(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 31/03/2012 - 06/04/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
 
* (SMS: 475/NQ-UBTVQH13) - Ngày 04/04/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 475/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 
 
* (SMS: 474/NQ-UBTVQH13) - Ngày 04/04/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 25/2012/ND-CP) - Ngày 05/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
 
* (SMS: 24/2012/ND-CP) - Ngày 03/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. 
 
* (SMS: 23/2012/ND-CP) - Ngày 03/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2012/NĐ-CP về việc quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 09/CT-TTg) - Ngày 05/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.
 
* (SMS: 371/QD-TTg) - Ngày 03/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 371/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 370/QD-TTg) - Ngày 03/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 370/QĐ-TTg về việc thay thế Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng công ty Lương thực miền Nam. 
 
* (SMS: 366/QD-TTg) - Ngày 31/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 366/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015. 
 
* (SMS: 410/TTg-KTTH) - Ngày 30/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 410/TTg-KTTH về Đề án: "Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ". 
 
* (SMS: 409/TTg-KTN) - Ngày 30/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 409/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử đụng đất để thực hiện dự án, công trình. 
 
* (SMS: 399/TTg-DMDN) - Ngày 28/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 399/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015. 
 
* (SMS: 398/TTg-DMDN) - Ngày 28/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 398/TTg-ĐMDN về việc xếp loại Doanh nghiệp Nhà nước năm 2010. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 279/QD-VPCP) - Ngày 03/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 279/QĐ-VPCP về việc tiếp nhận biệt phái công chức. 
 
* (SMS: 2151/VPCP-KTTH) - Ngày 03/04/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2151/VPCP-KTTH về việc thí điểm áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương. 
 
* (SMS: 121/TB-VPCP) - Ngày 30/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 121/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Dự án cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 
 
* (SMS: 120/TB-VPCP) - Ngày 30/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 120/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác trật tự an toàn giao thông toàn quốc Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2012. 
 
* (SMS: 119/TB-VPCP) - Ngày 29/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 119/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp nghe các Bộ báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 75/TTg-KTN ngày 12/01/2012 về tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ xe cơ giới. 
 
* (SMS: 2092/VPCP-KTN) - Ngày 29/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2092/VPCP-KTN về Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 734/QD-BNN-BVTV) - Ngày 05/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 734/QĐ-BNN-BVTV về việc đính chính Thông tư 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/03/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật.  
 
* (SMS: 716/QD-BNN-TT) - Ngày 03/04/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 716/QĐ-BNN-TT về việc phê duyệt Danh sách các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2011- 2015. 
 
* (SMS: 701/QD-BNN-TCCB) - Ngày 30/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 701/QĐ-BNN-TCCB về việc công nhận Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 
 
* (SMS: 700/QD-BNN-TCCB) - Ngày 30/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 700/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Phòng Thanh tra, Pháp chế trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 
 
* (SMS: 699/QD-BNN-TCCB) - Ngày 30/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 699/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Phòng Thanh tra, Pháp chế trực thuộc Cục Thú y. 
 
* (SMS: 697/QD-BNN-TCCB) - Ngày 30/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 697/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Phòng Thanh tra, Pháp chế trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật. 
 
* (SMS: 687/QD-BNN-DMDN) – Ngày 30/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 687/QĐ-BNN-ĐMDN về việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ điện Xây dựng nông nghịêp và Thuỷ lợi. 
 
* (SMS: 685/QD-BNN-TTr) - Ngày 30/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 685/QĐ-BNN-TTr về kiểm tra việc vi phạm Luật Đê điều và Pháp lệnh phòng chống lụt bão.  
 
* (SMS: 683/QD-BNN-TCLN) - Ngày 30/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 683/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi năm 2012 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.  
 
* (SMS: 1504/TB-BNN-VP) - Ngày 30/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 1504/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị "Công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản". 
 
* (SMS: 679/QD-BNN-DMDN) - Ngày 29/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 679/QĐ-BNN-ĐMDN về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi.  
 
* (SMS: 678/QD-BNN-PC) - Ngày 29/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 678/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
* (SMS: 672/QD-BNN-TCLN) - Ngày 29/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 672/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Don giai đoạn 2010 - 2020".  
 
* (SMS: 659/QD-BNN-CB) - Ngày 28/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 659/QĐ-BNN-CB về việc tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam và kết nối doanh nghiệp hai nước tại thị trường phía Bắc Trung Quốc. 
 
* (SMS: 14/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 27/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 14/2012/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 964/LDTBXH-KHTC) - Ngày 04/04/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 964/LĐTBXH-KHTC về việc thực hiện Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn. 
 
* (SMS: 05/2012/TT-BLDTBXH) - Ngày 30/03/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng. 
 
* (SMS: 396/QD-LDTBXH) - Ngày 30/03/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 396/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy. 
 
* (SMS: 900/LDTBXH-LDTL) - Ngày 29/03/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng mức lương tối thiểu. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 12/2012/TT-BGDDT) - Ngày 03/04/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục. 
 
* (SMS: 1898/BGDDT-CSVCTBTH) - Ngày 03/04/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1898/BGDĐT-CSVCTBTH về việc áp dụng tiêu chuẩn bàn ghế học sinh. 
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 03/2012/TT-BVHTTDL) - Ngày 30/03/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2012/TT-BVHTTDL về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 
BỘ NỘI VỤ 
 
* (SMS: 283/QD-BNV) - Ngày 30/03/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 283/QĐ-BNV về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hiểu về trái tim. 
 
* (SMS: 1135/BNV-CTTN) - Ngày 27/03/2012, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1135/BNV-CTTN về việc hướng dẫn triển khai Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011- 2020. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 
* (SMS: 680/QD-BGTVT) - Ngày 30/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 680/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ biên tập Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 29/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển và Nghị định 77/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/2009/NĐ-CP. 
 
* (SMS: 650/QD-BGTVT) - Ngày 30/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 650/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2011. 
 
* (SMS: 07/2012/TT-BGTVT) - Ngày 21/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 07/2012/TT-BGTVT về việc quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. 
 
* (SMS: 576/QD-BGTVT) - Ngày 16/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 576/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
 
* (SMS: 501/QD-BGTVT) - Ngày 09/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 501/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 768/QD-BTC) - Ngày 29/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 768/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 
 
* (SMS: 764/QD-BTC) - Ngày 29/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 764/QĐ-BTC về việc giữ lại các cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng. 
 
* (SMS: 4124/BTC-TCT) - Ngày 29/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4124/BTC-TCT về việc áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng, tỷ lệ thu nhập chịu thuế đối với hộ khoán thuế tại địa bàn xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 
* (SMS: 4050/BTC-TCHQ) - Ngày 28/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4050/BTC-TCHQ về thuế giá trị gia tăng đối với đồng Cathodes nhập khẩu. 
 
* (SMS: 747/QD-BTC) - Ngày 26/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 747/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành. 
 
* (SMS: 737/QD-BTC) - Ngày 23/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 737/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015. 
 
* (SMS: 3898/BTC-CST) - Ngày 23/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3898/BTC-CST về chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. 
 
* (SMS: 3927/BTC-CST) - Ngày 22/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3927/BTC-CST về chính sách thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh hóa đơn. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 2547/BCT-XNK) - Ngày 27/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2547/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất thiết bị y tế. 
 
* (SMS: 2555/BCT-XNK) - Ngày 27/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2555/BCT-XNK về việc tạm nhập, tái xuất hàng hóa. 
 
* (SMS: 2542/BCT-XNK) - Ngày 27/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2542/BCT-XNK về việc tạm xuất tái nhập điện thoại di động để bảo hành, sửa chữa. 
 
* (SMS: 2523/BCT-KHCN) - Ngày 26/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2523/BCT-KHCN về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan. 
 
* (SMS: 1212/QD-BCT) - Ngày 15/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1212/QĐ-BCT về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty cổ phần Dầu khí Mê Kông. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 12/BXD-QLN) - Ngày 27/03/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 12/BXD-QLN về việc cung cấp thông tin về tình trạng sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 261/QD-BXD) - Ngày 22/03/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 261/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 về quản lý chất thải rắn. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 463/QD-BTTTT) - Ngày 22/03/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 463/QĐ-BTTTT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới. 
 
BỘ NGOẠI GIAO 
 
* (SMS: 01/2012/TT-BNG) - Ngày 20/03/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 01/2012/TT-BNG về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 450/QD-BTP) - Ngày 19/03/2012, Bộ Tư pháp ban hành   Quyết định 450/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp. 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
 
* (SMS: 976/TB-KBNN) - Ngày 03/04/2012, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 976/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04 năm 2012. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 1605/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1605/TCHQ-TXNK về việc hồ sơ xét miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương. 
 
* (SMS: 1597/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/04/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1597/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan. 
 
* (SMS: 1593/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1593/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư 15/2012/TT-BTC về ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 
 
* (SMS: 1590/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1590/TCHQ-GSQL về việc gia hạn phụ lục hợp đồng gia công. 
 
* (SMS: 1581/TCHQ-TVQT) - Ngày 30/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1581/TCHQ-TVQT về việc sử dụng tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu. 
 
* (SMS: 1580/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1580/TCHQ-GSQL về việc thông báo kết quả xác minh C/O. 
 
* (SMS: 1566/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1566/TCHQ-GSQL về việc hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Chi Ma. 
 
* (SMS: 1503/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1503/TCHQ-TXNK về việc thông báo thu hồi giấy phép kinh doanh. 
 
* (SMS: 1500/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1500/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc về báo cáo kiểm toán. 
 
* (SMS: 1494/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1494/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt VJEPA. 
 
* (SMS: 1493/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1493/TCHQ-TXNK về việc ấn định thuế đối với lô hàng tấm bản in dùng trong công nghệ in offset. 
 
* (SMS: 1415/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1415/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O mẫu D do Thái Lan cấp thay thế cho C/O mẫu thường. 
 
* (SMS: 1397/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1397/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập xe ô tô về tự bảo quản. 
 
* (SMS: 1380/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1380/TCHQ-TXNK về việc tăng cường quản lý sữa nhập khẩu. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 1129/TCT-HTQT) - Ngày 30/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1129/TCT-HTQT về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hồng Kông. 
 
* (SMS: 1123/TCT-CS) - Ngày 29/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1123/TCT-CS về lệ phí trước bạ đối với tài sản thừa kế. 
 
* (SMS: 1120/TCT-CS) - Ngày 29/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1120/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 1118/TCT-CS) - Ngày 29/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1118/TCT-CS về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án. 
 
* (SMS: 1115/TCT-KK) - Ngày 29/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1115/TCT-KK về việc kê khai thuế của chi nhánh. 
 
* (SMS: 1113/TCT-CS) - Ngày 29/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1113/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 1089/TCT-CS) - Ngày 27/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1089/TCT-CS về giải đáp vướng mắc về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 
 
* (SMS: 1088/TCT-CS) - Ngày 27/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1088/TCT-CS về việc xác định giảm tiền sử dụng đất. 
 
* (SMS: 1082/TCT-DNL) - Ngày 27/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1082/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đầu vào và chi phí đầu tư dự án đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh. 
 
* (SMS: 1075/TCT-CS) - Ngày 26/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1075/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
 
* (SMS: 1066/TCT-KK) - Ngày 26/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1066/TCT-KK về hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc. 
 
* (SMS: 1063/TCT-KK) - Ngày 26/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1063/TCT-KK về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 1058/TCT-CS) - Ngày 26/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1058/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường. 
 
* (SMS: 866/TCT-TNCN) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 866/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản. 
 
* (SMS: 685/TCT-TNCN) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 685/TCT-TNCN về giải pháp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 13/2012/QD-UBND) - Ngày 26/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về việc nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên. 
 
* (SMS: 12/2012/QD-UBND) - Ngày 20/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 12/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 11/CT-UBND) - Ngày 23/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn Thành phố. 
 
* (SMS: 1335/QD-UBND) - Ngày 15/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1335/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 1166/QD-UBND) - Ngày 06/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1166/QĐ-UBND về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và phụ cấp đối với ấp, tổ nhân dân thuộc các xã xây dựng nông thôn mới. 
 
* (SMS: 1165/QD-UBND) - Ngày 06/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1165/QĐ-UBND về việc nâng mức phụ cấp đối với khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.