(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 12/02/2016 - 19/02/2016, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 263/TTg-KTTH) - Ngày 18/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 263/TTg-KTTH về việc bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

* (SMS: 870/VPCP-KTTH) - Ngày 04/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 870/VPCP-KTTH về vốn điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

* (SMS: 215/QD-TTg) - Ngày 03/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 215/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 1122/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1122/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O.

* (SMS: 1120/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1120/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.

* (SMS: 872/VPCP-KTTH) - Ngày 04/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 872/VPCP-KTTH về cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1677/BTC-TCT) - Ngày 29/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1677/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

* (SMS: 474/TCT-CS) - Ngày 29/01/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 474/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 456/TCT-CS) - Ngày 29/01/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 456/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

* (SMS:453/TCT-DNL) - Ngày 29/01/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 453/TCT-DNL về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo hiểm hàng không.

* (SMS: 1553/BTC-CST) - Ngày 28/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1553/BTC-CST về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 04/2016/QD-TTg) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2016/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 800/VPCP-KTTH) - Ngày 02/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 800/VPCP-KTTH về việc hạch toán, phân bổ chi phí trợ cấp thôi việc.

* (SMS: 158/QD-LDTBXH) - Ngày 01/02/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 158/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thủ tục hành chính bị bãi bỏ một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

BẢO HIỂM

* (SMS: 244/QD-TTg) - Ngày 15/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 244/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

* (SMS: 20/2016/TT-BTC) - Ngày 03/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

* (SMS: 148/QD-BHXH) - Ngày 29/01/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 148/QĐ-BHXH về việc quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

* (SMS: 353/BHXH-CDBHXH) - Ngày 29/01/2016, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 353/BHXH-CĐBHXH về hồ sơ và quy trình hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ ngày 01/01/2016.

* (SMS: 237/BHXH-TCKT) - Ngày 21/01/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 237/BHXH-TCKT về việc hạch toán ghi thu, ghi chi tiền đóng bảo hiểm y tế cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

* (SMS: 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC) - Ngày 28/12/2015, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 233a/TTg-KTN) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 233a/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 01/2016/TT-NHNN) - Ngày 04/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 01/2016/TT-NHNN về việc hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ.

* (SMS: 1931/BTC-HCSN) - Ngày 03/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1931/BTC-HCSN về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Quyết định 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016.

* (SMS: 02/2016/TT-BTC) - Ngày 06/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 1171/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1171/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 900/VPCP-KTTH) - Ngày 04/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 900/VPCP-KTTH về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu.

* (SMS: 190/QD-TCHQ) - Ngày 02/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 190/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 923/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 923/TCHQ-TXNK về công tác trị giá hải quan.

* (SMS: 883/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 883/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu giấy vàng mã.

* (SMS: 308/TB-TCHQ) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 308/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hương liệu - GRAPEFRUITTRC5932.

* (SMS: 307/TB-TCHQ) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 307/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nam châm dạng tấm, từ cao su liên kết với từ tính đất hiếm.

* (SMS: 306/TB-TCHQ) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 306/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất chống tạo bọt - KA2180.

* (SMS: 305/TB-TCHQ) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 305/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất tạo kết dính (Crosslinker agent) - KA1580.

* (SMS: 304/TB-TCHQ) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 304/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dung dịch làm đặc (Thickener) - KA2020

* (SMS: 303/TB-TCHQ) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 303/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dung dịch chống oxi hóa (Butyl Zimate) - KA0080.

* (SMS: 302/TB-TCHQ) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 302/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dung dịch chống oxi hóa (Antioxidants) -KA0030.

* (SMS: 301/TB-TCHQ) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 301/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhựa tăng độ dính - Super Ester - KR1380.

* (SMS: 300/TB-TCHQ) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 300/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột lông vũ (HYDROLYZED FEATHER MEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

* (SMS: 299/TB-TCHQ) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 299/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cáp xoắn cách điện bằng plastic LFQ 1430 135.

XÂY DỰNG

* (SMS: 05/CT-TTg) - Ngày 15/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

* (SMS: 205/BXD-VP) - Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 205/BXD-VP về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 1407/BCT-TTTN) - Ngày 18/02/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1407/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 228/QD-TTg) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 228/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 907a/VPCP-KTTH) - Ngày 04/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 907a/VPCP-KTTH về việc bổ sung quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

* (SMS: 450/QD-BCT) - Ngày 29/01/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 450/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

* (SMS: 59/2015/TT-BCT) - Ngày 31/12/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

* (SMS: 50/2015/TT-BCT) - Ngày 28/12/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50/2015/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 04/CT-TTg) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 04/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn.

* (SMS: 905/VPCP-KTN) - Ngày 04/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 905/VPCP-KTN về việc tăng cường quản lý, hạn chế sử dụng lò đốt rác cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 824/BYT-KH-TC) - Ngày 16/02/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 824/BYT-KH-TC về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

* (SMS: 445/QD-BYT) - Ngày 05/02/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 445/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế.

* (SMS: 439/QD-BYT) - Ngày 05/02/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 439/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Zika.

* (SMS: 227/QD-TTg) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 227/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

* (SMS: 1178/QLD-DK) - Ngày 22/01/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1178/QLD-ĐK về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc.

* (SMS: 03/2016/TT-BYT) - Ngày 21/01/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu.

* (SMS: 02/2016/TT-BYT) - Ngày 12/01/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2016/TT-BYT về việc bổ sung Điều 9 Thông tư 14/2012/TT-BYT ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn triển khai áp dụng.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 246/QD-TTg) - Ngày 16/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 246/QĐ-TTg về ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.

* (SMS:609/UBCK-PTTT) - Ngày 02/02/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 609/UBCK-PTTT về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom của công ty hủy niêm yết.

GIAO THÔNG

* (SMS: 242/CD-TTg) - Ngày 05/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 242/CĐ-TTg về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng "xe dù, bến cóc" trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

* (SMS: 238/TTg-KTN) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 238/TTg-KTN về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 45, quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT.

* (SMS: 226/TTg-KTN) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 226/TTg-KTN về việc dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22

* (SMS: 916/VPCP-KTN) - Ngày 04/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 916/VPCP-KTN về việc đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 20 qua đô thị Thành phố Đà Lạt.

* (SMS: 915/VPCP-KTN) - Ngày 04/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 915/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 910a/VPCP-KTN) - Ngày 04/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 910a/VPCP-KTN về việc đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không.

* (SMS: 344/QD-BGTVT) - Ngày 01/02/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 344/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 90/2015/TT-BGTVT) - Ngày 31/12/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 90/2015/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố.

* (SMS: 89/2015/TT-BGTVT) - Ngày 31/12/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

* (SMS: 88/2015/TT-BGTVT) - Ngày 31/12/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 88/2015/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

* (SMS: 87/2015/TT-BGTVT) - Ngày 31/12/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 87/2015/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 222/QD-TTg) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

* (SMS: 209/TTg-KGVX) - Ngày 03/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 209/TTg-KGVX về kéo dài việc thực hiện chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người.

* (SMS: 525/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 03/02/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 525/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tổ chức kì thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

* (SMS: 156/QD-LDTBXH) - Ngày 01/02/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 156/QĐ-LĐTBXH về việc công nhận Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

* (SMS: 155/QD-LDTBXH) - Ngày 01/02/2016, Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 155/QĐ-LĐTBXH về việc thôi công nhận Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

* (SMS: 66/QD-BNV) - Ngày 25/01/2016, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 66/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 227/QD-BKHCN) - Ngày 16/02/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 227/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

* (SMS: 212/QD-BKHCN) - Ngày 05/02/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 212/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

DÂN SỰ

* (SMS: 243/QD-TTg) - Ngày 05/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 243/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự.

* (SMS: 235/QD-TTg) - Ngày 05/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 235/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự.

* (SMS: 01/2016/TT-BTP) - Ngày 01/02/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2016/TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 247/QD-TTg) - Ngày 16/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 247/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 203/QD-BTTTT) - Ngày 05/02/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 203/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015.

* (SMS: 02/2016/TT-BTTTT) - Ngày 01/02/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2016/TT-BTTTT về việc quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện.

* (SMS: 38/2015/TTLT-BTTTT-BTC) - Ngày 25/12/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BTTTT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 21/07/2015 hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 356/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/01/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 356/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2015.

* (SMS: 267/BVHTTDL-GD) - Ngày 26/01/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 267/BVHTTDL-GĐ về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03/2016.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 251/QD-TTg) - Ngày 17/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 251/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020".

* (SMS: 449/LDTBXH-VP) - Ngày 17/02/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 449/LĐTBXH-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

* (SMS: 06/CT-TTg) - Ngày 16/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11/09/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

* (SMS: 252/CD-TTg) - Ngày 15/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 252/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

* (SMS: 10/NQ-CP) - Ngày 04/02/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 10/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016.

* (SMS: 226/QD-TTg) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 226/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn.

* (SMS: 411/LDTBXH-BDG) - Ngày 04/02/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 411/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2016.

* (SMS: 833/VPCP-TH) - Ngày 03/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 833/VPCP-TH về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

* (SMS: 871/BKHDT-TCTK) - Ngày 03/02/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 871/BKHĐT-TCTK về Kế hoạch thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 249/QD-TTg) - Ngày 16/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 249/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

* (SMS: 242/QD-TTg) - Ngày 05/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 242/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

* (SMS: 241/QD-TTg) - Ngày 05/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 241/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh.

* (SMS: 240/QD-TTg) - Ngày 05/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 240/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam.

* (SMS: 920/VPCP-V.III) - Ngày 05/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 920/VPCP-V.III về việc bổ sung nội dung Phiên họp thứ 45 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

* (SMS: 382/BTP-VDCXDPL) - Ngày 05/02/2016, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 382/BTP-VĐCXDPL về việc xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

* (SMS: 225/QD-TTg) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 225/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 58/QD-UBDT) - Ngày 04/02/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 58/QĐ-UBDT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2015.

* (SMS: 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-DCTUBTWMTTQVN) - Ngày 01/02/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 19/2016/TT-BTC) - Ngày 01/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 02/2016/TT-BNV) - Ngày 01/02/2016, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2016/TT-BNV về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 03/2016/TT-BTTTT) - Ngày 01/02/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2016/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 02/2016/TT-BQP) - Ngày 08/01/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 02/2016/TT-BQP về việc quy định Chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ.

* (SMS: 1923/QD-LDTBXH) - Ngày 29/12/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1923/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2016.

HÌNH SỰ

* (SMS: 3613/UBPL13) - Ngày 11/01/2016, Ủy ban pháp luật ban hành Công văn 3613/UBPL13 về việc đính chính Luật 100/2015/QH13.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 256/QD-TTg) - Ngày 18/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 256/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (SMS: 1007/VPCP-TCCV) - Ngày 16/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1007/VPCP-TCCV về việc ban hành Quyết định quy định chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

* (SMS: 33/TB-VPCP) - Ngày 05/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 33/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc điều chỉnh phân công công tác của thành viên Chính phủ.

* (SMS: 220/QD-TTg) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 220/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020.

* (SMS: 17/QD-HDQGTNN) - Ngày 04/02/2016, Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước ban hành Quyết định 17/QĐ-HĐQGTNN về việc điều chỉnh ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

* (SMS: 863/VPCP-V.III) - Ngày 04/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 863/VPCP-V.III về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2317/QĐ-TTg ngày 20/12/2015 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 1130/2016/UBTVQH13) - Ngày 14/01/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1130/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 229/QD-TTg) - Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 229/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 237/QD-TTg) - Ngày 05/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 237/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bắc Kạn, Đắk Lắk.

* (SMS: 207/QD-BNN-KH) - Ngày 19/01/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 207/QĐ-BNN-KH về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ.

* (SMS: 47/2015/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/12/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 47/2015/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 03/2016/TT-TANDTC) - Ngày 03/02/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 03/2016/TT-TANDTC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

* (SMS: 02/2016/TT-TANDTC) - Ngày 03/02/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 02/2016/TT-TANDTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

* (SMS: 152/QD-BTP) - Ngày 01/02/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 152/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 253/QD-TTg) - Ngày 17/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 253/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 05/2016/TB-LPQT) - Ngày 13/01/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 05/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a.

* (SMS: 04/2016/TB-LPQT) - Ngày 13/01/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 04/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 03/2016/TB-LPQT) - Ngày 13/01/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 03/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin sửa đổi Bản thỏa thuận năm 2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin về việc Việt Nam cung cấp gạo cho Phi-líp-pin.

* (SMS: 02/2016/TB-LPQT) - Ngày 13/01/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 02/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Công thư trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc phía Trung Quốc cử Tổ chuyên gia sang Việt Nam khảo sát việc lập quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

* (SMS: 01/2016/TB-LPQT) - Ngày 13/01/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 01/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Công ước về Tổ chức thủy đạc quốc tế (Convention on the International Hydrographic Organization).

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 03/2016/QD-UBND) - Ngày 04/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 03/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp Iương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

* (SMS: 445/QD-UBND) - Ngày 04/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 445/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Hóc Môn.

* (SMS: 02/2016/QD-UBND) - Ngày 01/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 05/2016/QD-UBND) - Ngày 15/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 05/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi, ban hành kèm theo Quyết định 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 09/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 08/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 08/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 21/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 20/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 19/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 18/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 17/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 16/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 15/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 14/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 14/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 13/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 12/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 11/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 10/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 09/2016/QD-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ miễm, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 223/QD-UBND) - Ngày 04/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 223/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá cho các tổ chức thuê trên địa bàn huyện Đức Trọng.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 06/2016/QD-UBND) - Ngày 03/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 06/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp quyết định giá phân công thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

* (SMS: 07/CT-UBND) - Ngày 03/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc thực hiện đăng ký giá kê khai niêm yết giá và mua bán đúng giá niêm yết trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 03/2016/QD-UBND) - Ngày 01/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 03/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 09/07/2014.

* (SMS: 02/2016/QD-UBND) - Ngày 27/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH KON TUM

* (SMS: 04/2016/QD-UBND) - Ngày 29/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 04/2016/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

* (SMS: 02/2016/QD-UBND) - Ngày 26/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.