(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 26/02/2011 - 04/03/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 * (SMS: 332/QD-TTg) - Ngày 03/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 332/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020. 

* (SMS: 321/QD-TTg)
- Ngày 02/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 321/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 

* (SMS: 317/QD-TTg)
- Ngày 01/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 317/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng cho các tỉnh địa phương. 

* (SMS: 316/QD-TTg)
- Ngày 01/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ; chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật; chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học, nghệ thuật" thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/06/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. 

* (SMS: 315/QD-TTg)
- Ngày 01/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013. 

* (SMS: 314/QD-TTg)
- Ngày 01/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 314/QĐ-TTg về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Áo. 

* (SMS: 299/QD-TTg)
- Ngày 25/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 299/QĐ-TTg về Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

* (SMS: 279/QD-TTg)
- Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 279/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam. 

* (SMS: 274/QD-TTg)
- Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 274/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Dệt may Việt Nam. 

* (SMS: 273/QD-TTg)
- Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 273/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 1200/VPCP-KSTT)
- Ngày 01/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1200/VPCP-KSTT về việc triển khai thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 và Chỉ thị 1722/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1157/VPCP-KTTH)
- Ngày 27/02/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1157/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ. 

* (SMS: 29/TB-VPCP)
- Ngày 25/02/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 29/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đưa lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya về nước. 

* (SMS: 1097/VPCP-KTN)
- Ngày 23/02/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1097/VPCP-KTN về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông. 

* (SMS: 1061/VPCP-KTN)
- Ngày 23/02/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1061/VPCP-KTN về việc ủy quyền quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong năm 2011. 

* (SMS: 1028/VPCP-KTN)
- Ngày 22/02/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1028/VPCP-KTN về việc công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2010 và Danh mục các công trình do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2011. 

BỘ XÂY DỰNG
 

* (SMS: 212/QD-BXD)
- Ngày 02/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 212/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2015. 

* (SMS: 291/BXD-KTXD)
- Ngày 02/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 291/BXD-KTXD về việc chi phí thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình. 

* (SMS: 290/BXD-KTXD)
- Ngày 02/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 290/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. 

* (SMS: 287/BXD-QLN)
- Ngày 02/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 287/BXD-QLN về việc hồ sơ đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản. 

* (SMS: 21/BXD-QLN)
- Ngày 02/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 21/BXD-QLN về việc huy động vốn khi đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp. 

* (SMS: 25/BXD-KTXD)
- Ngày 28/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 25/BXD-KTXD về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP. 

* (SMS: 264/BXD-KTXD)
- Ngày 25/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 264/BXD-KTXD về việc chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình. 

* (SMS: 24/BXD-KTXD)
- Ngày 24/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 24/BXD-KTXD về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng. 

* (SMS: 17/BXD-HDXD)
- Ngày 24/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 17/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài. 

* (SMS: 196/QD-BXD)
- Ngày 23/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 196/QĐ-BXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý 4 và năm 2010. 

* (SMS: 23/BXD-KTXD)
- Ngày 23/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 23/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

* (SMS: 18/BXD-QLN)
- Ngày 23/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 18/BXD-QLN về việc hướng dẫn tính toán xác định quy mô căn hộ trong dự án nhà ở thương mại. 

* (SMS: 02/2011/TT-BXD)
- Ngày 22/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

* (SMS: 1014/BGDDT-GDDH)
- Ngày 02/03/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1014/BGDĐT-GDĐH về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011. 

* (SMS: 850/QD-BGDDT)
- Ngày 01/03/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 850/QĐ-BGDĐT về việc thành lập 06 đoàn kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại các vùng thi đua. 

* (SMS: 11/2011/TT-BGDDT)
- Ngày 28/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* (SMS: 10/2011/TT-BGDDT)
- Ngày 28/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. 

* (SMS: 815/QD-BGDDT)
- Ngày 28/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 815/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách sinh viên được tuyển chọn đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2011. 

* (SMS: 814/QD-BGDDT)
- Ngày 28/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 814/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách ứng viên được tuyển chọn đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2010 (Đợt bổ sung). 

* (SMS: 09/2011/TT-BGDDT)
- Ngày 24/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp. 

* (SMS: 666/QD-BGDDT)
- Ngày 17/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 666/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2011. 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 07/2011/TT-BTTTT)
- Ngày 01/03/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 07/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. 

* (SMS: 06/2011/TT-BTTTT)
- Ngày 28/02/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 06/2011/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 

* (SMS: 229/QD-LDTBXH)
- Ngày 01/03/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 229/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ. 

* (SMS: 540/LDTBXH-KHTC)
- Ngày 01/03/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 540/LĐTBXH-KHTC về việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

* (SMS: 515/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 28/02/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 515/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
 

* (SMS: 240/QD-BNN-TC)
- Ngày 01/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 240/QĐ-BNN-TC về việc thành lập Đoàn kiểm tra. 

* (SMS: 1223/BNN-TCCB)
- Ngày 01/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1223/BNN-TCCB về việc điều chỉnh kinh phí năm 2011 của các Dự án Dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việt Nam về việc làm. 

* (SMS: 323/QD-BNN-TCTL)
- Ngày 28/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 323/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2011 Dự án "Nâng cao năng lực về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu - SCDM ". 

* (SMS: 311/QD-BNN-KHCN)
- Ngày 25/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 311/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục các dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2011 (đợt 1). 

* (SMS: 308/QD-BNN-HTQT)
- Ngày 25/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 308/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án "Hỗ trợ Chương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam" do Chính phủ Phần Lan tài trợ thông qua Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO).

* (SMS: 305/QD-BNN-TY)
- Ngày 25/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 305/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn IV (2011 - 2012). 

BỘ NỘI VỤ
 

* (SMS: 570/BNV-DT)
- Ngày 01/03/2011, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 570/BNV-ĐT về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg. 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 1136/BKHDT-CLPT)
- Ngày 28/02/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1136/BKHĐT-CLPT về việc xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 

BỘ TÀI CHÍNH
 

* (SMS: 25/2011/TT-BTC)
- Ngày 25/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2011/TT-BTC quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia. 

* (SMS: 2665/BTC-NSNN)
- Ngày 25/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2665/BTC-NSNN về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. 

* (SMS: 24/2011/TT-BTC)
- Ngày 23/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

* (SMS: 23/2011/TT-BTC)
- Ngày 23/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài. 

* (SMS: 2169/BTC-TCT)
- Ngày 18/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2169/BTC-TCT về việc chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập làm thêm giờ của nhà giáo. 

* (SMS: 2168/BTC-TCT)
- Ngày 18/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2168/BTC-TCT về việc thuế thu nhập cá nhân đối với tiền bồi dưỡng, nhuận bút. 

* (SMS: 2224/BTC-QLN)
- Ngày 18/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2224/BTC-QLN về việc kéo dài thời hạn hoàn tạm ứng vốn viện trợ năm 2010. 

* (SMS: 2213/BTC-CST)
- Ngày 18/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2213/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu đối với vàng. 

BỘ Y TẾ
 

* (SMS: 10/2011/TT-BYT)
- Ngày 25/02/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 10/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
 

* (SMS: 0908/QD-BCT)
- Ngày 25/02/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0908/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025. 

* (SMS: 05/2011/TT-BCT)
- Ngày 25/02/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2011/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 302/QD-BTNMT)
- Ngày 25/02/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 302/QĐ-BTNMT về việc tổ chức thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2011. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

* (SMS: 05/2011/TT-BGTVT)
- Ngày 22/02/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 05/2011/TT-BGTVT hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia. 

* (SMS: 03/2011/TT-BGTVT)
- Ngày 22/02/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 03/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải "Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ". 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 

* (SMS: 27/2011/TTLT-BTC-BLDTBXH)
- Ngày 28/02/2011, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 27/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định về nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 

* (SMS: 02/2011/TT-NHNN)
- Ngày 03/03/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 02/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam. 

* (SMS: 01/CT-NHNN)
- Ngày 01/03/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 

* (SMS: 168/QD-BHXH)
- Ngày 23/02/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 168/QĐ-BHXH về Chương trình công tác, các dự án, đề án trọng tâm năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

* (SMS: 162/QD-BHXH)
- Ngày 22/02/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 162/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1099/QĐ-BHXH ngày 30/07/2010 của Tổng giám đốc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

ỦY BAN DÂN TỘC
 

* (SMS: 50/QD-UBDT)
- Ngày 18/02/2011, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 50/QĐ-UBDT về việc tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (Logo) của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
 

* (SMS: 868/TCHQ-GSQL)
- Ngày 01/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 868/TCHQ-GSQL về việc hàng tái nhập chờ xuất khẩu ra nước ngoài. 

* (SMS: 789/TCHQ-TXNK)
- Ngày 24/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 789/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư. 

* (SMS: 722/TCHQ-GSQL)
- Ngày 23/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 722/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 194/2010/TT-BTC. 

TỔNG CỤC THUẾ
 

* (SMS: 592/TCT-HTQT)
- Ngày 22/02/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 592/TCT-HTQT về việc thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và A-rập Xê-út. 

* (SMS: 544/TCT-TVQT)
- Ngày 18/02/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 544/TCT-TVQT về việc đăng thông tin kết quả đấu thầu. 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

* (SMS: 900/QD-UBND)
- Ngày 23/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 900/QĐ-UBND về việc công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 09/2011/QD-UBND)
- Ngày 15/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 09/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

* (SMS: 10/2011/QD-UBND)
- Ngày 16/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí ban hành Quyết định 10/2011/QĐ-UBND về thay thế bảng III và bảng IV bảng giá tính mức giá xử phạt vi phạm hành chính và làm cơ sở tính giá khởi điểm bán đấu giá động vật hoang dã và lâm sản khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

* (SMS: 05/2011/CT-UBND)
- Ngày 16/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí ban hành Chỉ thị 05/2011/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đại biểu Hội đồng nhân dân xã - thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 08/2011/QD-UBND)
- Ngày 15/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 08/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 

* (SMS: 07/2011/QD-UBND)
- Ngày 14/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá chi phí xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.