Văn bản mới cập nhật tuần 10/2010
(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 06/03/2010 - 12/03/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

 
* (SMS: 22/2010/ND-CP) - Ngày 09/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
 
* (SMS: 21/2010/ND-CP) - Ngày 08/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức.
* (SMS: 20/2010/ND-CP) - Ngày 08/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.
 
* (SMS: 19/2010/ND-CP) - Ngày 05/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các điểm c,d,g,h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
* (SMS: 18/2010/ND-CP) - Ngày 05/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
 
* (SMS: 17/2010/ND-CP) - Ngày 04/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.
 
* (SMS: 16/2010/ND-CP) - Ngày 03/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 
* (SMS: 12/NQ-CP) - Ngày 07/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 12/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2010.
 
* (SMS: 11/NQ-CP) - Ngày 04/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về việc thành lập thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 337/QD-TTg) - Ngày 10/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 337/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin lở mồm long móng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Điện Biên phòng, chống dịch lở mồm long móng.
 
* (SMS: 321/QD-TTg) - Ngày 05/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 321/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải".
 
* (SMS: 318/QD-TTg) - Ngày 04/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 318/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình.
 
* (SMS: 26/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
 
* (SMS: 25/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 66/TB-VPCP) - Ngày 09/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 66/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia ngày 09/02/2010.
 
* (SMS: 1468/VPCP-KTTH) - Ngày 09/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1468/VPCP-KTTH về tiến độ, thời gian triển khai xây dựng Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 
* (SMS: 1442/VPCP-KTTH) - Ngày 08/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1442/VPCP-KTTH về việc ban hành Nghị định miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
 
* (SMS: 1434/VPCP-KTN) - Ngày 05/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1434/VPCP-KTN về việc phát triển dòng xe chiến lược trong phân khúc xe ôtô du lịch.
 
* (SMS: 1433/VPCP-KTTH) - Ngày 05/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1433/VPCP-KTTH về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát.
 
* (SMS: 1421/VPCP-KTTH) - Ngày 05/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1421/VPCP-KTTH về việc thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân.
 
* (SMS: 1406/VPCP-KGVX) - Ngày 05/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1406/VPCP-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa.
 
* (SMS: 1405/VPCP-KGVX) - Ngày 05/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1405/VPCP-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa.
 
* (SMS: 1371/VPCP-KTTH) - Ngày 04/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1371/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 
* (SMS: 1365/VPCP-KTN) - Ngày 04/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1365/VPCP-KTN về việc tiêu thụ nông lâm thuỷ sản.
 
* (SMS: 1354/VPCP-KTN) - Ngày 03/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1354/VPCP-KTN về việc sản xuất và tiêu thụ bột barit.
 
* (SMS: 1315/VPCP-KTTH) - Ngày 02/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1315/VPCP-KTTH về việc kiểm toán việc sử dụng kinh phí hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng các mặt hàng cá, hải sản và các sản phẩm chế biến từ loại này (thuỷ sản).
 
* (SMS: 1311/VPCP-KTN) - Ngày 02/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1311/VPCP-KTN về việc xin chủ trương cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 09/2010/TT-BGDDT) - Ngày 10/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2010/TT-BGDĐT về Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.
 
* (SMS: 939/QD-BGDDT) - Ngày 09/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 939/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách sinh viên được tuyển chọn đi học đại học ở nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước năm 2010.
 
* (SMS: 1004/BGDDT-GDDH) - Ngày 08/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1004/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo tình hình thực hiện các văn bản liên quan đến phát triển giáo dục đại học.
 
* (SMS: 908/QD-BGDDT) - Ngày 08/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 908/QĐ-BGDĐT về việc ban hành thể lệ cuộc thi quốc gia "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-Learning" năm học 2009-2010.
 
* (SMS: 99/TB-BGDDT) - Ngày 08/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 99/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học tại các nước theo diện học bổng Hiệp định năm 2010.
 
* (SMS: 95/TB-BGDDT) - Ngày 08/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 95/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2010.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 06/2010/TT-BKH) - Ngày 09/03/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2010/TT-BKH về quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.
 
* (SMS: 1342/BKH-TH) - Ngày 04/03/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1342/BKH-TH về việc tổng hợp, xây dựng Đề án phân công, phân cấp quản lý.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
 
* (SMS: 665/LDTBXH-BHXH) - Ngày 09/03/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 665/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện phụ cấp khu vực.
 
* (SMS: 664/LDTBXH-TCDN) - Ngày 09/03/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 664/LĐTBXH-TCDN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.
 
* (SMS: 659/LDTBXH-BHXH) - Ngày 08/03/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 659/LĐTBXH-BHXH về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo Công văn số 268/LĐTBXH-BHXH.
 
* (SMS: 657/LDTBXH-LDTL) - Ngày 08/03/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 657/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam, đình chỉ công việc.
 
* (SMS: 656/LDTBXH-LDTL) - Ngày 08/03/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 656/LĐTBXH-LĐTL về việc bố trí ngày nghỉ cho người lao động.
 
* (SMS: 637/LDTBXH-LDTL) - Ngày 05/03/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 637/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng đơn giá tiền lương năm 2010.
 
* (SMS: 638/LDTBXH-LDTL) - Ngày 04/03/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 638/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương đối với công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế.
 
* (SMS: 565/LDTBXH-KHTC) - Ngày 27/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 565/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn tạm thời quản lý, sử dụng kinh phí chi quản lý Bảo hiểm thất nghiệp.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 832/QD-BTP) - Ngày 09/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 832/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác quốc tế năm 2010.
 
* (SMS: 833/QD-BTP) - Ngày 08/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 833/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2010.
 
* (SMS: 555/BTP-CNTT) - Ngày 05/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 555/BTP-CNTT về việc tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010.
 
* (SMS: 03/2010/TT-BTP) - Ngày 03/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2010/TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
 
* (SMS: 810/QD-BTP) - Ngày 02/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 810/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 2822/BTC-CST) - Ngày 09/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2822/BTC-CST về phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.
 
* (SMS: 30/2010/TT-BTC) - Ngày 05/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa.
 
* (SMS: 29/2010/TT-BTC) - Ngày 04/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2010/TT-BTC về việc cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán.
 
* (SMS: 458/QD-BTC) - Ngày 02/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 458/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

* (SMS: 2416/BTC-TCT) - Ngày 27/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2416/BTC-TCT về việc thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng ủy thác xuất khẩu.

* (SMS: 2211/BTC-TCHQ) - Ngày 23/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2211/BTC-TCHQ về việc hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu hàng xuất vào khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 2172/BTC-TCT) - Ngày 12/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2172/BTC-TCT về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP và Nghị định 97/2007/NĐ-CP.
 
* (SMS: 2142/BTC-CST) - Ngày 12/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2142/BTC-CST về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với thẻ cào điện thoại di động.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 339/BXD-QLN) - Ngày 08/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 339/BXD-QLN về việc báo cáo tình hình triển khai các dự án phát triển nhà ở sinh viên trên địa bàn
 
* (SMS: 30/BXD-KTXD) - Ngày 08/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 30/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu.
 
* (SMS: 29/BXD-KTXD) - Ngày 08/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 29/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 328/BXD-QLN) - Ngày 05/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 328/BXD-QLN về việc đề nghị báo cáo kế hoạch vốn năm 2010 và số lượng đối tượng bổ sung thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 323/BXD-QLN) - Ngày 05/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 323/BXD-QLN về việc hướng dẫn điều chỉnh vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện dự án nhà ở sinh viên.
 
* (SMS: 270/QD-BXD) - Ngày 05/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 270/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chọn thí sinh của Bộ Xây dựng tham dự Hội thi tay nghề cấp Quốc gia năm 2010.
 
* (SMS: 250/QD-BXD) - Ngày 04/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 250/QĐ-BXD về việc công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 
* (SMS: 308/BXD-KTXD) - Ngày 03/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 308/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán hợp đồng xây dựng trong đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 306/BXD-HTKT) - Ngày 03/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 306/BXD-HTKT về việc điều chỉnh nhiệm vụ phân chậm lũ hệ thống sông Hồng bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội.
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 609/BNV-TL) - Ngày 08/03/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 609/BNV-TL về việc thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 480/QD-BTNMT) - Ngày 05/03/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 480/QĐ-BTNMT về việc tổ chức thanh tra diện rộng của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2010.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 10/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 03/03/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 10/2010/TT-BNNPTNT về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.
 
* (SMS: 08/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 11/02/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 08/2010/TT-BNNPTNT về việc quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
* (SMS: 09/2010/TT-BCT) - Ngày 03/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2010/TT-BCT về việc quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia.
 
* (SMS: 2099/BCT-KHCN) - Ngày 03/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2099/BCT-KHCN về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ năm 2011 và giai đoạn 2011-2015 thuộc Đề án "Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025".
 
* (SMS: 2024/BCT-KHCN) - Ngày 01/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2024/BCT-KHCN về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến 2015, tầm nhìn đến năm 2025.
 
* (SMS: 1022/QD-BCT) - Ngày 26/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1022/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều thuộc Quy chế hoạt động của Ban Công tác ASEAN 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4466/QĐ-BCT ngày 09/09/2009).
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG
 
* (SMS: 07/2010/TT-BTTTT) - Ngày 02/03/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 07/2010/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 30/03/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 05/2010/TT-BYT) - Ngày 01/03/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 05/2010/TT-BYT về việc hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

* (SMS: 01/2010/TTLT-BCA-BGTVT) - Ngày 03/03/2010, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BCA-BGTVT về quy định phối hợp cung cấp số liệu đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
 
* (SMS: 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT) - Ngày 01/03/2010, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 
THANH TRA CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 395/TTCP-C.IV) - Ngày 08/03/2010, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn 395/TTCP-C.IV về việc đính chính Thông tư số 01/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 737/TCT-CS) - Ngày 10/03/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 737/TCT-CS về việc chứng từ kê khai thuế giá trị gia tăng và tính vào chi phí đối với khoản thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 569/TCT-CS) - Ngày 05/03/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 569/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 590/TCT-CS) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 590/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 421/TCT-TNCN) - Ngày 05/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 421/TCT-TNCN về việc trả lời vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 393/TCT-CS) - Ngày 02/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 393/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1196/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1196/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.
 
* (SMS: 1195/TCHQ-KTTT) - Ngày 05/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1195/TCHQ-KTTT về việc thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
* (SMS: 1134/TCHQ-KTTT) - Ngày 02/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1134/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 1121/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1121/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu tài sản theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.
 
* (SMS: 1103/TCHQ-CCHDH) - Ngày 01/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1103/TCHQ-CCHĐH về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
 
* (SMS: 1086/TCHQ-KTTT) - Ngày 01/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1086/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế.
 
* (SMS: 1079/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1079/TCHQ-GSQL về việc thời hạn hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất theo giấy phép của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 1084/TCHQ-KTTT) - Ngày 01/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1084/TCHQ-KTTT về việc hạch toán kế toán trên KT 559.
 
* (SMS: 1034/TCHQ-KTTT) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1034/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc đăng ký danh mục hàng miễn thuế phục vụ đóng tàu.
 
* (SMS: 1018/TCHQ-KTTT) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1018/TCHQ-KTTT về việc trả lời Công văn số 1949/HQHN-NV ngày 29/10/2009 của Cục Hải quan Hà Nội về việc thực hiện kết luận thanh tra của Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1017/TCHQ-KTTT) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1017/TCHQ-KTTT về thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 291/TB-DPMT) - Ngày 04/03/2010, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 291/TB-DPMT về nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 03/03/2010, tại Bộ Y tế.
 
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 3256/QD-CT-THNVDT) - Ngày 04/03/2010, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3256/QĐ-CT-THNVDT về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 03/CT-UBND) - Ngày 03/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 07/2010/CT-UBND) - Ngày 02/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 07/2010/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.
 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.