(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 23/01/2010 - 29/01/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 CHÍNH PHỦ

* (SMS: 07/2010/ND-CP) - Ngày 25/01/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử.

* (SMS: 06/2010/ND-CP)
- Ngày 25/01/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2010/NĐ-CP về việc quy định những người là công chức.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 165/QD-TTg)
- Ngày 26/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 165/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010.

* (SMS: 160/QD-TTg)
- Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 160/QĐ-TTg về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí cho Thành phố Hải Phòng để khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

* (SMS: 159/QD-TTg)
- Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 159/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định.

* (SMS: 144/QD-TTg)
- Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 144/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng.

* (SMS: 07/2010/QD-TTg)
- Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2010/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An.

* (SMS: 06/2010/QD-TTg)
- Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

* (SMS: 05/2010/QD-TTg)
- Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2010/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 04/2010/QD-TTg)
- Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 03/2010/QD-TTg)
- Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 03/2010/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 157/TTg-KTN)
- Ngày 22/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 157/TTg-KTN về tình hình thực hiện chỉ định thầu theo Văn bản số 229/TTg-KTN.

* (SMS: 140/QD-TTg)
- Ngày 21/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 140/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

* (SMS: 133/QD-TTg)
- Ngày 19/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 133/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Việt Nam năm 2010.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 507/VPCP-KGVX)
- Ngày 22/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 507/VPCP-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa.

* (SMS: 506/VPCP-KGVX)
- Ngày 22/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 506/VPCP-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa.

* (SMS: 498/VPCP-KTN)
- Ngày 22/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 498/VPCP-KTN về việc triển khai chương trình, đề án của Nghị quyết 24/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

* (SMS: 490/VPCP-KTTH)
- Ngày 21/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 490/VPCP-KTTH về việc thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP.

* (SMS: 487/VPCP-KTTH)
- Ngày 21/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 487/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

* (SMS: 132/VPCP-KTN)
- Ngày 08/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 132/VPCP-KTN về việc xuất khẩu cát trắng silic Thủy Triều, Khánh Hòa.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 214/QD-BTC)
- Ngày 27/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 214/QĐ-BTC về việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) đến các Bộ, ngành trung ương và một số Sở chuyên ngành thí điểm của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 211/QD-BTC)
- Ngày 27/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 211/QĐ-BTC về việc ban hành mẫu tem và Quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 10/CD-BGTVT)
– Ngày 27/01/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công điện 10/CĐ-BGTVT về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Canh Dần năm 2010.

* (SMS: 425/BGTVT-QLXD)
– Ngày 21/01/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 425/BGTVT-QLXD về ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp.

* (SMS: 113/QD-BGTVT)
– Ngày 14/01/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 113/QĐ-BGTVT về việc chuyển quốc lộ 32 và quốc lộ 21 trên địa bàn Thành phố Hà Nội về địa phương quản lý.

* (SMS: 92/QD-BGTVT)
– Ngày 13/01/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 92/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề cương dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 147/BXD-QLN)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 147/BXD-QLN về việc đề nghị kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

* (SMS: 146/BXD-QLN)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 146/BXD-QLN về việc báo cáo nhu cầu vay vốn ưu đãi xây dựng nhà ở.

* (SMS: 144/BXD-QLN)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 144/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 124/VPCP-KTN ngày 07/01/2010 của Văn phòng Chính phủ.

* (SMS: 143/BXD-QLN)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 143/BXD-QLN về việc cách tính miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.

* (SMS: 42/BXD-KHCN) -
Ngày 26/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 42/BXD-KHCN về việc xác nhận công nghệ mới sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp (AAC).

* (SMS: 14/BXD-KTXD) -
Ngày 26/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 14/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

* (SMS: 138/BXD-HĐXD)
- Ngày 25/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 138/BXD-HĐXD về việc tự thực hiện trong đầu tư xây dựng.

* (SMS: 05/BXD-QLN)
- Ngày 20/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 05/BXD-QLN về hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 0514/QD-BCT)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0514/QĐ-BCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

* (SMS: 05/2010/TT-BCT)
- Ngày 25/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2010/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

* (SMS: 04/2010/TT-BCT)
- Ngày 25/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2010/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào.

* (SMS: 03/2010/TT-BCT)
- Ngày 22/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 03/2010/TT-BCT về việc quy định một số nội dung bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

* (SMS: 37/2009/TT-BCT)
- Ngày 15/12/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 37/2009/TT-BCT về việc quy định nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 430/BGDDT-NGCBQLGD)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 430/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

* (SMS: 417/BGDDT-CTHSSV)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 417/BGDĐT-CTHSSV về việc đảm bảo “3 đủ” cho học sinh đón Tết Canh Dần - 2010.

* (SMS: 416/BGDDT-CTHSSV)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 416/BGDĐT-CTHSSV về việc tổ chức thăm giao lưu với các chiến sỹ biên giới, hải đảo Xuân Canh Dần - 2010.

* (SMS: 388/QD-BGDDT)
- Ngày 26/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 388/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách tuyển chọn đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2009 (Đợt cuối).

* (SMS: 283/BGDDT-GDQP)
- Ngày 18/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 283/BGDĐT-GDQP về việc hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2010.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 05/2010/TT-BNNPTNT)
- Ngày 22/01/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 05/2010/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường.

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 230/BNV-TL)
- Ngày 20/01/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 230/BNV-TL về phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

* (SMS: 68/QD-BKH)
- Ngày 18/01/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 68/QĐ-BKH về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

THANH TRA CHÍNH PHỦ

* (SMS: 01/2010/TT-TTCP) – Ngày 22/01/2010, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2010/TT-TTCP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

* (SMS: 02/2010/TT-NHNN)
– Ngày 22/01/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 02/2010/TT-NHNN về quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng năm 2010 để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xậy dựng nhà ở khu vực nông thôn.

* (SMS: 90/NHNN-TD)
– Ngày 07/01/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 90/NHNN-TD về việc báo cáo đánh giá tình hình cho vay đối với lĩnh vực bất động sản.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

* (SMS: 82/QD-BHXH)
– Ngày 20/01/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 82/QĐ-BHXH về việc quy định tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 505/TCHQ-KHTC)
- Ngày 26/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 505/TCHQ-KHTC về việc xử lý vướng mắc trong việc sử dụng tờ khai nguồn gốc.

* (SMS: 466/TCHQ-KTTT)
- Ngày 25/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 466/TCHQ-KTTT về việc thông báo hết thời gian giảm thuế.

* (SMS: 435/TCHQ-GSQL)
- Ngày 22/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 435/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai hải quan.

* (SMS: 431/TCHQ-GSQL)
- Ngày 22/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 431/TCHQ-GSQL về việc thủ tục chuyển bán thiết bị tạm nhập - tái xuất.

* (SMS: 429/TCHQ-GSQL)
- Ngày 22/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 429/TCHQ-GSQL về việc hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

* (SMS: 356/TCHQ-KTTT)
- Ngày 20/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 356/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

* (SMS: 323/TCHQ-KTTT)
- Ngày 18/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 323/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế, lô hàng đang kê biên tài sản.

* (SMS: 311/TCHQ-KTTT )
- Ngày 18/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 311/TCHQ-KTTT về việc khai bổ sung hồ sơ hải quan.

* (SMS: 308/TCHQ-KTTT)
- Ngày 18/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 308/TCHQ-KTTT về việc thuế xuất khẩu gỗ.

* (SMS: 189/TCHQ-GSQL)
- Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 189/TCHQ-GSQL về việc nộp hoá đơn thương mại bản sao.

* (SMS: 175/TCHQ-KTTT)
- Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 175/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế thuế và áp dụng thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế.

* (SMS: 174/TCHQ-KTTT)
- Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 174/TCHQ-KTTT về việc chứng từ thu tiền phạt chậm nộp thuế.

* (SMS: 162/TCHQ-GSQL)
- Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 162/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc tính thuế nguyên phụ liệu dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công.

* (SMS: 160/TCHQ-GSQL)
- Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 160/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

* (SMS: 155/TCHQ-KTTT)
- Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 155/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc khi tính thuế hàng hóa tiêu hủy.

* (SMS: 146/TCHQ-KTTT)
- Ngày 11/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 146/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng phim nhập khẩu.

* (SMS: 141/TCHQ-GSQL
) - Ngày 11/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 141/TCHQ-GSQL về việc chuyển loại hình nhập khẩu.

* (SMS: 118/TCHQ-KTTT)
- Ngày 11/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 118/TCHQ-KTTT về việc chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 148/TCT-PC)
- Ngày 14/01/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 148/TCT-PC về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004 - 2006.

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 113/TB-DPMT)
- Ngày 21/01/2010, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 113/TB-DPMT về tình hình cúm A(H1N1) và tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả.

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 909/QD-CT-THNVDT)
- Ngày 15/01/2010, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 909/QĐ-CT-THNVDT về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: Tàu thuyền, Ôtô, Xe máy, Súng săn, Súng thể thao.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 02/CT-UBND)
- Ngày 25/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân.

* (SMS: 08/2010/QD-UBND)
- Ngày 25/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 08/2010/QĐ-UBND về việc thu phí lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 07/2010/QD-UBND)
- Ngày 25/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 07/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 06/2
010/QD-UBND) - Ngày 25/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 06/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 05/2010/QD-UBND)
- Ngày 22/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 05/2010/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2010 về việc thu phí qua đò trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 04/2010/QD-UBND)
- Ngày 20/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về việc Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 339/QD-UBND)
- Ngày 20/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 339/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội.

* (SMS: 03/2010/QD-UBND)
- Ngày 19/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 03/2010/QĐ-UBND về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn Thành phố.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 05/2010/QD-UBND)
- Ngày 20/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 05/2010/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 04/2010/QD-UBND)
- Ngày 18/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2010.

 


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 02/2010/TT-BTTTT)
- Ngày 11/01/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2010/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009.

* (SMS: 40/2009/TT-BTTTT)
- Ngày 24/12/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 40/2009/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/05/2009 quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008/ của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích .