(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 27/02/2010 - 05/03/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 15/2010/ND-CP) - Ngày 01/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2010/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón.
 
* (SMS: 14/2010/ND-CP) - Ngày 27/02/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2010/NĐ-CP về quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương.
 
* (SMS: 13/2010/ND-CP) - Ngày 27/02/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
 
* (SMS: 12/2010/ND-CP) - Ngày 26/02/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 29/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 29/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
* (SMS: 28/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 
* (SMS: 27/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.
 
* (SMS: 24/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.
 
* (SMS: 23/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.
 
* (SMS: 22/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên.
 
* (SMS: 21/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.
 
* (SMS: 20/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 20/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.
 
* (SMS: 19/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
 
* (SMS: 18/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà.
 
* (SMS: 17/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
 
* (SMS: 16/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 16/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu.
 
* (SMS: 15/2010/QD-TTg) - Ngày 03/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2010/QĐ-TTg về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập.
 
* (SMS: 313/QD-TTg) - Ngày 02/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 313/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 312/QD-TTg) - Ngày 02/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 312/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê.
 
* (SMS: 302/QD-TTg) - Ngày 01/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 302/QĐ-TTg về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Định trừ dịch rầy nâu.
 
* (SMS: 298/CT-TTg) - Ngày 01/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 298/CT-TTg về việc triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng.
 
* (SMS: 297/QD-TTg) - Ngày 27/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 297/QĐ-TTg về việc mua bổ sung lương thực dự trữ quốc gia năm 2010.
 
* (SMS: 296/CT-TTg) - Ngày 27/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 295/QD-TTg) - Ngày 26/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 295/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015".
 
* (SMS: 289/QD-TTg) - Ngày 26/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 289/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.
 
* (SMS: 288/QD-TTg) - Ngày 25/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 288/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 287/QD-TTg) - Ngày 25/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 287/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 316/TTg-DMDN) - Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 316/TTg-ĐMDN về việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
 
* (SMS: 291/TTg-KTN) - Ngày 11/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 291/TTg-KTN về chính sách hỗ trợ phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa.
 
* (SMS: 215/TTg-KTN) - Ngày 03/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 215/TTg-KTN về việc sản phẩm Kho chứa dầu 230.000m3 được hưởng cơ chế hỗ trợ cơ khí trọng điểm.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 378/VPCP-DMDN) - Ngày 02/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 378/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi mô hình quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

* (SMS: 1260/VPCP-QHQT) - Ngày 27/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1260/VPCP-QHQT về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP NGÀY 07/04/2009 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 
* (SMS: 1165/VPCP-KTN) - Ngày 24/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1165/VPCP-KTN về việc tiến độ thực hiện Dự án FSO-5.
 
* (SMS: 1147/VPCP-QHQT) - Ngày 24/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1147/VPCP-QHQT về việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore lần thứ 5.
 
* (SMS: 1094/VPCP-KNTN) - Ngày 23/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1094/VPCP-KNTN về việc xử lý vướng mắc về pháp luật trong việc đảm bảo quyền khởi kiện vụ án hành chính của người khiếu nại.
 
* (SMS: 1091/VPCP-KTTH) - Ngày 23/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1091/VPCP-KTTH về việc thuế đối với hàng tiêu huỷ.
 
* (SMS: 1072/VPCP-KGVX) - Ngày 13/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1072/VPCP-KGVX về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá.
 
* (SMS: 967/VPCP-KTTH) - Ngày 10/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 967/VPCP-KTTH về việc thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than cốc và sản phẩm gỗ.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 1059/QD-BCT) - Ngày 02/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1059/QĐ-BCT về việc xếp loại mỏ theo khí Mêtan năm 2010.
 
* (SMS: 1040/QD-BCT) - Ngày 27/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1040/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cơ quan Bộ.
 
* (SMS: 09/CT-BCT) - Ngày 26/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 09/CT-BCT về việc thực hiện chỉnh trang đô thị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
* (SMS: 08/2010/TT-BCT) - Ngày 24/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2010/TT-BCT về việc quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 08/2010/TT-BGDDT) - Ngày 01/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT về việc quy định sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.
 
* (SMS: 07/2010/TT-BGDDT) - Ngày 01/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2010/TT-BGDĐT về việc quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học .
 
* (SMS: 06/2010/TT-BGDDT) - Ngày 26/02/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT về Quy chế công nhận Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
 
* (SMS: 05/2010/TT-BGDDT) - Ngày 24/02/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 04/2010/TT-BGDDT) - Ngày 11/02/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
BỘ QUỐC PHÒNG
 
* (SMS: 21/2010/TT-BQP) - Ngày 01/03/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 21/2010/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.
 
BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 289/BXD-HDXD) - Ngày 01/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 289/BXD-HĐXD về việc góp ý kiến đối với dự án đầu tư ra nước ngoài.
 
* (SMS: 281/BXD-KTXD) - Ngày 27/02/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 281/BXD-KTXD về việc thanh toán giá hợp đồng xây dựng.
 
* (SMS: 28/BXD-KTXD) - Ngày 27/02/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 28/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng.
 
* (SMS: 27/BXD-KTXD) - Ngày 27/02/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 27/BXD-KTXD về chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.
 
* (SMS: 13/BXD-QLN) - Ngày 26/02/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 13/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 330/SXD-GĐCL ngày 18/01/2010 của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc xác định cấp (hạng) nhà ở và công trình xây dựng để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
* (SMS: 01/CT-BXD) - Ngày 12/02/2010, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về việc tăng cường thực hiện các nội dung của Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “ Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khoẻ”.
 
* (SMS: 180/QD-BXD) - Ngày 09/02/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 180/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2010.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
 
* (SMS: 574/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 01/03/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 574/LĐTBXH-QLLĐNN về việc tổ chức cho người lao động đăng ký kiểm tra tiếng Hàn.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 478/QD-BGTVT) - Ngày 27/02/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 478/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2008 đợt III cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 449/QD-BGTVT) - Ngày 23/02/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 449/QĐ-BGTVT về việc: xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc.
 
* (SMS: 07/2010/TT-BGTVT) - Ngày 11/02/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 07/2010/TT-BGTVT về việc quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phuơng tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 290/QD-BKH) - Ngày 27/02/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 290/QĐ-BKH về Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 27/2010/TT-BTC) - Ngày 26/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2010/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 
* (SMS: 26/2010/TT-BTC) - Ngày 25/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2010/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước.
 
* (SMS: 25/2010/TT-BTC) - Ngày 25/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2010/TT-BTC về việc quy định nội dung chi ngân sách nhà nước cho một số nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.
 
* (SMS: 24/2010/TT-BTC) - Ngày 23/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối.
 
* (SMS: 23/2010/TT-BTC) - Ngày 12/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2010/TT-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 22/2010/TT-BTC) - Ngày 12/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng.
 
* (SMS: 385/QD-BTC) - Ngày 12/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 385/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước hỗ trợ cứu đói tỉnh Nam Định.
 
* (SMS: 2138/BTC-TCHQ) - Ngày 12/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2138/BTC-TCHQ về việc thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa phục vụ Doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 2069/BTC-CST) - Ngày 11/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2069/BTC-CST về việc ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định.
 
* (SMS: 2033/BTC-CST) - Ngày 10/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2033/BTC-CST về việc xin miễn thuế xe ôtô nhập khẩu cho dự án Vinasat.
 
* (SMS: 1387/BTC-TCT) - Ngày 01/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1387/BTC-TCT về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 09/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 26/02/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT về các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG
 
* (SMS: 264/QD-BTTTT) - Ngày 26/02/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 264/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC.
 
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 01/2010/TT-BVHTTDL) - Ngày 26/02/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDL về quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 01/2010/TT-BKHCN) - Ngày 25/02/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2010/TT-BKHCN về việc quy định hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước .
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 02/CT-BTP) - Ngày 24/02/2010, Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị 02/CT-BTP về việc triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong Ngành Tư pháp.
 
* (SMS: 01/2010/TT-BTP) - Ngày 09/02/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2010/TT-BTP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN) - Ngày 03/03/2010, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
 
THANH TRA CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 02/2010/TT-TTCP) - Ngày 02/03/2010, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 02/2010/TT-TTCP về  quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.
 
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 583/UBCK-PTTT) - Ngày 03/03/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 583/UBCK-PTTT về phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai.
 
* (SMS: 548/UBCK-PTTT) - Ngày 01/03/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 548/UBCK-PTTT về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết.
 
* (SMS: 106/QD-UBCK) - Ngày 08/02/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 106/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy định hướng dẫn về yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin của Công ty chứng khoán.
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 375/TB-KBNN) - Ngày 01/03/2010, Kho bạc Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 375/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2010.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 07/2010/TT-NHNN) - Ngày 26/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 07/2010/TT-NHNN về quy định cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
 
* (SMS: 06/2010/TT-NHNN) - Ngày 26/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2010/TT-NHNN Việt Nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại.
 
* (SMS: 1081/NHNN-CSTT) - Ngày 09/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 1081/NHNN-CSTT về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất.
 
* (SMS: 918/NHNN-TTGSNH) - Ngày 02/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 918/NHNN-TTGSNH về phát triển mạng lưới của Ngân hàng thương mại năm 2010.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 535/BHXH-KHTC) - Ngày 10/02/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 535/BHXH-KHTC về việc thông báo mức xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm y tế.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 620/TCT-KK) - Ngày 27/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 620/TCT-KK về việc hướng dẫn thời gian khoá Sổ thuế, Báo cáo kế toán, thống kê thuế.
 
* (SMS: 561/TCT-VP) - Ngày 23/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 561/TCT-VP về việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
 
* (SMS: 379/TCT-TNCN) - Ngày 02/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 379/TCT-TNCN về việc quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1049/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1049/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng xe đạp điện nhập khẩu.
 
* (SMS: 1005/TCHQ-KTTT) - Ngày 24/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1005/TCHQ-KTTT về việc trả lời vướng mắc.
 
* (SMS: 995/TCHQ-KTTT) - Ngày 24/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 995/TCHQ-KTTT về việc thuế xuất khẩu gỗ.
 
* (SMS: 994/TCHQ-KTTT) - Ngày 24/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 994/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục miễn thuế.
 
* (SMS: 978/TCHQ-KTTT) - Ngày 23/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 978/TCHQ-KTTT về việc thủ tục ưu đãi đầu tư.
 
* (SMS: 780/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 780/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "đầu phun áp lực chất lỏng".
 
* (SMS: 760/TCHQ-KTTT) - Ngày 08/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 760/TCHQ-KTTT về việc xin miễn thuế nhập khẩu khung nhà xưởng bằng kết cấu thép để tạo tài sản cố định.
 
* (SMS: 745/TCHQ-KTTT) - Ngày 08/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 745/TCHQ-KTTT về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và mức giá mặt hàng quản lý rủi ro về giá.
 
* (SMS: 721/TCHQ-KTTT) - Ngày 04/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 721/TCHQ-KTTT về việc cưỡng chế hành chính thuế.
 
* (SMS: 657/TCHQ-KTTT) - Ngày 02/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 657/TCHQ-KTTT về việc hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 638/TCHQ-KTTT) - Ngày 01/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 638/TCHQ-KTTT về việc kê khai thuế nhập khẩu.
 
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 2851/CT-TTHr) - Ngày 10/02/2010, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2851/CT-TTHr về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009.
 
* (SMS: 2800/QD-CT-THNVDT) - Ngày 10/02/2010, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2800/QĐ-CT-THNVDT về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền. ôtô. xe máy, súng săn, súng thể thao.
 
* (SMS: 2517/QD-CT-THNVDT) - Ngày 08/02/2010, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2517/QĐ-CT-THNVDT về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 12/2010/QD-UBND) - Ngày 26/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Quyết định 12/2010/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Hà Nội.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 06/2010/CT-UBND) - Ngày 26/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Chỉ thị 06/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.