(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 194/QD-TTg) - Ngày 14/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 194/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

* (SMS: 10/2017/ND-CP) - Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2017/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 69/QD-UBCK) - Ngày 20/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 69/QĐ-UBCK về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.  


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 1308/VPCP-KTTH) - Ngày 15/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1308/VPCP-KTTH về việc miễn thuế nhập khẩu 03 máy in chữ nổi của Hội người mù Việt Nam.

* (SMS: 686/TB-TCT) - Ngày 07/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 686/TB-TCT về Kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thác qua mạng, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực, hệ thống dịch vụ thuế điện tử, hệ thống dịch vụ, kê khai và nộp thuế cho cá nhân phục vụ nâng cấp hệ thống.

* (SMS: 373/TCT-KK) - Ngày 06/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 373/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 01/2017/TT-BCT) - Ngày 24/01/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2017/TT-BCT quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019.

* (SMS: 149/QD-BTC) - Ngày 24/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 149/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

* (SMS: 326/2016/NQ-UBTVQH14) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 85/UBDT-TCCB) - Ngày 13/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 85/UBDT-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện nâng lương trước thời hạn năm 2017.

* (SMS: 404/LDTBXH-BHXH) - Ngày 10/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 404/LĐTBXH-BHXH về việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

* (SMS: 323/LDTBXH-LĐTL) - Ngày 07/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 323/LĐTBXH-LĐTL về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

* (SMS: 134/HD-TLD) - Ngày 07/02/2017, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 134/HD-TLĐ về công tác nhân sự Ban chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

* (SMS: 132/HD-TLD) - Ngày 07/02/2017, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 132/HD-TLĐ về một số nội dung thực hiện Kế hoạch 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1309/VPCP-KTTH) - Ngày 15/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1309/VPCP-KTTH về chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

* (SMS: 221/BHXH-GD1) - Ngày 08/02/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 221/BHXH-GĐ1 về việc giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 333/LDTBXH-BHXH) - Ngày 07/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 333/LĐTBXH-BHXH về việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non.

* (SMS: 155/BHXH-CD) - Ngày 19/01/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 155/BHXH-CĐ về việc hướng dẫn cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (giấy chứng nhận).

* (SMS: 37/BHXH-GD1) - Ngày 17/01/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 37/BHXH-GĐ1 về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

* (SMS: 36/QD-BHXH) - Ngày 09/01/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 36/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 225/TTg-NN) - Ngày 15/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 225/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

* (SMS: 203/TTg-NN) - Ngày 09/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 203/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 21/BXD-QLN) - Ngày 03/03/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 21/BXD-QLN về việc thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản.

* (SMS: 172/BXD-QLN) - Ngày 03/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 172/BXD-QLN về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai khi đang thế chấp quyền sử dụng đất của dự án.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 87/UBDT-KHTC) - Ngày 13/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 87/UBDT-KHTC về việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 204/TTg-DMDN) - Ngày 09/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 204/TTg-ĐMDN về việc báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

* (SMS: 01/2017/TT-NHNN) - Ngày 07/02/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 01/2017/TT-NHNN về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (SMS: 10/2017/TT-BTC) - Ngày 06/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

* (SMS: 1353/BTC-DT) - Ngày 03/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1353/BTC-ĐT về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2016 cho công trình: Bến cá chợ Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

* (SMS: 343/2017/UBTVQH14) - Ngày 19/01/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm.

* (SMS: 02/2017/TT-BTC) - Ngày 06/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 208/QD-KTNN) - Ngày 10/02/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 208/QĐ-KTNN về việc ban hành Đề cương kiểm toán công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016.

* (SMS: 205/QD-KTNN) - Ngày 09/02/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 205/QĐ-KTNN về việc ban hành Đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 708/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 708/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu nội, ngoại tệ (tiền mặt) qua cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc.

* (SMS: 188/QD-TCHQ) - Ngày 02/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 188/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam.


XÂY DỰNG
 

* (SMS: 76/TB-VPCP) - Ngày 14/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 76/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành Xây dựng.

* (SMS: 26/QD-BXD) - Ngày 17/01/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 26/QĐ-BXD về việc công nhận công trình, gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 3 năm 2016.


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 200/QD-TTg) - Ngày 14/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 200/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.

* (SMS: 71/TB-VPCP) - Ngày 10/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 71/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình, giải pháp quản lý, phát triển thị trường bán lẻ và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 23/2007/NĐ-CP.

* (SMS: 48/QD-BCDDADNCT) - Ngày 09/02/2017, Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương ban hành Quyết định 48/QĐ-BCĐDADNCT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 73/TB-VPCP) - Ngày 10/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 73/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành tài nguyên và môi trường.

* (SMS: 199/TTg-QHQT) - Ngày 08/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 199/TTg-QHQT về việc triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 22 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP22).


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 193/QD-TTg) - Ngày 13/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 193/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021".

* (SMS: 1154/VPCP-KGVX) - Ngày 13/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1154/VPCP-KGVX về lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và tương đương.

* (SMS: 454/BYT-QLD) - Ngày 06/02/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 454/BYT-QLD về hiệu lực áp dụng Công văn 2577/BYT-QLD ngày 06/05/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng ký thuốc đăng ký lại.

* (SMS: 264/QD-BYT) - Ngày 23/01/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 264/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 16).

* (SMS: 235/QD-BYT) - Ngày 23/01/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 235/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 15.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 1282/VPCP-CN) - Ngày 15/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1282/VPCP-CN về việc đầu tư các dự án đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Quốc lộ 45 và đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa).

* (SMS: 210/TTg-CN) - Ngày 10/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 210/TTg-CN về việc báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 447/QD-BGDDT) - Ngày 15/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 447/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017.

* (SMS: 186/QD-TTg) - Ngày 10/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 186/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

* (SMS: 417/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 10/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 417/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017.

* (SMS: 03/2017/TT-BGDDT) - Ngày 13/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

* (SMS: 02/2017/TT-BGDDT) - Ngày 13/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

* (SMS: 01/2017/TT-BGDDT) - Ngày 13/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.  

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 320/BKHCN-TCCB) - Ngày 10/02/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 320/BKHCN-TCCB về việc đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

* (SMS: 174/QD-TTg) - Ngày 09/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 174/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020".

* (SMS: 1033/VPCP-TCCV) - Ngày 09/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1033/VPCP-TCCV về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

* (SMS: 325/2016/NQ-UBTVQH14) - Ngày 29/12/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 325/2016/NQ-UBTVQH14 về việc quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 218/2016/TT-BQP) - Ngày 27/12/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 218/2016/TT-BQP về việc quy định cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh sĩ quan; Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Thẻ sĩ quan dự bị; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 09/2017/ND-CP) - Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.

* (SMS: 124/QD-BTTTT) - Ngày 09/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 124/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" được ưu tiên bảo vệ.

* (SMS: 55/QD-BXD) - Ngày 25/01/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 55/QĐ-BXD về việc phê duyệt Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình.

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 205/QD-TTg) - Ngày 15/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 205/QĐ-TTg về việc công nhận Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 181/QD-TTg) - Ngày 09/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 181/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc quần thể Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.  

AN NINH TRẬT TỰ
 

* (SMS: 199/QD-TTg) - Ngày 14/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 199/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.


CHÍNH SÁCH

 

* (SMS: 204/QD-TTg) - Ngày 14/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 204/QĐ-TTg về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 191/QD-TTg) - Ngày 13/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 191/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại.

* (SMS: 425/LDTBXH-VPQGGN) - Ngày 13/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 425/LĐTBXH-VPQGGN về việc kiểm tra, đánh giá huyện nghèo theo các tiêu chí quy định tại Quyết định 2115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 184/QD-TTg) - Ngày 10/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 184/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

* (SMS: 183/QD-TTg) - Ngày 10/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 183/QĐ-TTg về việc công nhận thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 440/QD-BCT) - Ngày 15/02/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 440/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Công Thương.

* (SMS: 1211/VPCP-V.I) - Ngày 14/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1211/VPCP-V.I về báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

* (SMS: 1207/VPCP-KGVX) - Ngày 13/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1207/VPCP-KGVX về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội.

* (SMS: 1152/VPCP-KSTT) - Ngày 13/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1152/VPCP-KSTT về việc triển khai Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

* (SMS: 366/QD-BGTVT) - Ngày 10/02/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 366/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 45/QD-UBDT) - Ngày 09/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 45/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Văn phòng Ủy ban thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

* (SMS: 1063/VPCP-TCCV) - Ngày 09/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1063/VPCP-TCCV về việc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 42/QD-UBDT) - Ngày 09/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 42/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. 

* (SMS: 331/LDTBXH-NCC) - Ngày 07/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 331/LĐTBXH-NCC về việc báo cáo số liệu Thanh niên xung phong.

* (SMS: 38/QD-BXD) - Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 38/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí độ thị loại IV.

* (SMS: 37/QD-BXD) - Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 37/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực thị trấn Kiên Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV.

* (SMS: 334/2017/UBTVQH14) - Ngày 11/01/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 334/2017/UBTVQH14 về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 13/2017/ND-CP) - Ngày 10/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 12/2017/ND-CP) - Ngày 10/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải.


CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 192/QD-TTg) - Ngày 13/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 192/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025".

* (SMS: 02/2017/TT-BCT) - Ngày 10/02/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2017/TT-BCT về việc quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 77/TB-VPCP) - Ngày 15/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 77/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp và dự lễ khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 1146/VPCP-NN) - Ngày 10/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1146/VPCP-NN về việc phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra góp phần phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2017-2020".


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 68/QD-UBCK) - Ngày 20/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 68/QĐ-UBCK về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

* (SMS: 93/QD-CTN) - Ngày 10/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 93/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 92/QD-CTN) - Ngày 10/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 92/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 91/QD-CTN) - Ngày 10/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 91/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 90/QD-CTN) - Ngày 10/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 90/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 89/QD-CTN) - Ngày 10/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 89/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 84/QD-CTN) - Ngày 10/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 84/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 83/QD-CTN) - Ngày 10/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 83/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 82/QD-CTN) - Ngày 10/01/2017, Chủ tịch nước ban hành  Quyết định 82/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 81/QD-CTN) - Ngày 10/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 81/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 80/QD-CTN) - Ngày 10/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 80/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 78/QD-CTN) - Ngày 09/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 78/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 77/QD-CTN) - Ngày 09/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 77/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 76/QD-CTN) - Ngày 09/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 76/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 75/QD-CTN) - Ngày 09/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 75/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 148/QD-BHXH) - Ngày 03/02/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 148/QĐ-BHXH về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 147/QD-BHXH) - Ngày 03/02/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 147/QĐ-BHXH về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 


UBND TP. HÀ NỘI
 

* (SMS: 31/KH-UBND) - Ngày 14/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 31/KH-UBND về việc tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1100/QD-UBND) - Ngày 13/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1100/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 29/KH-UBND) - Ngày 13/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 29/KH-UBND về việc xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.   

* (SMS: 28/KH-UBND) - Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 28/KH-UBND về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 26/KH-UBND) - Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 26/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021.

* (SMS: 689/QD-UBND) - Ngày 09/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 689/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

* (SMS: 25/KH-UBND) - Ngày 09/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 25/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội - năm 2017.

* (SMS: 679/QD-UBND) - Ngày 08/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 679/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 24/KH-UBND) - Ngày 08/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 24/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017.  

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 02/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 08/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn đầu tư thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

UBND TỈNH HÀ TĨNH


* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 07/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 03/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

UBND TP. HẢI PHÒNG


* (SMS: 231/2017/QD-UBND) - Ngày 02/02/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 231/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.


* (SMS: 204/2017/QD-UBND) - Ngày 25/01/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 204/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.


* (SMS: 96/2017/QD-UBND) - Ngày 16/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 96/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 25/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 23/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ đo đạc thửa đất trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ và cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 19/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH LONG AN


* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 17/01/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 06/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 04/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 13/06/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Long An.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.