Văn bản mới cập nhật tuần 12/2010
(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 20/03/2010 - 26/03/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 CHÍNH PHỦ

 
* (SMS: 27/2010/ND-CP) - Ngày 24/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2010/NĐ-CP về quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông trong trường hợp cần thiết.
 
* (SMS: 26/2010/ND-CP) - Ngày 22/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
 
* (SMS: 25/2010/ND-CP) - Ngày 19/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 374/CT-TTg) - Ngày 24/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 374/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010.
 
* (SMS: 373/QD-TTg) - Ngày 23/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 373/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.
 
* (SMS: 483/TTg-KGVX) - Ngày 22/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 483/TTg-KGVX về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
 
* (SMS: 481/TTg-QHQT) - Ngày 22/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 481/TTg-QHQT về việc dự án "Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý và điều hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội" do AFD tài trợ.
 
* (SMS: 367/CT-TTg) - Ngày 19/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 367/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
 
* (SMS: 31/2010/QD-TTg) - Ngày 19/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2010/QĐ-TTg ban hành "Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước".
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 1927/VPCP-DMDN) - Ngày 25/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1927/VPCP-ĐMDN về việc thực hiện kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1817/VPCP-QHQT) - Ngày 23/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1817/VPCP-QHQT về việc xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện hợp tác nông nghiệp với một số nước Châu Phi giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 1756/VPCP-QHQT) - Ngày 19/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1756/VPCP-QHQT về việc ký Nghị định thư lần thứ 2 sửa đổi Nghị định thư Quy định việc thực hiện danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN (AHTN).
 
* (SMS: 1748/VPCP-KGVX) - Ngày 19/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1748/VPCP-KGVX về việc xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học.
 
* (SMS: 1711/VPCP-DP) - Ngày 17/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1711/VPCP-ĐP về việc thực hiện Thông báo số 514-TB/VPTW ngày 27/02/2010 của Văn phòng Trung ương Đảng.
 
* (SMS: 1668/VPCP-KTN) - Ngày 16/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1668/VPCP-KTN về dự án chế tạo thiết bị nhà máy nhiệt điện chạy than 600 MW.
 
* (SMS: 1662/VPCP-QHQT) - Ngày 16/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1662/VPCP-QHQT về việc tham gia dự án Hỗ trợ Kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.
 
* (SMS: 1652/VPCP-QHQT) - Ngày 16/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1652/VPCP-QHQT về chương trình tín dụng cho các dự án xử lý nước thải khu công nghiệp.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 953/QD-BTP) - Ngày 25/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 953/QĐ-BTP về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

* (SMS: 896/QD-BTP) - Ngày 19/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 896/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Công nghệ thông tin.
 
* (SMS: 870/QD-BTP) - Ngày 15/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 870/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Học viện Tư pháp.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 880/LDTBXH-LDTL) - Ngày 25/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 880/LĐTBXH-LĐTL về việc vận dụng chế độ phụ cấp thu hút.
 
* (SMS: 840/LDTBXH-LDTL) - Ngày 23/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 840/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng công ty cổ phần.
 
* (SMS: 830/LDTBXH-LDTL) - Ngày 22/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 830/LĐTBXH-LĐTL về việc thi nâng ngạch trong doanh nhà nước.
 
* (SMS: 828/LDTBXH-VL) - Ngày 22/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 828/LĐTBXH-VL về việc tăng cường lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 470/BXD-KTQH) - Ngày 24/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 470/BXD-KTQH về việc hỗ trợ vốn quy hoạch cho các địa phương.
 
* (SMS: 453/BXD-KTXD) - Ngày 23/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 453/BXD-KTXD về việc giá nhân công trong chi phí dịch vụ công ích đô thị.
 
* (SMS: 33/BXD-KTXD) - Ngày 22/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 33/BXD-KTXD về việc hướng dẫn lập dự toán cây xanh trong dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 20/BXD-HDXD) - Ngày 18/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 20/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn công tác phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu quản lý dự án và giám sát thi công.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 239/QD-BNV) - Ngày 23/03/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 239/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".
 
* (SMS: 230/QD-BNV) - Ngày 19/03/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 230/QĐ-BNV về việc điều động và phân công ông Nguyễn Tiến Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 588/QD-BTC) - Ngày 22/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 588/QĐ-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010.
 
* (SMS: 38/2010/TT-BTC) - Ngày 19/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.
 
* (SMS: 3377/BTC-TCHQ) - Ngày 18/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3377/BTC-TCHQ về phương thức thanh toán hàng chuyển phát nhanh.
 
* (SMS: 3000/BTC-CST) - Ngày 12/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3000/BTC-CST về việc quản lý thuế giá trị gia tăng đối với điện thoại di động đưa vào Khu kinh tế - Thương mại Lao Bảo.
 
* (SMS: 34/2010/TT-BTC) - Ngày 12/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007.
 
* (SMS: 2505/BTC-TCT) - Ngày 02/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2505/BTC-TCT về việc hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 10/2010/TT-BGDDT) - Ngày 22/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2010/TT-BGDĐT  về chương trình khung Giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng.
 
* (SMS: 1371/BGDDT-VP) - Ngày 22/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1371/BGDĐT-VP về việc gửi danh sách các trường thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước.
 
* (SMS: 1356/BGDDT-CSVCTBTH) - Ngày 19/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1356/BGDĐT-CSVCTBTH về việc hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học cấp Trung học phổ thông.
 
* (SMS: 113/KH-BGDDT-TWDT) - Ngày 19/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 113/KH-BGDĐT-TWĐT về việc phối hợp hoạt động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.
 
* (SMS: 1334/BGDDT-VP) - Ngày 18/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1334/BGDĐT-VP về phôi bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 14/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 19/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT về việc quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 653/QD-BNN-BVTV) - Ngày 16/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 653/QĐ-BNN-BVTV về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra.
 
* (SMS: 652/QD-BNN-BVTV) - Ngày 16/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 652/QĐ-BNN-BVTV về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra.
 
* (SMS: 13/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 12/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 13/2010/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 12/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 11/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 12/2010/TT-BNNPTNT ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam”.
 
* (SMS: 11/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 10/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 11/2010/TT-BNNPTNT về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 1346/QD-BCT) - Ngày 19/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1346/QĐ-BCT ban hành Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
* (SMS: 1282/QD-BCT) - Ngày 16/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1282/QĐ-BCT về Ủy quyền ký giấy phép nhập khẩu tự động.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 08/2010/TT-BTNMT) - Ngày 18/03/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 08/2010/TT-BTNMT về quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh.
 
* (SMS: 01/CT-BTNMT) - Ngày 17/03/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chỉ thị 01/CT-BTNMT về việc tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 
* (SMS: 06/2010/TT-BTNMT) - Ngày 15/03/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2010/TT-BTNMT về quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 785/BVHTTDL-VHCS) - Ngày 15/03/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 785/BVHTTDL-VHCS về việc yêu cầu không gắn biển Gia đình văn hóa tại nhà.
 
* (SMS: 818/QD-BVHTTDL) - Ngày 09/03/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 818/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tháng 4 năm 2010 tại tỉnh Phú Thọ.
 
* (SMS: 803/QD-BVHTTDL) - Ngày 09/03/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt “Đề án phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020”.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 609/QD-BGTVT) - Ngày 12/03/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 609/QĐ-BGTVT về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 360/QD-BKH) - Ngày 10/03/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 360/QĐ-BKH về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 36/2010/TTLT-BTC-BYT) - Ngày 17/03/2010, Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 36/2010/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các dự án: Phòng, chống sốt xuất huyết; Phòng, chống bệnh đái tháo đường và Phòng, chống bệnh tăng huyết áp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010.
 
UỶ BAN DÂN TỘC
 
* (SMS: 162/UBDT-CSDT) - Ngày 19/03/2010, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 162/UBDT-CSDT về hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 618/QD-NHNN) - Ngày 25/03/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 618/QĐ-NHNN Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
 
* (SMS: 08/2010/TT-NHNN) - Ngày 22/03/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 08/2010/TT-NHNN quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.
 
* (SMS: 1666/NHNN-CSTT) - Ngày 04/03/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 1666/NHNN-CSTT về việc báo cáo lãi suất cho vay thỏa thuận.
 
* (SMS: 1641/NHNN-CSTT) - Ngày 03/03/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 1641/NHNN-CSTT về tình hình khuyến mãi tiền gửi và thu phí cho vay VND.
 
* (SMS: 1444/NHNN-CSTT) - Ngày 26/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 1444/NHNN-CSTT về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 591/TCT-CS) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 591/TCT-CS  về vé điện tử.
 
* (SMS: 589/TCT-CS) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 589/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 588/TCT-CS) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 588/TCT-CS về việc hóa đơn giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 585/TCT-CS) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 585/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 584/TCT-CS) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 584/TCT-CS về việc xuất hóa đơn đối với khối lượng xây dựng cơ bản bàn giao.
 
* (SMS: 582/TCT-CS) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 582/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 570/TCT-CS) - Ngày 24/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 570/TCT-CS về việc trích lập dự phòng.
 
* (SMS: 568/TCT-CS) - Ngày 24/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 568/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bảo lãnh.
 
* (SMS: 567/TCT-CS) - Ngày 24/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 567/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 564/TCT-CS) - Ngày 24/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 564/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và sử dụng hóa đơn.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1447/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1447/TCHQ-GSQL về việc đầu tư trang thiết bị tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng chuyển phát nhanh và vận chuyển hàng nhập khẩu về kho hàng không tại ICD Mỹ Đình.
 
* (SMS: 1446/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1446/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu nguyên liệu ra nước ngoài.
 
* (SMS: 1444/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1444/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc chuyển nguyên phụ liệu dư sau thanh khoản hàng hóa gia công để thực hiện gia công tiếp theo.
 
* (SMS: 1436/TCHQ-KTTT) - Ngày 18/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1436/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hoàn trả tiền thuế.
 
* (SMS: 1368/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1368/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập tái xuất khớp nối nhựa dùng để kiểm tra, phân loại chất lượng sản phẩm.
 
* (SMS: 1345/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1345/TCHQ-GSQL về việc xác nhận của cơ quan hải quan lên hợp đồng xuất khẩu thuộc loại hình sản xuất xuất khẩu.
 
* (SMS: 1344/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1344/TCHQ-GSQL về việc nợ phiếu đóng gói chi tiết bản gốc.
 
* (SMS: 1339/TCHQ-KTTT) - Ngày 15/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1339/TCHQ-KTTT về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 1307/TCHQ-KTTT) - Ngày 15/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1307/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế dự án ODA.
 
* (SMS: 1288/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1288/TCHQ-GSQL về việc xác định mã số hàng hóa.
 
* (SMS: 1272/TCHQ-KTTT) - Ngày 11/03/20100, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1272/TCHQ-KTTT về việc khai tờ khai trị giá.
 
* (SMS: 1269/TCHQ-KTTT) - Ngày 11/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1269/TCHQ-KTTT về việc thủ tục miễn thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 1262/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1262/TCHQ-GSQL về vướng mắc nghiệp vụ.
 
* (SMS: 1259/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1259/TCHQ-GSQL về việc gia hạn kiểm tra chất lượng.
 
* (SMS: 1251/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1251/TCHQ-GSQL về việc quản lý hàng cư dân biên giới theo Bảng kê kèm Công văn số 1883/BTC-TCHQ.
 
* (SMS: 1250/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1250/TCHQ-GSQL về vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).
 
* (SMS: 1245/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1245/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn sử dụng Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan.
 
* (SMS: 1070/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1094/TCHQ-PC về vướng mắc thực hiện Quy định xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan.
 
* (SMS: 1094/TCHQ-PC) - Ngày 27/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1070/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hóa nhập khẩu.
 
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
 
* (SMS: 395/BVTV-QLT) - Ngày 18/03/2010, Cục Bảo vệ Thực vật ban hành Công văn 395/BVTV-QLT về việc tái đăng ký thuốc bảo vệ thực hiện.
 
* (SMS: 333/QD-BVTV) - Ngày 11/03/2010, Cục Bảo vệ Thực vật ban hành Quyết định 333/QĐ-BVTV về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 16/2010/QD-UBND) - Ngày 19/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 16/2010/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 15/2010/QD-UBND) - Ngày 18/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 15/2010/QĐ-UBND về Quy định việc khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 14/2010/QD-UBND) - Ngày 17/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 14/2010/QĐ-UBND về Quy chế (mẫu) việc tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện.
 
* (SMS: 1191/QD-UBND) - Ngày 17/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1191/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm mới II, phường Phước Long B, quận 9.
 
* (SMS: 1190/QD-UBND) - Ngày 17/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1190/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Gò Trang, phường Phú Hữu, quận 9.
 
* (SMS: 1185/QD-UBND) - Ngày 16/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1185/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 05/CT-UBND) - Ngày 18/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thi 05/CT-UBND về việc tăng cường phòng, chống bệnh dại.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.