(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1599/VPCP-DMDN) - Ngày 22/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1599/VPCP-ĐMDN về việc ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

* (SMS: 86/TB-VPCP) - Ngày 17/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 86/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017.

* (SMS: 84/TB-VPCP) - Ngày 17/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 84/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc chuẩn bị sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 1003/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1003/TCHQ-TXNK về việc thu phí hải quan theo Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

* (SMS: 1002/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1002/TCHQ-TXNK về việc phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyển hàng hóa trong sân bay.

* (SMS: 1396/VPCP-KTTH) - Ngày 17/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1396/VPCP-KTTH về cơ chế điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

* (SMS: 1368/VPCP-KTTH) - Ngày 16/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1368/VPCP-KTTH về thuế nhập khẩu trứng Artemia.

* (SMS: 467/TCT-DNL) - Ngày 15/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 467/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.

* (SMS: 466/TCT-HTQT) - Ngày 15/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 466/TCT-HTQT về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

* (SMS: 397/TCT-TNCN) - Ngày 09/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 397/TCT-TNCN về vướng mắc khi thực hiện các Thông tư 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 02/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 20/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

* (SMS: 202/QD-LDTBXH) - Ngày 17/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 202/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện.

* (SMS: 54/QD-LDTBXH) - Ngày 09/01/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 54/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2017.

* (SMS: 44/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

* (SMS: 41/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 11/11/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH về việc quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

* (SMS: 15/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 28/06/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

BẢO HIỂM

* (SMS: 260/QD-TTg) - Ngày 22/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 260/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 499/LDTBXH-BHXH) - Ngày 16/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 499/LĐTBXH-BHXH về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 1507/VPCP-NN) - Ngày 21/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1507/VPCP-NN về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 227/TTg-CN) - Ngày 16/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 227/TTg-CN về việc đầu tư Dự án Khu cảng tổng hợp và Trung lâm Logistics Cái Mép hạ và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa và thể thao tại khu đất Paradise, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 01/2017/TT-BKHDT) - Ngày 14/02/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 515/LDTBXH-KHTC) - Ngày 17/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 515/LĐTBXH-KHTC về việc công khai tài chính trong phân bổ vốn đầu tư công năm 2017.

* (SMS: 197/QD-LDTBXH) - Ngày 16/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 197/QĐ-LĐTBXH về việc tiếp nhận khoản viện trợ phí dự án do Tổ chức Free Wheelchair Mission viện trợ không hoàn lại.

* (SMS: 507/LDTBXH-KHTC) - Ngày 16/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 507/LĐTBXH-KHTC về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2015 và thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị 23/CT-TTg.

* (SMS: 1729/BTC-HCSN) - Ngày 10/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1729/BTC-HCSN về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW.

* (SMS: 11/2017/TT-BTC) - Ngày 08/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

* (SMS: 1602/BTC-HCSN) - Ngày 08/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1602/BTC-HCSN về cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia.

* (SMS: 08/2017/TT-BTC) - Ngày 24/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường.

* (SMS: 349/2016/TT-BTC) - Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 349/2016/TT-BTC quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 338/2016/TT-BTC) - Ngày 28/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 338/2016/TT-BTC về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

* (SMS: 327/2016/TT-BTC) - Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 327/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 1594/BTC-CDKT) - Ngày 08/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1594/BTC-CĐKT về việc kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 889/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 889/TCHQ-TXNK về trị giá hải quan xe tải nhập khẩu.

* (SMS: 854/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 854/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Hemoclin.

* (SMS: 820/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 820/TCHQ-TXNK về việc triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 811/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 811/TCHQ-GSQL về việc thực hiện báo cáo quyết toán loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

* (SMS: 293/GSQL-GQ2) - Ngày 14/02/2017, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 293/GSQL-GQ2 về việc báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao.

* (SMS: 1832/BTC-TCHQ) - Ngày 13/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1832/BTC-TCHQ về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 106/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu.

* (SMS: 797/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 797/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

* (SMS: 778/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 778/TCHQ-GSQL về việc xử lý vướng mắc thực hiện Điều 41 Luật Hải quan năm 2014.

* (SMS: 765/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 765/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc triển khai thực hiện Thông tư 69/2016/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phục vụ hoạt động dầu khí.

XÂY DỰNG

* (SMS: 1421/VPCP-NN) - Ngày 17/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1421/VPCP-NN về việc lùi thời hạn hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung điều kiện hình thành và tiêu chí xây dựng sân golf.

* (SMS: 1414/VPCP-CN) - Ngày 17/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1414/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 79/QD-BXD) - Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

* (SMS: 219/BXD-KTXD) - Ngày 14/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 219/BXD-KTXD về thẩm quyền thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng.

* (SMS: 08/BXD-QHKT) - Ngày 14/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 08/BXD-QHKT về việc hướng dẫn nội dung lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn và Đề án công nhận đô thị loại IV toàn huyện Hoài Nhơn.

* (SMS: 01/2017/TT-BXD) - Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 1315/BCT-TTTN) - Ngày 18/02/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1315/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 41/2016/TT-BCT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 41/2016/TT-BCT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 34/2016/TT-BCT) - Ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 34/2016/TT-BCT về việc quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 43/2016/TT-BTNMT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 43/2016/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

* (SMS: 42/2016/TT-BTNMT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 42/2016/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

GIAO THÔNG

* (SMS: 1598/VPCP-CN) - Ngày 22/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1598/VPCP-CN về việc bổ sung hạng mục thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ An Sương đến An Lạc.

* (SMS: 1504/VPCP-CN) - Ngày 21/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1504/VPCP-CN về việc bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí cầu Bến Thủy, tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 03/2017/TT-BGTVT) - Ngày 20/01/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 03/2017/TT-BGTVT về việc quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

* (SMS: 02/2017/TT-BGTVT) - Ngày 20/01/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 02/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

* (SMS: 50/2016/TT-BGTVT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 50/2016/TT-BGTVT về việc quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 110/KH-BGDDT) - Ngày 21/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 110/KH-BGDĐT về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017.

* (SMS: 603/BGDDT-GDDH) - Ngày 17/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 603/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.

* (SMS: 1434/VPCP-KGVX) - Ngày 17/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1434/VPCP-KGVX về việc đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

* (SMS: 258/QD-BTC) - Ngày 08/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 258/QĐ-BTC về việc bố trí một phần tài sản tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

* (SMS: 47/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

* (SMS: 46/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 238/QD-BKHCN) - Ngày 16/02/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 238/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017.

* (SMS: 224/QD-BKHCN) - Ngày 15/02/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 224/QĐ-BKHCN quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc "Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025".

* (SMS: 09/2017/TT-BTC) - Ngày 06/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia.

* (SMS: 45/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 45/2016/TT-BTTTT về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 01/2017/TT-BTTTT) - Ngày 16/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

* (SMS: 82/TB-VPCP) - Ngày 16/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 82/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị về Chỉ số Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 240/QD-TTg) - Ngày 20/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 240/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

* (SMS: 06/CT-TTg) - Ngày 20/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

* (SMS: 198/QD-LDTBXH) - Ngày 16/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 198/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức Hội nghị giao ban các Bộ, ngành tham gia Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) tại Việt Nam.

* (SMS: 515/BVHTTDL-VHCS) - Ngày 15/02/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 515/BVHTTDL-VHCS về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 99/TB-VPCP) - Ngày 22/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 99/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

* (SMS: 96/TB-VPCP) - Ngày 22/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 96/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* (SMS: 1570/VPCP-KGVX) - Ngày 22/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1570/VPCP-KGVX về việc không ban hành Nghị định về chính sách phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 27/NQ-CP) - Ngày 21/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 1518/VPCP-KGVX) - Ngày 21/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1518/VPCP-KGVX về việc thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2017.

* (SMS: 16/BC-UBDT) - Ngày 14/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Báo cáo 16/BC-UBDT về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2016.

* (SMS: 15/BC-UBDT) - Ngày 14/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Báo cáo 15/BC-UBDT về tình hình thực hiện pháp luật về bình đằng giới và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2016.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 53/QD-UBDT) - Ngày 21/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 53/QĐ-UBDT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước Ủy ban Dân tộc năm 2016.

* (SMS: 90/TB-VPCP) - Ngày 20/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 90/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 249/QD-TTg) - Ngày 20/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 249/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

* (SMS: 245/QD-TTg) - Ngày 20/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 245/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

* (SMS: 17/2017/ND-CP) - Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 16/2017/ND-CP) - Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (SMS: 14/2017/ND-CP) - Ngày 14/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 15/2017/ND-CP) - Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 239/QD-TTg) - Ngày 17/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 239/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.

* (SMS: 236/QD-TTg) - Ngày 17/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 236/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.

* (SMS: 449/QD-BCT) - Ngày 17/02/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 449/QĐ-BCT về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định của Ban Quản lý Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 83/TB-VPCP) - Ngày 17/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 83/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 259/QD-TTg) - Ngày 22/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 259/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025".

* (SMS: 1422/VPCP-KGVX) - Ngày 17/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1422/VPCP-KGVX về việc sử dụng tên quốc gia "Việt Nam" trong nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam".

* (SMS: 396/QD-BCT) - Ngày 10/02/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 396/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV trong lĩnh vực thủy điện.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 254/QD-TTg) - Ngày 22/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 254/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 89/TB-VPCP) - Ngày 17/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 89/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam.

* (SMS: 1355/VPCP-NN) - Ngày 16/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1355/VPCP-NN về Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

* (SMS: 03/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 13/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản.

* (SMS: 02/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 13/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

* (SMS: 278/QD-BNN-BVTV) - Ngày 08/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 278/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2.4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

* (SMS: 266/QD-BNN-TTr) - Ngày 07/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 266/QĐ-BNN-TTr về việc ban hành Kế hoạch Năm cao điểm thanh, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 01/2017/TB-LPQT) - Ngày 06/01/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 01/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pê-ru.
 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 1221/QD-UBND) - Ngày 20/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1221/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao Thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đầu tư.

* (SMS: 652/UBND-KGVX) - Ngày 20/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 652/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 39/KH-UBND) - Ngày 17/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 39/KH-UBND về việc triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 38/KH-UBND) - Ngày 17/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 38/KH-UBND về việc phòng, chống ma túy Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 37/KH-UBND) - Ngày 17/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 37/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2017.

* (SMS: 36/KH-UBND) - Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 36/KH-UBND về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 610/UBND-KGVX) - Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 610/UBND-KGVX về việc phối hợp tăng cường thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

* (SMS: 1106/QD-UBND) - Ngày 14/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1106/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1105/QD-UBND) - Ngày 14/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1105/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 32/KH-UBND) - Ngày 14/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 32/KH-UBND về việc kiểm tra công vụ năm 2017.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND ngày 24/09/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 326/2017/QD-UBND) - Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 326/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 322/2017/QD-UBND) - Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 322/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

* (SMS: 299/2017/QD-UBND) - Ngày 13/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 299/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 15/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 14/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 14/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 74/2016/QD-UBND) - Ngày 21/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 74/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 73/2016/QD-UBND) - Ngày 21/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 73/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Đồng Tháp.

* (SMS: 72/2016/QD-UBND) - Ngày 21/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 72/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 71/2016/QD-UBND) - Ngày 21/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 71/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 70/2016/QD-UBND) - Ngày 21/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 70/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 69/2016/QD-UBND) - Ngày 21/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 69/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 67/2016/QD-UBND) - Ngày 21/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 67/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T).

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 13/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định 92/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 92/2016/QD-UBND) - Ngày 22/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 92/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang.