(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 06/3 - 12/3), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* Ngày 02/03/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-TTg phê duyệt dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008".

BỘ TÀI CHÍNH

* Ngày 10/03/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc.

* Ngày 09/03/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

* Ngày 08/03/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2004/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phuơng tiện giao thông vận tải.

* Ngày 05/03/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 24/2004/QĐ-BTC về việc sửa đổi nội dung tờ khai xuất khẩu biên giới.

* Ngày 04/03/2004, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 04/1993 theo Nghị định số 31/2004/NĐ-CP ngày 19/01/2004 của Chính phủ.

BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

* Ngày 27/02/2004, Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin đã ban hành Quyết định số 10/2004/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên trong các Đại hội, hội nghị và các buổi lễ.