Văn bản mới cập nhật tuần 14/2012
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 07/04/2012 - 13/04/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
 
* (SMS: 01/2012/UBTVQH13) - Ngày 23/03/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13 về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. 
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 31/2012/ND-CP) - Ngày 12/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2012/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu chung. 
 
* (SMS: 30/2012/ND-CP) - Ngày 12/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2012/NĐ-CP về việc tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
 
* (SMS: 29/2012/ND-CP) - Ngày 12/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
 
* (SMS: 28/2012/ND-CP) - Ngày 10/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. 
 
* (SMS: 09/NQ-CP) - Ngày 09/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2012. 
 
* (SMS: 27/2012/ND-CP) - Ngày 06/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2012/NĐ-CP về việc quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. 
 
* (SMS: 26/2012/ND-CP) - Ngày 05/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2012/NĐ-CP về quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 423/QD-TTg) - Ngày 11/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 423/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. 
 
* (SMS: 419/QD-TTg) - Ngày 11/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 419/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 
 
* (SMS: 418/QD-TTg) - Ngày 11/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 479/TTg-DMDN) - Ngày 11/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 479/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. 
 
* (SMS: 19/2012/QD-TTg) - Ngày 10/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2012/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 
 
* (SMS: 412/QD-TTg) - Ngày 10/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 412/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 411/QD-TTg) - Ngày 10/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012). 
 
* (SMS: 409/QD-TTg) - Ngày 09/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 409/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 04-KL/TW ngày 19/04/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). 
 
* (SMS: 459/TTg-KTTH) - Ngày 09/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 459/TTg-KTTH về việc bổ sung Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước. 
 
* (SMS: 450/TTg-KTN) - Ngày 06/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 450/TTg-KTN về việc biểu dương và phê bình các địa phương về trật tự an toàn giao thông. 
 
* (SMS: 386/QD-TTg) - Ngày 05/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 386/QĐ-TTg về việc bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. 
 
* (SMS: 436/TTg-DMDN) - Ngày 04/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 436/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 141/TB-VPCP) - Ngày 11/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 141/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội. 
 
* (SMS: 2366/VPCP-KTTH) - Ngày 10/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2366/VPCP-KTTH về thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện lắp ráp xe buýt. 
 
* (SMS: 131/TB-VPCP) - Ngày 09/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 131/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. 
 
* (SMS: 2343/TB-VPCP) - Ngày 09/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 2343/TB-VPCP về kết quả Hội nghị giao ban Khối Khoa giáo - Văn xã Quý I năm 2012. 
 
* (SMS: 2323/VPCP-KTTH) - Ngày 09/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2323/VPCP-KTTH về việc xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. 
 
* (SMS: 129/TB-VPCP) - Ngày 05/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 129/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội nông dân Việt Nam. 
 
* (SMS: 128/TB-VPCP) - Ngày 05/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 128/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 
 
* (SMS: 2257/VPCP-KGVX) - Ngày 05/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2257/VPCP-KGVX về việc nghiên cứu cách hỗ trợ thích hợp cho học sinh ở vùng khó khăn lương thực hoặc ở các trường dân tộc nội trú, bán trú. 
 
* (SMS: 2134/VPCP-QHQT) - Ngày 31/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2134/VPCP-QHQT về việc ký Văn kiện hợp nhất Quy tắc trình trường hợp không tuân thủ lên Cấp cao ASEAN vào Nghị định thư của Hiến chương ASEAN về các cơ chế giải quyết tranh chấp. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 790/QD-BNN-KHCN) - Ngày 11/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 790/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu thiết bị khoa học công nghệ các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Thuỷ lợi năm 2011. 
 
* (SMS: 786/QD-BNN-KHCN) - Ngày 11/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 786/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương. 
 
* (SMS: 780/QD-BNN-KHCN) - Ngày 11/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 780/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập hội đồng tư vấn nhiệm vụ khoa học công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2013 thuộc "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh thuỷ sản đến năm 2020". 
 
* (SMS: 779/QD-BNN-KHCN) - Ngày 11/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 779/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản đến năm 2020". 
 
* (SMS: 776/QD-BNN-KHCN) - Ngày 10/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 776/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ tư vấn xét chọn đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản giai đoạn 2012 - 2015. 
 
* (SMS: 775/QD-BNN-KHCN) - Ngày 10/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 775/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ. 
 
* (SMS: 772/QD-BNN-HTQT) - Ngày 09/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 772/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt "Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội" dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). 
 
* (SMS: 771/QD-BNN-HTQT) - Ngày 09/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 771/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt "Khung chính sách dân tộc thiểu số" dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). 
 
* (SMS: 770/QD-BNN-HTQT) - Ngày 09/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 770/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). 
 
* (SMS: 765/QD-BNN-CN) - Ngày 09/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 765/QĐ-BNN-CN về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung, tài chính Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2012. 
 
* (SMS: 764/QD-BNN-CN) - Ngày 09/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 764/QĐ-BNN-CN về việc thành lập Hội đồng xét chọn Dự án Khuyến nông Trung ương. 
 
* (SMS: 763/QD-BNN-TC) - Ngày 09/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 763/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Liên minh sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè đặc sản Shan Tuyết Long Giang thuộc tiểu hợp phần B2 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp. 
 
* (SMS: 762/QD-BNN-TC) - Ngày 09/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 762/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Liên minh sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Ecofarm thuộc tiểu hợp phần B2 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp. 
 
* (SMS: 758/QD-BNN-XD) - Ngày 09/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 758/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể (điều chỉnh gói thầu 05, 06, 07 và bổ sung gói thầu số 08) Phần việc do Ban quản lý hợp phần thể chế (IPMU) dự án QSEAP thực hiện Dự án: Nâng cao chất lượng, an toàn các sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học. 
 
* (SMS: 756/QD-BNN-CB) - Ngày 09/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 756/QĐ-BNN-CB về việc thành lập Hội đồng xét chọn Dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2012 - 2014 (đợt 3). 
 
* (SMS: 753/QD-BNN-KH) - Ngày 06/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 753/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Điều tra cơ bản mở mới năm 2012 và phân giao nhiệm vụ quản lý. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1058/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 10/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1058/LĐTBXH-QLLĐNN về việc phối hợp chấn chỉnh công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan. 
 
* (SMS: 1057/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 10/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1057/LĐTBXH-QLLĐNN về việc ký xác nhận "Bản cam kết" cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan. 
 
* (SMS: 447/QD-LDTBXH) - Ngày 09/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 447/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 
 
* (SMS: 438/QD-LDTBXH) - Ngày 09/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 438/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 
 
* (SMS: 437/QD-LDTBXH) - Ngày 09/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 437/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 
 
* (SMS: 1040/LDTBXH-NCC) - Ngày 09/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1040/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 55/2012/TT-BTC) - Ngày 09/04/2012, Bộ Tài chính ban hành  Thông tư 55/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, vườn cây chè gắn với cơ sở chế biến khi cổ phần hóa. 
 
* (SMS: 54/2012/TT-BTC) - Ngày 09/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2012/TT-BTC về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án: "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015". 
 
* (SMS: 53/2012/TT-BTC) - Ngày 09/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2012/TT-BTC về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
 
* (SMS: 52/2012/TT-BTC) - Ngày 05/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 
 
* (SMS: 4530/BTC-TCT) - Ngày 05/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4530/BTC-TCT về việc giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 
 
* (SMS: 826/QD-BTC) - Ngày 03/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 826/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định Danh mục tài sản, trang thiết bị và phương tiện làm việc đặc thù của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Bộ Tài chính. 
 
* (SMS: 786/QD-BTC) - Ngày 30/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 786/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phương thức tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính. 
 
* (SMS: 3751/BTC-CST) - Ngày 20/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3751/BTC-CST về việc hướng dẫn phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 08/2012/TT-BCT) - Ngày 09/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2012/TT-BCT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 
 
* (SMS: 1731/QD-BCT) - Ngày 09/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1731/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị xây dựng giai đoạn 2009 - 2020, có xét đến năm 2025. 
 
* (SMS: 1665/QD-BCT) - Ngày 05/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1665/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025. 
 
* (SMS: 08/CT-BCT) - Ngày 05/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 08/CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. 
 
* (SMS: 07/2012/TT-BCT) - Ngày 04/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2012/TT-BCT về quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng. 
 
* (SMS: 1652/QD-BCT) - Ngày 04/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1652/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025. 
 
* (SMS: 1620/QD-BCT) - Ngày 30/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1620/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Bộ Công Thương từ năm 2012 đến năm 2016. 
 
* (SMS: 1570/QD-BCT) - Ngày 29/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1570/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2012. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 585/QD-BTP) - Ngày 09/04/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 585/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch trong Ngành Tư pháp”. 
 
* (SMS: 2723/BTP-PBGDPL) - Ngày 09/04/2012, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2723/BTP-PBGDPL về việc cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 544/BXD-HDXD) - Ngày 09/04/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 544/BXD-HĐXD về giấy phép nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 545/BXD-KTXD) - Ngày 09/04/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 545/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP. 
 
* (SMS: 552/BXD-KTXD) - Ngày 09/04/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 552/BXD-KTXD về việc hướng dẫn bổ sung chi phí tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. 
 
* (SMS: 103/BXD-KHCN) - Ngày 09/04/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 103/BXD-KHCN về việc hướng dẫn cách tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật. 
 
* (SMS: 96/BXD-KHCN) - Ngày 05/04/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 96/BXD-KHCN về việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD. 
 
* (SMS: 322/QD-BXD) - Ngày 06/04/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 322/QĐ-BXD về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 13/2012/TT-BGDDT) - Ngày 06/04/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 
* (SMS: 723/QD-BGTVT) - Ngày 05/04/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 723/QĐ-BGTVT về việc bổ sung ngành, nghề đào tạo và Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải cho Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thủy I. 
 
* (SMS: 715/QD-BGTVT) - Ngày 04/04/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 715/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tố biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửạ đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông giao thông đường bộ. 
 
* (SMS: 157/TB-BGTVT) - Ngày 04/04/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 157/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 3 và Quý II năm 2012. 
 
* (SMS: 702/QD-BGTVT) - Ngày 03/04/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 702/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Bộ Giao thông Vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 1263/QD-BVHTTDL) - Ngày 05/04/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1263/QĐ-BVHTTDL về việc soạn thảo và thành lập Tổ Biên tập Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 
 
* (SMS: 1236/QD-BVHTTDL) - Ngày 03/04/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1236/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Báo cáo quốc gia triển khai Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. 
 
* (SMS: 04/TT-BVHTTDL) - Ngày 30/03/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia. 
 
* (SMS: 1232/QD-BVHTTDL) - Ngày 30/03/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1232/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" trong cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
* (SMS: 02/2012/TT-BKHDT) - Ngày 04/04/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT về việc quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. 
 
* (SMS: 2268/BKHDT-GSTDDT) - Ngày 04/04/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 2268/BKHĐT-GSTĐĐT về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2011.
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 1047/QD-BYT) - Ngày 03/04/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1047/QĐ-BYT về việc phân công nhiệm vụ tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật điều trị bệnh tay chân miệng cho các tỉnh. 
 
* (SMS: 1003/QD-BYT) - Ngày 30/03/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1003/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng. 
 
* (SMS: 764/BYT-DP) - Ngày 21/02/2012, Bộ Y tế ban hành Công văn 764/BYT-DP tế về việc đính chính Thông tư 43/2011/TT-BYT ngày 05/12/2011quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 707/BTTTT-TCCB) - Ngày 28/03/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 707/BTTTT-TCCB về việc tổ chức nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011. 
 
BỘ QUỐC PHÒNG 
 
* (SMS: 13/2012/TT-BQP) - Ngày 21/02/2012, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 13/2012/TT-BQP về việc quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, đơn vị quân đội. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 56/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 09/04/2012, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 25/2012/TTLT-BQP-BTC) - Ngày 30/03/2012, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
* (SMS: 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT) - Ngày 30/03/2012, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển. 
 
* (SMS: 17/2012/TTLT-BQP-BGTVT) - Ngày 23/02/2012, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 17/2012/TTLT-BQP-BGTVT về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng có liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
* (SMS: 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT) - Ngày 30/12/2011, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 17/2012/TTLT-BQP-BGTVT về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng có liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 09/2012/TT-NHNN) - Ngày 10/04/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2012/TT-NHNN quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 
 
* (SMS: 08/2012/TT-NHNN) - Ngày 10/04/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 08/2012/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
 
THANH TRA CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 01/2012/TT-TTCP) - Ngày 09/04/2012, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2012/TT-TTCP quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 1246/BHXH-BT) - Ngày 09/04/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1246/BHXH-BT về việc giải quyết chế độ cho người lao động trong các đơn vị bị khởi kiện.
 
* (SMS: 1217/BHXH-VP) - Ngày 06/04/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1217/BHXH-VP về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 
 
BAN CHỈ ĐẠO 504 
 
* (SMS: 37/QD-BCD504) - Ngày 05/04/2012, Ban Chỉ đạo 504 ban hành Quyết định 37/QĐ-BCĐ504 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 504. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 1734/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1734/TCHQ-TXNK về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe cứu hỏa. 
 
* (SMS: 1710/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1710/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng tồn đọng quá thời hạn gửi kho ngoại quan. 
 
* (SMS: 1705/TCHQ-PC) - Ngày 06/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1705/TCHQ-PC về việc xử lý vi phạm đối với súng săn mang trái phép vào lãnh thổ Việt Nam. 
 
* (SMS: 1692/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1692/TCHQ-GSQL về việc thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E. 
 
* (SMS: 1668/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1668/TCHQ-GSQL về việc ghi nhãn trên sản phẩm. 
 
* (SMS: 1629/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1629/TCHQ-TXNK về việc giải tỏa treo nợ thuế. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 1168/TCT-DNL) - Ngày 03/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1168/TCT-DNL về việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 
 
* (SMS: 1162/TCT-CS) - Ngày 03/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1162/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 1150/TCT-CS) - Ngày 03/04/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1150/TCT-CS về việc xác định tài sản cố định vô hình đối với Bộ nhận diện thương hiệu. 
 
* (SMS: 1072/TCT-CS) - Ngày 26/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1072/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định. 
 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 
* (SMS: 98/QD-QLD) - Ngày 22/03/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 98/QĐ-QLD về việc công bố 05 thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 97/QD-QLD) - Ngày 22/03/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 97/QĐ-QLD về việc công bố 01 thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 96/QD-QLD) - Ngày 22/03/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 96/QĐ-QLD về việc công bố 02 thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 95/QD-QLD) - Ngày 22/03/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 95/QĐ-QLD về việc công bố 07 tên thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư - sổ đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 77. 
 
* (SMS: 94/QD-QLD) - Ngày 22/03/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 94/QĐ-QLD về việc công bố 05 tên thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - sổ đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 77. 
 
* (SMS: 93/QD-QLD) - Ngày 22/03/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 93/QĐ-QLD về việc công bố 01 tên thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus - sổ đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 77. 
 
* (SMS: 91/QD-QLD) - Ngày 22/03/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 91/QĐ-QLD về việc công bố 14 tên thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - sổ đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 77. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 1480/QD-UBND) - Ngày 09/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1480/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất của Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 1463/QD-UBND) - Ngày 06/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1463/QĐ-UBND về biệc gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến đình Nam Dư Hạ, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 
 
* (SMS: 1353/QD-UBND) - Ngày 03/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1353/QĐ-UBND của về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2012.
  
Tổng số văn bản cập nhập: 122 Văn bản

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.