(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 361/TCT-CS) - Ngày 02/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 361/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 348/TXNK-TGHQ) - Ngày 25/01/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 348/TXNK-TGHQ về việc hướng dẫn các khoản phải cộng.

* (SMS: 318/TCT-CS) - Ngày 24/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 318/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 312/TCT-CS) - Ngày 24/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 312/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 281/TCT-TNCN) - Ngày 23/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 281/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả.

* (SMS: 06/2017/TT-BTC) - Ngày 20/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

* (SMS: 23/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 23/TCHQ-TXNK về chính sách thuế hàng hóa xuất khẩu để gia công.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 127/QD-LDTBXH) - Ngày 07/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 127/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* (SMS: 01/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 02/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội.

* (SMS: 01/2017/TT-BNV) - Ngày 24/01/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

* (SMS: 45/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

* (SMS: 38/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 38/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

* (SMS: 37/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

BẢO HIỂM

* (SMS: 906/VPCP-KGVX) - Ngày 06/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 906/VPCP-KGVX về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn.

* (SMS: 28/TB-VPCP) - Ngày 23/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 28/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kết nối giữa bảo hiểm thương mại với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 362/TCT-CS) - Ngày 02/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 362/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất.

* (SMS: 31/2016/TT-BXD) - Ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

* (SMS: 333/2016/TT-BTC) - Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

* (SMS: 332/2016/TT-BTC) - Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 332/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 353/TB-KBNN) - Ngày 25/01/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 353/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2017.

* (SMS: 797/VPCP-KTTH) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 797/VPCP-KTTH về việc phân bổ chênh lệch tỷ giá khi lập báo cáo tài chính.

* (SMS: 51/UBDT-KHTC) - Ngày 23/01/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 51/UBDT-KHTC về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017.

* (SMS: 46/UBDT-CSDT) - Ngày 20/01/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 46/UBDT-CSDT về việc bố trí vốn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

* (SMS: 33/QD-BTC) - Ngày 09/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 33/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tài chính.

* (SMS: 43/2016/TT-NHNN) - Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 43/2016/TT-NHNN về việc quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

* (SMS: 39/2016/TT-NHNN) - Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

* (SMS: 37/2016/TT-NHNN) - Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 204/QD-KTNN) - Ngày 08/02/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 204/QĐ-KTNN về việc ban hành Đề cương hướng dẫn kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị.

* (SMS: 49/TB-VPCP) - Ngày 02/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 49/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 936/VPCP-KTTH) - Ngày 07/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 936/VPCP-KTTH về việc rà soát các thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

* (SMS: 620/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 620/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng máy in.

* (SMS: 484/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 484/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng Dioctyl Orthophthalat (DOP) từ Trung Quốc.

* (SMS: 404/TB-TCHQ) - Ngày 19/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 404/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số.

* (SMS: 363/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 18/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 363/TCHQ-KTSTQ về việc hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng Đại táo qua quá trình rà soát trong kiểm tra sau thông quan.

* (SMS: 743/BTC-TCHQ) - Ngày 17/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 743/BTC-TCHQ về việc xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế.

* (SMS: 279/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 279/TCHQ-GSQL về việc xác nhận tờ khai hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

* (SMS: 26/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 26/TCHQ-GSQL về việc xác nhận nhập khẩu đối với thân máy, tổng thành máy, khung xe ô tô, xe gắn máy.

* (SMS: 3145/TXNK-PL) - Ngày 29/12/2016, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 3145/TXNK-PL về việc phân loại "Hệ thống bàn ươm cây".

* (SMS: 12129/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 12129/TCHQ-GSQL về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với xe ô tô nhập khẩu.

* (SMS: 12104/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 12104/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu phế liệu.

* (SMS: 11974/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11974/TCHQ-GSQL về việc khắc mẫu dấu theo Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 61/TB-VPCP) - Ngày 06/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 61/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Công Thương.

* (SMS: 06/2017/ND-CP) - Ngày 24/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2017/NĐ-CP về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

* (SMS: 845/BCT-TTTN) - Ngày 03/02/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 845/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 12660/BCT-XNK) - Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 12660/BCT-XNK về Thông tư thay thế Thông tư 52/2015/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

* (SMS: 12485/BCT-XNK) - Ngày 23/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 12485/BCT-XNK về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 52/2015/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 267/QD-BYT) - Ngày 23/01/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 267/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 27/QD-BYT) - Ngày 06/01/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 27/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12.

* (SMS: 109/2016/ND-CP) - Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2016/NĐ-CP về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 87/QD-UBCK) - Ngày 25/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 87/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

* (SMS: 241/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 241/2016/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

GIAO THÔNG

* (SMS: 189/TTg-CN) - Ngày 07/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 189/TTg-CN về việc đầu tư xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc).

* (SMS: 320/QD-BGTVT) - Ngày 25/01/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 320/QĐ-BGTVT về việc công bố Cảng thủy nội địa 324 được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

* (SMS: 44/TB-VPCP) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 44/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp với các Bộ, ngành về giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 746/VPCP-NC) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 746/VPCP-NC về việc kiểm tra việc cấp biển số xe ô tô.

* (SMS: 36/TB-VPCP) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 36/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

* (SMS: 35/TB-VPCP) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 35/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 228/QD-BGTVT) - Ngày 23/01/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 228/QĐ-BGTVT về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 11/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra.

* (SMS: 04/2017/TT-BGTVT) - Ngày 20/01/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 04/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

* (SMS: 49/2016/TT-BGTVT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 327/QD-BGDDT) - Ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 327/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 282/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 282/BGDĐT-CTHSSV về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

* (SMS: 47/TB-BGDDT) - Ngày 23/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 47/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tại Hội nghị thanh tra giáo dục toàn quốc.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 183/QD-BKHCN) - Ngày 09/02/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 183/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017.

* (SMS: 332/LDTBXH-KHLD) - Ngày 07/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 332/LĐTBXH-KHLĐ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

* (SMS: 209/BKHCN-KHTH) - Ngày 23/01/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 209/BKHCN-KHTH về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018.

* (SMS: 4237/QD-BKHCN) - Ngày 30/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4237/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017 và định hướng đến năm 2020.

DÂN SỰ

* (SMS: 05/CT-TTg) - Ngày 06/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.

* (SMS: 01/2017/TT-BTP) - Ngày 23/01/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 01/2017/TT-BTP về việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 08/2017/ND-CP) - Ngày 08/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.

* (SMS: 90/QD-BTTTT) - Ngày 24/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 90/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

* (SMS: 87/QD-BTTTT) - Ngày 24/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 87/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016.

* (SMS: 62/QD-BTTTT) - Ngày 19/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 62/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước năm 2016.

* (SMS: 49/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 49/2016/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.

* (SMS: 46/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 46/2016/TT-BTTTT về việc quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 240/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/01/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 240/QĐ-BVHTTDL về việc giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung do Thủ tướng Chính phủ giao tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

* (SMS: 237/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/01/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 237/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Thành phố cần Thơ (Giai đoạn 1).

* (SMS: 234/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/01/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 234/QĐ-BVHTTDL về việc điều chỉnh khoản 2 và khoản 10 Điều 1 tại Quyết định 3751/QĐ- BVHTTDL ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án Hệ thống thiết bị Y - Sinh học thuộc Viện Khoa học Thể dục thể thao.

* (SMS: 738/VPCP-KGVX) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 738/VPCP-KGVX về việc triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 43/TB-VPCP) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 43/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 25/NQ-CP) - Ngày 08/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 25/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

* (SMS: 69/TB-VPCP) - Ngày 08/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 69/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 67/TB-VPCP) - Ngày 08/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 67/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

* (SMS: 167/QD-TTg) - Ngày 07/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 167/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực".

* (SMS: 23/NQ-CP) - Ngày 07/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017.

* (SMS: 65/TB-VPCP) - Ngày 07/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 65/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

* (SMS: 19-2017/NQ-CP) - Ngày 06/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

* (SMS: 160/QD-TTg) - Ngày 03/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 160/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên từ 30/10 đến 09/11/2016.

* (SMS: 54/TB-VPCP) - Ngày 03/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 54/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

* (SMS: 52/TB-VPCP) - Ngày 03/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 52/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

* (SMS: 156/CD-TTg) - Ngày 02/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 156/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

* (SMS: 45/TB-VPCP) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 45/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

* (SMS: 42/TB-VPCP) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 42/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

* (SMS: 41/TB-VPCP) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 41/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

* (SMS: 37/TB-VPCP) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 37/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

* (SMS: 36/QD-UBDT) - Ngày 24/01/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 36/QĐ-UBDT về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 164/QD-TTg) - Ngày 07/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 164/QĐ-TTg về việc công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam.

* (SMS: 943/VPCP-QHDP) - Ngày 07/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 943/VPCP-QHĐP về việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

* (SMS: 818/VPCP-QHDP) - Ngày 26/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 818/VPCP-QHĐP về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* (SMS: 186/QD-VPCP) - Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 186/QĐ-VPCP về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ năm 2017.

* (SMS: 35/QD-UBDT) - Ngày 24/01/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 35/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2017.

* (SMS: 23/TB-VPCP) - Ngày 19/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 23/TB-VPCP về kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2016.

* (SMS: 13/2016/TT-BTP) - Ngày 30/12/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2016/TT-BTP về việc quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 37/QD-UBDT) - Ngày 06/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 37/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

* (SMS: 132/QD-TTg) - Ngày 02/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 132/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

* (SMS: 126/QD-TTg) - Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 126/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 168/QD-TTg) - Ngày 07/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 168/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

* (SMS: 60/TB-VPCP) - Ngày 06/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 60/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 162/QD-TTg) - Ngày 07/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 162/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030.

* (SMS: 252/QD-BNN-TCCB) - Ngày 03/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 252/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định 2185/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 238/QD-BNN-PC) - Ngày 24/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 238/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017.

* (SMS: 210/QD-BNN-XD) - Ngày 20/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 210/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt Danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ năm 2017.

* (SMS: 191/QD-BNN-BVTV) - Ngày 19/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 191/QĐ-BNN-BVTV về việc tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Indonesia.

* (SMS: 226/QD-BNN-KHCN) - Ngày 09/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 226/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 86/QD-BTP) - Ngày 20/01/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 86/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2016.

* (SMS: 36/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 36/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 35/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 35/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 34/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 34/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

* (SMS: 33/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 33/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 32/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 32/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 31/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 31/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 30/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 30/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 29/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 29/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 28/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 28/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 27/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 27/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 26/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 26/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

* (SMS: 25/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 25/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 24/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 24/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 23/QD-CTN) - Ngày 05/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 23/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2761/QD-CTN) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2761/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 01/CT-UBND) - Ngày 03/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017".

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 26/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 522/QD-UBND) - Ngày 25/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 522/QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 441/QD-UBND) - Ngày 23/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 441/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội và tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 427/QD-UBND) - Ngày 23/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 427/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 13/KH-UBND) - Ngày 23/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 13/KH-UBND về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 01/CD-UBND) - Ngày 21/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công điện 01/CĐ-UBND về việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng chống vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 306/QD-UBND) - Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 306/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Nâng cấp Hệ thống Thông tin thị trường nông sản Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

* (SMS: 290/QD-UBND) - Ngày 19/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 290/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 06/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 02/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 12/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.