Văn bản mới cập nhật tuần 03/2012
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 14/01/2012 - 20/01/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 02/2012/ND-CP) - Ngày 11/01/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 99/QD-TTg)
- Ngày 17/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 99/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long. 

* (SMS: 98/QD-TTg)
- Ngày 16/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 98/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

* (SMS: 94/QD-TTg)
- Ngày 16/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 94/QĐ-TTg về việc điều chuyển nguyên trạng quyền đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines. 

* (SMS: 93/QD-TTg)
- Ngày 16/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 93/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Tâm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc. 

* (SMS: 88/TTg-DMDN)
- Ngày 16/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 88/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng hải. 

* (SMS: 87/TTg-DMDN)
- Ngày 16/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 87/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

* (SMS: 02/2012/QD-TTg)
- Ngày 13/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hành hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

* (SMS: 90/QD-TTg)
- Ngày 13/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 90/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương. 

* (SMS: 76/TTg-DMDN)
- Ngày 13/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 76/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

* (SMS: 75/TTg-DMDN)
- Ngày 13/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 75/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

* (SMS: 82/QD-TTg)
- Ngày 12/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 82/QĐ-TTg việc bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Tám giữ chức thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 81/QD-TTg)
- Ngày 12/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 81/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Bá Hoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc. 

* (SMS: 80/QD-TTg)
- Ngày 12/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 80/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí hậu. 

* (SMS: 79/QD-TTg)
- Ngày 12/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 79/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015. 

* (SMS: 78/QD-TTg)
- Ngày 12/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 78/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn liền với phát triển Thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012 - 2025. 

* (SMS: 73/TTg-KTN)
- Ngày 12/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 73/TTg-KTN về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ xe cơ giới. 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 291/VPCP-KTTH)
- Ngày 13/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 291/VPCP-KTTH về Nghị định thay thế Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

* (SMS: 290/VPCP-KTTH)
- Ngày 13/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 290/VPCP-KTTH về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ phòng, chống buôn lậu thuốc lá, sản xuất buôn bán thuốc lá giả. 

* (SMS: 14/TB-VPCP)
- Ngày 12/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 14/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012. 

* (SMS: 285/VPCP-KSTT)
- Ngày 12/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 285/VPCP-KSTT về việc nghiên cứu bổ sung chỉ số thành phần đánh giá chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ (MEL). 

* (SMS: 277/VPCP-KTN)
- Ngày 12/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 277/VPCP-KTN về việc lập quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh. 

* (SMS: 10/TB-VPCP)
- Ngày 10/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 10/TB-VPCP về ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
 

* (SMS: 02/2012/TT-BCT)
- Ngày 18/01/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2012/TT-BCT về việc quy định nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012. 

* (SMS: 243/BCT-KHCN)
- Ngày 12/01/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 243/BCT-KHCN về việc đề xuất nhiệm vụ năm 2013 thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025". 

* (SMS: 48/2011/TT-BCT)
- Ngày 30/12/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 48/2011/TT-BCT về việc quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

BỘ XÂY DỰNG
 

* (SMS: 63/QD-BXD)
- Ngày 18/01/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 63/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Thắng mở rộng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

* (SMS: 61/QD-BXD)
- Ngày 18/01/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 61/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2012 của Bộ Xây dựng. 

* (SMS: 44/QD-BXD)
- Ngày 16/01/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 44/QĐ-BXD về việc thành lập Phòng Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng. 

* (SMS: 42/QD-BXD)
- Ngày 16/01/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 42/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

* (SMS: 41/QD-BXD)
- Ngày 16/01/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 41/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

* (SMS: 56/BXD-KTXD)
- Ngày 13/01/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 56/BXD-KTXD về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

* (SMS: 52/BXD-HTKT)
- Ngày 03/01/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 52/BXD-HTKT về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
* (SMS: 131/QD-BNN-DMDN) - Ngày 18/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 131/QĐ-BNN-ĐMDN về việc giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2012 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải. 
 
* (SMS: 129/QD-BNN-DMDN) - Ngày 18/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 129/QĐ-BNN-ĐMDN về việc giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2012 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà. 
 
* (SMS: 125/QD-BNN-HTQT) - Ngày 17/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 125/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu năm 2011 dự án "Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính - Hợp phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ. 
 
* (SMS: 124/QD-BNN-DMDN) - Ngày 17/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 124/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của Chi nhánh Tổng công ty Cà phê Việt Nam - Công ty Cà phê Đắc Uy tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011. 
 
* (SMS: 123/QD-BNN-DMDN) - Ngày 17/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 123/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 715C thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011. 
 
* (SMS: 122/QD-BNN-DMDN) - Ngày 17/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 122/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 721 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011. 
 
* (SMS: 69/QD-BNN-TC) - Ngày 13/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 69/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Liên minh sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau quả xuất khẩu Việt Úc thuộc Tiểu hợp phần B2 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp. 
 
* (SMS: 68/QD-BNN-TC) - Ngày 13/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 68/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Liên minh sản xuất rau quả GOC thuộc Tiểu hợp phần B2 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp. 
 
* (SMS: 67/QD-BNN-TC) - Ngày 13/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 67/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Liên minh sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm Hương Nam thuộc Tiểu hợp phần B2 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp. 
 
* (SMS: 66/QD-BNN-KHCN) - Ngày 13/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 66/QĐ-BNN-KHCN về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh trên tôm sú và tôm he chân trắng nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long". 
 
* (SMS: 65/QD-BNN-XD) - Ngày 13/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 65/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả tính toán mực nước thấp ứng với tần suất 98% trên đường tần suất luỹ tích mực nước giờ dự án thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 64/QD-BNN-KHCN) - Ngày 13/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 64/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt điều chỉnh dự án khuyến nông Trung ương "Lâm nông trên đất dốc". 
 
* (SMS: 63/QD-BNN-KHCN) - Ngày 13/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 63/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu đề tài cấp Bộ. 
 
* (SMS: 62/QD-BNN-HTQT) - Ngày 13/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 62/QĐ-BNN-HTQT về việc điều chỉnh thời hạn kết thúc Chương trình "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tại Việt Nam (UN-REDD)". 
 
* (SMS: 85/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 14/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 133/QD-BTTTT) - Ngày 17/01/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 133/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 119/QD-BTTTT) - Ngày 17/01/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 119/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 117/QD-BTTTT) - Ngày 17/01/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 117/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 116/QD-BTTTT) - Ngày 17/01/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 116/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 115/QD-BTTTT) - Ngày 17/01/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 115/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 03/CT-BTTTT) - Ngày 12/01/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 03/CT-BTTTT về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. 
 
* (SMS: 55/BTTTT-ƯDCNTT) - Ngày10/01/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 55/BTTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ, năng lực của Giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
 
BỘ NỘI VỤ 
 
* (SMS: 01/2012/TT-BNV) - Ngày 16/01/2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2012/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 1981/QD-BNV) - Ngày 23/12/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1981/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2012. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 178/QD-BGDDT) - Ngày 13/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 178/QĐ-BGDĐT về việc chuyển nhiệm vụ từ Vụ Giáo dục Đại học sang Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. 
 
* (SMS: 179/QD-BGDDT) - Ngày 13/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 179/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định 1640/QĐ-TTg ngày 21/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 151/QD-BGDDT) - Ngày 11/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 151/QĐ-BGDĐT về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2012 đối với trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 150/QD-BGDDT) - Ngày 11/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 150/QĐ-BGDĐT về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2012 đối với trường Đại học dân lập Đông Đô. 
 
* (SMS: 01/QD-BGDDT) - Ngày 03/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 01/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng Anh thí điểm cấp Trung học cơ sở. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 566/BTC-TCT) - Ngày 12/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 566/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xử lý nước thải. 
 
* (SMS: 62/QD-BTC) - Ngày 10/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 62/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc các công ty chứng khoán. 
 
* (SMS: 04/2012/TT-BTC) - Ngày 05/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2012/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 
 
* (SMS: 03/2012/TT-BTC) - Ngày 05/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản. 
 
* (SMS: 02/2012/TT-BTC) - Ngày 05/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2012/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 204/2011/TT-BTC) - Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 204/2011/TT-BTC về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc.
 
* (SMS: 199/2011/TT-BTC) - Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 199/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng. 
 
* (SMS: 17969/BTC-QLCS) - Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17969/BTC-QLCS về việc hướng dẫn Quyết định 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
* (SMS: 17274/BTC-TCT) - Ngày 19/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17274/BTC-TCT về việc báo cáo tình hình thu ngân sách từ đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản. 
 
* (SMS: 02/QD-BTC) - Ngày 03/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 02/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. 
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 57/QD-BVHTTDL) - Ngày 09/01/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 57/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ”. 
 
* (SMS: 21/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 27/12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 21/2011/TT-BVHTTDL về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo. 
 
* (SMS: 4008/QD-BVHTTDL) - Ngày 06/12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4008/QĐ-BVHTTDL về việc giao Cục Văn hoá cơ sở xây dựng Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh karaoke - vũ trường. 
 
* (SMS: 17/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 02/12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL về việc quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
* (SMS: 12/TB-BGTVT) - Ngày 09/01/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 12/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, năm chất lượng công trình giao thông và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của Bộ Giao thông Vận tải. 
 
* (SMS: 72/2011/TT-BGTVT) - Ngày 30/12/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 72/2011/TT-BGTVT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo Công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải". 
 
* (SMS: 71/2011/TT-BGTVT) - Ngày 30/12/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 71/2011/TT-BGTVT về việc quy định hỗ trợ người cao tuôi khi tham gia giao thông công cộng. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
* (SMS: 01/QD-BKHDT) - Ngày 03/01/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 01/QĐ-BKHĐT về việc rà soát danh sách doanh nghiệp. 
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
* (SMS: 38/2011/TT-BKHCN) - Ngày 30/12/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 38/2011/TT-BKHCN về việc quy định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân. 
 
* (SMS: 35/2011/TT-BKHCN) - Ngày 16/12/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 35/2011/TT-BKHCN về việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao khoa học công nghệ. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 03/2012/TTLT-BQP -BYT-BTC) - Ngày 16/01/2012, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BQP -BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu. 
 
* (SMS: 01/2012/TTLT-BCA-BNG) - Ngày 03/01/2012, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCA-BNG về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG và Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/05/2009 của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. 
 
* (SMS: 01/2012/TTLT-BCT-BTC) - Ngày 03/01/2012, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/06/2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley. 
 
* (SMS: 05/2011/TTLT-UBDT-BTC) - Ngày 16/12/2011, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch Thông tư Liên tịch 05/2011/TTLT-UBDT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 135/BHXH-VP) - Ngày 16/01/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 135/BHXH-VP về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra. 
 
* (SMS: 51/QD-BHXH) - Ngày 10/01/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 51/QĐ-BHXH về việc ban hành "Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011-2015". 
 
* (SMS: 71/BHXH-BC) - Ngày 10/01/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 71/BHXH-BC về việc thực hiện công khai tài chính và mua sắm, quản lý sử dụng tài sản đối với các đơn vị trong ngành bảo hiểm xã hội. 
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
 
* (SMS: 230/QD-TA-TDKT) - Ngày 28/12/2011, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 230/QĐ-TA-TĐKT về việc tặng danh hiệu "Cờ thi đua của ngành Tòa án Nhân dân" năm 2011. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 231/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 231/TCHQ-GSQL về việc nộp C/O trong bộ hồ sơ hải quan điện tử. 
 
* (SMS: 210/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 210/TCHQ-TXNK về thẩm quyền hoàn tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 207/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 207/TCHQ-TXNK về vướng mắc thực hiện Thông tư 152/2011/TT-BTC. 
 
* (SMS: 188/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 188/TCHQ-GSQL về việc triển khai Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT. 
 
* (SMS: 171/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 171/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với khoáng sản xuất khẩu. 
 
* (SMS: 170/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 170/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 
 
* (SMS: 114/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 114/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng hàng quà tặng. 
 
* (SMS: 6441/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6441/TCHQ-TXNK về việc xem xét giảm giá hàng nhập khẩu. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 355/QD-UBND) - Ngày 13/01/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 355/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc không khí cố định trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020". 
 
* (SMS: 315/QD-UBND) - Ngày 12/01/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 315/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 210/QD-UBND) - Ngày 11/01/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 210/QĐ-UBND về việc quy định mức chi thăm, tặng quà các gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. 
 
* (SMS: 161/QD-UBND) - Ngày 09/01/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 161/QĐ-UBND về việc phê duyệt nghiệm thu Đề án "Điều tra, đánh giá khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội" và danh mục "Vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác sử dụng các nguồn nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội". 
 
* (SMS: 156/QD-UBND) - Ngày 09/01/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 156/QĐ-UBND về việc cho phép tổ chức chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012. 
 
* (SMS: 01/CT-UBND) - Ngày 09/01/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2012. 
 
* (SMS: 54/2011/QD-UBND) - Ngày 30/12/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 108/QD-UBND) - Ngày 09/01/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 108/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực.
 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.