(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 13/02/2010 - 26/02/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI* (SMS: 228/QD-TTg) - Ngày 08/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 228/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Buôn Mê Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk.

* (SMS: 882/NQ-UBTVQH12) - Ngày 08/02/2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 882/NQ-UBTVQH12 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 11/2010/ND-CP) - Ngày 24/02/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 
* (SMS: 10/2010/ND-CP) - Ngày 12/02/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng.
 
* (SMS: 10/NQ-CP) - Ngày 23/02/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 10/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
 
* (SMS: 09/NQ-CP) - Ngày 12/02/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về việc thành lập thị xã Chí Linh, thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 
* (SMS: 08/NQ-CP) - Ngày 09/02/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về việc thành lập thị xã Hương Thuỷ và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 321/TTg-DMDN) - Ngày 23/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 321/TTg-ĐMDN về việc điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng.

* (SMS: 284/QD-TTg) - Ngày 23/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 284/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 272/QD-TTg) - Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 272/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 271/QD-TTg) - Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 271/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 265/QD-TTg) - Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 265/QĐ-TTg về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
 
* (SMS: 260/QD-TTg) - Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 260/QĐ-TTg về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 
* (SMS: 259/QD-TTg) - Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 259/QĐ-TTg về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 
* (SMS: 14/2010/QD-TTg) - Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/2010/QĐ-TTg về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 12/2010/QD-TTg) - Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2010/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010.
 
* (SMS: 317/TTg-KGVX) - Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 317/TTg-KGVX về việc bố trí vốn bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
 
* (SMS: 294/TTg-DMDN) - Ngày 11/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 294/TTg-ĐMDN về việc thực hiện Nghị định số 101/2009/NĐ-CP của Chính phủ thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước.
 
* (SMS: 257/QD-TTg) - Ngày 11/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 257/QĐ-TTg về việc điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009.
 
* (SMS: 255/QD-TTg) - Ngày 11/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 255/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Nam Định.
 
* (SMS: 258/QD-TTg) - Ngày 11/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 258/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".
 
* (SMS: 251/QD-TTg) - Ngày 10/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 251/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010 cho tỉnh Yên Bái.
 
* (SMS: 250/QD-TTg) - Ngày 10/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 250/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020".
 
* (SMS: 249/QD-TTg) - Ngày 10/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 249/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020".
 
* (SMS: 244/QD-TTg) - Ngày 10/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 244/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Ca-dắc-xtan về việc công dân Việt Nam làm việc có thời hạn tại Cộng hòa Kazakhstan và công dân Kazakhstan làm việc có thời hạn tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
* (SMS: 10/2010/QD-TTg) - Ngày 10/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 10/2010/QĐ-TTg về việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.
 
* (SMS: 278/TTg-PL) - Ngày 09/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 278/TTg-PL về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu triển khai xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).
 
* (SMS: 239/QD-TTg) - Ngày 09/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 239/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015.
 
* (SMS: 238/QD-TTg) - Ngày 08/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 238/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm đồng nhiệm kỳ 2004-2011.
 
* (SMS: 237/QD-TTg) - Ngày 08/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 237/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004-2011.
 
* (SMS: 231/QD-TTg) - Ngày 08/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 231/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

 

 * (SMS: 192/TTg-KTN) - Ngày 28/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 192/TTg-KTN về việc các dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm đề nghị được hưởng cơ chế hỗ trợ.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 1113/VPCP-TCCV) - Ngày 24/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1113/VPCP-TCCV về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
* (SMS: 1052/VPCP-KTTH) - Ngày 13/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1052/VPCP-KTTH về việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các giải pháp để thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, góp phần cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch 5 năm 2006-2010.
 
* (SMS: 45/TB-VPCP) - Ngày 10/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 45/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban toàn quốc triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.
 
* (SMS: 947/VPCP-TCCV) - Ngày 09/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 947/VPCP-TCCV về việc quy định hoạt động thanh tra công vụ.
 
* (SMS: 801/VPCP-KGVX) - Ngày 03/02/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 801/VPCP-KGVX  về vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên vay.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 0890/QD-BCT) - Ngày 23/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0890/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ.
 
* (SMS: 0881/QD-BCT) - Ngày 12/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0881/QĐ-BCT về việc chuyển Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC trực thuộc Bộ Công Thương về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản lý.
 
* (SMS: 0863/QD-BCT) - Ngày 12/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0863/QĐ-BCT về Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2010 của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 07/2010/TT-BCT) - Ngày 12/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2010/TT-BCT về quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010.
 
* (SMS: 1793/BCT-KHCN) - Ngày 11/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1793/BCT-KHCN về việc thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.
 
* (SMS: 0794/QD-BCT) - Ngày 05/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0794/QĐ-BCT về việc phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến 2025".
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
 
* (SMS: 484/LDTBXH-BVCSTE) – Ngày 11/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 484/LĐTBXH-BVCSTE về việc hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2010.
 
* (SMS: 477/LDTBXH-LDTL) – Ngày 11/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 477/LĐTBXH-LĐTL về việc nâng ngạch lương.
 
* (SMS: 229/QD-LDTBXH) – Ngày 11/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 229/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới.
 
* (SMS: 228/QD-LDTBXH) - Ngày 11/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 228/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
 
* (SMS: 227/QD-LDTBXH) - Ngày 11/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 227/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn.
 
* (SMS: 143/QD-BLDTBXH) - Ngày 26/01/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 143/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2010.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
* (SMS: 06/2010/TT-BTTTT) - Ngày 11/02/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 06/2010/TT-BTTTT về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước.
 
* (SMS: 05/2010/TT-BTTTT) - Ngày 09/02/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2010/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 06/05/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 02/2010/TT-BGDDT) - Ngày 11/02/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non.
 
* (SMS: 03/2010/TT-BGDDT) - Ngày 11/02/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2010/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 332/QD-BTC) - Ngày 10/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 332/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước để hỗ trợ cứu đói đầu năm 2010 cho tỉnh Yên Bái.
 
* (SMS: 1994/BTC-QLCS) - Ngày 10/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1994/BTC-QLCS về việc hướng dẫn xếp lại, xử lý nhà đất do các cơ quan, đơn vị, tổ chức hiện đang thuê của Công ty Quản lý kinh doanh nhà của địa phương.
 
* (SMS: 20/2010/TT-BTC) - Ngày 05/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 1128/BTC-TCDN) - Ngày 25/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1128/BTC-TCDN về việc mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2010.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 05/2010/TT-BKH) - Ngày 10/02/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 769/QD-BTP) - Ngày 10/02/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 769/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án "Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 145/QD-BNV) - Ngày 10/02/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 145/QĐ-BNV về việc cấp giấp phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ từ thiện Ngã ba Đồng Lộc.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 05/2010/TT-BGTVT) - Ngày 09/02/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 05/2010/TT-BGTVT  quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ.
 
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 20/CT-BVHTTDL) - Ngày 05/02/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 20/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.
 
* (SMS: 16/CT-BVHTTDL) - Ngày 03/02/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 16/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 21/2010/TTLT-BTC-BGDDT) - Ngày 11/02/2010, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 02/2010/TTLT-BTP-BNV) - Ngày 11/02/2010, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 02/2010/TTLT-BTP-BNV về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
 
* (SMS: 06/2010/TTLT-BCT-BTC) - Ngày 03/02/2010, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BCT-BTC về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 05/2010/TT-NHNN) - Ngày 12/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 05/2010/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 14/2009/TT-NHNN ngày 16/07/2009 Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
 
* (SMS: 04/2010/TT-NHNN) - Ngày 11/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2010/TT-NHNN về quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng.
 
* (SMS: 329/QD-NHNN) - Ngày 11/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 329/QĐ-NHNN về việc đính chính văn bản.
 
* (SMS: 03/2010/TT-NHNN) - Ngày 10/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2010/TT-NHNN về việc quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 335/QD-BHXH) - Ngày 10/02/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 335/QĐ-BHXH Việt Nam về mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 492/BHXH-CSYT) - Ngày 04/02/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 492/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 02/2010/QD-KTNN) - Ngày 27/01/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 02/2010/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán doanh nghiệp nhà nước.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 928/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 928/TCHQ-GSQL về việc thủ tục tái nhập xăng, dầu tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất.
 
* (SMS: 925/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 925/TCHQ-GSQL về việc cơ quan thông báo kết quả kiểm tra chất lượng.
 
* (SMS: 837/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 837/TCHQ-GSQL về việc xác nhận thực xuất.
 
* (SMS: 792/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 792/TCHQ-GSQL về việc thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu kim cương thô.
 
* (SMS: 757/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 757/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập tái xuất cát.
 
* (SMS: 756/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 756/TCHQ-GSQL về việc thủ tục tạm nhập tái xuất sợi thuốc lá.
 
* (SMS: 734/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 734/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng dầu.
 
* (SMS: 719/TCHQ-KTTT) - Ngày 04/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 719/TCHQ-KTTT về việc đăng ký Danh mục miễn thuế.
 
* (SMS: 718/TCHQ-KTTT) - Ngày 04/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 718/TCHQ-KTTT về việc thủ tục ưu đãi đầu tư.
 
* (SMS: 702/TCHQ-KTTT) - Ngày 03/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 702/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hoàn thuế.
 
* (SMS: 701/TCHQ-KTTT) - Ngày 03/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 701/TCHQ-KTTT về việc giải thích Công văn số 494/TCHQ-KTTT ngày 26/1/2010.
 
* (SMS: 535/TCHQ-KTTT) - Ngày 27/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 535/TCHQ-KTTT về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 451/TCT-TNCN) - Ngày 08/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 451/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
 
* (SMS: 450/TCT-TNCN) - Ngày 08/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 450/TCT-TNCN về việc hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 387/TCT-TNCN) - Ngày 02/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 387/TCT-TNCN về việc thời hạn đăng ký nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 20% đối với cá nhân kinh doanh chứng khoán.
 
* (SMS: 378/TCT-TNCN) - Ngày 02/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 378/TCT-TNCN về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi trả khuyến mại.
 
* (SMS: 362/TCT-KK) - Ngày 01/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 362/TCT-KK về việc hạch toán và kê khai thuế giá trị gia tăng khi chia doanh thu "đồng bảo hiểm".
 
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 238/TB-DPMT) - Ngày 11/02/2010, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 238/TB-DPMT về tình hình cúm A(H1N1), cúm A(H5N1) và tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 11/2010/QD-UBND) - Ngày 23/02/20100, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Quyết định 11/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 894/QD-UBND) - Ngày 12/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Quyết định 894/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
 
* (SMS: 893/QD-UBND) - Ngày 12/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Quyết định 893/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt.
 
* (SMS: 1161/UBND-KT) - Ngày 11/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1161/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý việc trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 10/2010/QD-UBND) - Ngày 11/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 10/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
 
* (SMS: 793/QD-UBND) - Ngày 10/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 793/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2010.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 13/2010/QD-UBND) - Ngày 23/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 13/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20/5/2005 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn.
 
* (SMS: 12/2010/QD-UBND) - Ngày 22/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 12/2010/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành.
 
* (SMS: 11/2010/QD-UBND) - Ngày 22/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 11/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.