Văn bản mới cập nhật tuần 11/2012
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 17/03/2012 - 23/03/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với
[email protected] để nhận văn bản.
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 21/2012/ND-CP) - Ngày 21/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2012/NĐ-CP về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải. 
 
* (SMS: 20/2012/ND-CP) - Ngày 20/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2012/NĐ-CP về việc quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. 
 
* (SMS: 19/2012/ND-CP) - Ngày 16/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2012/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 327/QD-TTg) - Ngày 20/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 327/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương. 
 
* (SMS: 326/QD-TTg) - Ngày 20/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 326/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng". 
 
* (SMS: 357/TTg-KTN) - Ngày 20/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 357/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 
 
* (SMS: 356/TTg-KTN) - Ngày 20/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 356/TTg-KTN về việc điều chỉnh dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn qua Hà Nội - Thái Nguyên. 
 
* (SMS: 320/QD-TTg) - Ngày 19/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 320/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/06/1912 - 11/06/2012). 
 
* (SMS: 355/TTg-DMDN) - Ngày 19/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 355/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 
 
* (SMS: 319/QD-TTg) - Ngày 16/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020. 
 
* (SMS: 344/TTg-KGVX) - Ngày 16/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 344/TTg-KGVX về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 329/TTg-KGVX) - Ngày 14/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 329/TTg-KGVX về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 1778/VPCP-KTN) - Ngày 20/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1778/VPCP-KTN về việc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, giao đất, duyệt Dự án Bến xe miền Đông mới tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. 
 
* (SMS: 99/TB-VPCP) - Ngày 19/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 99/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về công tác ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ. 
 
* (SMS: 97/TB-VPCP) - Ngày 15/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 97/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ ngày 08/03/2012. 
 
* (SMS: 95/TB-VPCP) - Ngày 15/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 95/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện). 
 
* (SMS: 94/TB-VPCP) - Ngày 14/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 94/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam. 
 
* (SMS: 89/TB-VPCP) - Ngày 13/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 89/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  
 
* (SMS: 88/TB-VPCP) - Ngày 13/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 88/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 
* (SMS: 603/QD-BGTVT) - Ngày 21/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 603/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải về Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia. 
 
* (SMS: 1900/BGTVT-TC) - Ngày 20/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 1900/BGTVT-TC về việc triển khai thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012. 
 
* (SMS: 526/QD-BGTVT) - Ngày 13/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 526/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam" Mã số: DT114014. 
 
* (SMS: 03/CT-BGTVT) - Ngày 13/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 03/CT-BGTVT về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 của ngành Giao thông Vận tải. 
 
* (SMS: 1685/BGTVT-PC) - Ngày 13/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 1685/BGTVT-PC về việc thực hiện thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch. 
 
* (SMS: 06/2012/TT-BGTVT) - Ngày 08/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 06/2012/TT-BGTVT về việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 
 
* (SMS: 490/QD-BGTVT) - Ngày 08/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 490/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Giao thông Vận tải. 
 
* (SMS: 04/2012/TT-BGTVT) - Ngày 29/02/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 04/2012/TT-BGTVT về việc quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa. 
 
* (SMS: 73/2011/TT-BGTVT) - Ngày 30/12/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 73/2011/TT-BGTVT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam". 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 352/QD-BNN-TCCB) - Ngày 21/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 352/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng dạy nghề trực thuộc trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình. 
 
* (SMS: 586/QD-BNN-DMDN) - Ngày 20/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 586/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chấp thuận Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được bổ sung ngành nghề kinh doanh. 
 
* (SMS: 577/QD-BNN-KHCN) - Ngày 20/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 577/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 
 
* (SMS: 576/QD-BNN-KHCN) - Ngày 20/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 576/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 
 
* (SMS: 575/QD-BNN-KHCN) - Ngày 20/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 575/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 
 
* (SMS: 563/QD-BNN-KHCN) - Ngày 20/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 563/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu kết quả nhiệm vụ bảo tồn lưu giữ nguồn gen thuỷ sản năm 2011. 
 
* (SMS: 561/QD-BNN-HTQT) - Ngày 20/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 561/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Nâng cao năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho Mạng lưới Khu bảo tồn Biển Việt Nam (Mã ngành dự án 41010)" do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. 
 
* (SMS: 560/QD-BNN-DMDN) - Ngày 19/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 560/QĐ-BNN-ĐMDN về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi. 
 
* (SMS: 545/QD-BNN-TCCB) - Ngày 19/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 545/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội. 
 
* (SMS: 532/QD-BNN-KHCN) - Ngày 19/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 532/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lĩnh vực Lâm nghiệp. 
 
* (SMS: 665/TB-BNN-DMDN) - Ngày 15/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 665/TB-BNN-ĐMDN về việc chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
 
* (SMS: 649/BNN-CN) - Ngày 15/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 649/BNN-CN về việc kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi. 
 
* (SMS: 1261/TB-BNN-VP) - Ngày 14/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 1261/TB-BNN-VP về kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 03 năm 2012. 
 
* (SMS: 88/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 28/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 07/CT-BCT) - Ngày 21/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 07/CT-BCT về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. 
 
* (SMS: 05/2012/TT-BCT) - Ngày 20/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2012/TT-BCT về việc quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia. 
 
* (SMS: 2071/BCT-CNN) - Ngày 15/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2071/BCT-CNN về việc nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá đã tách cọng để sản xuất xuất khẩu. 
 
* (SMS: 2060/BCT-XNK) - Ngày 15/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2060/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng. 
 
* (SMS: 2057/BCT-XNK) - Ngày 15/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2057/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng. 
 
* (SMS: 2053/BCT-XNK) - Ngày 15/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2053/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa. 
 
* (SMS: 1995/BCT-XNK) - Ngày 13/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1995/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng. 
 
* (SMS: 1092/QD-BCT) - Ngày 12/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1092/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 49/2012/TT-BTC) - Ngày 20/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 49/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn. 
 
* (SMS: 676/QD-BTC) - Ngày 14/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 676/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Sơn La. 
 
* (SMS: 662/QD-BTC) - Ngày 13/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 662/QĐ-BTC về việc miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng. 
 
* (SMS: 3264/BTC-TCT) - Ngày 12/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3264/BTC-TCT về thời điểm tính phạt chậm nộp. 
 
* (SMS: 522/QD-BTC) - Ngày 09/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 522/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách Thuế, Cục quản lý Cộng sản, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết xử lý vướng mắc cho người nộp thuế. 
 
* (SMS: 28/2012/TT-BTC) - Ngày 24/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2012/TT-BTC về việc quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 03/2012/TT-BTTTT) - Ngày 20/03/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2012/TT-BTTTT về việc quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. 
 
* (SMS: 431/QD-BTTTT) - Ngày 16/03/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 431/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 
* (SMS: 02/2012/TT-BTTTT) - Ngày 15/03/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2012/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. 
 
BỘ CÔNG AN 
 
* (SMS: 14/TT-BCA) - Ngày 20/03/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 14/TT-BCA về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an. 
 
* (SMS: 11/2012/TT-BCA) - Ngày 08/03/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 11/2012/TT-BCA về việc quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân. 
 
* (SMS: 02/CT-BCA) - Ngày 10/02/2012, Bộ Công an ban hành Chỉ thị 02/CT-BCA về công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2012 trong Công an nhân dân. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 259/QD-BXD) - Ngày 20/03/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 259/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
 
* (SMS: 403/BXD-KTQH) - Ngày 19/03/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 403/BXD-KTQH về việc bổ sung Khu công nghiệp lọc hoá dầu vào Quyết định 1513/QĐ-TTg ngày 05/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. 
 
* (SMS: 225/QD-BXD) - Ngày 13/03/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 225/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về Thoát nước đô thị và khu công nghiệp. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
* (SMS: 1694/BKHDT-KTDN) - Ngày 20/03/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1694/BKHĐT-KTĐN về tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý IV/2011. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 449/QD-BTP) - Ngày 19/03/2012, Bộ Tư pháp ban hành   Quyết định 449/QĐ-BTP về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2012.  
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
* (SMS: 02/2012/TT-BTNMT) - Ngày 19/03/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2012/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở. 
 
* (SMS: 01/2012/TT-BTNMT) - Ngày 16/03/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 01/2012/TT-BTNMT quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 
 
BỘ NỘI VỤ 
 
* (SMS: 150/QD-BNV) - Ngày 27/02/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 150/QĐ-BNV về việc ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Bộ Nội vụ. 
 
BỘ NGOẠI GIAO 
 
* (SMS: 07/2012/TB-LPQT) - Ngày 09/02/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 07/2012/TB-LPQT về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về hợp tác phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình". 
 
* (SMS: 06/2012/TB-LPQT) - Ngày 08/02/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 06/2012/TB-LPQT về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ru-ma-ni về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng". 
 
* (SMS: 03/2012/TB-LPQT) - Ngày 20/01/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 03/2012/TB-LPQT về hiệu lực của " Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về Chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa". 
 
* (SMS: 02/2012/TB-LPQT) - Ngày 20/01/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 02/2012/TB-LPQT về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về miễn thị lực cho người mang hộ chiếu ngoại giao". 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP) - Ngày 16/03/2012, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.  
 
* (SMS: 43/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 14/03/2012, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp. 
 
* (SMS: 04/2012/TTLT-BCA-BCT) - Ngày 08/03/2012, Bộ Công an, Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. 
 
* (SMS: 19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT) - Ngày 15/02/2012, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. 
 
* (SMS: 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG) - Ngày 13/02/2012, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG về việc hướng dẫn việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 07/2012/TT-NHNN) - Ngày 20/03/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  
 
* (SMS: 03/CT-NHNN) - Ngày 16/03/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 03/CT-NHNN về việc công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 278/QD-BHXH) - Ngày 12/03/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 278/QĐ-BHXH về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
 
* (SMS: 265/QD-BHXH) - Ngày 08/03/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 265/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2012. 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
 
* (SMS: 651/TB-KBNN) - Ngày 29/02/2012, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 651/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2012. 
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
 
* (SMS: 71/QD-KTNN) - Ngày 09/02/2012, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 71/QĐ-KTNN về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 
 
ỦY BAN QUỐC GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
 
* (SMS: 26/QD-UBQGBDKH) - Ngày 20/03/2012, Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu ban hành Quyết định 26/QĐ-UBQGBĐKH phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. 
 
* (SMS: 25/QD-UBQGBDKH) - Ngày 20/03/2012, Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu ban hành Quyết định 25/QĐ-UBQGBĐKH ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. 
 
BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 
 
* (SMS: 21/QD-BCD) - Ngày 16/03/2012, Ban Chỉ đạo Nhà nước ban hành Quyết định 21/QĐ-BCĐ về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.  
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 1345/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1345/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh. 
 
* (SMS: 1318/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1318/TCHQ-TXNK về việc trị giá tính thuế hàng nhập khẩu. 
 
* (SMS: 1315/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1315/TCHQ-TXNK về việc nhập khẩu thiết bị, máy móc để sản xuất, tạo tài sản cố định. 
 
* (SMS: 1314/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1314/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 
 
* (SMS: 1307/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1307/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát hàng hóa quá cảnh. 
 
* (SMS: 1294/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1294/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hàng tạm nhập tái xuất. 
 
* (SMS: 1281/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1281/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư chậm tiến độ. 
 
* (SMS: 1278/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1278/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 1275/TCHQ-CCHDH) - Ngày 15/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH về việc vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
 
* (SMS: 1255/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 15/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1255/TCHQ-KTSTQ về việc áp dụng thí điểm chế độ doanh nghiệp ưu tiên. 
 
* (SMS: 1253/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1253/TCHQ-TXNK về vệc vướng mắc xử lý tiền thuế đã nộp đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế. 
 
* (SMS: 1243/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1243/TCHQ-TXNK về việc thực hiện ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Việt - Lào. 
 
* (SMS: 1241/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1241/TCHQ-TXNK về việc trả lời vướng mắc về chính sách thuế. 
 
* (SMS: 1240/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1240/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được của dự án ưu đãi đầu tư. 
 
* (SMS: 1239/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1239/TCHQ-TXNK về việc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu. 
 
* (SMS: 1220/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1220/TCHQ-GSQL về thủ tục tạm xuất - tái nhập phương tiện, máy móc phục vụ thi công. 
 
* (SMS: 1161/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1161/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế xuất nhập khẩu không có chứng từ nộp tiền bản chính. 
 
* (SMS: 1149/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1149/TCHQ-TXNK về việc phạt chậm nộp thuế. 
 
* (SMS: 1145/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1145/TCHQ-GSQL về việc kinh doanh bán hàng miễn thuế. 
 
* (SMS: 1144/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1144/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 933/TCT-CS) - Ngày 16/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 933/TCT-CS về việc sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng, hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn của các Chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 
 
* (SMS: 904/TCT-CS) - Ngày 14/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 904/TCT-CS về việc xác định thuế nhà thầu. 
 
* (SMS: 884/TCT-CS) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 884/TCT-CS về lệ phí trước bạ khi chuyển đổi doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 863/TCT-CS) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 863/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 862/TCT-CS) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 862/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA. 
 
* (SMS: 806/TCT-CS) - Ngày 08/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 806/TCT-CS về hạn mức sử dụng đất. 
 
* (SMS: 804/TCT-DNL) - Ngày 08/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 804/TCT-DNL về cách ghi hóa đơn và khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 06/CT-UBND) - Ngày 20/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2012. 
 
* (SMS: 05/CT-UBND) - Ngày 15/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. 
 
* (SMS: 1135/QD-UBND) - Ngày 14/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1135/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố.  
* (SMS: 1098/QD-UBND) - Ngày 08/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1098/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.  
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 11/2012/QD-UBND) - Ngày 16/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 11/2012/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban Tôn giáo và Dân tộc thành Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.  
 
* (SMS: 10/2012/QD-UBND) - Ngày 16/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 10/2012/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. 
 
* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 13/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 09/CT-UBND) - Ngày 13/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2012.  
 
* (SMS: 09/2012/QD-UBND) - Ngày 06/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép quản lý chất thải nguy hại.  
 
* (SMS: 08/2012/QD-UBND) - Ngày 06/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về việc tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 1111/QD-UBND) - Ngày 05/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1111/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2012 - 2015.  
 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.