Văn bản mới cập nhật tuần 13/2010
(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 27/03/2010 - 02/04/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 33/2010/ND-CP) - Ngày 31/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2010/NĐ-CP về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.
 
* (SMS: 32/2010/ND-CP) - Ngày 30/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2010/NĐ-CP về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.
 
* (SMS: 31/2010/ND-CP) - Ngày 29/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2010/NĐ-CP về quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
 
* (SMS: 16/NQ-CP) - Ngày 31/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về việc bãi bỏ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
* (SMS: 14/NQ-CP) - Ngày 25/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 14/NQ-CP về việc thành lập các phường: Hưng Long, Thủy Xuân, Thủy Biều thuộc Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 419/QD-TTg) - Ngày 31/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 419/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
* (SMS: 392/QD-TTg) - Ngày 29/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 392/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên.
 
* (SMS: 391/QD-TTg) - Ngày 29/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 391/QĐ-TTg về việc bổ sung Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.
 
* (SMS: 390/QD-TTg) - Ngày 26/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 390/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.
 
* (SMS: 389/QD-TTg) - Ngày 26/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 389/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010).
 
* (SMS: 32/2010/QD-TTg) - Ngày 25/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 32/2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 388/QD-TTg) - Ngày 25/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 388/QĐ-TTg về việc tổ chức "Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long".
 
* (SMS: 381/QD-TTg) - Ngày 25/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 381/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 379/QD-TTg) - Ngày 25/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 379/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2010).
 
* (SMS: 377/QD-TTg) - Ngày 24/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 377/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 376/QD-TTg) - Ngày 24/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 376/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẩng Công nghiệp Sao Đỏ.
 
* (SMS: 375/QD-TTg) - Ngày 24/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 375/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2103/VPCP-DMDN) - Ngày 31/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2103/VPCP-ĐMDN về việc thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
 
* (SMS: 2095/VPCP-HC) - Ngày 31/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2095/VPCP-HC về việc gửi trang 19 Phụ lục I của Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
* (SMS: 2021/VPCP-DP) - Ngày 29/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2021/VPCP-ĐP về việc cơ chế, chính sách đặc thù đối với đô thị loại I thuộc tỉnh.
 
* (SMS: 1969/VPCP-KTN) - Ngày 26/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1969/VPCP-KTN về việc điều chỉnh Quyết Định số 368/QĐ-TTg ngày 29/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 1900/VPCP-KGVX) - Ngày 25/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1900/VPCP-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010.
 
* (SMS: 1868/VPCP-KTTH) - Ngày 24/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1868/VPCP-KTTH  về việc sử dụng lệ phí visa được trích để lại theo chế độ.
 
* (SMS: 1887/VPCP-KTTH) - Ngày 24/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1887/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp do truy thu, truy hoàn thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001.
 
* (SMS: 1810/VPCP-KTN) - Ngày 23/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1810/VPCP-KTN về việc dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 979/QD-BTP) - Ngày 31/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 979/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế.
 
* (SMS: 89/BTP-KHTC) - Ngày 25/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 89/BTP-KHTC về việc thực hiện văn bản mới có hiệu lực thi hành trong công tác đấu thầu.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 957/LDTBXH-BHXH) - Ngày 31/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 957/LĐTBXH-BHXH về việc tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 949/LDTBXH-LDTL) - Ngày 31/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 949/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn phụ cấp chức vụ đối với thang lương, bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP.
 
* (SMS: 903/LDTBXH-KHTC) - Ngày 26/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 903/LĐTBXH-KHTC về việc lập, trình Bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 07/2010/TT-BKH) - Ngày 30/03/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2010/TT-BKH  về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 19/BXD-QLN) - Ngày 30/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 19/BXD-QLN về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản.
 
* (SMS: 524/BXD-QLN) - Ngày 30/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 524/BXD-QLN về việc đề nghị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.
 
* (SMS: 516/BXD-QLN) - Ngày 30/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 516/BXD-QLN về việc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ.
 
* (SMS: 503/BXD-GD) - Ngày 29/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 503/BXD-GĐ về việc kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong các toà nhà cao tầng.
 
* (SMS: 15/BXD-QLN) - Ngày 26/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 15/BXD-QLN về việc thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại.
 
* (SMS: 500/BXD-QLN) - Ngày 26/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 500/BXD-QLN về việc cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị.
 
* (SMS: 114/BXD-KHCN) - Ngày 25/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 114/BXD-KHCN về việc áp dụng QCVN 02:2009/BXD.
 
* (SMS: 478/BXD-QLN) - Ngày 25/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 478/BXD-QLN về việc thực hiện bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP.
 
* (SMS: 477/BXD-HDXD) - Ngày 24/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 477/BXD-HĐXD về việc lãi suất vốn vay, lợi nhuận của Nhà đầu tư, việc quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình theo hình thức BT.
 
* (SMS: 475/BXD-QLN) - Ngày 24/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 475/BXD-QLN về việc bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo kiến nghị của UBND tỉnh Kon Tum.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 1604/BGDDT-VP) - Ngày 30/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1604/BGDĐT-VP về việc quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.
 
* (SMS: 1556/BGDDT-GDTrH) - Ngày 29/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1556/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2010.
 
* (SMS: 1547/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 29/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1547/BGDĐT-CTHSSV về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngoài cổng trường.
 
* (SMS: 1525/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 29/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1525/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca.
 
* (SMS: 1483/BGDDT-KTKDCL) - Ngày 25/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1483/BGDĐT-KTKĐCL về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010.
 
* (SMS: 1482/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 25/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1482/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010.
 
* (SMS: 11/2010/TT-BGDDT) - Ngày 23/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2010/TT-BGDĐT về Chương trình khung Giáo dục Đại học khối ngành khoa học sức khỏe, trình độ Cao đẳng.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 3746/BTC-QLN) - Ngày 29/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3746/BTC-QLN về việc hạch toán ngân sách nhà nước nguồn viện trợ không hoàn lại.
 
* (SMS: 3671/BTC-TCT) - Ngày 26/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3671/BTC-TCT về việc đính chính Công văn số 3124/BTC-TCT ngày 15/3/2010 về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
 
* (SMS: 3578/BTC-TCHQ) - Ngày 24/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3578/BTC-TCHQ về việc gia hạn thêm thời gian sử dụng Tem miễn thuế và biên lai thu lệ phí Hải quan do Tổng cục Thuế phát hành.
 
* (SMS: 3511/BTC-CST) - Ngày 23/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3511/BTC-CST về việc gia hạn, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu.
 
* (SMS: 40/2010/TT-BTC) - Ngày 23/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.
 
* (SMS: 3495/BTC-CST) - Ngày 22/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3495/BTC-CST về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu lúa mì.
 
* (SMS: 3492/BTC-CST) - Ngày 22/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3492/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu cát trắng.
 
* (SMS: 3462/BTC-CST) - Ngày 22/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3462/BTC-CST về việc giảm thuế xuất khẩu gỗ.
 
* (SMS: 39/2010/TT-BTC) - Ngày 22/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010 .
 
* (SMS: 37/2010/TT-BTC) - Ngày 18/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2010/TT-BTC về hướng dẫn việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.
 
* (SMS: 3124/BTC-TCT) - Ngày 15/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3124/BTC-TCT về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 10/2010/TT-BCT) - Ngày 29/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2010/TT-BCT về việc quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010 - 2012.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 16/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 26/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 16/2010/TT-BNNPTNT về việc Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .
 
* (SMS: 733/QD-BNN-QLCL) - Ngày 25/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL về việc áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường dư lượng Trifluralin đối với các lô hàng cá Tra, Basa xuất khẩu vào Nhật Bản.
 
* (SMS: 15/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 22/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 15/2010/TT-BNNPTNT ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh” .
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 779/QD-BGTVT) - Ngày 26/03/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 779/QĐ-BGTVT về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ.
 
* (SMS: 576/QD-BGTVT) - Ngày 09/03/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 576/QĐ-BGTVT ề việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 08/2010/TT-BTTTT) - Ngày 23/03/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 08/2010/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 550/BKHCN-TDC) - Ngày 22/03/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 550/BKHCN-TĐC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
 
* (SMS: 549/BKHCN-TDC) - Ngày 22/03/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 549/BKHCN-TĐC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT) - Ngày 30/03/2010, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.
 
* (SMS: 44/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 29/03/2010, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh xã hội  ban hành Thông tư liên tịch 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 10/2010/TT-NHNN) - Ngày 26/03/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 10/2010/TT-NHNN về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN.
 
* (SMS: 09/2010/TT-NHNN) - Ngày 26/03/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2010/TT-NHNN về việc quy định cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 585/TB-KBNN) - Ngày 01/04/2010, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 585/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04/2010.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1498/TCHQ-KTTT) - Ngày 22/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1498/TCHQ-KTTT về việc xin làm thủ tục hải quan cho các lô hàng tại Vietship 2010.
 
* (SMS: 1496/TCHQ-KTTT) - Ngày 22/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1496/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng hàng hoá miễn, giảm thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 1468/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1468/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục.
 
* (SMS: 1462/TCHQ-KTTT) - Ngày 19/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1462/TCHQ-KTTT về việc kiến nghị nội dung Công văn 1240/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính ngày 27/01/2010 về việc giải tỏa cưỡng chế.
 
* (SMS: 1095/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1095/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 808/TCT-TNCN) - Ngày 17/03/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 808/TCT-TNCN về việc vướng mắc phần mềm ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
 
* (SMS: 773/TCT-CS) - Ngày 15/03/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 773/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 719/BHXH-PTHU) - Ngày 29/03/2010, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 719/BHXH-PTHU về việc thực hiện quy định về mức tiền lương tối thiểu chung.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 1397/QD-UBND) - Ngày 29/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1397/QĐ-UBND về việc quy định hệ thống mã số thủ tục hành chính, mã số hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan hành chính của Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 1394/QD-UBND) - Ngày 25/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1394/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2010.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.