Văn bản mới cập nhật tuần 10/2012
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 10/03/2012 - 16/03/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 18/2012/ND-CP) - Ngày 13/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2012/NĐ-CP về quỹ bảo trì đường bộ. 
 
* (SMS: 17/2012/ND-CP) - Ngày 13/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập. 
 
* (SMS: 16/2012/ND-CP) - Ngày 12/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. 
 
* (SMS: 07/NQ-CP) - Ngày 09/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2012. 
 
* (SMS: 15/2012/ND-CP) - Ngày 09/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 
 
* (SMS: 06/NQ-CP) - Ngày 07/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 317/QD-TTg) - Ngày 15/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 317/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 
* (SMS: 306/QD-TTg) - Ngày 14/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 306/QĐ-TTg việc kiện toàn Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc. 
 
* (SMS: 305/QD-TTg) - Ngày 14/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 305/QĐ-TTg về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg ngày 24/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
* (SMS: 304/QD-TTg) - Ngày 14/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 304/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII. 
 
* (SMS: 303/QD-TTg) - Ngày 14/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 303/QĐ-TTg việc quy định cơ chế tài chính đặc thù của trường Đại học Việt Đức. 
 
* (SMS: 301/QD-TTg) - Ngày 14/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 301/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương. 
 
* (SMS: 300/QD-TTg) - Ngày 14/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 300/QĐ-TTg về việc xuất cấp thuốc dự trữ quốc gia cho các cơ sở khám chữa bệnh. 
 
* (SMS: 298/QD-TTg) - Ngày 13/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 298/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 296/QD-TTg) - Ngày 12/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 296/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030. 
 
* (SMS: 287/QD-TTg) - Ngày 09/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 287/QĐ-TTg về việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012. 
 
* (SMS: 16/2012/QD-TTg) - Ngày 08/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 16/2012/QĐ-TTg về việc quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. 
 
* (SMS: 283/QD-TTg) - Ngày 08/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 283/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương. 
 
* (SMS: 280/QD-TTg) - Ngày 08/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 280/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. 
 
* (SMS: 279/QD-TTg) - Ngày 07/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 279/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 84/TB-VPCP) - Ngày 09/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 84/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. 
 
* (SMS: 82/TB-VPCP) - Ngày 08/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 82/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 81/TB-VPCP) - Ngày 08/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 81/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam. 
 
* (SMS: 78/TB-VPCP) - Ngày 08/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 78/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
 
* (SMS: 77/TB-VPCP) - Ngày 08/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 77/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 
 
* (SMS: 1413/VPCP-KTN) - Ngày 07/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 413/VPCP-KTN về việc thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 
* (SMS: 69/TB-VPCP) - Ngày 29/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 69/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn thể Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 20. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 520/QD-BNN-KHCN) - Ngày 15/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 520/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung và tài chính các đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện mô hình nhân rộng kết quả đề tài năm 2012 thuộc Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).  
 
* (SMS: 517/QD-BNN-TCCB) - Ngày 14/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 517/QĐ-BNN-TCCB về việc phân công Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013. 
 
* (SMS: 513/QD-BNN-HTQT) - Ngày 14/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 513/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt thực hiện Thoả thuận hợp tác nghiên cứu "Nghiên cứu hiệu lực của vật liệu chứa sắt nhằm giảm phát thải khí CH4 từ ruộng lúa nước trên đất phù sa và đất bạc màu do Đại học Chiba, Tập đoàn thép Nippon và Sumitomo, Nhật Bản tài trợ". 
 
* (SMS: 512/QD-BNN-TC) - Ngày 14/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 512/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2012. 
 
* (SMS: 511/QD-BNN-HTQT) - Ngày 14/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 511/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2012, Dự án "Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính" hợp phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
* (SMS: 510/QD-BNN-TCCB) - Ngày 14/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 510/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt Chương trình và Kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4).  
 
* (SMS: 507/QD-BNN-CB) - Ngày 13/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 507/QĐ-BNN-CB về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ tổ chức hội nghị quốc tế Chè 2012 tại Việt Nam và Hội thảo giải pháp cho ngành chế biến gỗ trong giai đoạn kinh tế suy thoái. 
 
* (SMS: 501/QD-BNN-KHCN) - Ngày 13/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 501/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường năm 2011 và xét duyệt đề cương nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường năm 2012. 
 
* (SMS: 500/QD-BNN-TCLN) - Ngày 13/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 500/QĐ-BNN-TCLN về việc giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012.  
 
* (SMS: 497/QD-BNN-TCLN) - Ngày 13/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 497/QĐ-BNN-TCLN về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với công ty Lâm nghiệp Nhà nước. 
 
* (SMS: 495/QD-BNN-DMDN) - Ngày 12/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 495/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 của Tổng Công ty Mía đường II - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
 
* (SMS: 494/QD-BNN-DMDN) - Ngày 12/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 494/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc thú y Trung ương. 
 
* (SMS: 493/QD-BNN-KHCN) - Ngày 12/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 493/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ lĩnh vực kinh tế, chính sách nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
* (SMS: 491/QD-BNN-XD) - Ngày 12/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 491/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt thời điểm chặn dòng Hồ chứa nước Tân Kim thuộc Dự án hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim, tỉnh Quảng Trị. 
 
* (SMS: 490/QD-BNN-KHCN) - Ngày 12/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN về việc điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020". 
 
* (SMS: 461/QD-BNN-KHCN) - Ngày 07/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 461/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi Phù Sa" Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 454/QD-BNN-KHCN) - Ngày 07/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 454/QĐ-BNN-KHCN về việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 
* (SMS: 432/QD-BNN-TCLN) - Ngày 06/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 432/QĐ-BNN-TCLN về việc thành lập Hội đồng tư vấn Thẩm định nội dung, dự toán tổng thể các Dự án khuyến nông năm 2012. 
 
* (SMS: 431/QD-BNN-TCLN) - Ngày 06/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 431/QĐ-BNN-TCLN về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn Dự án khuyến nông năm 2012. 
 
* (SMS: 430/QD-BNN-PC) - Ngày 06/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 430/QĐ-BNN-PC về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người nông dân" năm 2012.  
 
* (SMS: 429/QD-BNN-PC) - Ngày 05/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 429/QĐ-BNN-PC về việc thành lập Tổ công tác triển khai các hoạt động phối hợp thực hiện Đề án 554 năm 2012. 
 
* (SMS: 424/QD-BNN-CN) - Ngày 05/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 424/QĐ-BNN-CN về việc thành lập Hội đồng xét chọn dự án Khuyến nông Trung ương. 
 
* (SMS: 418/QD-BNN-DMDN) - Ngày 05/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 418/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
 
* (SMS: 417/QD-BNN-DMDN) - Ngày 05/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 417/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 của Tổng Công ty Rau quả, nông sản - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
 
* (SMS: 412/QD-BNN-CB) - Ngày 05/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 412/QĐ-BNN-CB về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông sản và Thủ công mỹ nghệ khu vực phía Bắc 2012.  
 
* (SMS: 411/QD-BNN-KH) - Ngày 05/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 411/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung. 
 
* (SMS: 410/QD-BNN-TY) - Ngày 05/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 410/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin lở mồm long móng năm 2012 trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng năm 2011 - 2015.
 
* (SMS: 12/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 01/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 12/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”.  
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 42/2012/TT-BTC) - Ngày 12/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.  
 
* (SMS: 3223/BTC-TCHQ) - Ngày 12/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3223/BTC-TCHQ về việc nhập khẩu xe ô tô là quà tặng qua cửa khầu Cầu Treo - Hà Tĩnh. 
 
* (SMS: 41/2012/TT-BTC) - Ngày 09/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải. 
 
* (SMS: 472/QD-BTC) - Ngày 06/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 472/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 38/2012/TT-BTC) - Ngày 05/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp. 
 
* (SMS: 2824/BTC-TCT) - Ngày 05/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2824/BTC-TCT về việc giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ. 
 
* (SMS: 36/2012/TT-BTC) - Ngày 02/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào. 
 
* (SMS: 35/2012/TT-BTC) - Ngày 02/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 
 
* (SMS: 32/2012/TT-BTC) - Ngày 29/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2012/TT-BTC về việc quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.  
 
* (SMS: 26/2012/TT-BTC) - Ngày 23/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn cấp bù giá chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 06/2012/TT-BTC) - Ngày 11/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 672/LDTBXH-LDTL) - Ngày 12/03/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 672/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết chế độ cho người lao động khi công ty phá sản. 
 
* (SMS: 656/LDTBXH-BHXH) - Ngày 12/03/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 656/LĐTBXH-BHXH về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 1374/BGDDT-GDDH) - Ngày 12/03/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1374/BGDĐT-GDĐH về việc thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012. 
 
* (SMS: 1343/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 09/03/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1343/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2012. 
 
* (SMS: 11/2012/TT-BGDDT) - Ngày 07/03/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. 
 
* (SMS: 1237/BGDDT-GDTH) - Ngày 06/03/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1237/BGDĐT-GDTH về việc rà soát, đánh giá kết quả dạy thí điểm và triển khai đại trà môn tiếng Anh tiểu học.                                                           
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 06/CT-BCT) - Ngày 09/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 06/CT-BCT về việc tăng cường chỉ đạo trong phòng chống cúm A (H5N1). 
 
* (SMS: 1882/BCT-XNK) - Ngày 08/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1882/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa. 
 
* (SMS: 1820/BCT-XNK) - Ngày 08/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1820/BCT-XNK về việc tạm nhập, tái xuất hàng hóa. 
 
* (SMS: 05/CT-BCT) - Ngày 06/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 05/CT-BCT về việc tăng cường biện pháp an toàn, phòng cháy và chữa cháy. 
 
* (SMS: 984/QD-BCT) - Ngày 06/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 984/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia. 
 
* (SMS: 946/QD-BCT) - Ngày 05/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 946/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2012 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 
 
* (SMS: 889/QD-BCT) - Ngày 29/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 889/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2012. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 207/QD-BXD) - Ngày 08/03/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 207/QĐ-BXD về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy của trường Đại học Xây dựng Miền Tây.  
 
* (SMS: 13/BXD-HDXD) - Ngày 05/03/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 13/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 
* (SMS: 05/2012/TT-BGTVT) - Ngày 06/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 05/2012/TT-BGTVT về việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 358/QD-BTP) - Ngày 06/03/2012, Bộ Tư pháp ban hành   Quyết định 358/QĐ-BTP về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực nghành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 319/QD-BTP) - Ngày 01/03/2012, Bộ Tư pháp ban hành   Quyết định 319/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Vụ Bổ trợ Tư pháp. 
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 149/KH-BYT) - Ngày 02/03/2012, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 149/KH-BYT về công tác điều trị phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2012. 
 
BỘ NỘI VỤ 
 
* (SMS: 725/BNV-CCHC) - Ngày 01/03/2012, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 725/BNV-CCHC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 338/QD-BTTTT) - Ngày 29/02/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 338/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 337/QD-BTTTT) - Ngày 29/02/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 337/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 336/QD-BTTTT) - Ngày 29/02/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 336/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 335/QD-BTTTT) - Ngày 29/02/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 335/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 334/QD-BTTTT) - Ngày 29/02/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 334/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 333/QD-BTTTT) - Ngày 29/02/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 333/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 659/QD-BVHTTDL) - Ngày 24/02/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 659/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2012.  
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 02/2012/TTLT/BVHTTDL-BTC) - Ngày 07/03/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT/BVHTTDL-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2011-2015. 
 
* (SMS: 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHDT) - Ngày 01/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.  
 
* (SMS: 04/2012/TTLT-BYT-BTC) - Ngày 29/02/2012, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.  
 
* (SMS: 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT) - Ngày 24/02/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT về việc hướng dẫn quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 05/2012/TT-NHNN) - Ngày 12/03/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 05/2012/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
 
* (SMS: 407/QD-NHNN) - Ngày 12/03/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 407/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ đối với các ngân hàng. 
 
* (SMS: 04/2012/TT-NHNN) - Ngày 04/03/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2012/TT-NHNN về việc quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
 
* (SMS: 03/2012/TT-NHNN) - Ngày 08/03/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2012/TT-NHNN về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 1219/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1219/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc triển khai thực hiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 
 
* (SMS: 1217/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1217/TCHQ-GSQL về việc giám định tỷ lệ hao hụt đối với hàng sản xuất xuất khẩu. 
 
* (SMS: 1200/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1200/TCHQ-TXNK về thuế nguyên phụ liệu dư thừa sau thanh khoản của Công ty cổ phần Giầy Thống Nhất. 
 
* (SMS: 1198/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1198/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc tại Công văn 6611/GSQL-TH ngày 27/12/2011. 
 
* (SMS: 1194/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1194/TCHQ-TXNK về việc giải quyết vướng mắc trong việc đăng ký danh mục miễn thuế. 
 
* (SMS: 1193/TCHQ-PC) - Ngày 13/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1193/TCHQ-PC về việc vướng mắc giấy tờ sao y bản chính trong bộ hồ sơ hải quan. 
 
* (SMS: 1187/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1187/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC hướng dẫn tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế. 
 
* (SMS: 497/QD-TCHQ) - Ngày 09/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 497/QĐ-TCHQ về việc giao chỉ tiêu phấn đấu triển khai thủ tục hải quan điện tử năm 2012 tại 20 Cục Hải quan tỉnh, thành phố. 
 
* (SMS: 1141/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1141/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế xe tải tự đổ. 
 
* (SMS: 1140/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1140/TCHQ-TXNK về việc xác định thuế xe ô tô thay đổi mục đích sử dụng. 
 
* (SMS: 1136/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1136/TCHQ-GSQL về việc chuyển đổi từ loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu sang loại hình gia công. 
 
* (SMS: 1135/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1135/TCHQ-GSQL về xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có số máy bị mờ, không đọc được. 
 
* (SMS: 1126/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1126/TCHQ-TXNK về việc xác định giá trị tính thuế. 
 
* (SMS: 1122/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1122/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng dây hàn hợp kim. 
 
* (SMS: 1117/TCHQ-CCHDH) - Ngày 08/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1117/TCHQ-CCHĐH về việc vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử. 
 
* (SMS: 1095/TCHQ-TTr) - Ngày 07/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1095/TCHQ-TTr về việc tính thuế tấm Panel cách nhiệt của kho lạnh nhập khẩu. 
 
* (SMS: 1087/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1087/TCHQ-TXNK về việc làm thủ tục hải quan. 
 
* (SMS: 463/QD-TCHQ) - Ngày 02/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 463/QĐ-TCHQ về việc thành lập kho ngoại quan. 
 
* (SMS: 990/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 990/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư. 
 
* (SMS: 978/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/03/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 978/TCHQ-TXNK về việc xác định giá tính thuế. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 816/TCT-CS) - Ngày 08/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 816/TCT-CS về việc thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Đại sứ quán Lào. 
 
* (SMS: 805/TCT-CS) - Ngày 08/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 805/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 802/TCT-KK) - Ngày 08/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 802/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 770/TCT-CS) - Ngày 07/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 770/TCT-CS về việc chuyển nhượng phần vốn góp. 
 
* (SMS: 767/TCT-CS) - Ngày 07/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 767/TCT-CS về chính sách thuế đối với chuyển nhượng hợp đồng và tài sản liên quan.
 
* (SMS: 766/TCT-CS) - Ngày 07/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 766/TCT-CS về việc xử phạt về hóa đơn. 
 
* (SMS: 713/TCT-CS) - Ngày 05/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 713/TCT-CS về hóa đơn xuất khẩu ủy thác. 
 
* (SMS: 710/TCT-CS) - Ngày 05/03/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 710/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vệ sinh môi trường. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 1130/QD-UBND) - Ngày 13/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1130/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội. 
 
* (SMS: 1127/QD-UBND) - Ngày 13/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1127/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Đề án phát triển một số loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2016". 
 
* (SMS: 1120/QD-UBND) - Ngày 13/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1120/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Đề án phát triển sản xuất hoa, cây cảnh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016". 
 
* (SMS: 05/2012/QD-UBND) - Ngày 08/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 04/CT-UBND) - Ngày 08/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 1059/QD-UBND) - Ngày 06/03/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1059/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức giao ban tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.  
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 07/2012/QD-UBND) - Ngày 28/02/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.