Văn bản mới cập nhật tuần 14/2010
(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 03/04/2010 - 09/04/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 
* (SMS: 11/2010/UBTVQH12) - Ngày 16/03/2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12 về thủ tục bắt giữ tàu bay.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 19/NQ-CP) - Ngày 08/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP về việc thành lập Thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng.
 
* (SMS: 18/NQ-CP) - Ngày 06/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 18/NQ-CP về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.
 
* (SMS: 17/NQ-CP) - Ngày 02/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 17/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2010.
 
* (SMS: 34/2010/ND-CP) - Ngày 02/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2010/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 35/2010/QD-TTg) - Ngày 08/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2010/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
* (SMS: 34/2010/QD-TTg) - Ngày 08/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
 
* (SMS: 449/QD-TTg) - Ngày 08/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 449/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 447/QD-TTg) - Ngày 08/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 447/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
* (SMS: 446/QD-TTg) - Ngày 07/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 446/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia.
 
* (SMS: 445/QD-TTg) - Ngày 07/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 445/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
 
* (SMS: 435/QD-TTg) - Ngày 05/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 435/QĐ-TTg về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh hại lúa.
 
* (SMS: 435/QD-TTg) - Ngày 05/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 435/QĐ-TTg về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh hại lúa.
 
* (SMS: 422/CT-TTg) - Ngày 02/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 422/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông.

* (SMS: 421/QD-TTg) - Ngày 02/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 421/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên và nhiệm vụ Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.
 
* (SMS: 33/2010/QD-TTg) - Ngày 02/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 33/2010/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức Ngày Việt Nam ở nước ngoài.
 
* (SMS: 420/QD-TTg) - Ngày 31/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 420/QĐ-TTg về việc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010.
 
* (SMS: 512/TTg-KTN) - Ngày 29/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hnh Công văn 512/TTg-KTN về việc thu tiền sử dụng đất của hệ thống đường dây truyền tải điện.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 100/TB-VPCP) - Ngày 08/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 100/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
 
* (SMS: 2186/VPCP-KTN) - Ngày 02/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2186/VPCP-KTN về việc thực hiện Công điện số 133/CĐ-TTg ngày 16/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 2041/VPCP-KTN) - Ngày 30/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2041/VPCP-KTN về đề án điều chỉnh chính sách nông nghiệp sau khi Việt Nam gia nhập WTO.
 
* (SMS: 2000/VPCP-KTTH) - Ngày 29/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2000/VPCP-KTTH về việc lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.
 
* (SMS: 1923/VPCP-KTN) - Ngày 25/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1923/VPCP-KTN về việc bảo vệ sản phẩm thép cán nguội sản xuất trong nước.
 
* (SMS: 1799/VPCP-KTN) - Ngày 22/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1799/VPCP-KTN về việc xác định diện tích công nhận đất ở đối với trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê lập trước năm 1993.
 
* (SMS: 1696/VPCP-KTTH) - Ngày 17/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1696/VPCP-KTTH về hoạt động Phòng chống rửa tiền.
 
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1068/LDTBXH-LDTL) - Ngày 08/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1068/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương cho người lao động.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 1037/QD-BTP) - Ngày 07/04/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1037/QĐ-BTP về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2010 .
 
* (SMS: 1011/QD-BTP) - Ngày 05/04/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1011/QĐ-BTP về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010 .
 
* (SMS: 990/QD-BTP) - Ngày 05/04/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 990/QĐ-BTP về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009.
 
* (SMS: 902/BTP-TCCB) - Ngày 05/04/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 902/BTP-TCCB về việc tuyển dụng công chức tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tại các tỉnh phía Nam.
 
* (SMS: 977/QD-BTP) - Ngày 31/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 977/QĐ-BTP về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
 
* (SMS: 965/QD-BTP) - Ngày 26/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 965/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính.
 
* (SMS: 879/QD-BTP) - Ngày 15/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 879/QĐ-BTP về việc ban hành Mẫu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.
 
* (SMS: 878/QD-BTP) - Ngày 15/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 878/QĐ-BTP về Quy chế quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 12/CT-BCT) - Ngày 07/04/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 12/CT-BCT về việc thực hiện đảm bảo cung cấp điện các tháng mùa khô năm 2010.
 
* (SMS: 1669/QD-BCT) - Ngày 05/04/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1669/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 11/2010/TT-BCT) - Ngày 29/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2010/TT-BCT về Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

* (SMS: 10/2010/TT-BCT) - Ngày 29/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2010/TT-BCT về việc quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010 - 2012.
 
* (SMS: 2509/BCT-CNN) - Ngày 15/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2509/BCT-CNN về việc vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu huỷ.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 138/BXD-KHCN) - Ngày 06/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 138/BXD-KHCN về việc thực hiện Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) .
 
* (SMS: 135/BXD-KHCN) - Ngày 05/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 135/BXD-KHCN về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất.
 
* (SMS: 38/BXD-KTXD) - Ngày 05/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 38/BXD-KTXD về việc hướng dẫn xác định chi phí lập Hồ sơ yêu cầu.

* (SMS: 411/QD-BXD) - Ngày 31/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 411/QĐ-BXD về việc công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009.
 
* (SMS: 410/QD-BXD) - Ngày 31/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 410/QĐ-BXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý 4 và năm 2009.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 4033/BTC-QLG) - Ngày 01/04/2010, Bộ Tài chính ba hành Công văn 4033/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
 
* (SMS: 671/QD-BTC) - Ngày 30/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 671/QĐ-BTC về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá bị loại ra khỏi Danh sách cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.
 
* (SMS: 670/QD-BTC) - Ngày 30/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 670/QĐ-BTC về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá bị đình chỉ cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.
 
* (SMS: 669/QD-BTC) - Ngày 30/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 669/QĐ-BTC về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1007/QĐ-BTC ngày 15/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 668/QD-BTC) - Ngày 30/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 668/QĐ-BTC về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới năm 2010 được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.
 
* (SMS: 3755/BTC-CST) - Ngày 29/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3755/BTC-CST về việc áp dụng Biểu thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 3754/BTC-CST) - Ngày 29/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3754/BTC-CST về việc áp dụng thuế nhập khẩu.

* (SMS: 43/2010/TT-BTC) - Ngày 25/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu trú, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 42/2010/TT-BTC) - Ngày 25/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2010/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng.
 
* (SMS: 41/2010/TT-BTC) - Ngày 25/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2010/TT-BTC về viêc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà máy nước đối với máy bơm nước chữa cháy.
 
* (SMS: 3500/BTC-QLG) - Ngày 22/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3500/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
 
* (SMS: 3384/BTC-CST) - Ngày 19/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3384/BTC-CST về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
* (SMS: 3316/BTC-CST) - Ngày 18/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3316/BTC-CST về việc thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thu dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh.
 
* (SMS: 3186/BTC-TCT) - Ngày 16/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3186/BTC-TCT về việc gia hạn nộp thuế.
 
* (SMS: 3055/BTC-TCT) - Ngày 15/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3055/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với vận tải quốc tế.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 1755/BGDDT-GDTX) - Ngày 06/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1755/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn ôn tập lớp 9 bậc Trung học cơ sở và ôn tập thi tôt nghiệp giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2009 - 2010.
 
* (SMS: 1706/BGDDT-GDDH) - Ngày 05/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1706/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2010.
 
* (SMS: 1691/BGDDT-CSVCTBTH) - Ngày 05/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1691/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo đánh giá sơ kết giữa kỳ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012.
 
* (SMS: 1665/BGDDT-GDTrH) - Ngày 02/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1665/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn triển khai đại trà tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông giai đoạn 2010-2015.
 
* (SMS: 145/TB-BGDDT) - Ngày 02/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 145/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại Hội nghị giao ban dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp Tiểu học.
 
* (SMS: 12/2010/TT-BGDDT) - Ngày 29/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT về Quy định việc quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 435/QD-BTTTT) - Ngày 02/04/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 435/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 425/QD-BTTTT) - Ngày 31/03/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 425/QĐ-BTTTT về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
* (SMS: 419/QD-BTTTT) - Ngày 30/03/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 419/QĐ-BTTTT  về việc công bố cập nhật bổ sung, sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 1174/QD-BVHTTDL) - Ngày 02/04/2010, của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1174/QĐ-BVHTTDL  về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Xuất nhập khẩu phát hành phim Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 886/QD-BGTVT) - Ngày 02/04/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 886/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Đánh giá việc thực hiện các Công ước của Tổ chức Hàng hải quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo hướng dẫn của Tổ chức Hàng hải quốc tế.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 17/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 26/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 17/2010/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa.
 
* (SMS: 707/QD-BNN-BVTV) - Ngày 23/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 707/QĐ-BNN-BVTV về điều kiện công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 512/QD-BTNMT) - Ngày 17/03/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 512/QĐ-BTNMT về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 1708/BKH-KCHT&DT) - Ngày 17/03/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1708/BKH-KCHT&ĐT về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC) - Ngày 31/03/2010, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 02/CT-NHNN) - Ngày 07/04/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2010.
 
* (SMS: 11/2010/TT-NHNN) - Ngày 05/04/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 11/2010/TT-NHNN về việc bãi bỏ Chỉ thị số 04/2003/CT-NHNN ngày 18/6/2003 về việc tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.
 
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 920/UBCK-QLPH) - Ngày 02/04/2010, Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 920/UBCK-QLPH về việc chào mua công khai chứng khoán.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 1160/BHXH-BC) - Ngày 01/04/2010, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1160/BHXH-BC về việc hướng dẫn thu, hoạch toán, quản lý và sử dụng khoản thu phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 574/QD-KTNN) - Ngày 26/03/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 574/QĐ-KTNN về việc thành lập Phòng Tổng hợp.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1755/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1755/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng muối.
 
* (SMS: 1751/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1751/TCHQ-GSQL về việc gia công chuyển tiếp.
 
* (SMS: 1676/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1676/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "nhông xích đề xe máy".
 
* (SMS: 1675/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1675/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng máy massage.
 
* (SMS: 1633/TCHQ-KTTT) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1633/TCHQ-KTTT về việc hàng hoá nhập khẩu vào Khu kinh tế - Thương mại.
 
* (SMS: 1625/TCHQ-KTTT) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1625/TCHQ-KTTT về việc theo dõi nợ phạt chậm nộp thuế.
 
* (SMS: 1624/TCHQ-KTTT) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1624/TCHQ-KTTT về việc xử lý hoàn trả khoản đảm bảo.
 
* (SMS: 1580/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1580/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc phân loại mặt hàng Shellsol 60/145.
 
* (SMS: 1567/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1567/TCHQ-GSQL về thủ tục thanh khoản.
 
* (SMS: 1566/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1566/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu đá cuội.
 
* (SMS: 1565/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1565/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu súng bắn sơn nước phục vụ cho mục đích giáo dục quốc phòng.
 
* (SMS: 1563/TCHQ-KTTT) - Ngày 25/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1563/TCHQ-KTTT về việc xử lý đề nghị miễn thuế nhập khẩu khung nhà xưởng bằng kết cấu thép để tạo tài sản cố định.
 
* (SMS: 1558/TCHQ-KTTT) - Ngày 25/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1558/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy.
 
* (SMS: 1541/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1541/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 
* (SMS: 1494/TCHQ-KTTT) - Ngày 22/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1494/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc áp dụng chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để kiểm tra chất lượng sau đó tiêu huỷ.
 
* (SMS: 1459/TCHQ-KTTT) - Ngày 19/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1459/TCHQ-KTTT về việc miễn, giảm thuế nhập khẩu mặt hàng kính xây dựng.
 
* (SMS: 1457/TCHQ-KTTT) - Ngày 19/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1457/TCHQ-KTTT về việc tái xuất nguyên phụ liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu và đề nghị không nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1455/TCHQ-KTTT) - Ngày 19/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1455/TCHQ-KTTT về việc thời điểm truy thu thuế mặt hàng linh kiện máy vi tính.
 
* (SMS: 1437/TCHQ-KTTT) - Ngày 18/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1437/TCHQ-KTTT về việc chính sách thu đối với sản phẩm lọc hóa dầu xuất khẩu.
 
* (SMS: 1434/TCHQ-KTTT) - Ngày 18/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1434/TCHQ-KTTT về việc lỗi in ấn sai của các Biểu thuế do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành.
 
* (SMS: 1432/TCHQ-KTTT) - Ngày 18/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1432/TCHQ-KTTT về việc giải quyết nợ thuế quá hạn.
 
* (SMS: 1427/TCHQ-KTTTL) - Ngày 18/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1427/TCHQ-KTTT về việc hỗ trợ thông tin giá.
 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 
* (SMS: 369/TDC-HCHQ) - Ngày 02/04/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 369/TĐC-HCHQ về chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở.
 
* (SMS: 404/QD-TDC) - Ngày 26/03/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 404/QĐ-TĐC về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
 
* (SMS: 403/QD-TDC) - Ngày 26/03/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 403/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 994/TCT-KK) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 994/TCT-KK về việc hướng dẫn thực hiện Mục lục ngân sách nhà nước theo Thông tư số 26/2010/TT-BTC và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế.
 
* (SMS: 978/TCT-CS) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 978/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết Quốc hội số 15/2003/QH11.
 
* (SMS: 725/TCT-CS) - Ngày 09/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 725/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 724/TCT-CS) - Ngày 09/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 724/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 723/TCT-CS) - Ngày 09/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 723/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất.
 
* (SMS: 720/TCT-CS) - Ngày 09/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 720/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 719/TCT-CS) - Ngày 09/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 719/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật thuế.
 
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 5086/QD-CT-THNVDT) - Ngày 01/04/2010, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5086/QĐ-CT-THNVDT về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 1569/QD-UBND) - Ngày 06/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1569/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án "Quản lý bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai lưu vực sông Nhuệ".
 
* (SMS: 1505/QD-UBNDD) - Ngày 02/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1505/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
 
* (SMS: 1496/QD-UBND) - Ngày 02/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1496/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 1494/QD-UBND) - Ngày 02/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1494/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 13/2010/QD-UBND) - Ngày 01/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 13/2010/QĐ-UBND về việc Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 2115/UBND-VHKG) - Ngày 31/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2115/UBND-VHKG về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 11/2010/CT-UBND) - Ngày 02/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 11/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn thành phố năm 2010.
 
* (SMS: 10/2010/CT-UBND) - Ngày 02/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 10/2010/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 trên địa bàn thành phố.
 
* (SMS: 23/2010/QD-UBND) - Ngày 29/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 23/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chuẩn nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 3 (2009 - 2015) .
 
* (SMS: 22/2010/QD-UBND) - Ngày 29/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 22/2010/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2009 - 2015 .
 
* (SMS: 21/2010/QD-UBND) - Ngày 29/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố.
 
* (SMS: 20/2010/QD-UBND) - Ngày 29/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 20/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân.
 
* (SMS: 19/2010/QD-UBND) - Ngày 29/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 19/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban Nhân dân quận, huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.
 
* (SMS: 18/2010/QD-UBND) - Ngày 29/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 18/2010/QĐ-UBND về việc thí điểm thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường trọng điểm thường xuyên bị ảnh hưởng triều cường trên địa bàn quận 12 và quận Thủ Đức .
 
* (SMS: 17/2010/QD-UBND) - Ngày 22/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 17/2010/QĐ-UBND về việc chấm dứt thu điều tiết 1% học phí các trường lớp bán công, trường ngoại ngữ tin học, trung tâm văn hóa ngoài giờ cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.