12/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

 * (SMS: 37/2012/TTLT-BLDTBXH-BYT-BTC-BGDDT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT về việc quy định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

 GIAO THÔNG

 * (SMS: 173/TB-VPCP) - Ngày 18/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 173/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại cuộc họp về tình hình triển khai Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 08/03/2013 và thực hiện Công điện 531/CĐ-TTg ngày 16/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 * (SMS: 996/QD-BGTVT) - Ngày 16/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 996/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư/Ban quản lý dự án các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, đầu tư giai đoạn 2008 - 2012.

 * (SMS: 883/QD-BGTVT) - Ngày 08/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 883/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất xây dựng các dự án đầu tư xây dựng giao thông.

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 * (SMS: 614/QD-TTg) - Ngày 24/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 614/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

 * (SMS: 387/QD-BXD) - Ngày 16/04/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 387/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

 * (SMS: 2435/BGDDT-GDDH) - Ngày 12/04/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2435/BGDĐT-GDĐH về việc rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình.

 * (SMS: 2843/VPCP-KGVX) - Ngày 10/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2843/VPCP-KGVX về chủ trương thành lập trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 * (SMS: 1141/QD-BDHDA) - Ngày 29/03/2013, Ban Điều hành Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ban hành Quyết định 1141/QĐ-BĐHĐA về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2013 - 2016.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 829/QD-TTCP)
- Ngày 15/04/2013,
Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 829/QĐ-TTCP về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ năm 2011.

 * (SMS: 823/QD-TTCP) - Ngày 15/04/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 823/QĐ-TTCP về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ năm 2010.

 * (SMS: 09/2013/TT-BKHCN) - Ngày 15/03/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 09/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1477/BHXH-CSXH) - Ngày 23/04/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1477/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động 10/2012/QH13.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 36/2013/ND-CP)
- Ngày 22/04/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

 * (SMS: 200/QD-CHHVN) - Ngày 04/04/2013,

Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định 200/QĐ-CHHVN về việc ban hành Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị của Cục Hàng hải Việt Nam.

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 * (SMS: 393/QD-BTTTT) - Ngày 18/04/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 393/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.

 * (SMS: 391/QD-BTTTT) - Ngày 16/04/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 391/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI


* (SMS: 619/QD-TTg)
- Ngày 24/04/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 619/QĐ-TTg về việc thông qua kết quả đàm phán và đề xuất ký kết Hiệp định cho Dự án "Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng" với Ngân hàng Thế giới (WB).

 * (SMS: 172/TB-VPCP) - Ngày 18/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 172/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về đánh giá tình hình thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013 và Quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo.

 * (SMS: 624/QD-LDTBXH) - Ngày 17/04/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 624/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2015.

 * (SMS: 623/QD-LDTBXH) - Ngày 17/04/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2020.

 * (SMS: 168/TB-VPCP) - Ngày 17/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 168/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

 * (SMS: 760/QD-BTC) - Ngày 16/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 760/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho các tỉnh: Quảng Bình, Sơn La và Thanh Hóa trong thời gian giáp hạt năm 2013.

 * (SMS: 755/QD-BTC) - Ngày 16/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 755/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 612/QD-TTg)
- Ngày 23/04/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 612/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 * (SMS: 1054/QD-BGTVT) - Ngày 22/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1054/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải.

HÌNH SỰ

* (SMS: 605/QD-TTg)
- Ngày 18/04/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 605/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 39/2013/ND-CP)
- Ngày 24/04/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 39/2013/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 881/QD-TTCP) - Ngày 22/04/2013,
Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 881/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

 * (SMS: 2466/QD-BCT) - Ngày 18/04/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2466/QĐ-BCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Thương mại.

 * (SMS: 876/QD-BTP) - Ngày 18/04/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 876/QĐ-BTP về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013.

 * (SMS: 2445/QD-BCT) - Ngày 17/04/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2445/QĐ-BCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại.

 * (SMS: 986/QD-BGTVT) - Ngày 15/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 986/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải.

 * (SMS: 366/QD-BXD) - Ngày 10/04/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 366/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Xây dựng.

 * (SMS: 322/QD-BXD) - Ngày 28/03/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 322/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức đợt năm 2013 của Bộ Xây dựng.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 07/2013/TT-BCT)
- Ngày 22/04/2013,
Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2013/TT-BCT về việc quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 618/QD-TTg)
- Ngày 24/04/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 618/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau.

 * (SMS: 887/QD-BNN-KHCN) - Ngày 24/04/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 887/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ cấp Bộ năm 2013 Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển.

 * (SMS: 07/2013/CT-UBND) - Ngày 17/04/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 07/2013/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 164/TB-VPCP) - Ngày 16/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 164/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh.

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 * (SMS: 01/CT-LDTBXH) - Ngày 18/04/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH về việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành năm 2013, lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/06/1948 - 11/06/2013).

 * (SMS: 603/QD-TTg) - Ngày 17/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 603/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen.

 * (SMS: 600/QD-TTg) - Ngày 17/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 600/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.