(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 15/01/2011 - 21/01/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 06/2011/ND-CP) - Ngày 14/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2011/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi. 

* (SMS: 05/2011/ND-CP) - Ngày 14/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc. 
 
* (SMS: 04/2011/ND-CP) - Ngày 14/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2011/NĐ-CP về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng. 
 
* (SMS: 05/NQ-CP) - Ngày 13/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/NQ-CP về việc giải thể các thị trấn Nông trường và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các thị trấn: Bắc Sơn thuộc huyện Phổ Yên, Sông Cầu thuộc huyện Đồng Hỷ, Quân Chu thuộc huyện Đại Từ; thành lập phường Tích Lương thuộc thành phố Thái Nguyên và phường Bách Quang thuộc thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 
 
* (SMS: 04/NQ-CP) - Ngày 13/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về việc thành lập thị xã Dĩ An, thành lập các phường thuộc thị xã Dĩ An và thành lập thị xã Thuận An, thành lập các phường thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
 
CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
* (SMS: 68/QD-CTN) - Ngày 14/01/2011, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 68/QĐ-CTN về việc tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 124/QD-TTg) - Ngày 20/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 124/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025. 
 
* (SMS: 119/QD-TTg) - Ngày 18/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 119/QĐ-TTg về việc  phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 102/QD-TTg) - Ngày 18/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 102/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh. 
 
* (SMS: 98/QD-TTg) - Ngày 17/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 98/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 97/QD-TTg) - Ngày 17/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 97/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 96/QD-TTg) - Ngày 17/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 96/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 95/QD-TTg) - Ngày 17/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 95/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 93/QD-TTg) - Ngày 17/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 93/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. 
 
* (SMS: 83/QD-TTg) - Ngày 13/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 83/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 
 
* (SMS: 82/QD-TTg) - Ngày 13/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 82/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 263/VPCP-KTTH) - Ngày 13/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 263/VPCP-KTTH về việc chính sách thuế, phí khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. 
 
* (SMS: 209/VPCP-KTTH) - Ngày 11/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 209/VPCP-KTTH về việc xử lý gia hạn nộp phạt. 
 
* (SMS: 207/VPCP-KTN) - Ngày 11/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 207/VPCP-KTN về việc đầu tư xây dựng dự án trên đất nông nghiệp.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 0285/QD-BCT) - Ngày 19/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0285/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025. 
 
* (SMS: 0283/QD-BCT) - Ngày 19/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0283/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. 
 
* (SMS: 0218/QD-BCT) - Ngày 14/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0218/QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025". 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 67/QD-BTTTT) - Ngày 19/01/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 67/QĐ-BTTTT về việc Thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 65/QD-BTTTT) - Ngày 19/01/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 65/QĐ-BTTTT về việc Thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 48/QD-BTP) - Ngày 19/01/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 48/QĐ-BTP về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. 
 
* (SMS: 02/2011/TT-BTP) - Ngày 13/01/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2011/TT-BTP về việc hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 989/BTC-DT) - Ngày 19/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 989/BTC-ĐT về việc thời hạn thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 
 
* (SMS: 08/2011/TT-BTC) - Ngày 14/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý. 
 
* (SMS: 07/2011/TT-BTC) - Ngày 14/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 
 
* (SMS: 04/2011/TT-BTC) - Ngày 07/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2011/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ. 
 
* (SMS: 03/2011/TT-BTC) - Ngày 07/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2011/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng. 
 
* (SMS: 02/2011/TT-BTC) - Ngày 07/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2011/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại. 
 
* (SMS: 130/BTC-TCT) - Ngày 06/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 130/BTC-TCT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 99/QD-BNN-KHCN) - Ngày 18/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 99/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ đưa vào xét chọn thực hiện từ năm 2011 thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020". 
 
* (SMS: 98/QD-BNN-KHCN) - Ngày 18/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 98/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020". 
 
* (SMS: 96/QD-BNN-XD) - Ngày 18/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 96/QĐ-BNN-XD hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất làm đường vận xuất, đường bảo vệ và đường băng cản lửa thuộc dự án "Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn - Kfw3 pha 3". 
 
* (SMS: 83/QD-BNN-HTQT) - Ngày 13/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 83/QĐ-BNN-HTQT về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và Giao nhiệm vụ Chủ dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" vay vốn Ngân hàng Thế giới. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 89/BXD-KTXD) - Ngày 18/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 89/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán gói thầu xây lắp. 
 
* (SMS: 07/BXD-KTXD) - Ngày 18/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 07/BXD-KTXD về việc hướng dẫn vướng mắc trong việc quyết toán hợp đồng. 
 
* (SMS: 25/BXD-KHCN) - Ngày 14/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 25/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Thông tư số 11/2009/TT-BXD. 
 
* (SMS: 13/BXD-KHCN) - Ngày 13/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 13/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến Thông tư số 11/2009/TT-BXD. 
 
* (SMS: 12/BXD-KHCN) - Ngày 13/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 12/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu. 
 
* (SMS: 06/BXD-HDXD) - Ngày 13/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 06/BXD-HĐXD về việc sử dụng thầu phụ tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 05/BXD-KTXD) - Ngày 13/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 05/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
 
* (SMS: 04/BXD-QLN) - Ngày 13/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 04/BXD-QLN về việc tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. 
 
* (SMS: 03/BXD-QLN) - Ngày 13/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 03/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện dự án nhà ở sinh viên theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg. 
 
* (SMS: 40/BXD-HDXD) - Ngày 10/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 40/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 181/LDTBXH-NCC) - Ngày 17/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 181/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. 
 
* (SMS: 56/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 56/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương trong công ty cổ phần. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 246/BGDDT-GDDH) - Ngày 17/01/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 246/BGDĐT-GDĐH về việc xác nhận danh mục mã trường, mã ĐVĐKDT, mã tỉnh, bảng phân chia khu vực trường THPT, trường nghề năm 2011. 
 
* (SMS: 269/QD-BGDDT)  - Ngày 13/01/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 269/QĐ-BGDĐT về quy định quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
* (SMS: 234/BKH-QLDT) - Ngày 14/01/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 234/BKH-QLĐT về việc đính chính Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT. 
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 02/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 10/01/2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn. 
 
* (SMS: 01/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 06/01/2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2011/TT-BVHTTDL về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT) - Ngày 10/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. 
 
ỦY BAN DÂN TỘC 
 
* (SMS: 11/QD-UBDT) - Ngày 10/01/2011, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 11/QĐ-UBDT về Quy chế chi tiêu nội bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 87/BHXH-VP) - Ngày 13/01/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 87/BHXH-VP về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2011. 
 
* (SMS: 70/BHXH-CSXH) - Ngày 13/01/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 70/BHXH-CSXH về việc hồ sơ giải quyết trợ cấp khu vực một lần đối với người lao động có thời gian phục vụ trong quân đội. 
 
* (SMS: 67/BHXH-CSYT) - Ngày 12/01/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 67/BHXH-CSYT về việc thông báo thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh quý 3 năm 2010. 
 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
 
* (SMS: 07/QD-TDC) - Ngày 05/01/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 07/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 122/TCT-CS) - Ngày 10/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 122/TCT-CS về việc thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. 
 
* (SMS: 80/TCT-CS) - Ngày 07/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 80/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 34/TCT-CS) - Ngày 04/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 34/TCT-CS về việc đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc. 
 
* (SMS: 16/TCT-CS) - Ngày 04/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 16/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định. 
 
* (SMS: 08/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 08/TCHQ-TXNK về việc trả lời vướng mắc về trị giá tính thuế. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 104/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 104/TCHQ-TXNK về vướng mắc về thuế giá trị gia tăng của phí THC. 
 
* (SMS: 81/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 81/TCHQ-TXNK về việc khiếu nại về phân loại hàng nhập khẩu. 
 
* (SMS: 42/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 42/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản tờ khai tạm xuất. 
 
* (SMS: 41/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 41/TCHQ-GSQL về việc miễn kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô và động cơ xe mô tô hai bánh. 
 
* (SMS: 30/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 30/TCHQ-TXNK về việc thuế đối với hàng nhập khẩu để phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại rượu PISCO. 
 
* (SMS: 29/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 29/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu hàng viện trợ lũ lụt. 
 
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HOÁ 
 
* (SMS: 03/QLCL-CL1) - Ngày 10/01/2011, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành Công văn 03/QLCL-CL1 về việc cảnh báo về cốc thủy tinh có chứa chất độc hại. 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 256/QD-UBND) - Ngày 17/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 256/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Dạy nghề và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương. 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 02/2011/QD-UBND) - Ngày 11/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 02/2011/QĐ-UBND về Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận - huyện. 
 
* (SMS: 01/2011/QD-UBND) - Ngày 11/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.