(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. (LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 26/01/2013 - 01/02/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

 * (SMS: 43/TB-VPCP) - Ngày 24/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 43/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

* (SMS: 01/2013/TT-BKHDT) - Ngày 21/01/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 644/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/01/2013, Tổng cục Hải quan hành Công văn 644/TCHQ-TXNK về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt (CEPT).

  * (SMS: 06/2013/QD-UBND) - Ngày 25/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  * (SMS: 353/TCT-CS) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 353/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

  * (SMS: 343/TCT-TTHT) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 343/TCT-TTHT về điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với chi nhánh.

  * (SMS: 342/TCT-TNCN) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 342/TCT-TNCN về việc xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

  * (SMS: 1239/BTC-TCHQ) - Ngày 23/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1239/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu.

  * (SMS: 1199/BTC-CST) - Ngày 23/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1199/BTC-CST về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông.

  * (SMS: 333/TCT-DNL) - Ngày 23/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 333/TCT-DNL về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tiền bảo hiểm công trình xây dựng và bảo hiểm khác từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

  * (SMS: 323/TCT-CS) - Ngày 23/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 323/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc.

  * (SMS: 307/TCT-KK) - Ngày 22/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 307/TCT-KK về hồ sơ, thủ tục gia hạn, miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai.

  * (SMS: 306/TCT-KK) - Ngày 22/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 306/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với các nhà máy thủy điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

 * (SMS: 300/TCT-CS) - Ngày 22/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 300/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

 * (SMS: 536/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 536/TCHQ-TXNK về việc xóa tiền thuế, tiền phạt.

 * (SMS: 517/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 517/TCHQ-TXNK về việc xác định trị giá tính thuế.

 * (SMS: 11/2013/TT-BTC) - Ngày 21/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 và Thông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/06/2012 của Bộ Tài chính.

 * (SMS: 259/TCT-CS) - Ngày 18/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 259/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

 * (SMS: 224/TCT-CS) - Ngày 17/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 224/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa VNPT và NTTV.

 * (SMS: 185/TCT-TNCN) - Ngày 15/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 185/TCT-TNCN về việc thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

 * (SMS: 177/TCT-TNCN) - Ngày 15/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 177/TCT-TNCN về khoản tiền lương làm việc trong ngày nghỉ phép năm.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 331/LDTBXH-LDTL) - Ngày 30/01/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 331/LĐTBXH-LĐTL về đối tượng vận dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

 * (SMS: 327/LDTBXH-VL) - Ngày 30/01/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 327/LĐTBXH-VL về việc hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trong doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn.

 * (SMS: 250/QD-TTg) - Ngày 29/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 250/QĐ-TTg về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

 * (SMS: 10/2013/QD-TTg) - Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 10/2013/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 03/2013/TT-NHNN)
- Ngày 28/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 * (SMS: 07/2013/QD-TTg) - Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2013/QĐ-TTg về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 * (SMS: 03/2013/TT-BYT) - Ngày 21/01/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn việc hạch toán ngân sách Nhà nước áp dụng cho các khoản viện trợ không hoàn lại do Bộ Y tế quản lý.

 * (SMS: 171/QD-TLD) - Ngày 09/01/2013, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 171/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

  * (SMS: 170/QD-TLD) - Ngày 09/01/2013, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 170/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn.

  * (SMS: 169/QD-TLD) - Ngày 09/01/2013, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 169/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn.

  * (SMS: 168/QD-TLD) - Ngày 09/01/2013, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 168/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.

  * (SMS: 224/2012/TT-BTC) - Ngày 26/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 224/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 08/2013/QD-TTg) - Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/2013/QĐ-TTg về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

XUẤT NHẬP KHẨU


* (SMS: 619/TCHQ-GSQL)
- Ngày 28/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 619/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan nhập khẩu hóa chất.

 * (SMS: 66/GSQL-GQ2) - Ngày 25/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 66/GSQL-GQ2 về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

  * (SMS: 63/GSQL-GQ2) - Ngày 25/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 63/GSQL-GQ2 về việc thực hiện quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI.

  * (SMS: 11/2013/QD-TTg) - Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2013/QĐ-TTg về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

  * (SMS: 579/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 579/TCHQ-TXNK về việc xác định mã số của mặt hàng "Máy in kết quả siêu âm trắng đen và máy in kết quả siêu âm màu".

  * (SMS: 575/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 575/TCHQ-GSQL về việc ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

  * (SMS: 574/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 574/TCHQ-GSQL về việc C/O mẫu D cấp cho mặt hàng xút lỏng.

  * (SMS: 573/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 573/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản tờ khai tạm xuất tái nhập.

  * (SMS: 572/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 572/TCHQ-GSQL về việc giám sát hàng hóa xuất khẩu.

  * (SMS: 570/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 570/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu đưa vào, đưa ra kho CFS.

  * (SMS: 204/QD-TCHQ) - Ngày 23/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 204/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2013.

  * (SMS: 194/QD-TCHQ) - Ngày 22/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 194/QĐ-TCHQ về việc bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  * (SMS: 626/BCT-XNK) - Ngày 22/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 626/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa.

  * (SMS: 539/TCHQ-QLRR) - Ngày 22/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 539/TCHQ-QLRR về việc hướng dẫn tạm thời sử dụng 10 mã loại hình xuất nhập khẩu.

  * (SMS: 534/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 534/TCHQ-TXNK về việc ghi nhận vướng mắc liên quan đến việc không thu thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu.

  * (SMS: 522/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 522/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Công văn số 241/VPCP-KTTH.

  * (SMS: 55/GSQL-GQ2) - Ngày 22/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 55/GSQL-GQ2 về việc điều chỉnh định mức nguyên phụ liệu sau khi xuất khẩu sản phẩm gia công.

  * (SMS: 514/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 514/TCHQ-GSQL về việc dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất bán cho tàu biển nước ngoài chạy tuyến quốc tế.

  * (SMS: 407/BCT-XNK) - Ngày 15/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 407/BCT-XNK về việc quá cảnh gỗ có nguồn gốc từ Campuchia.

XÂY DỰNG

* (SMS: 04/2013/CT-UBND)
- Ngày 28/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 04/2013/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 126/BXD-KTXD) - Ngày 22/01/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 126/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 264/QD-TTg)
- Ngày 30/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 264/QĐ-TTg về việc thí điểm hoạt động của Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.

 * (SMS: 1441/BTC-QLG) - Ngày 28/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1441/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

 * (SMS: 889/VPCP-KGVX) - Ngày 28/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 889/VPCP-KGVX về việc ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường.

 * (SMS: 509/BCT-BGMN) - Ngày 17/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 509/BCT-BGMN về việc hướng dẫn hàng hóa mua, bán, trao đổi cư dân biên giới.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 228/QD-TTg)
- Ngày 25/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 228/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Cầu đến năm 2030.

 * (SMS: 29/2012/TT-BTNMT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 29/2012/TT-BTNMT về việc quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

 * (SMS: 23/2012/TT-BTNMT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2012/TT-BTNMT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền".

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 229/QD-TTg)
- Ngày 25/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 229/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020".

 * (SMS: 1065/QLD-MP) - Ngày 23/01/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1065/QLD-MP về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra mỹ phẩm lưu thông trên thị trường.

 * (SMS: 01/CT-BYT) - Ngày 18/01/2013, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 01/CT-BYT về việc tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứng sau tiêm chủng.

 * (SMS: 317/BYT-VPB9) - Ngày 15/01/2013, Bộ Y tế ban hành Công văn 317/BYT-VPB9 về việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

 * (SMS: 80/QD-BYT) - Ngày 10/01/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 80/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2013.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 13/2013/TT-BTC) - Ngày 25/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2013/TT-BTC về việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

GIAO THÔNG

* (SMS: 06/2013/QD-UBND) - Ngày 25/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 01/2013/TT-BGTVT) - Ngày 08/01/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 01/2013/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 249/QD-TTg) - Ngày 29/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 249/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

 * (SMS: 230/QD-TTg) - Ngày 25/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 230/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Nam Cần Thơ.

  * (SMS: 531/BGDDT-GDDH) - Ngày 21/01/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 531/BGDĐT-GDĐH về việc xác nhận thông tin "Đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013".

 * (SMS: 09/QD-BGDDT) - Ngày 03/01/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 09/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh sách báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 02/2013/TT-BKHCN)
- Ngày 22/01/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2013/TT-BKHCN về việc quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015.

 * (SMS: 01/2013/TT-BKHCN) - Ngày 14/01/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2013/TT-BKHCN về việc quy định việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

 * (SMS: 3501/QD-BKHCN) - Ngày 21/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3501/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2013.

BẢO HIỂM

* (SMS: 445/BHXH-BT)
- Ngày 23/01/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 445/BHXH-BT về việc chấn chỉnh tổ chức, quản lý mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC


* (SMS: 327/QD-BTP)
- Ngày 30/01/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 327/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2012.

  * (SMS: 05/2013/QD-UBND) - Ngày 22/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 03/2013/TT-BTTTT) - Ngày 22/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.

  * (SMS: 56/QD-BTTTT) - Ngày 21/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 56/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.

  * (SMS: 55/QD-BTTTT) - Ngày 21/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 55/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.

 * (SMS: 54/QD-BTTTT) - Ngày 21/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 54/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 236/QD-TTg) - Ngày 28/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 236/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.

  * (SMS: 21/2012/TT-BVHTTDL) - Ngày 28/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 21/2012/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 312/LDTBXH-ATLD)
- Ngày 29/01/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 312/LĐTBXH-ATLĐ về việc đảm bảo an toàn trong dịp tết Quý Tỵ năm 2013 và dịp Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 15.

  * (SMS: 294/BCA-C61) - Ngày 24/01/2013, Bộ Công an ban hành Công văn 294/BCA-C61 về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2013.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 240/QD-TTg)
- Ngày 28/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 240/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

  * (SMS: 289/LDTBXH-BDG) - Ngày 28/01/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 289/LĐTBXH-BĐG về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2013.

  * (SMS: 460/QD-UBND) - Ngày 26/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 460/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  * (SMS: 05/2013/QD-UBND) - Ngày 25/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  * (SMS: 03/CT-UBND) - Ngày 25/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

  * (SMS: 44/TB-VPCP) - Ngày 25/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 44/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của ngành Công Thương.

  * (SMS: 12/2013/QD-TTg) - Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  * (SMS: 09/2013/QD-TTg) - Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

  * (SMS: 01/CD-BTC) - Ngày 24/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Công điện 01/CĐ-BTC về việc tăng cường các mặt công tác trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

  * (SMS: 221/BNV-CTTN) - Ngày 24/01/2013, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 221/BNV-CTTN về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013.

  * (SMS: 791/VPCP-KTTH) - Ngày 23/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 791/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ.

  * (SMS: 320/QD-BCT) - Ngày 17/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 320/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 106/QD-BTNMT)
- Ngày 29/01/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 106/QĐ-BTNMT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.

  * (SMS: 239/QD-TTg) - Ngày 28/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 239/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

  * (SMS: 289/QD-BTP) - Ngày 28/01/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 289/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013.

  * (SMS: 744/BTP-PLHSHC) - Ngày 28/01/2013, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 744/BTP-PLHSHC về việc đôn đốc hoàn thành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  * (SMS: 73/QD-BTTTT) - Ngày 24/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 73/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông.

  * (SMS: 561/2013/UBTVQH13) - Ngày 16/01/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 261/QD-TTg)
- Ngày 30/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 261/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân ĐắK Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 260/QD-TTg) - Ngày 30/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 260/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 259/QD-TTg) - Ngày 30/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 259/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 248/QD-TTg) - Ngày 29/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 248/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 247/QD-TTg) - Ngày 29/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 247/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 246/QD-TTg) - Ngày 29/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 246/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 245/QD-TTg) - Ngày 29/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 245/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 244/QD-TTg) - Ngày 29/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 244/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 386/QD-BGDDT) - Ngày 29/01/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 386/QĐ-BGDĐT về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

  * (SMS: 238/QD-TTg) - Ngày 28/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 238/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 237/QD-TTg) - Ngày 28/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 237/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 232/QD-TTg) - Ngày 25/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 232/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 231/QD-TTg) - Ngày 25/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 231/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 225/QD-TTg) - Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 225/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 224/QD-TTg) - Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 224/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 223/QD-TTg) - Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 223/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 217/QD-TTg) - Ngày 23/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 217/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP


* (SMS: 318/BNN-TCLN)
- Ngày 25/01/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 318/BNN-TCLN về việc quản lý nuôi các loài động vật hoang dã.

  * (SMS: 161/QD-BNN-TCLN) - Ngày 24/01/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 161/QĐ-BNN-TCLN về việc giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013.

  * (SMS: 07/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 22/01/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế.

  * (SMS: 06/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 22/01/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

  * (SMS: 262/BNN-TY) - Ngày 22/01/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 262/BNN-TY về việc chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc xin, sử dụng hóa chất để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản.

  * (SMS: 05/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 21/01/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 05/2013/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2011/TT-BNTPTNT ngày 16/03/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 46/TB-VPCP)
- Ngày 28/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 46/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013.

  * (SMS: 712/BTP-BTTP) - Ngày 24/01/2013, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 712/BTP-BTTP về việc tổng kết, báo cáo về tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

  * (SMS: 46/QD-CTN) - Ngày 08/01/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 46/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  * (SMS: 45/QD-CTN) - Ngày 08/01/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 45/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  * (SMS: 44/QD-CTN) - Ngày 08/01/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 44/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  * (SMS: 11/QD-CTN) - Ngày 03/01/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 11/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ


* (SMS: 01/CT-BXD)
- Ngày 23/01/2013, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.