Trong tuần qua (từ 09/03 - 15/03), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Thông tư 16/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiThông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốcChỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan...


DOANH NGHIỆP

* (32/2018/NĐ-CP) - Ngày 08/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

* (91/TB-VPCP) - Ngày 08/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 91/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ năm Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (2331/VPCP-KTTH) - Ngày 13/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2331/VPCP-KTTH về việc xử lý báo chí phản ánh về thuế.

* (2330/VPCP-KTTH) - Ngày 13/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2330/VPCP-KTTH về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế.

* (1228/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1228/TCHQ-TXNK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS.

* (1218/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1218/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.

* (1208/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1208/TCHQ-GSQL về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt.

* (759/TCT-QLN) - Ngày 07/03/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 759/TCT-QLN về việc đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế.

* (746/TCT-KK) - Ngày 06/03/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 746/TCT-KK về việc trả lời vướng mắc thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (742/TCT-QLN) - Ngày 06/03/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 742/TCT-QLN về việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

* (739/TCT-QLN) - Ngày 06/03/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 739/TCT-QLN về việc sử dụng hóa đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

* (1140/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1140/TCHQ-TXNK về việc phân loại và xử lý thuế mặt hàng Thực phẩm chức năng dạng lỏng.

* (720/TCT-CS) - Ngày 02/03/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 720/TCT-CS về chính sách thuế.

* (690/TCT-KK) - Ngày 28/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 690/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (667/TCT-TNCN) - Ngày 27/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 667/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

* (655/TCT-KK) - Ngày 27/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 655/TCT-KK về việc điều chỉnh giảm tiền chậm nộp.

* (642/TCT-KK) - Ngày 26/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 642/TCT-KK về việc khai thuế giá trị gia tăng.

* (594/TCT-KK) - Ngày 13/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 594/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (569/TCT-TNCN) - Ngày 12/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 569/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (559/TCT-KK) - Ngày 12/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 559/TCT-KK về hạn nộp hồ sơ khai thuế.

* (420/TCT-TNCN) - Ngày 30/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 420/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

BẢO HIỂM

* (705/BHXH-CSYT) - Ngày 02/03/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 705/BHXH-CSYT về việc gia hạn thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS tại bệnh viện.

* (701/BHXH-CSYT) - Ngày 02/03/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 701/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn hoặc đặt máy.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (2265/VPCP-NN) - Ngày 12/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2265/VPCP-NN về tình hình quản lý, sử dụng đất đai và kết quả rà soát, đo đạc, cắm mốc lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên.

* (723/TCT-CS) - Ngày 02/03/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 723/TCT-CS về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

* (672/TCT-CS) - Ngày 27/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 672/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

ĐẦU TƯ

* (302/QĐ-TTg) - Ngày 13/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 302/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

* (92/TB-VPCP) - Ngày 09/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 92/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu tư dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (2850/BTC-QLCS) - Ngày 14/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2850/BTC-QLCS về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018.

* (209/QĐ-BTC) - Ngày 13/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 209/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

* (04/2018/TT-NHNN) - Ngày 12/03/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 01/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

* (29/2018/NĐ-CP) - Ngày 05/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

* (16/2018/TT-BTC) - Ngày 07/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 16/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* (15/2018/TT-BTC) - Ngày 07/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (327/CĐ-TTg) - Ngày 10/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 327/CĐ-TTg về việc tàu chở dầu Hải Hà 18 bị cháy tại cảng Đình Vũ, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng lúc 16 giờ 30 ngày 10/03/2018.

* (1237/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1237/TCHQ-TXNK về phí CIC, DO vệ sinh container.

* (1187/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1187/TCHQ-TXNK về vướng mắc phân loại hàng hóa.

* (1173/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1173/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng mặt hàng bộ lưỡi câu, cần câu, dây câu.

* (1172/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1172/TCHQ-GSQL về việc gia công cho thương nhân nước ngoài.

* (1158/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1158/TCHQ-TXNK vướng mắc về trị giá hải quan.

XÂY DỰNG

* (08/CT-TTg) - Ngày 13/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

THƯƠNG MẠI

* (40/2018/NĐ-CP) - Ngày 12/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

* (31/2018/NĐ-CP) - Ngày 08/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

* (1402/BCT-ĐTĐL) - Ngày 22/02/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1402/BCT-ĐTĐL về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (346/TTg-CN) - Ngày 14/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 346/TTg-CN về việc bổ sung mỏ đá vôi vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng để sản xuất vôi công nghiệp.

* (15/2018/QĐ-TTg) - Ngày 12/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (300/QĐ-TTg) - Ngày 13/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 300/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

* (102/CNTT-YTĐTI) - Ngày 12/02/2018, Cục Công nghệ thông tin ban hành Công văn 102/CNTT-YTĐTI về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (1267/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1267/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

* (4112/QLD-ĐK) - Ngày 09/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4112/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4111/QLD-ĐK) - Ngày 09/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4111/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4061/QLD-ĐK) - Ngày 09/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4061/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4060/QLD-ĐK) - Ngày 09/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4060/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4058/QLD-ĐK) - Ngày 09/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4058/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4057/QLD-ĐK) - Ngày 09/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4057/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4056/QLD-ĐK) - Ngày 09/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4056/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (218/KCB-PHCN&GĐ) - Ngày 07/03/2018, Cục Quản lý khám chữa bệnh ban hành Công văn 218/KCB-PHCN&GĐ về việc thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT.

* (02/2018/TT-BYT) - Ngày 21/02/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

* (145/QĐ-BYT) - Ngày 12/01/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 145/QĐ-BYT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện.

GIAO THÔNG

* (347/TTg-CN) - Ngày 14/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 347/TTg-CN về việc điều chỉnh quy hoạch quốc lộ 1 đoạn từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

* (2397/VPCP-CN) - Ngày 14/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2397/VPCP-CN về việc thẩm định điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

* (2155/VPCP-CN) - Ngày 08/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2155/VPCP-CN về kế hoạch hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

* (09/2018/TT-BGTVT) - Ngày 02/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 09/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

* (1097/TCHQ-TVQT) - Ngày 01/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1097/TCHQ-TVQT về việc quản lý biển kiểm soát, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (899/BGDĐT-GDĐH) - Ngày 09/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 899/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

* (898/BGDĐT-GDĐH) - Ngày 09/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 898/BGDĐT-GDĐH về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 2018.

* (897/BGDĐT-GDĐH) - Ngày 09/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 897/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018.

* (07/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 01/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (06/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 28/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

* (05/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 28/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (04/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 28/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (14/2018/QĐ-TTg) - Ngày 12/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

* (414/QĐ-BKHCN) - Ngày 01/03/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 414/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018.

* (365/QĐ-BKHCN) - Ngày 26/02/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 365/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục Dự án khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc sản phẩm quốc gia "Sản xuất vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam".

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (02/2018/TT-BNV) - Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2018/TT-BNV về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (310/QĐ-TTg) - Ngày 14/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 310/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

* (288/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/03/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 288/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018.

* (792/LĐTBXH-TTTT) - Ngày 05/03/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 792/LĐTBXH-TTTT về việc đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa.

* (201/QĐ-BTC) - Ngày 12/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 201/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (13/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 08/02/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 13/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh.

* (12/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 07/02/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 12/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí.

* (11/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 31/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 11/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng.

* (10/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 31/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness.

* (09/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 31/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 09/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo.

* (08/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 31/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 08/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ.

* (07/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 30/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 07/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao.

* (06/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 30/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 06/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay.

AN NINH TRẬT TỰ

* (08/2018/TT-BCA) - Ngày 05/03/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư 08/2018/TT-BCA về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

CHÍNH SÁCH

* (126/QĐ-UBDT) - Ngày 13/03/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 126/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

* (99/TB-VPCP) - Ngày 13/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 99/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

* (119/QĐ-UBDT) - Ngày 12/03/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 119/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Vụ Dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

* (186/KH-UBDT) - Ngày 12/03/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch 186/KH-UBDT về việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2018.

* (117/QĐ-UBDT) - Ngày 12/03/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 117/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và chống tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2018.

* (96/TB-VPCP) - Ngày 12/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 96/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

* (286/QĐ-TTg) - Ngày 09/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 286/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (93/TB-VPCP) - Ngày 09/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 93/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

* (18/NQ-CP) - Ngày 08/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 18/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2018.

* (170/UBDT-TH) - Ngày 09/03/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 170/UBDT-TH về việc tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi và rà soát hộ dân tộc thiểu số thiếu đói giáp hạt sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (275/QĐ-TTg) - Ngày 07/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

HÀNH CHÍNH

* (282/QĐ-TTg) - Ngày 08/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 282/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

HÌNH SỰ

* (30/2018/NĐ-CP) - Ngày 07/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

* (01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC) - Ngày 23/01/2018, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (309/QĐ-TTg) - Ngày 13/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 309/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.

CÔNG NGHIỆP

* (279/QĐ-TTg) - Ngày 08/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 279/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

* (274/QĐ-TTg) - Ngày 07/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 274/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (742/QĐ-BNN-TCLN) - Ngày 02/03/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 742/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (404/QĐ-BTP) - Ngày 08/03/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 404/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" của Bộ Tư pháp năm 2018.

* (103/QĐ-CTN) - Ngày 22/01/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 103/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (100/QĐ-CTN) - Ngày 22/01/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 100/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (99/QĐ-CTN) - Ngày 22/01/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 99/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (98/QĐ-CTN) - Ngày 22/01/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 98/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (183/KH-UBDT) - Ngày 12/03/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch 183/KH-UBDT về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (61/KH-UBND) - Ngày 12/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 61/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2018.

* (60/KH-UBND) - Ngày 09/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 60/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (58/KH-UBND) - Ngày 09/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 58/KH-UBND về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.

* (04/CT-UBND) - Ngày 08/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa.

* (992/QĐ-UBND) - Ngày 02/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 992/QĐ-UBND về việc phê duyệt và ban hành Quy chế tuyển chọn và Nhiệm vụ thiết kế cấu trúc cầu Tứ Liên.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (15/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (09/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (08/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh.

* (07/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH QUẢNG NINH

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

UBND TP.ĐÀ NẴNG

* (09/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (02/2018/QĐ-UBND) - Ngày 01/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

* (01/CT-UBND) - Ngày 02/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

UBND TỈNH PHÚ THỌ

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.