(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 23/04/2011 - 29/04/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 630/QD-TTg) - Ngày 27/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 624/QD-TTg) - Ngày 26/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 624/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpôk 4 trong mùa lũ hàng năm.
 
* (SMS: 621/QD-TTg) - Ngày 26/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 621/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
 
* (SMS: 615/QD-TTg) - Ngày 25/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 615/QĐ-TTg về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.
 
* (SMS: 611/QD-TTg) - Ngày 25/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 611/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.
 
* (SMS: 610/QD-TTg) - Ngày 25/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 610/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng cho tỉnh Quảng Nam.
 
* (SMS: 609/QD-TTg) - Ngày 25/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 609/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
 
* (SMS: 607/QD-TTg) - Ngày 23/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 607/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 606/QD-TTg) - Ngày 23/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 606/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 605/QD-TTg) - Ngày 23/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 605/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 603/QD-TTg) - Ngày 23/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 603/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 602/QD-TTg) - Ngày 23/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 602/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 587/QD-TTg) - Ngày 21/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 587/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
 
* (SMS: 586/QD-TTg) - Ngày 20/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 586/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
 
* (SMS: 582/TTg-KGVX) - Ngày 18/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 582/TTg-KGVX về việc thay thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 03/2011/TT-VPCP) - Ngày 25/04/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 03/2011/TT-VPCP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo.
 
* (SMS: 2486/VPCP-KTTH) - Ngày 21/04/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2486/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc ít người học bán trú.
 
* (SMS: 2485/VPCP-KTTH) - Ngày 21/04/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2485/VPCP-KTTH về việc quản lý hàng dự trữ quốc gia.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 13/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 27/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ.
 
* (SMS: 1301/LDTBXH-LDTL) - Ngày 27/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1301/LĐTBXH-LĐTL về chế độ phụ cấp lưu động.
 
* (SMS: 12/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 26/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 11/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 26/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 11/2011/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật.
 
* (SMS: 10/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 26/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2011/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Kinh doanh và quản lý - Máy tính và công nghệ thông tin - Báo chí và thông tin - An ninh và quốc phòng - Nhân văn.
 
* (SMS: 09/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 26/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2011/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Nông, lâm nghiệp và thủy sản - Sức khỏe.
 
* (SMS: 1271/LDTBXH-KHTC) - Ngày 26/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1271/LĐTBXH-KHTC về việc thông báo văn bản mới.
 
* (SMS: 1254/LDTBXH-LDTL) - Ngày 22/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1254/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc khi giải thể công ty.
 
* (SMS: 1253/LDTBXH-LDTL) - Ngày 22/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1253/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc.
 
* (SMS: 1249/LDTBXH-LDTL) - Ngày 22/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1249/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng đơn giá tiền lương.
 
* (SMS: 483/QD-LDTBXH) - Ngày 21/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 483/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các đơn vị thuộc Bộ năm 2011.
 
* (SMS: 1222/LDTBXH-LDTL) - Ngày 21/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1222/LĐTBXH-LĐTL về chế độ phụ cấp lưu động.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 536/QD-BNN-TC) - Ngày 27/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 536/QĐ-BNN-TC về việc duyệt dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng cho năm 2011 của Văn phòng Điều phối quan hệ đối tác trong lĩnh vực cấp nước và Vệ sinh nông thôn.
 
* (SMS: 535/QD-BNN-TC) - Ngày 27/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 535/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2011 cho Ban Quản lý Hợp phần phát triển Chương trình Khí sinh học (BPMU) thuộc Dự án "Nâng cao Chất lượng, an toàn sản phẩm Nông nghiệp và Phát triển Chương trình Khí sinh học" do Cục Chăn nuôi thực hiện.
 
* (SMS: 534/QD-BNN-TC) - Ngày 27/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 534/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt Dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2011 từ nguồn vốn đối ứng cho Dự án "Phát triển và ứng dụng các công cụ hỗ trợ quyết định nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng di truyền động vật nuôi và họ hàng hoang dã" do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ.
 
* (SMS: 533/QD-BNN-TC) - Ngày 27/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 533/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Điều tra cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn quốc năm 2011 của Cục Thú y.
 
* (SMS: 32/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 21/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 31/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 21/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 31/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 815/QD-BNN-TCCB) - Ngày 20/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 815/QĐ-BNN-TCCB về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Nông nghiệp Việt Nam.
 
* (SMS: 814/QD-BNN-TCCB) - Ngày 20/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 814/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp.
 
* (SMS: 811/QD-BNN-TCCB) - Ngày 20/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 811/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 610/BXD-KTXD) - Ngày 26/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 610/BXD-KTXD về việc hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình.
 
* (SMS: 608/BXD-KTXD) - Ngày 26/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 608/BXD-KTXD về việc ưu đãi thuế trong hoạt động xây dựng.
 
* (SMS: 54/BXD-KTXD) - Ngày 26/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 54/BXD-KTXD về việc bù giá nguyên vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. 
 
* (SMS: 596/BXD-HDXD) - Ngày 25/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 596/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.
 
* (SMS: 595/BXD-HDXD) - Ngày 25/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 595/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề.
 
* (SMS: 590/BXD-VLXD) - Ngày 25/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 590/BXD-VLXD về việc báo cáo tình hình cấp phép đầu tư, sản xuất, xuất khẩu và quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến các mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất vôi công nghiệp hiện nay.
 
* (SMS: 53/BXD-KTXD) - Ngày 25/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 53/BXD-KTXD về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 52/BXD-KTXD) - Ngày 25/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 52/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng.
 
* (SMS: 51/BXD-KTXD) - Ngày 25/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 51/BXD-KTXD về việc định mức chi phí thiết kế trạm biến áp.
 
* (SMS: 32/BXD-QLN) - Ngày 25/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 32/BXD-QLN về việc cấp giấy phép thành lập chi nhánh có ngành nghề kinh doanh sàn giao dịch bất động sản.
 
* (SMS: 586/BXD-KTXD) - Ngày 22/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 586/BXD-KTXD về việc chi phí thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 50/BXD-KTXD) - Ngày 19/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 50/BXD-KTXD  về việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD.
 
* (SMS: 48/BXD-KTXD) - Ngày 19/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 48/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 937/QD-BTC) - Ngày 25/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 937/QĐ-BTC về Danh mục các đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020.
 
* (SMS: 5353/BTC-TCHQ) - Ngày 25/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5353/BTC-TCHQ về việc sử dụng tờ khai sao y bản chính trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế.
 
* (SMS: 918/QD-BTC) - Ngày 22/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 918/QĐ-BTC về việc thay đổi mẫu tem thuốc lá điếu nhập khẩu.
 
* (SMS: 916/QD-BTC) - Ngày 22/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 916/QĐ-BTC về khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền.
 
* (SMS: 52/2011/TT-BTC) - Ngày 22/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
 
* (SMS: 51/2011/TT-BTC) - Ngày 22/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 51/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/09/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
 
* (SMS: 50/2011/TT-BTC) - Ngày 21/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2011/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 
* (SMS: 49/2011/TT-BTC) - Ngày 21/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 49/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 5176/BTC-TCT) - Ngày 21/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5176/BTC-TCT về chế độ hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 5090/BTC-TCHQ) - Ngày 20/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5090/BTC-TCHQ về việc bổ sung danh sách cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu đảm bảo quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.
 
* (SMS: 4952/BTC-TCDN) - Ngày 18/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4952/BTC-TCDN về việc mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2011.
 
* (SMS: 4895/BTC-QLN) - Ngày 15/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4895/BTC-QLN về việc mẫu hoàn tạm ứng vốn viện trợ không hoàn lại.
 
* (SMS: 4388/BTC-CST) - Ngày 05/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4388/BTC-CST về dự kiến điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 04/2011/TT-BKHCN) - Ngày 20/04/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2011/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 19/2011/TT-BCA) - Ngày 20/04/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 19/2011/TT-BCA về việc quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 2119/BGDDT-GDDH) - Ngày 20/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2119/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 521/QD-BTTTT) - Ngày 15/04/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 521/QĐ-BTTTT về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông".
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 27/2011/TT-BGTVT) - Ngày 14/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 27/2011/TT-BGTVT về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.
 
* (SMS: 25/2011/TT-BGTVT) - Ngày 09/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 25/2011/TT-BGTVT  quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 1638/BHXH-BC) - Ngày 26/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1638/BHXH-BC về việc chi trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 1637/BHXH-CSXH) - Ngày 26/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1637/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
 
* (SMS: 1628/BHXH-TCCB) - Ngày 26/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1628/BHXH-TCCB về việc hướng dẫn bổ sung thông báo đăng tuyển dụng viên chức năm 2011.
 
* (SMS: 1616/BHXH-BT) - Ngày 25/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1616/BHXH-BT về việc chấn chỉnh công tác truy thu bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 1594/BHXH-CSXH) - Ngày 22/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1594/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg.
 
* (SMS: 1578/BHXH-BT) - Ngày 22/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1578/BHXH-BT về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện theo mức lương tối thiểu chung 830.000đ.
 
* (SMS: 1543/BHXH-CST) - Ngày 20/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1543/BHXH-CST về việc hướng dẫn, xử lý vướng mắc trong tiếp nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 
* (SMS: 466/QD-BHXH) - Ngày 19/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 466/QĐ-BHXH về Quy trình giám định bảo hiểm y tế.
 
* (SMS: 432/QD-BHXH) - Ngày 13/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 432/QĐ-BHXH về việc thành lập phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 2956/NHNN-CSTT) - Ngày 14/04/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 2956/NHNN-CSTT về việc kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2011.
 
* (SMS: 750/QD-NHNN) - Ngày 09/04/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 750/QĐ-NHNN về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng.
 
* (SMS: 2766/NHNN-QLNH) - Ngày 08/04/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 2766/NHNN-QLNH về việc tăng cường kiểm tra, rà soát các Đại lý đổi ngoại tệ.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1844/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1844/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Bộ xử lý dữ liệu trung tâm.
 
* (SMS: 1793/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1793/TCHQ-TXNK về việc áp dụng chính sách thuế đối với thép hình chữ I.
 
* (SMS: 1766/TCHQ-TXN) - Ngày 22/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1766/TCHQ-TXNK về việc thu phí THC.
 
* (SMS: 1765/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1765/TCHQ-TXNK về việc thu phí THC.
 
* (SMS: 1762/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1762/TCHQ-TXNK về việc thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước sản xuất hàng xuất khẩu.
 
* (SMS: 1638/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1638/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo yêu cầu của Nghị quyết số 11/NQ-CP.
 
* (SMS: 1565/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1565/TCHQ-TXNK về việc xử lý phạt chậm nộp thuế.
 
* (SMS: 1567/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1567/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu.
 
* (SMS: 1414/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1414/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng giấy.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1435/TCT-CS) - Ngày 27/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1435/TCT-CS về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 1399/TCT-PC) - Ngày 25/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1399/TCT-PC về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1389/TCT-CS) - Ngày 22/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1389/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ đối với đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp.
 
* (SMS: 1370/TCT-CS) - Ngày 21/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1370/TCT-CS về việc chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 1369/TCT-CS) - Ngày 21/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1369/TCT-CS về việc vướng mắc hóa đơn.
 
* (SMS: 1361/TCT-CS) - Ngày 21/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1361/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản cho thuê tài chính.
 
* (SMS: 1360/TCT-CS) - Ngày 21/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1360/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho Nhà thầu thực hiện dự án ODA.
 
* (SMS: 1355/TCT-CS) - Ngày 21/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1355/TCT-CS  về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 1347/TCT-CS) - Ngày 20/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1347/TCT-CS về việc đăng ký phát hành hóa đơn mẫu 01GTKT4/002.
 
* (SMS: 1337/TCT-CS) - Ngày 20/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1337/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho Nhà thầu thực hiện dự án ODA.
 
* (SMS: 1321/TCT-KK) - Ngày 19/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1321/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1307/TCT-DNL) - Ngày 18/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1307/TCT-DNL về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý bảo hiểm.
 
* (SMS: 1247/TCT-CS) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1247/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1212/TCT-CS) - Ngày 08/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1212/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1206/TCT-CS) - Ngày 08/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1206/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1203/TCT-CS) - Ngày 08/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1203/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 1200/TCT-CS) - Ngày 08/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1200/TCT-CS về việc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
* (SMS: 1189/TCT-TVQT) - Ngày 08/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1189/TCT-TVQT về việc tiếp nhận thủ tục hành chính tại cơ quan Thuế.
 
* (SMS: 1116/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1116/TCT-CS về việc thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 1114/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1114/TCT-CS về việc trả lời kiến nghị về chính sách thuế.
 
* (SMS: 1111/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1111/TCT-CS về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 1110/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1110/TCT-CS về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1109/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1109/TCT-CS về việc tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe máy.
 
* (SMS: 1108/TCT-DNL) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1108/TCT-DNL về việc hướng dẫn chính sách thuế.
 
* (SMS: 1107/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1107/TCT-CS về việc thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
 
* (SMS: 1106/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1106/TCT-CS về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 1103/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1103/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1092/TCT-CS) - Ngày 01/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1092/TCT-CS về việc xuất hóa đơn hộ giữa đơn vị trực thuộc của công ty bảo hiểm.
 
* (SMS: 1086/TCT-CS) - Ngày 01/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1086/TCT-CS về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1032/TCT-TNCN) - Ngày 29/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1032/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 1020/TCT-KK) - Ngày 29/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1020/TCT-KK về việc thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.