Trong tuần qua, nhiều văn bản mới đã được cập nhật, trong đó có: Công văn 3543/VPCP-PL về việc xin ý kiến đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản; Công văn 1400/LĐTBXH-ATLĐ về ngày nghỉ lễ, tết năm 2019; Nghị định 52/2018/NĐ-CP về việc phát triển ngành nghề nông thôn…

DOANH NGHIỆP

* (421/QĐ-TTg) - Ngày 18/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 421/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

* (3504/VPCP-KTTH) - Ngày 16/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3504/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn điều lệ của 07 Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Nam Định. 


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (3551/VPCP-KTTH) - Ngày 18/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3551/VPCP-KTTH về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế.

* (3543/VPCP-PL) - Ngày 17/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3543/VPCP-PL về việc xin ý kiến đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản.

* (526/QĐ-BTC) - Ngày 16/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 526/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

* (34/2018/TT-BTC) - Ngày 30/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2018/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (1429/LĐTBXH-TCCB) - Ngày 16/04/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1429/LĐTBXH-TCCB về việc báo cáo danh sách công chức viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2019.

* (1400/LĐTBXH-ATLĐ) - Ngày 11/04/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1400/LĐTBXH-ATLĐ về ngày nghỉ lễ, tết năm 2019.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (27/NQ-CP) - Ngày 17/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên.

ĐẦU TƯ

* (2364/CT-BNN-XD) - Ngày 26/03/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 2364/CT-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động đấu thầu của các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (02/CT-NHNN) - Ngày 13/04/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo.

* (27/2018/TT-BTC) - Ngày 21/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTC về việc quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (1979/TB-TCHQ) - Ngày 13/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1979/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - MODEM RDU.

* (1909/TB-TCHQ) - Ngày 10/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1909/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Đơn vị sản xuất Careox PE 1002.

* (1908/TB-TCHQ) - Ngày 10/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1908/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Bộ nguồn chuyển mạch dùng cho màn hình tivi.

* (1907/TB-TCHQ) - Ngày 10/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1907/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Bộ cấp nguồn của đèn LED.

* (1906/TB-TCHQ) - Ngày 10/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1906/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Lò nung chảy thủy tinh bằng điện hoàn toàn (tháo rời để vận chuyển) công suất 27-36 tấn/ngày.

* (1775/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1775/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Bột đậu nành lên men".

XÂY DỰNG

* (142/TB-VPCP) - Ngày 15/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 142/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án điều chỉnh Quy hoạch mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

* (487/TTg-CN) - Ngày 13/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 487/TTg-CN về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (3557/VPCP-NN) - Ngày 18/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3557/VPCP-NN về việc báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (2101/BYT-VPB1) - Ngày 18/04/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 2101/BYT-VPB1 về việc đảm bảo công tác Y tế bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05.

* (2106/BYT-KH-TC) - Ngày 18/04/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 2106/BYT-KH-TC về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế.

* (2510/QĐ-BYT) - Ngày 17/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2510/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

* (322/TB-BYT) - Ngày 17/04/2018, Bộ Y tế ban hành Thông báo 322/TB-BYT về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến tại Hội nghị "Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong bệnh viện".  

* (6926/QLD-ĐK) - Ngày 16/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6926/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6924/QLD-ĐK) - Ngày 16/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6924/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6944/QLD-ĐK) - Ngày 16/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6944/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

* (6863/QLD-ĐK) - Ngày 16/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6863/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6838/QLD-ĐK) - Ngày 16/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6838/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

* (2482/QĐ-BYT) - Ngày 13/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2482/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo.

* (6705/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6705/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6706/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6706/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước ngày 01/07/2014.

* (6704/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6704/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6703/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6703/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6702/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6702/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6701/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6701/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6700/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6700/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6699/QLD-ĐK) - Ngày 13/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6699/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6698/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6698/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6512/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6512/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6511/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6511/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6510/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6510/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6509/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6509/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6695/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6695/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6697/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6697/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6696/QLD-ĐK) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6696/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1142/BHXH-CSYT) - Ngày 04/04/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1142/BHXH-CSYT về việc điều chỉnh tuyến và hạng đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân theo Quyết định 6062/QĐ-BYT.

* (5570.1/QLD-ĐK) – Ngày 30/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 5570.1/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1094/BHXH-CSYT) - Ngày 30/03/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1094/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn tạm thời cách xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến đến 2017.

* (5639/QLD-ĐK) - Ngày 30/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 5639/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (5638/QLD-ĐK) - Ngày 30/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 5638/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1094/BHXH-CSYT) - Ngày 30/03/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1094/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn tạm thời cách xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến đến 2017.

GIAO THÔNG

* (767/QĐ-BGTVT) - Ngày 17/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 767/QĐ-BGTVT về việc công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

* (139/TB-VPCP) - Ngày 12/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (1476/QĐ-BGDĐT) - Ngày 17/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1476/QĐ-BGDĐT về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

* (1472/BGDĐT-QLCL) - Ngày 16/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1472/BGDĐT-QLCL về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm 2018.

* (11/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 06/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

* (468/QĐ-BNV) - Ngày 03/04/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 468/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

* (740/QĐ-BGDĐT) - Ngày 09/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 740/QĐ-BGDĐT về việc đính chính Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến hành ban hành kèm theo Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (3370/VPCP-KGVX) - Ngày 12/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3370/VPCP-KGVX về việc thí điểm triển khai phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

* (674/QĐ-BKHCN) - Ngày 28/03/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 674/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Thông tin địa lý.

* (672/QĐ-BKHCN) - Ngày 28/03/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 672/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Nước mắm.

* (671/QĐ-BKHCN) - Ngày 28/03/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 671/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia - Nước mắm.

* (584/QĐ-BKHCN) - Ngày 30/02/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 584/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (446/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 16/04/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 446/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (60/TB-BTTTT) - Ngày 12/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo 60/TB-BTTTT về danh sách cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải.

* (529/QĐ-BTTTT) - Ngày 11/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 529/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (01/2018/TT-BTTTT) - Ngày 29/03/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 01/2018/TT-BTTTT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

* (416/QĐ-BTTTT) - Ngày 26/03/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 416/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (416/QĐ-TTg) - Ngày 17/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 416/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang.

CHÍNH SÁCH

* (207/QĐ-UBDT) - Ngày 13/04/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 207/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam.

* (52/2018/NĐ-CP) - Ngày 12/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP về việc phát triển ngành nghề nông thôn.

* (23/NQ-CP) - Ngày 08/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018.

* (186/QĐ-UBDT) - Ngày 06/04/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 186/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 về Đề án "Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới".

HÀNH CHÍNH

* (143/TB-VPCP) - Ngày 18/04/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 143/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đôn đốc công tác chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề năm 2018.

* (405/QĐ-TTg) - Ngày 16/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 405/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

* (493/NQ-UBTVQH14) - Ngày 12/04/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 493/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

* (492/NQ-UBTVQH14) - Ngày 12/04/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 492/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (420/QĐ-TTg) - Ngày 18/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 420/QĐ-TTg về việc thôi nhiệm vụ thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

* (404/QĐ-TTg) - Ngày 13/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 404/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.

* (399/QĐ-TTg) - Ngày 12/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 399/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Công Thành giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (398/QĐ-TTg) - Ngày 12/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 398/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (396/QĐ-TTg) - Ngày 12/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 396/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

* (395/QĐ-TTg) - Ngày 12/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 395/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018.

* (394/QĐ-TTg) - Ngày 12/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 394/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (568/CN-GSL) - Ngày 12/04/2018, Cục Chăn nuôi ban hành Công văn 568/CN-GSL về việc phòng chống thiếu nước cho gia súc và hướng dẫn chăn nuôi tiết kiệm nước.

* (55/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2018/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

* (390/QĐ-TTg) - Ngày 11/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 390/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

* (2704/CĐ-BNN-TY) - Ngày 10/04/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện 2704/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018.

* (1103/QĐ-BNN-TCLN) - Ngày 27/03/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1103/QĐ-BNN-TCLN về việc kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các Nghị định thi hành Luật Lâm nghiệp.

* (2385/CT-BNN-TCTL) - Ngày 27/03/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 2385/CT-BNN-TCTL về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (528/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 528/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (527/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 527/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (526/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 526/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (525/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 525/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (524/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 524/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (523/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 523/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (521/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 521/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (520/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 520/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (522/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 522/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (519/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 519/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (518/QĐ-CTN) - Ngày 30/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 518/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (474/QĐ-CTN) - Ngày 26/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 474/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (473/QĐ-CTN) - Ngày 26/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 473/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (472/QĐ-CTN) - Ngày 26/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 472/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (471/QĐ-CTN) - Ngày 26/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 471/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (470/QĐ-CTN) - Ngày 26/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 470/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

* (469/QĐ-CTN) - Ngày 26/03/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 469/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (1362/BGDĐT-TTr) - Ngày 10/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1362/BGDĐT-TTr về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng.

* (3694/KH-BGTVT) - Ngày 10/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch 3694/KH-BGTVT về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (403/QĐ-TTg) - Ngày 13/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 403/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (06/CT-UBND) - Ngày 16/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (91/KH-UBND) - Ngày 16/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 91/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới".

* (90/KH-UBND) - Ngày 16/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 90/KH-UBND về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

* (89/KH-UBND) - Ngày 16/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 89/KH-UBND về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (1813/QĐ-UBND) - Ngày 16/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1813/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của Thành phố Hà Nội.

* (1608/UBND-ĐT) - Ngày 16/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1608/UBND-ĐT về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.

* (1807/QĐ-UBND) - Ngày 13/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1807/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2018.

* (1801/QĐ-UBND) - Ngày 13/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1801/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố Hà Nội kỳ 2014-2018.

* (1715/QĐ-UBND) - Ngày 09/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1715/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (84/KH-UBND) - Ngày 09/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 84/KH-UBND về việc phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2018.

* (1692/QĐ-UBND) - Ngày 06/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1692/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các tuyến thoát nước, hồ nước vào danh mục các tuyến thoát nước, hồ nước, trạm xử lý nước thải sinh hoạt do Thành phố quản lý sau đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định 1629/QĐ-UBND ngày 09/03/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

* (1629/QĐ-UBND) - Ngày 09/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1629/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các tuyến thoát nước, hồ nước, trạm xử lý nước thải sinh hoạt do Thành phố quản lý sau đầu tư theo quy định tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/09/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

UBND TỈNH HÀ TĨNH


* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


* (11/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (10/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, hệ thống công báo điện tử tỉnh.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/04/2018, Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH HÀ NAM


* (08/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (07/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 30/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

* (11/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

* (10/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

UBND TỈNH NGHỆ AN


* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.