(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 02/02/2013 - 08/02/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

 * (SMS: 276/QD-TTg) - Ngày 04/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 276/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 * (SMS: 774/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 774/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng hàng nhập sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 747/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 747/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu ruột bình nước nóng tráng men.

 * (SMS: 732/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 732/TCHQ-TXNK về việc ân hạn thuế.

 * (SMS: 697/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 31/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 697/TCHQ-KTSTQ về việc xử lý thuế mặt hàng “Xe ô tô tải tự đổ”.

 * (SMS: 685/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 685/TCHQ-TXNK về việc miễn giảm thuế do hỏa hoạn.

 * (SMS: 677/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 677/TCHQ-GSQL về việc xác nhận hàng viện trợ.

 * (SMS: 676/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 676/TCHQ-TXNK về việc xét miễn thuế.

 * (SMS: 675/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 675/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.

 * (SMS: 1492/BTC-TCHQ) - Ngày 29/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1492/BTC-TCHQ về việc gia hạn nộp thuế.

 * (SMS: 647/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 647/TCHQ-TXNK về việc bù trừ tiền thuế nộp thừa do ghi thu ghi chi.

 * (SMS: 384/TCT-CS) - Ngày 28/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 384/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 * (SMS: 629/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 629/TCHQ-TXNK về thuế đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm.

 * (SMS: 627/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 627/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.

 * (SMS: 1317/BTC-CST) - Ngày 25/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1317/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm.

 * (SMS: 376/TCT-KK) - Ngày 25/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 376/TCT-KK về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

 * (SMS: 373/TCT-CS) - Ngày 25/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 373/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

 * (SMS: 372/TCT-KK) - Ngày 25/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 372/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 590/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 590/TCHQ-TXNK về việc xóa nợ thuế.

 * (SMS: 344/TCT-CS) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 344/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng đối với hàng xuất khẩu.

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 * (SMS: 01/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 30/01/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 383/TCT-CS) - Ngày 28/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 383/TCT-CS về việc miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định 2093/QĐ-TTg đối với trường hợp số tiền thuê đất được xác định lại do chia tách doanh nghiệp.

 * (SMS: 1293/BTC-KHTC) - Ngày 24/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1293/BTC-KHTC về việc tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

 * (SMS: 346/TCT-CS) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 346/TCT-CS về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 01/CT-NHNN)
- Ngày 31/01/2013,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN về việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 * (SMS: 377/TCT-CS) - Ngày 25/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 377/TCT-CS về việc vướng mắc về hóa đơn.

 * (SMS: 08/2013/TT-BTC) - Ngày 10/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Nhà nước áp dụng cho hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS).

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 761/TCHQ-GSQL)
- Ngày 04/02/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 761/TCHQ-GSQL về việc khai bổ sung hồ sơ hải quan.

 * (SMS: 723/TCHQ-GSQL) - Ngày 31/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 723/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan cho lô hàng nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 721/TCHQ-GSQL) - Ngày 31/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 721/TCHQ-GSQL về việc điều chỉnh định mức hàng nhập sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 706/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 706/TCHQ-TXNK về việc phân loại trước đối với mặt hàng Neo phao dù dùng để neo tàu cá, tàu biển.

 * (SMS: 693/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 693/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa mặt hàng tro bay là phế thải công nghiệp từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại.

 * (SMS: 684/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 684/TCHQ-TXNK về mã HS một số mặt hàng.

 * (SMS: 671/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 671/TCHQ-GSQL về thủ tục chuyển nhượng xe ô tô.

 * (SMS: 79/GSQL-GQ1) - Ngày 30/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 79/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất mua ô tô từ nội địa.

 * (SMS: 1493/BTC-TCHQ) - Ngày 29/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1493/BTC-TCHQ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhập khẩu thép chứa nguyên tố Bo.

 * (SMS: 659/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 659/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với lô hàng chè Dilmah nhập khẩu từ Xri Lanca.

 * (SMS: 652/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 652/TCHQ-TXNK về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư.

 * (SMS: 78/GSQL-GQ3) - Ngày 29/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 78/GSQL-GQ3 về việc gom chung nhiều lô hàng quá cảnh trên một vận đơn, tờ khai hải quan.

  * (SMS: 77/GSQL-GQ2) - Ngày 29/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 77/GSQL-GQ2 về việc xử lý NPL âm khi thanh khoản hợp đồng gia công.

 * (SMS: 76/GSQL-GQ3) - Ngày 29/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 76/GSQL-GQ3 về việc chuyển nhượng xe ô tô, xe mô tô của nhân viên TLSQ Lào tại thành phố Đà Nẵng.

 * (SMS: 01/2013/TT-BTNMT) - Ngày 28/01/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

 * (SMS: 621/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 621/TCHQ-GSQL về thuê kho của doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 618/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 618/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu gạo viện trợ của Tập đoàn Viettel.

 * (SMS: 616/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 616/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Công văn số 78/TCHQ-GSQL.

 * (SMS: 820/BCT-TCNL) - Ngày 25/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 820/BCT-TCNL về tiêu chuẩn, chất lượng xuất khẩu than cám 5a.

 * (SMS: 592/TCHQ-CCHDH) - Ngày 25/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 592/TCHQ-CCHĐH về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC.

 * (SMS: 766/BCT-XNK) - Ngày 24/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 766/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất thiết bị viễn thông.

 * (SMS: 756/BCT-XNK) - Ngày 24/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 756/BCT-XNK về việc C/O mẫu D có vận tải đơn do nước thứ ba phát hành.

 * (SMS: 725/BCT-CNNg) - Ngày 24/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 725/BCT-CNNg về việc xuất khẩu khoáng sản tồn kho của các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

XÂY DỰNG

* (SMS: 15/2013/ND-CP)
- Ngày 06/02/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 15/2013/NĐ-CP về  việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 * (SMS: 142/QD-BXD) - Ngày 01/02/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 142/QĐ-BXD về  việc đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng.

 * (SMS: 125/QD-BXD) - Ngày 29/01/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 125/QĐ-BXD về  việc công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

 * (SMS: 124/QD-BXD) - Ngày 29/01/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 124/QĐ-BXD về  việc công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 60/TB-VPCP)
- Ngày 06/02/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 60/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngành Tài nguyên và Môi trường.

 * (SMS: 52/TB-VPCP) - Ngày 01/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 52/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vệ Dự án lọc dầu Vũng Rô.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 02/CT-BYT)
- Ngày 29/01/2013,
Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 02/CT-BYT về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013.

 * (SMS: 04/2013/TT-BYT) - Ngày 21/01/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành khác quản lý.

  * (SMS: 34/2012/TTLT- BYT-BLDTBXH) - Ngày 28/12/2012, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT- BYT-BLĐTBXH quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện.

 GIAO THÔNG

* (SMS: 285/QD-TTg) - Ngày 05/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 285/QĐ-TTg về việc mở Sân bay Thọ Xuân.

 * (SMS: 206/TTg-KTN) - Ngày 01/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 206/TTg-KTN về việc báo cáo tình hình xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí đường bộ khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động.

 * (SMS: 52/2012/TT-BGTVT) - Ngày 21/12/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 52/2012/TT-BGTVT về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 * (SMS: 01/2013/TT-BGDDT) - Ngày 29/01/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2013/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh nước ngoài.

DÂN SỰ

* (SMS: 04/2013/TTLT-BTP-BQP)
- Ngày 01/02/2013,
Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.

BẢO HIỂM

* (SMS: 493/BHXH-CST) - Ngày 30/01/2013,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 493/BHXH-CST về tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế.

 * (SMS: 481/BHXH-CSXH) - Ngày 29/01/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 481/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 * (SMS: 04/CT-BTTTT) - Ngày 01/02/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 04/CT-BTTTT về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

 * (SMS: 50/TB-VPCP) - Ngày 31/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 50/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trương ương 4 (Khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin.

 * (SMS: 90/QD-BTTTT) - Ngày 28/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 90/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

 * (SMS: 04/2013/TT-BTTTT) - Ngày 23/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2013/TT-BTTTT về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020.

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 * (SMS: 03/2013/TT-BVHTTDL) - Ngày 28/01/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

 * (SMS: 458/QD-BVHTTDL) - Ngày 28/01/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 458/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 * (SMS: 02/2013/TT-BVHTTDL) - Ngày 24/01/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 * (SMS: 336/QD-BVHTTDL) - Ngày 22/01/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 336/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 02/2013/TTLT/BLDTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC)
- Ngày 04/01/2013,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 293/QD-TTg)
- Ngày 05/02/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 293/QĐ-TTg về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về  Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

* (SMS: 291/QD-TTg) - Ngày 05/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành uyết định 291/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011 - 2020.

* (SMS: 286/QD-TTg) - Ngày 05/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 286/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013 cho tỉnh Ninh Thuận.

* (SMS: 55/TB-VPCP) - Ngày 04/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 55/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

* (SMS: 54/TB-VPCP) - Ngày 04/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 54/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

* (SMS: 273/QD-TTg) - Ngày 02/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 273/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013 cho các địa phương.

* (SMS: 17/NQ-CP) - Ngày 01/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 17/NQ-CP về  phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013.

* (SMS: 270/QD-TTg) - Ngày 31/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 270/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 303/QD-TTg) - Ngày 06/02/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 303/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ tư.

 * (SMS: 59/TB-VPCP) - Ngày 06/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 59/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chệ độ công vụ, công chức.

 * (SMS: 1173/VPCP-TCCV) - Ngày 06/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1173/VPCP-TCCV về việc thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính.

 * (SMS: 376/QD-BTP) - Ngày 05/02/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 376/QĐ-BTP về  việc công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính từ ngày 01/07/2012 đến ngày 31/12/2012.

 * (SMS: 140/QD-BXD) - Ngày 01/02/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 140/QĐ-BXD về  việc công nhận thị xã Lai Châu, là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu.

 * (SMS: 03/2013/TT-BTP) - Ngày 31/01/2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTP về  việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

 * (SMS: 07/2013/QD-UBND) - Ngày 30/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 978/VPCP-KGVX) - Ngày 30/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 978/VPCP-KGVX về việc báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực.

 * (SMS: 95/QD-BTTTT) - Ngày 29/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 95/QĐ-BTTTT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành.

 * (SMS: 294/QD-BTP) - Ngày 28/01/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 294/QĐ-BTP về  việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư.

 * (SMS: 620/QD-UBND) - Ngày 25/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 620/QĐ-UBND về việc quy định nội dung và định mức chi cho công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 288/QD-TTg)
- Ngày 05/02/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 288/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 287/QD-TTg) - Ngày 05/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 287/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 278/QD-TTg) - Ngày 04/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 278/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 * (SMS: 274/QD-TTg) - Ngày 04/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 274/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 268/QD-TTg) - Ngày 31/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 268/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 267/QD-TTg) - Ngày 31/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 267/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 266/QD-TTg) - Ngày 31/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 266/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 265/QD-TTg) - Ngày 31/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành uyết định 265/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 699/QD-BCT) - Ngày 31/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 699/QĐ-BCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

 * (SMS: 263/QD-TTg) - Ngày 30/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 263/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm môi trường và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015.

 * (SMS: 122/QD-BXD) - Ngày 28/01/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 122/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

 * (SMS: 311/QD-BYT) - Ngày 28/01/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 311/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế.

 * (SMS: 288/QD-BYT) - Ngày 25/01/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 288/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế.

 * (SMS: 14/2012/TT-BNV) - Ngày 28/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 14/2012/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP


* (SMS: 710/QD-UBND)
- Ngày 01/02/2013,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 710/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2020".

 * (SMS: 325/BNN-TCLN) - Ngày 28/01/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 325/BNN-TCLN về việc xử lý xác hổ nuôi bị chết.

 * (SMS: 01/2013/TB-LPQT) - Ngày 03/01/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 01/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Đại hàn Dân Quốc về hợp tác lâm nghiệp.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH


* (SMS: 16/2013/ND-CP)
- Ngày 06/02/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP về  việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

 * (SMS: 14/2013/ND-CP) - Ngày 05/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2013/NĐ-CP về  việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.

 * (SMS: 275/QD-TTg) - Ngày 04/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 440/QĐ-TTg ngày 24/03/2011 về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011 - 2015".

AN NINH QUỐC GIA


* (SMS: 13/2013/TTLT-BQP-BGDDT)
- Ngày 22/01/2013,
Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 về  việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 * (SMS: 262/QD-TTg) - Ngày 30/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 262/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012.

 * (SMS: 199/TTg-KGVX) - Ngày 30/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 199/TTg-KGVX về việc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.