(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 26/03/2011 - 01/04/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 21/2011/ND-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
 
* (SMS: 63/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 62/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 62/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 -2016. 
 
* (SMS: 61/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 60/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 59/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 -2016. 
 
* (SMS: 58/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 57/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 -2016. 
 
* (SMS: 56/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 56/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 -2016. 
 
* (SMS: 55/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 54/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 53/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 52/NQ-CP) - Ngày 29/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 -2016. 
 
* (SMS: 51/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 50/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 49/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 49/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 48/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 47/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 47/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 46/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 45/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 45/NQ-CP việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 44/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 44/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 43/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 42/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 41/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 40/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011- 2016. 
 
* (SMS: 39/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 39/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 38/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 37/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 37/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 36/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 35/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 34/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 33/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 32/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 31/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 30/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 29/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 29/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 28/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 28/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 27/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 26/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 25/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 25/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 24/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 24/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 23/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 22/NQ-CP) - Ngày 28/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 22/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 471/QD-TTg) - Ngày 30/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 471/QĐ-TTg về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. 
 
* (SMS: 470/QD-TTg) - Ngày 30/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 470/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020. 
 
* (SMS: 469/QD-TTg) - Ngày 30/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 469/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 
 
* (SMS: 468/QD-TTg) - Ngày 30/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 468/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên. 
 
* (SMS: 466/QD-TTg) - Ngày 30/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 466/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn Thông Quân đội. 
 
* (SMS: 459/QD-TTg) - Ngày 30/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 459/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. 
 
* (SMS: 454/QD-TTg) - Ngày 28/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 454/QĐ-TTg về việc cử Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. 
 
* (SMS: 450/QD-TTg) - Ngày 25/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 450/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử". 
 
* (SMS: 448/QD-TTg) - Ngày 25/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020. 
 
* (SMS: 446/QD-TTg) - Ngày 25/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 446/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014. 
 
* (SMS: 20/2011/QD-TTg) - Ngày 24/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 20/2011/QĐ-TTg về Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền. 
 
* (SMS: 440/QD-TTg) - Ngày 24/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 440/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011- 2015". 
 
* (SMS: 438/QD-TTg) - Ngày 24/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 438/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 1896/VPCP-TCCV) - Ngày 29/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1896/VPCP-TCCV về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính nhà nước. 
 
* (SMS: 1819/VPCP-KGVX) - Ngày 25/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1819/VPCP-KGVX về việc gia hạn thời gian thực hiện các dự án. 
 
* (SMS: 1788/VPCP-KSTT) - Ngày 24/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1788/VPCP-KSTT về việc xây dựng Đề án cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 1757/VPCP-KTTH) - Ngày 23/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1757/VPCP-KTTH về việc mở rộng thí điểm thực hiện thủ tục hải quan điện tử. 
 
* (SMS: 1749/VPCP-KSTT) - Ngày 23/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1749/VPCP-KSTT về việc nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 
 
* (SMS: 1741/VPCP-KGVX) - Ngày 23/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1741/VPCP-KGVX về việc công bố kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 
* (SMS: 1706/VPCP-KTN) - Ngày 22/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1706/VPCP-KTN về việc điều chỉnh giá thép gói thầu số 01, dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam Vành đai 3, thành phố Hà Nội. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 06/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 30/03/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2011/TT-BLĐTBXH quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật.
 
* (SMS: 403/QD-LDTBXH) - Ngày 30/03/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 403/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 837/LDTBXH-LDTL) - Ngày 28/03/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 837/LĐTBXH-LĐTL về việc đăng ký nội quy lao động. 
 
* (SMS: 833/LDTBXH-LDTL) - Ngày 28/03/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 833/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chuyển xếp lương. 
 
* (SMS: 05/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 23/03/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 05/2011/TT-BLĐTBXH về hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 13/2011/TT-BGDDT) - Ngày 28/03/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục. 
 
* (SMS: 12/2011/TT-BGDDT) - Ngày 28/03/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
 
* (SMS: 600/BGDDT-GDTrH) - Ngày 23/03/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1600/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011. 
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
* (SMS: 08/2011/TT-BTNMT) - Ngày 28/03/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 08/2011/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 1410/QD-BCT) - Ngày 28/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1410/QĐ-BCT về việc thành lập Nhóm công tác giúp Chủ tịch Phân ban Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đạt được trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống Nhất 
 
* (SMS: 1380/QD-BCT) - Ngày 25/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1380/QĐ-BCT về danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu. 
 
* (SMS: 07/2011/TT-BCT) - Ngày 24/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2011/TT-BCT quy định Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 4016/BTC-TCT) - Ngày 28/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4016/BTC-TCT về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hoá đơn 
 
* (SMS: 42/2011/TT-BTC) - Ngày 25/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2011/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế. 
 
* (SMS: 41/2011/TT-BTC) - Ngày 24/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
 
* (SMS: 682/QD-BTC) - Ngày 21/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 682/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực. 
 
* (SMS: 645/QD-BTC) - Ngày 21/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 645/QĐ-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2011. 
 
* (SMS: 37/2011/TT-BTC) - Ngày 16/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
 
* (SMS: 2962/BTC-TCHQ) - Ngày 16/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2962/BTC-TCHQ về việc cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 567/QD-BNN-QLCL) - Ngày 25/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 567/QĐ-BNN-QLCL về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông sản năm 2011. 
 
* (SMS: 564/QD-BNN-XD) - Ngày 25/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 564/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án: Phát triển giống lúa vùng Trung bộ và Tây Nguyên (giai đoạn 2006 - 2010). 
 
* (SMS: 560/QD-BNN-CB) - Ngày 24/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 560/QĐ-BNN-CB về quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật kho chứa thóc chuyên dùng và cơ sở xay xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu. 
 
* (SMS: 301/QD-BNN-TC) - Ngày 24/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 301/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ năm 2011 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Tam Điệp. 
 
* (SMS: 530/QD-BNN-ĐMDN) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 530/QĐ-BNN-ĐMDN về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 406/QD-BTTTT) - Ngày 24/03/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 406/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính. 
 
* (SMS: 392/QD-BTTTT) - Ngày 22/03/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 392/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 374/QD-BTP) - Ngày 24/03/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 374/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hành chính Tư pháp. 
 
* (SMS: 373/QD-BTP) - Ngày 24/03/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 373/QĐ-BTP về việc thành lập Phòng Quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế. 
 
* (SMS: 364/QD-BTP) - Ngày 22/03/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 364/QĐ-BTP về Kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng tại cơ quan Bộ Tư pháp. 
 
* (SMS: 355/QD-BTP) - Ngày 22/03/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 355/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2011 Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014. 
 
* (SMS: 353/QD-BTP) - Ngày 21/03/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 353/QĐ-BTP về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2011. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
* (SMS: 1818/BKHDT-TH) - Ngày 25/03/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1818/BKHĐT-TH về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2011.
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 295/QD-BXD) - Ngày 22/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 295/QĐ-BXD về việc công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010.
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 785/QD-BYT) - Ngày 18/03/2011, Bộ Y tế ban hành Quyết định 785/QĐ-BYT về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ độc lập tuyển chọn cấp Bộ năm 2011 - Lĩnh vực Lâm sàng.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 07/2011/TT-NHNN) - Ngày 24/03/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 07/2011/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú. 
 
* (SMS: 2033/NHNN-QLNH) - Ngày 12/03/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 2033/NHNN-QLNH về việc mua bán ngoại tệ và quyền sở hữu vàng, ngoại tệ của cá nhân. 
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
 
* (SMS: 385/QD-KTNN) - Ngày 24/03/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 385/QĐ-KTNN về việc thành lập chi nhánh đào tạo tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 288/QD-BHXH) - Ngày 23/03/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 288/QĐ-BHXH về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ. 
 
* (SMS: 1094/BHXH-CSXH) - Ngày 23/03/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1094/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn một số thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 1216/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1216/TCHQ-GSQL về việc thanh lý hàng hóa tái nhập. 
 
* (SMS: 418/QD-TCHQ) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 418/QĐ-TCHQ về Quy chế tạm thời trao đổi thông tin về thu nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí, lệ phí, các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước và bảo lãnh thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan. 
 
* (SMS: 1313/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1313/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc về trị giá tính thuế. 
 
* (SMS: 1195/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1195/TCHQ-TXNK về việc phân loại, tính thuế nhập khẩu linh kiện xe ôtô. 
 
* (SMS: 1190/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1190/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ. 
 
* (SMS: 984/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 984/TCHQ-GSQL về việc nộp hóa đơn xuất khẩu trong bộ hồ sơ xuất nhập khẩu tại chỗ và hồ sơ giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp. 
 
* (SMS: 974/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 974/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 923/TCT-CS) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 923/TCT-CS về việc vướng mắc về hóa đơn. 
 
* (SMS: 901/TCT-CS) - Ngày 18/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 901/TCT-CS về việc trả lời vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC. 
 
* (SMS: 876/TCT-CS) - Ngày 17/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 876/TCT-CS về việc tên công ty trên hóa đơn. 
 
* (SMS: 755/TCT-CS) - Ngày 07/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 755/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mới. 
 
* (SMS: 750/TCT-CS) - Ngày 07/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 750/TCT-CS về việc kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản của công ty cho thuê tài chính. 
 
* (SMS: 742/TCT-CS) - Ngày 07/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 742/TCT-CS về việc miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp. 
 
* (SMS: 740/TCT-CS) - Ngày 07/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 740/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 
 
* (SMS: 733/TCT-CS) - Ngày 07/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 733/TCT-CS về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất 
 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
 
* (SMS: 257/TDC-ĐL) - Ngày 10/03/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 257/TĐC-ĐL về việc hướng dẫn hồ sơ đề nghị chuyển quyết định công nhận khả năng kiểm định cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục. 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH  PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 13/2011/QD-UBND) - Ngày 29/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phồ Hà Nội ban hành Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 1479/QD-UBND) - Ngày 28/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phồ Hà Nội ban hành Quyết định 1479/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 06/CT-UBND) - Ngày 28/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phồ Hà Nội ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão năm 2011.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.