(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 12/02/2011 - 18/02/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ

* (SMS: 15/2011/ND-CP)
- Ngày 16/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

* (SMS: 14/2011/ND-CP)
- Ngày 16/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2011/NĐ-CP về việc quy định điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 13/2011/ND-CP)
- Ngày 11/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

* (SMS: 09/NQ-CP)
- Ngày 11/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về việc thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-lôm-bô (Xri Lan-ca), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Ô-xtrây-li-a) và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Van-cu-vơ (Ca-na-da).

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 215/QD-TTg)
- Ngày 16/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 215/QĐ-TTg về việc hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 214/QD-TTg) - Ngày 15/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 214/QĐ-TTg về việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 212/QD-TTg) - Ngày 15/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 212/QĐ-TTg về "Ngày truyền thống của ngành Xăng dầu Việt Nam".
 
* (SMS: 208/QD-TTg) - Ngày 14/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 208/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020.
 
* (SMS: 207/QD-TTg) - Ngày 14/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 207/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về hợp tác phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán.
 
* (SMS: 200/QD-TTg) - Ngày 11/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 200/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.
 
* (SMS: 165/TTg-KTTH) - Ngày 11/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 165/TTg-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp.
 
* (SMS: 198/QD-TTg) - Ngày 10/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 198/QĐ-TTg  về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm.
 
* (SMS: 164/TTg-KTN) - Ngày 10/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 164/TTg-KTN về tình hình thực hiện chỉ định thầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 229/TTg-KTN.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 706/VPCP-KGVX) - Ngày 30/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 706/VPCP-KGVX về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 230/QD-BNN-XD) - Ngày 16/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 230/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt chặn dòng, thi công vượt lũ công trình Hồ chứa nước Nậm Ngam - Pú Nhi, tỉnh Điện Biên.
 
* (SMS: 224/QD-BNN-HTQT) - Ngày 14/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 224/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2011, dự án "Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính" do UNDP tài trợ.
 
* (SMS: 218/QD-BNN-KHCN) - Ngày 14/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 218/QĐ-BNN-KHCN về việc phân cấp quản lý nhiệm vụ môi trường cho Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 216/QD-BNN-TCTL) - Ngày 14/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL về việc  phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư "Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn một số tỉnh Tây Nguyên Việt Nam" (thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản).
 
* (SMS: 215/QD-BNN-BVTV) - Ngày 14/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 215/QĐ-BNN-BVTV về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
 
* (SMS: 210/QD-BNN-TT) - Ngày 14/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 210/QĐ-BNN-TT về việc thành lập Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.
 
* (SMS: 203/QD-BNN-KTHT) - Ngày 10/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 203/QĐ-BNN-KTHT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động nghiệp vụ thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2011 theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 06/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 28/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009 và Thông tư số 38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009.
 
* (SMS: 200/QD-BNN-HTQT) - Ngày 10/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 200/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật: "Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng".
 
* (SMS: 198/QD-BNN-TCTL) - Ngày 10/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 198/QĐ-BNN-TCTL về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng "Thông tư hướng dẫn Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh".
 
* (SMS: 194/QD-BNN-TC) - Ngày 10/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 194/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2011.
 
* (SMS: 730/BNN-KH) - Ngày 28/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 730/BNN-KH về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2010 và nhu cầu vốn năm 2010 dự án mở rộng cơ sở hạ tầng cảng cá Thuận An.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 0707/QD-BCT) - Ngày 16/02/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0707/QĐ-BCT về việc đính chính Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29/12/2010 của Bộ Công Thương quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương.
 
* (SMS: 0836/QD-BCT) - Ngày 11/02/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0836/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 1060/BCT-XNK) - Ngày 29/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1060/BCT-XNK về việc nhập khẩu linh kiện ô tô đã qua sử dụng do khách hàng trả lại.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 649/QD-BGDDT) - Ngày 15/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 649/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 và khoản 4 Điều 5 Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 611/QD-BGDDT) - Ngày 14/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 611/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
 
* (SMS: 06/2011/TT-BGDDT) - Ngày 11/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 06/2011/TT-BGDĐT về việc quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 05/2011/TT-BGDDT) - Ngày 10/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐTngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 167/QD-LDTBXH) - Ngày 15/02/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 167/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 
* (SMS: 166/QD-LDTBXH) - Ngày 15/02/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 166/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 
* (SMS: 381/LDTBXH-TCCB) - Ngày 11/02/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 381/LĐTBXH-TCCB về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức viên chức năm 2010.
 
* (SMS: 380/LDTBXH-TCCB) - Ngày 11/02/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 380/LĐTBXH-TCCB về việc đăng ký nhu cầu tham gia dự thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2011.
 
* (SMS: 358/LDTBXH-BVCSTE) - Ngày 10/02/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 358/LĐTBXH-BVCSTE về việc hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2011.
 
* (SMS: 278/QD-LDTBXH) - Ngày 25/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 278/QĐ-LĐTBXH  về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2011.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 57/BXD-KHCN) - Ngày 15/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 57/BXD-KHCN về việc hướng dẫn tính chiều cao công trình, phân cấp công trình theo QCVN 03: 2009/BXD.
 
* (SMS: 06/BXD-VLXD) - Ngày 11/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 06/BXD-VLXD về việc xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 86/QD-BTP) - Ngày 14/02/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 86/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tổng kết thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 05/2011/TT-BNV) - Ngày 12/02/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 04/2011/TT-BNV) - Ngày 10/02/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh, huyện về công tác thanh niên.
 
* (SMS: 113/QD-BNV) - Ngày 30/01/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 113/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng trụ sở Bộ Nội vụ.
 
* (SMS: 03/2011/TT-BNV) - Ngày 25/01/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 1790/BTC-VP) - Ngày 11/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1790/BTC-VP về việc đính chính Công văn số 1347/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào năm 2011.
 
* (SMS: 1787/BTC-NSNN) - Ngày 10/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1787/BTC-NSNN về việc thực hiện nghiêm quy định xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
 
* (SMS: 1786/BTC-QLG) - Ngày 10/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1786/BTC-QLG về việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
 
* (SMS: 17/2011/TT-BTC) - Ngày 10/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung của Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí.
 
* (SMS: 16/2011/TT-BTC) - Ngày 09/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 16/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 61/2006/TT-BTC ngày 29/06/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.
 
* (SMS: 15/2011/TT-BTC) - Ngày 09/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
 
* (SMS: 251/QD-BTC) - Ngày 09/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 251/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
* (SMS: 14/2011/TT-BTC) - Ngày 08/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2011/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 1669/BTC-TCT) - Ngày 30/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1669/BTC-TCT về việc tỷ lệ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với chủ trường mẫu giáo, mầm non tư thục.
 
* (SMS: 1560/BTC-TCT) - Ngày 29/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1560/BTC-TCT về việc phân bổ giá trị lợi thế.
 
* (SMS: 78/TB-BTC) - Ngày 29/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 78/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2011.
 
* (SMS: 77/TB-BTC) - Ngày 29/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 77/TB-BTC về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2011.
 
* (SMS: 1474/BTC-TCT) - Ngày 28/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1474/BTC-TCT về việc chính sách thuế đối với nghiệp vụ thu hồi nợ.
 
* (SMS: 1135/BTC-TCT) - Ngày 24/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1135/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.
 
* (SMS: 48/TB-BTC) - Ngày 21/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 48/TB-BTC về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điểu kiện hoạt động thẩm định giá năm 2011.
 
* (SMS: 47/TB-BTC) - Ngày 21/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 47/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2011.
 
* (SMS: 153/QD-BTC) - Ngày 20/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 153/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
 
* (SMS: 941/BTC-TCT) - Ngày 19/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 941/BTC-TCT về việc lệ phí trước bạ đối với nhà tự xây và giá tính lệ phí trước bạ.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 138/QD-BTTTT) - Ngày 29/01/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 138/QĐ-BTTTT  ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 04/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 21/01/2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL  về quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 01/2011/TT-BCA) - Ngày 18/01/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 01/2011/TT-BCA về quy định hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT) - Ngày 29/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT về việc hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp.
 
* (SMS: 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT) - Ngày 26/01/2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT  quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ôtô và cấp biển hiệu cho xe ôtô vận chuyển khách du lịch.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 271/QD-NHNN) - Ngày 17/02/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 271/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
 
* (SMS: 854/NHNN-TD) - Ngày 25/01/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 854/NHNN-TD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2010/TT-NHNN.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 540/BHXH-TCCB) - Ngày 11/02/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 540/BHXH-TCCB về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 350/UBCK-QLPH) - Ngày 27/01/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 350/UBCK-QLPH  về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2010/NĐ-CP.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 643/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 643/TCHQ-TXNK về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
 
* (SMS: 615/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 615/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu rượu.
 
* (SMS: 614/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 614/TCHQ-GSQL về việc tiêu hủy hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng.
 
* (SMS: 601/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 601/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Lúa mỳ.
 
* (SMS: 592/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 592/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ.
 
* (SMS: 569/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 569/TCHQ-GSQL về việc xác nhận tờ khai nguồn gốc.
 
* (SMS: 568/CT-TCHQ) - Ngày 09/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị 568/CT-TCHQ về tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan.
 
* (SMS: 545/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 545/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển.
 
* (SMS: 541/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 541/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh.
 
* (SMS: 540/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 540/TCHQ-GSQL về việc hàng hoá nhập khẩu từ Lào hưởng ưu đãi.
 
* (SMS: 538/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 538/TCHQ-TXNK về việc thuế mặt hàng quặng đã qua chế biến.
 
* (SMS: 202/QD-TCHQ) - Ngày 29/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 202/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 486/TCT-TNCN) - Ngày 11/02/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 486/TCT-TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010.
 
* (SMS: 416/TCT-DNL) - Ngày 29/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 416/TCT-DNL về việc điều chỉnh doanh thu, thuế.
 
* (SMS: 110/QD-TCT) - Ngày 24/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 110/QĐ-TCT về việc quy định nhiệm vụ của các phòng/bộ phận thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế.
 
* (SMS: 308/TCT-TNCN) - Ngày 24/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 308/TCT-TNCN về việc xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán.
 
* (SMS: 293/TCT-TNCN) - Ngày 24/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 293/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài không cư trú.
 
* (SMS: 244/TCT-TNCN) - Ngày 19/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 244/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 241/TCT-KK) - Ngày 19/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 241/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 06/2011/QD-UBND) - Ngày 28/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 06/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.