Văn bản mới cập nhật tuần 15/2012
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 14/04/2012 - 20/04/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
* (SMS: 267/QD-CTN) - Ngày 05/03/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 267/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 36/2012/ND-CP) - Ngày 18/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2012/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 
 
* (SMS: 35/2012/ND-CP) - Ngày 18/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2012/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 
 
* (SMS: 34/2012/ND-CP) - Ngày 15/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ. 
 
* (SMS: 33/2012/ND-CP) - Ngày 13/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 
 
* (SMS: 32/2012/ND-CP) - Ngày 12/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 453/QD-TTg) - Ngày 19/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 453/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. 
 
* (SMS: 451/QD-TTg) - Ngày 18/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 451/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012. 
 
* (SMS: 450/QD-TTg) - Ngày 18/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 450/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2020. 
 
* (SMS: 11/CT-TTg) - Ngày 18/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
* (SMS: 447/QD-TTg) - Ngày 17/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 447/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 
* (SMS: 442/QD-TTg) - Ngày 16/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 442/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Yên Bái. 
 
* (SMS: 440/QD-TTg) - Ngày 16/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 440/QĐ-TTg về việc phê duyệt Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta. 
 
* (SMS: 439/QD-TTg) - Ngày 16/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 439/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. 
 
* (SMS: 10/CT-TTg) - Ngày 16/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.
 
* (SMS: 498/TTg-KTN) - Ngày 13/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 498/TTg-KTN về việc hỗ trợ phòng chống bệnh tật chổi rồng hại nhãn. 
 
* (SMS: 432/QD-TTg) - Ngày 12/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 432/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 430/QD-TTg) - Ngày 12/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 430/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao. 
 
* (SMS: 429/QD-TTg) - Ngày 12/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 429/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
 
* (SMS: 493/TTg-KTTH) - Ngày 12/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 493/TTg-KTTH về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a và Quyết định 615/QĐ-TTg. 
 
* (SMS: 485/TTg-QHQT) - Ngày 12/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 485/TTg-QHQT về việc phê duyệt Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - IFAD giai đoạn 2012 - 2017. 
 
* (SMS: 417/QD-TTg) - Ngày 11/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 417/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính. 
 
* (SMS: 416/QD-TTg) - Ngày 11/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 416/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Ninh Thuận, Yên Bái. 
 
* (SMS: 480/TTg-QHQT) - Ngày 11/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 480/TTg-QHQT về việc Phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAIDS). 
 
* (SMS: 471/TTg-QHQT) - Ngày 10/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 471/TTg-QHQT về việc báo cáo kết quả đàm phán Dự án "Nâng cấp Đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). 
 
* (SMS: 470/TTg-QHQT) - Ngày 10/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 470/TTg-QHQT về khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. 
 
* (SMS: 295/QD-TTg) - Ngày 12/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 295/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đánh giá tiềm năng tài nguyên urani Việt Nam". 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 2651/VPCP-KTTH) - Ngày 18/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2651/VPCP-KTTH về việc chuyển đổi chủng loại thuốc thú y dự trữ quốc gia. 
 
* (SMS: 2642/VPCP-QHQT) - Ngày 17/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2642/VPCP-QHQT về việc báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn ODA năm 2011 và các biện pháp tăng cường giải ngân vốn ODA năm 2012. 
 
* (SMS: 147/TB-VPCP) - Ngày 13/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 147/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng phát triển giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 146/TB-VPCP) - Ngày 13/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 146/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012. 
 
* (SMS: 2547/VPCP-QHQT) - Ngày 13/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2547/VPCP-QHQT về gói cam kết dịch vụ thứ 8 và Kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ. 
 
* (SMS: 2525/VPCP-KTN) - Ngày 13/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2525/VPCP-KTN về việc bổ sung khu bến cảng Định An thuộc cảng biển Trà Vinh vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam. 
 
* (SMS: 2521/VPCP-KTTH) - Ngày 13/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2521/VPCP-KTTH về thực hiện xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn. 
 
* (SMS: 2512/VPCP-KTN) - Ngày 13/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2512/VPCP-KTN về việc thực hiện xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn. 
 
* (SMS: 2502/VPCP-KSTT) - Ngày 12/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2502/VPCP-KSTT về việc nâng cấp, hoàn thiện dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 
 
* (SMS: 2500/VPCP-KGVX) - Ngày 12/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2500/VPCP-KGVX về đề nghị của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. 
 
* (SMS: 140/TB-VPCP) - Ngày 11/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 140/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015.
 
* (SMS: 138/TB-VPCP) - Ngày 11/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 138/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc. 
 
* (SMS: 2475/VPCP-KSTT) - Ngày 11/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2475/VPCP-KSTT về việc triển khai dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh đơn giản hóa thủ tục hành chính. 
 
* (SMS: 2447/VPCP-KGVX) - Ngày 11/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2447/VPCP-KGVX về việc hoàn thiện dự thảo Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành sách đến năm 2020. 
 
* (SMS: 2431/VPCP-KGVX) - Ngày 11/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2431/VPCP-KGVX về việc lập quy hoạch tổng thể cấp Quốc gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận, tỉnh Thanh Hóa. 
 
* (SMS: 134/TB-VPCP) - Ngày 10/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 134/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. 
 
* (SMS: 2404/VPCP-KTTH) - Ngày 10/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2404/VPCP-KTTH về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011. 
 
* (SMS: 2393/VPCP-KGVX) - Ngày 10/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2393/VPCP-KGVX về việc báo cáo việc thực hiện phương thức chi trả tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách. 
 
* (SMS: 2376/VPCP-QHQT) - Ngày 10/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2376/VPCP-QHQT về việc ký Hiệp định vay lại đối với dự án cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 852/QD-BNN-KHCN) - Ngày 18/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 852/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Hoàn thiện phương pháp kiểm kê khí nhà kính trong Lâm nghiệp" do Viện Khoa học Lâm ngiệp Việt Nam chủ trì. 
 
* (SMS: 851/QD-BNN-KHCN) - Ngày 18/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 851/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020". 
 
* (SMS: 850/QD-BNN-KHCN) - Ngày 18/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 850/QĐ-BNN-KHCN ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực Chăn nuôi. 
 
* (SMS: 849/QD-BNN-TCTL) - Ngày 18/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 849/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2012 Dự án "Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu" (SCDM). 
 
* (SMS: 1096/BNN-HTQT) - Ngày 18/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1096/BNN-HTQT về việc sửa đổi Hiệp định Viện trợ Tín thác Quỹ Môi trường toàn cầu số 53397-VN của dự án "Phát triển ngành Lâm nghiệp" do Ngân hàng Thế giới (WB) cho vay vốn. 
 
* (SMS: 846/QD-BNN-HTQT) - Ngày 17/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 846/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Cẩm nang hoạt động Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam - Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3). 
 
* (SMS: 835/QD-BNN-TCTS) - Ngày 17/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 835/QĐ-BNN-TCTS về việc đính chính Thông tư 89/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm. 
 
* (SMS: 834/QD-BNN-TCTS) - Ngày 17/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 834/QĐ-BNN-TCTS về việc phân bổ 157 tàu cá được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc Dự án MOVIMAR cho các địa phương. 
 
* (SMS: 1809/TB-BNN-VP) - Ngày 17/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 1809/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4 năm 2012.
 
* (SMS: 1805/BNN-HTQT) - Ngày 17/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1805/BNN-HTQT về việc bổ sung thông tin Dự án "Nước sạch và vệ sinh cho trẻ em" do UNICEF tài trợ chính thức giai đoạn 2012 - 2016. 
 
* (SMS: 824/QD-BNN-TT) - Ngày 16/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 824/QĐ-BNN-TT về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
 
* (SMS: 823/QD-BNN-DMDN) - Ngày 16/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 823/QĐ-BNN-ĐMDN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Kiểm soát viên Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su VIệt Nam. 
 
* (SMS: 817/QD-BNN-TCCB) - Ngày 16/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 817/QĐ-BNN-TCCB về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn". 
 
* (SMS: 815/QD-BNN-KH) - Ngày 16/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 815/QĐ-BNN-KH về việc giá mua hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2012. 
 
* (SMS: 812/QD-BNN-XD) - Ngày 16/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 812/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét kênh Nha Mân - Tư Tải tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp thuộc Hệ thống các kênh nối sông Tiền - sông Hậu. 
 
* (SMS: 806/QD-BNN-KHCN) - Ngày 13/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 806/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu thuộc Dự án Khoa học công nghệ vốn vay ngân hàng Phát triển Châu Á giai đoạn 2009 - 2011. 
 
* (SMS: 803/QD-BNN-KHCN) - Ngày 13/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 803/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng tư vấn nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện từ năm 2013 thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020". 
 
* (SMS: 798/QD-BNN-HTQT) - Ngày 13/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 798/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt văn kiện Dự án "Cải tạo, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của các giống đậu tương với điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp đột biến" do Cơ quan năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tài trợ. 
 
* (SMS: 793/QD-BNN-KHCN) - Ngày 13/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 793/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Đoàn đánh giá phòng thử nghiệm. 
 
* (SMS: 1036/BNN-TY) - Ngày 13/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1036/BNN-TY về việc nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm từ Việt Nam và vận chuyển từ các nước khác qua Việt Nam. 
 
* (SMS: 792/QD-BNN-VP) - Ngày 12/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 792/QĐ-BNN-VP về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 65/CT-BVHTTDL) - Ngày 16/04/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. 
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 5043/BTC-DT) - Ngày 16/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5043/BTC-ĐT về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2011. 
 
* (SMS: 59/2012/TT-BTC) - Ngày 12/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2012/TT-BTC về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 46/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường. 
 
* (SMS: 4911/BTC-NSNN) - Ngày 12/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4911/BTC-NSNN về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí ngân sách hàng năm. 
 
* (SMS: 57/2012/TT-BTC) - Ngày 11/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả. 
 
* (SMS: 4797/BTC-DT) - Ngày 11/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4797/BTC-ĐT về việc quản lý vốn tạm ứng đối với công tác giải phóng mặt bằng. 
 
* (SMS: 4711/BTC-KHTC) - Ngày 09/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4711/BTC-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. 
 
* (SMS: 874/QD-BTC) - Ngày 06/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 874/QĐ-BTC về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính và Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Tổng cục. 
 
* (SMS: 4593/BTC-TCT) - Ngày 06/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4593/BTC-TCT về giá tính thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn đối với lượng xăng dầu đã chịu phí xăng dầu. 
 
* (SMS: 4510/BTC-TCT) - Ngày 05/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4510/BTC-TCT về việc hướng dẫn chính sách thuế. 
 
* (SMS: 51/2012/TT-BTC) - Ngày 30/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 51/2012/TT-BTC về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
 
* (SMS: 787/QD-BTC) - Ngày 30/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 787/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. 
 
* (SMS: 3792/BTC-CST) - Ngày 21/03/2012, Bộ Tài chính ban hành ông văn 3792/BTC-CST về thuế suất thuế nhập khẩu cầu giao ngắt mạch có dòng điện trên 1.000A.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 04/2012/TT-BTTTT) - Ngày 13/04/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước. 
 
* (SMS: 564/QD-BTTTT) - Ngày 05/04/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 564/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 2873/BTP-PBGDPL) - Ngày 13/04/2012, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2873/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện "Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015" năm 2012.       
 
* (SMS: 527/QD-BTP) - Ngày 03/04/2012, Bộ Tư pháp ban hành   Quyết định 527/QĐ-BTP ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 07/03/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 18/BXD-KTQH) - Ngày 13/04/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 18/BXD-KTQH về việc hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Thông tư liên tịch 13/2011/TTLT-BXD-BNN&PTNT-BTN&MT. 
 
* (SMS: 546/BXD-KTXD) - Ngày 09/04/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 546/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu đất đắp nền trong hợp đồng xây dựng. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 
* (SMS: 10/2012/TT-BGTVT) - Ngày 12/04/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 10/2012/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra trọng tải xe trên đường bộ. 
 
* (SMS: 779/QD-BGTVT) - Ngày 12/04/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 779/QĐ-BGTVT về việc phân cấp quyết định đầu tư các công trình sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng đường sắt. 
 
* (SMS: 08/2012/TT-BGTVT) - Ngày 23/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2012/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy. 
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
* (SMS: 03/2012/TT-BTNMT) - Ngày 12/04/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2012/TT-BTNMT quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 2182/BGDDT-GDDT) - Ngày 12/04/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2182/BGDĐT-GDĐT hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án "Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015". 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 1072/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1072/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động. 
 
* (SMS: 1071/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1071/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương làm thêm giờ. 
 
* (SMS: 1061/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1061/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng chỉ số điều chỉnh tiền lương. 
 
* (SMS: 1053/LDTBXH-PC) - Ngày 10/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1053/LĐTBXH-PC về việc hướng dẫn tổng kết Đề án 31. 
 
* (SMS: 1037/KH-LDTBXH) - Ngày 09/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch 1037/KH-LĐTBXH về hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2012). 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 2923/BCT-XNK) - Ngày 06/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2923/BCT-XNK về việc cấp phép nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I). 
 
* (SMS: 2922/BCT-XNK) - Ngày 06/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2922/BCT-XNK về việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá. 
 
* (SMS: 2885/BCT-XNK) - Ngày 05/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2885/BCT-XNK về việc tạm xuất, tái nhập thiết bị y tế. 
 
* (SMS: 2883/BCT-XNK) - Ngày 05/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2883/BCT-XNK về việc tạm xuất, tái nhập thiết bị y tế. 
 
* (SMS: 2882/BCT-XNK) - Ngày 05/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2882/BCT-XNK về việc tạm xuất tái nhập thiết bị viễn thông. 
 
* (SMS: 2881/BCT-XNK) - Ngày 05/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2881/BCT-XNK về việc tạm nhập, tái xuất hàng hóa. 
 
* (SMS: 2880/BCT-XNK) - Ngày 05/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2880/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa. 
 
* (SMS: 1655/QD-BCT) - Ngày 04/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1655/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Công Thương. 
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 1039/QD-BYT) - Ngày 03/04/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1039/QĐ-BYT về việc ban hành "Mô hình thí điểm tiếp cận điều trị 2.0". 
 
* (SMS: 248/QD-BYT) - Ngày 31/01/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 248/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm da bàn tay và bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi. 
 
BỘ NGOẠI GIAO 
 
* (SMS: 15/2012/TB-LPQT) - Ngày 01/03/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 15/2012/TB-LPQT về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Estonia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư, ký tại New York ngày 24/09/2009 và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Estonia về sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Estonia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư". 
 
* (SMS: 14/2012/TB-LPQT) - Ngày 01/03/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 14/2012/TB-LPQT về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ". 
 
* (SMS: 13/2012/TB-LPQT) - Ngày 29/02/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 13/2012/TB-LPQT về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội". 
 
* (SMS: 08/2012/TB-LPQT) - Ngày 14/02/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 08/2012/TB-LPQT về hiệu lực của "Hiệp định Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Bra-xin". 
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 04/2012/TT-BKHCN) - Ngày 13/02/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2012/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 03/2012/TTLT-BTP-BCA) - Ngày 30/03/2012, Bộ Tư pháp, Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA về việc quy định cụ thể phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong cơ thi hành án dân sự. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 10/2012/TT-NHNN) - Ngày 16/04/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 10/2012/TT-NHNN về việc quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
 
* (SMS: 04/CT-NHNN) - Ngày 16/04/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 04/CT-NHNN về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong nghành Ngân hàng. 
 
* (SMS: 1355/NHNN-CSTT) - Ngày 09/03/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 1355/NHNN-CSTT về việc báo cáo tình hình vay vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
 
* (SMS: 06/2012/QD-KTNN) - Ngày 11/04/2012, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 06/2012/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng. 
 
* (SMS: 05/2012/QD-KTNN) - Ngày 06/04/2012, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 05/2012/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách Nhà nước. 
 
* (SMS: 04/2012/QD-KTNN) - Ngày 04/04/2012, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 03/2012/QD-KTNN) - Ngày 04/04/2012, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 03/2012/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình. 
 
* (SMS: 02/2012/QD-KTNN) - Ngày 04/04/2012, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 02/2012/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia. 
 
* (SMS: 01/2012/QD-KTNN) - Ngày 28/03/2012, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu hồ sơ kiểm toán. 
 
* (SMS: 459/QD-KTNN) - Ngày 27/03/2012, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 459/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm toán Nhà nước. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 1872/TCHQ-CCHDH) - Ngày 17/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1872/TCHQ-CCHĐH về việc xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử. 
 
* (SMS: 1862/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1862/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa. 
 
* (SMS: 821/QD-TCHQ) - Ngày 13/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 821/QĐ-TCHQ về việc thành lập Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS. 
 
* (SMS: 1799/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1799/TCHQ-TXNK quan về việc phân loại hàng theo mô tả là "Xe lắp đặt hệ thống thang nâng để nâng người làm việc trên cao, phục vụ sửa chữa, lắp đặt đèn đường chiếu sáng đô thị". 
 
* (SMS: 1792/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1792/TCHQ-TXNK về việc thống nhất cách hiểu khi áp mã.   
 
* (SMS: 1732/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1732/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc áp mã số. 
 
* (SMS: 1720/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1720/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra giá chảo nhập khẩu. 
 
* (SMS: 1627/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1627/TCHQ-TXNK về việc thực hiện chính sách thuế. 
 
* (SMS: 1613/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1613/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc tính thuế xe ô tô mua nội địa của doanh nghiệp chế xuất. 
 
* (SMS: 1570/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1570/TCHQ-GSQL về vướng mắc C/O. 
 
* (SMS: 910/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 910/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế đối với hàng quà tặng. 
 
* (SMS: 907/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 907/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác sau thanh khoản. 
 
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
 
* (SMS: 429/TCQLDD-CQHDD) - Ngày 16/04/2012, Tổng cục Quản lý đất đai ban hành Công văn 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ hướng dẫn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 1254/TCT-KK) - Ngày 11/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1254/TCT-KK về việc cấp mã số thuế đối với địa điểm kinh doanh. 
 
* (SMS: 1253/TCT-KK) - Ngày 11/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1253/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 1245/TCT-KK) - Ngày 10/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1245/TCT-KK về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 1243/TCT-KK) - Ngày 10/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1243/TCT-KK về việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 1241/TCT-CS) - Ngày 09/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1241/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ đối với đất dự án xây dựng nhà để kinh doanh. 
 
* (SMS: 1232/TCT-KK) - Ngày 09/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1232/TCT-KK về điều kiện tờ khai hải quan để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu. 
 
* (SMS: 1209/TCT-CS) - Ngày 05/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1209/TCT-CS về lệ phí trước bạ khi chuyển đổi doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 1208/TCT-CS) - Ngày 05/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1208/TCT-CS về chính sách thuế và kê khai thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 1196/TCT-KK) - Ngày 05/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1196/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định. 
 
* (SMS: 1179/TCT-CS) - Ngày 04/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1179/TCT-CS về việc bán hóa đơn lẻ. 
 
* (SMS: 1170/TCT-CS) - Ngày 04/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1170/TCT-CS về việc miễn tiền thuê .đất 
 
* (SMS: 802/TCT-CS) - Ngày 08/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 802/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 657/TCT-CS) - Ngày 29/02/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 657/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. 
 
* (SMS: 667/TCT-CS) - Ngày 29/02/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 667/TCT-CS về việc hàng bán đại lý hưởng hoa hồng. 
 
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
 
* (SMS: 1601/QD-CHK) - Ngày 09/04/2012, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 1601/QĐ-CHK về việc ban hành Quy chế quản lý công tác Hợp tác quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam. 
 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
* (SMS: 4397/QLD-DK) - Ngày 03/04/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4397/QLD-ĐK về việc hướng dẫn cách ghi tác dụng dược lý chỉ định và liều dùng của thuốc chứa Thymomodulin. 
 
* (SMS: 4396/QLD-DK) - Ngày 03/04/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4396/QLD-ĐK về việc hướng dẫn cách ghi chỉ định, liều lượng, cách dùng của thuốc chứa Arginin. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 1578/QD-UBND) - Ngày 18/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1578/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. 
 
* (SMS: 2750/UBND-VX) - Ngày 18/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2750/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi. 
 
* (SMS: 2743/UBND-VX) - Ngày 18/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2743/UBND-VX về việc tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 
 
* (SMS: 1550/QD-UBND) - Ngày 16/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1550/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 2688/UBND-QHXDGT) - Ngày 16/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2688/UBND-QHXDGT về việc đảm bảo an toàn các công trình nhà ở, công sở, công trình xây dựng trong mùa mưa bão.

* (SMS: 2684/UBND-KH&DT)
- Ngày 16/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2684/UBND-KH&ĐT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 02/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
 
* (SMS: 08/CT-UBND) - Ngày 13/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý, sử dụng, vận hành cần trục tháp trong thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 1506/QD-UBND) - Ngày 11/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1506/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 1505/QD-UBND) - Ngày 11/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1505/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 78/TB-UBND) - Ngày 11/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 78/TB-UBND về kết luận của đồng chí Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 2571/UBND-CT) - Ngày 10/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2571/UBND-CT về Chương trình xúc tiến thương mại năm 2012 của Thành phố Hà Nội. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 1357/QD-UBND) - Ngày 16/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1357/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định phê duyệt Điều lệ của hội hoạt động trong phạm vi quận - huyện, phường - xã, thị trấn.
 
Tổng số văn bản cập nhập: 164 Văn bản

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.