(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 07/02/2011 - 11/02/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 12/2011/ND-CP) - Ngày 30/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
 
* (SMS: 11/2011/ND-CP) - Ngày 30/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.
 
* (SMS: 08/NQ-CP) - Ngày 30/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2011.
 
* (SMS: 07/NQ-CP) - Ngày 28/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 162/CD-TTg) - Ngày 09/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 162/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh thực trạng tiêu cực trong tổ chức lễ hội.
 
* (SMS: 192/CT-TTg) - Ngày 30/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 192/CT-TTg về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 09/2011/QD-TTg) - Ngày 30/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2011/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 194/QD-TTg) - Ngày 30/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 194/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.
 
* (SMS: 193/QD-TTg) - Ngày 30/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 193/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.
 
* (SMS: 190/QD-TTg) - Ngày 29/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 190/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 
* (SMS: 188/QD-TTg) - Ngày 29/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 188/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Lai Châu.
 
* (SMS: 187/QD-TTg) - Ngày 29/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 187/QĐ-TTg về biên chế công chức năm 2011 của các cơ quan hành chính nhà nước.
 
* (SMS: 184/QD-TTg) - Ngày 28/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 184/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011.
 
* (SMS: 180/QD-TTg) - Ngày 28/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 180/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 
* (SMS: 179/QD-TTg) - Ngày 28/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 179/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
 
* (SMS: 174/QD-TTg) - Ngày 27/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 174/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
* (SMS: 171/CT-TTg) - Ngày 26/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 171/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.
 
BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 171/QD-BTP) - Ngày 10/02/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 171/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 09/2011/QD-TTg) - Ngày 30/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 09/2011/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 1347/BTC-CST) - Ngày 27/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1347/BTC-CST về việc ưu đãi thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào năm 2011.
 
* (SMS: 12/2011/TT-BTC) - Ngày 26/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2011/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 188/QD-BTC) - Ngày 26/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 188/QĐ-BTC về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc giá cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và giáp hạt năm 2011.
 
* (SMS: 10/2011/TT-BTC) - Ngày 26/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
 
* (SMS: 1285/BTC-TCHQ) - Ngày 25/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1285/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế linh kiện nhập khẩu.
 
* (SMS: 1177/BTC-CST) - Ngày 24/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1177/BTC-CST về việc xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP.
 
* (SMS: 1079/BTC-CST) - Ngày 21/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1079/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu.
 
* (SMS: 1078/BTC-CST) - Ngày 21/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1078/BTC-CST về việc thuế suất thuế thuế xuất khẩu cho mặt hàng bột cacbonat canxi siêu mịn.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 0587/QD-BCT) - Ngày 30/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0587/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011.
 
* (SMS: 0540/QD-BCT) - Ngày 28/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0540/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 0539/QD-BCT) - Ngày 28/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0539/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025.
 
* (SMS: 02/2011/TT-BCT) - Ngày 28/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2011/TT-BCT về việc quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
 
* (SMS: 0500/QD-BCT) - Ngày 27/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0500/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
 
BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 165/BXD-QLN) - Ngày 30/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 165/BXD-QLN về việc đề nghị hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trong cụm, tuyến dân cư.
 
* (SMS: 01/2011/TT-BXD) - Ngày 27/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
 
* (SMS: 46/BXD-KHCN) - Ngày 27/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 46/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.
 
* (SMS: 45/BXD-KHCN) - Ngày 27/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 45/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến nhập khẩu đá ốp lát granit xây dựng cơ sở sản xuất.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 179/QD-BNN-TY) - Ngày 28/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 179/QĐ-BNN-TY về việc sử dụng vắc xin trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng đã cấp cho tỉnh Nghệ An để tiêm phòng cho gia súc các huyện bị ngập lụt trong tỉnh.
 
* (SMS: 142/QD-BNN-TC) - Ngày 27/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 142/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng lần 1 năm 2011.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 03/2011/TT-BGDDT) - Ngày 28/01/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 05/2011/TT-BTTTT) - Ngày 28/01/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2011/TT-BTTTT về quy định giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 199/QD-BGTVT) - Ngày 26/01/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 199/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2011 - 2015.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 09/2011/TT-BYT) - Ngày 26/01/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 09/2011/TT-BYT về điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV.
 
* (SMS: 08/2011/TT-BYT) - Ngày 26/01/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện.
 
* (SMS: 07/2011/TT-BYT) - Ngày 26/01/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 07/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
 
* (SMS: 06/2011/TT-BYT) - Ngày 25/01/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2011/TT-BYT về quy định quản lý mỹ phẩm.
 
* (SMS: 05/2011/TT-BYT) - Ngày 13/01/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 05/2011/TT-BYT về các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh duỡng.
 
* (SMS: 03/2011/TT-BYT) - Ngày 13/01/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2011/TT-BYT về các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung vi chất dinh duỡng vào thực phẩm.
 
* (SMS: 02/2011/TT-BYT) - Ngày 13/01/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2011/TT-BYT về các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hoá học trong thực phẩm.
 
* (SMS: 01/2011/TT-BYT) - Ngày 13/01/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2011/TT-BYT về các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 02/2011/TT-BNV) - Ngày 24/01/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
* (SMS: 01/2011/TT-BNV) - Ngày 19/01/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 01/2011/TT-BTNMT) - Ngày 21/01/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 01/2011/TT-BTNMT về việc bổ sung khoản 3 Điều 8 Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 02/2011/TTLT-VPCP-BNV) - Ngày 28/01/2011, Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-VPCP-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 161/TB-KBNN) - Ngày 30/01/2011, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 161/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2011.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 126/QD-BHXH) - Ngày 28/01/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 126/QĐ-BHXH về việc ban hành Phần mềm ứng dụng "Xét duyệt hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội phiên bản 3.0".
 
* (SMS: 125/QD-BHXH) - Ngày 28/01/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 125/QĐ-BHXH về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bày hàng tuần.
 
* (SMS: 121/QD-BHXH) - Ngày 27/01/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 121/QĐ-BHXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 588/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 588/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản các tờ khai xuất kinh doanh đăng ký sai loại hình.
 
* (SMS: 225/QD-TCHQ) - Ngày 09/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 225/QĐ-TCHQ về việc ban hành Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.
 
* (SMS: 561/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 561/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn việc cung cấp thông tin điều chỉnh bản khai hàng hóa.
 
* (SMS: 557/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 557/TCHQ-GSQL về việc hàng tiêu dùng gửi kho ngoại quan để chờ đưa vào tiêu thụ nội địa.
 
* (SMS: 547/TCHQ-CCHDH) - Ngày 30/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 547/TCHQ-CCHĐH về việc thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần.
 
* (SMS: 542/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 542/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra thực tế đối với linh kiện, phụ tùng điện tử thay thế.
 
* (SMS: 500/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 500/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế.
 
* (SMS: 485/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 485/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ.
 
* (SMS: 209/QD-TCHQ) - Ngày 29/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 209/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.
 
* (SMS: 149/QD-TCHQ) - Ngày 28/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 149/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh bằng đường sắt; đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; giám sát hải quan tại ga liên vận biên giới và ga liên vận nội địa.
 
* (SMS: 148/QD-TCHQ) - Ngày 28/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 148/QĐ-TCHQ về việc quy định giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ.
 
* (SMS: 449/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 449/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thuộc hợp đồng gia công bị hỏa hoạn.
 
* (SMS: 380/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 380/TCHQ-TXNK về việc chính sách thuế đối với dự án đầu tư.
 
* (SMS: 370/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 370/TCHQ-TXNK về việc danh mục mặt hàng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 128/2010/TT-BTC.
* (SMS: 348/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 348/TCHQ-TXNK về việc ban hành Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu mức giá kèm theo.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 339/TCT-CS) - Ngày 25/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 339/TCT-CS về việc hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153.
 
* (SMS: 236/TCT-CS) - Ngày 19/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 236/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
 
* (SMS: 231/TCT-CS) - Ngày 18/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 231/TCT-CS về việc chế độ hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 09/2011/QD-UBND) - Ngày 10/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 09/2011/QĐ-UBND về Quy định xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 632/QD-UBND) - Ngày 29/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 632/QĐ-UBND về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Hội Sưu tầm, nghiên cứu Gốm và Cổ vật Thăng Long Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 515/QD-UBND) - Ngày 27/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 515/QĐ-UBND về Kế hoạch giải quyết việc nhập quốc tịch cho những người không quốc tịch mà không có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/07/2009, hiện đang cư trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 07/2011/QD-UBND) - Ngày 26/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 06/2011/QD-UBND) - Ngày 26/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 06/2011/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phát triển đất Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 05/2011/QD-UBND) - Ngày 26/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số nội dung thu phí tại Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 29/02/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu, qua phà trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 04/2011/QD-UBND) - Ngày 26/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 444/QD-UBND) - Ngày 25/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 444/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 03/2011/QD-UBND) - Ngày 25/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 405/QD-UBND) - Ngày 24/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 405/QĐ-UBND về việc công bố Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước Thành phố Hà Nội.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 382/QD-UBND) - Ngày 24/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 382/QĐ-UBND về duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Giáo dục - Đào tạo đại học tại phường Long Phước, quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.