(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 30/01/2010 - 05/02/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 134/QD-NHNN) - Ngày 25/01/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 134/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

* (SMS: 201/TTg-QHQT) - Ngày 02/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 201/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án do UNICEF tài trợ.

* (SMS: 193/QD-TTg)
- Ngày 02/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 193/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

* (SMS: 186/QD-TTg)
- Ngày 02/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 186/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Cộng hòa Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ trật tự an toàn xã hội.

* (SMS: 177/QD-TTg)
- Ngày 29/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 177/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 176/QD-TTg)
- Ngày 29/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 176/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020.

* (SMS: 174/QD-TTg)
- Ngày 29/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 174/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010-2020".

* (SMS: 173/QD-TTg)
- Ngày 29/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 173/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010.

* (SMS: 169/QD-TTg)
- Ngày 28/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 169/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030.

* (SMS: 177/TTg-QHQT)
- Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 177/TTg-QHQT về việc đóng góp cho Quỹ Tín thác của G77.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 684/VPCP-TH)
- Ngày 28/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 684/VPCP-TH về việc báo cáo tình hình Tết Canh Dần năm 2010.

* (SMS: 568/VPCP-DMDN)
- Ngày 25/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 568/VPCP-ĐMDN về việc thí điểm cổ phần hóa theo phương thức mới.

* (SMS: 556/VPCP-KTN)
- Ngày 25/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 556/VPCP-KTN về việc xin chấp thuận góp vốn đầu tư để khảo sát, thăm dò quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 329/VPCP-QHQT)
- Ngày 14/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 329/VPCP-QHQT về việc đánh giá thể chế, quy trình, thủ tục về quản lý và sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong bối cảnh phân cấp.

* (SMS: 42/QD-VPCP) -
Ngày 13/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 42/QĐ-VPCP về việc tiếp nhận biệt phái cán bộ.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

* (SMS: 393/LDTBXH-LDTL)
-
Ngày 04/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 393/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng.

* (SMS: 386/LDTBXH-TCCB)
-
Ngày 04/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 386/LĐTBXH-TCCB về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam ở địa phương.

* (SMS: 09/BC-LDTBXH)
- Ngày 03/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo 09/BC-LĐTBXH về việc tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

* (SMS: 360/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 02/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 360/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc.

* (SMS: 347/LDTBXH-KHTC)
- Ngày 01/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 347/LĐTBXH-KHTC về việc thực hiện mua hàng hoá sản xuất trong nước.

* (SMS: 345/LDTBXH-L
DTL) - Ngày 01/02/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 345/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương công ty nhà nước ảnh hưởng của suy giảm kinh tế.

* (SMS: 331/LDTBXH-VP)
- Ngày 29/01/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 331/LĐTBXH-VP về việc tăng cường điều tra, khảo sát đón thêm trẻ vào các nhà gia đình Làng trẻ em SOS.

* (SMS: 04/2010/TT-BKH)
- Ngày 29/01/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 314/LDTBXH-LDTL)
-
Ngày 28/01/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 314/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

* (SMS: 313/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 313/LĐTBXH-LĐTL về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 307/LDTBXH-BHXH)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 307/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với người vừa hưởng trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng vừa hưởng lương hưu.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 05/CT-BCT)
- Ngày 03/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 05/CT-BCT về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2600/TTg-KTTH ngày 30/12/2009 về đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu năm 2010.

* (SMS: 0636/QD-BCT)
- Ngày 01/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0636/QĐ-BCT về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.

* (SMS: 0623/Q
D-BCT) - Ngày 01/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0623/QĐ-BCT về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

* (SMS: 0622/QD-BCT)
- Ngày 01/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0622/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025.

* (SMS: 0618/QD-BCT)
- Ngày 01/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0618/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Công Thương.

* (SMS: 04/CT-BCT)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT về việc đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2010.

* (SMS: 0548/QD-BCT)
- Ngày 27/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0548/QĐ-BCT về việc thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

* (SMS: 0865/BCT-XNK)
- Ngày 21/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 0865/BCT-XNK về việc thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện điện thoại di động.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 06/2010/TT-BNNPTNT)
- Ngày 02/02/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT về việc quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản.

* (SMS: 04/CD-BNN-TY)
- Ngày 02/02/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện 04/CĐ-BNN-TY về việc kiểm soát giết mổ, chế biến, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trước và sau Tết Canh Dần.

* (SMS: 97/QD-BNN-TCCB)
- Ngày 12/01/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 97/QĐ-BNN-TCCB về việc đính chính Thông tư liên tịch số 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp hạng cho các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

* (SMS: 04/2010/TT-BKH)
- Ngày 01/02/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.

* (SMS: 03/2010/TT-BKH)
- Ngày 27/01/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 03/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 16/2010/TT-BTC)
- Ngày 01/02/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 16/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn .

* (SMS: 229/QD-BTC)
- Ngày 29/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 229/QĐ-BTC về việc hỗ trợ gạo dự trữ Nhà nước cứu đói cho các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010.

* (SMS: 1287/BTC-THTK)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1287/BTC-THTK về việc tổ chức nhập dự toán ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS.

* (SMS: 13/2010/TT-BTC)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 1101/BTC-TCT)
- Ngày 25/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1101/BTC-TCT về việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 12/2010/TT-BTC)
- Ngày 20/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

* (SMS: 495/BTC-TCT)
- Ngày 12/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 495/BTC-TCT về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở.

BỘ Y TẾ

* (SMS: 01/CT-BYT )
- Ngày 01/02/2010, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 01/CT-BYT về việc phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 18/BXD-KTXD)
- Ngày 29/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 18/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá Hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng .

* (SMS: 17/BXD-KTXD)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 17/BXD-KTXD về việc định mức dự toán công tác khảo sát xây dựng công trình.

* (SMS: 16/BXD-KTXD)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 16/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

* (SMS: 11/BXD-QLN)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 11/BXD-QLN về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

* (SMS: 07/BXD-KTQH)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 07/BXD-KTQH về việc hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch đô thị.

* (SMS: 113/QD-BXD)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 113/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cơ khí trọng điểm của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 92/QD-BXD) -
Ngày 26/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 92/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2010.

* (SMS: 148/BXD-QLN)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 148/BXD-QLN về việc bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

* (SMS: 147/BXD-QLN)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 147/BXD-QLN về việc đề nghị kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 14/BC-BTP)
- Ngày 29/01/2010, Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo 14/BC-BTP về việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng và sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh.

* (SMS: 01/CT-BTP)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị 01/CT-BTP về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 483/BGDDT-CTHSSV)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 483/BGDĐT-CTHSSV về việc thông báo cuộc thi "Cùng petronas khám phá thế giới 2010".

* (SMS: 458/BGDDT-TCCB)
- Ngày 28/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 458/BGDĐT-TCCB về việc đôn đốc hợp, báo cáo kết quả kê khai, tài sản, thu nhập năm 2009.

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 60/QD-BNV)
- Ngày 27/01/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 60/QĐ-BNV về việc phê duyệt giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng - Việt Nam.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 04/2010/TT-BTTTT )
- Ngày 19/01/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2010/TT-BTTTT về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

* (SMS: 03/2010/TT-BTTTT)
- Ngày 14/01/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2010/TT-BTTTT về việc quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

BỘ QUỐC PHÒNG

* (SMS: 05/2010/TT-BQP)
- Ngày 18/01/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 05/2010/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.

BỘ Y TẾ - BỘ CÔNG AN

* (SMS: 03/2010/TTLT-BYT-BCA)
- Ngày 20/01/2010, Bộ Y tế và Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BYT-BCA về quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

* (SMS: 227/TB-KBNN)
-
Ngày 29/01/2010, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 227/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2010.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

* (SMS: 338/BHXH-CSYT)
- Ngày 28/01/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 338/BHXH-CSYT thanh toán chi phí mổ Phaco tại bệnh viện huyện.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

 

 

 


* (SMS: 258/NHNN-CSTT)
- Ngày 11/01/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 258/NHNN-CSTT về việc ngừng cho vay để đầu tư kinh doanh trên sàn vàng.

* (SMS: 89/NHNN-QLNH)
-
Ngày 06/01/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 89/NHNN-QLNH về việc triển khai việc mua - bán ngoại tệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

* (SMS: 01/2010/QD-KTNN)
-
Ngày 25/01/2010, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 01/2010/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 695/TCHQ-GSQL)
- Ngày 03/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 695/TCHQ-GSQL về việc quy định bán tờ khai nguồn gốc.

* (SMS: 683/TCHQ-GSQL)
- Ngày 02/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 683/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện quy trình.

* (SMS: 647/TCHQ-GSQL)
- Ngày 01/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 647/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc nghiệp vụ.

* (SMS: 613/TCHQ-KTTT)
- Ngày 29/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 613/TCHQ-KTTT về việc chính sách thuế đối với dự án ODA.

* (SMS: 575/TCHQ-GSQL)
- Ngày 28/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 575/TCHQ-GSQL về việc xử lý phế liệu, phế phẩm gia công.

* (SMS: 518/TCHQ-KTTT)
- Ngày 27/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 518/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục miễn thuế.

* (SMS: 517/TCHQ-KTTT)
- Ngày 27/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 517/TCHQ-KTTT về việc chính sách thuế.

* (SMS: 500/TCHQ-KTTT)
- Ngày 26/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 500/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 484/TCHQ-GSQL)
- Ngày 25/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 484/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu huỷ.

* (SMS: 483/TCHQ-GSQL)
- Ngày 25/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 483/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

* (SMS: 472/TCHQ-KTTT)
- Ngày 25/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 472/TCHQ-KTTT về việc xin miễn phạt, chậm nộp thuế nhập khẩu.

* (SMS: 441/TCHQ-GSQL)
- Ngày 22/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 441/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 371/TCHQ-KTTT)
- Ngày 20/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 371/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 226/TCHQ-KTTT)
- Ngày 14/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 226/TCHQ-KTTT về việc sử dụng thông tin giả.

* (SMS: 222/TCHQ-KTTT)
- Ngày 14/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 222/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc về giá tính thuế.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 344/TCT-KK)
- Ngày 29/01/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 344/TCT-KK về việc báo cáo số thuế miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế .

* (SMS: 145/TCT-CS)
- Ngày 14/01/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 145/TCT-CS về việc ghi hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

* (SMS: 50/TCKT-PPCD)
- Ngày 19/01/2010, Tổng cục Thống kê ban hành Công văn 50/TCKT-PPCĐ về việc thông báo mã số đơn vị hành chính mới.

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 167/TB-DPMT)
- Ngày 29/01/2010, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 167/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 1413/QD-CT-THNVDT)
- Ngày 25/01/2010, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1413/QĐ-CT-THNVDT Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao.

* (SMS: 1286/CT-HTr)
- Ngày 22/01/2010, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1286/CT-HTr về việc chính sách thuế.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 08/2010/QD-UBND)
- Ngày 01/02/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 551/QD-UBND)
- Ngày 29/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 551/QĐ-UBND về điều chỉnh địa điểm trong nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư quận 12 tại phường Thới An, quận 12.

* (SMS: 549/QD-UBND)
- Ngày 29/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 549/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000)Khu đô thị tại phường Cát Lái và phường Bình Trưng Đông, quận 2(điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm III - Khu Công nghiệp Cát Lái).

* (SMS: 07/2010/QD-UBND)
- Ngày 29/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 07/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thống nhất quản lý rừng phòng hộ môi trường, Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

* (SMS: 06/2010/QD-UBND)
- Ngày 23/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 06/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

* (SMS: 03/2010/CT-U
BND) - Ngày 21/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 03/2010/CT-UBND về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 338/QD-UBND)
- Ngày 21/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 338/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 222/QD-UBND)
- Ngày 18/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 222/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4833/QĐ-UB ngày 10/11/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư (30,224ha) phường Bình Khánh, quận 2.

* (SMS: 02/2010/CT-UBND)
- Ngày 18/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 610/UBND-CT)
- Ngày 26/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 610/UBND-CT về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.