(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 12219/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 12219/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế xuất khẩu.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 01/CP-KTTH) - Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Công văn 01/CP-KTTH về việc đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 126/2016/NĐ-CP.

* (SMS: 27/TCT-KK) - Ngày 05/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 27/TCT-KK về việc hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài.

* (SMS: 69/VPCP-KTTH) - Ngày 05/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 69/VPCP-KTTH về việc chống lẩn tránh biện pháp thuế tự vệ đối với thép cuộn nhập khẩu.

* (SMS: 6135/TCT-TNCN) - Ngày 30/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 6135/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

* (SMS: 6056/TCT-KK) - Ngày 27/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 6056/TCT-KK về chính sách thuế.

* (SMS: 6052/TCT-CS) - Ngày 27/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 6052/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 6051/TCT-CS) - Ngày 27/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 6051/TCT-CS về thuế giá trị gia tăn

* (SMS: 6048/TCT-CS) - Ngày 27/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 6048/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5999/TCT-CS) - Ngày 23/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5999/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5997/TCT-CS) - Ngày 23/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5997/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5996/TCT-CS) - Ngày 23/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5996/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5992/TCT-CS) - Ngày 23/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5992/TCT-CS về giải đáp chính sách tiền thuê đất.

* (SMS: 73/2016/TB-LPQT) - Ngày 08/12/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 73/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Man-ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

 * (SMS: 189/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 189/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 42/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.  

* (SMS: 320/2016/TT-BTC) - Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 320/2016/TT-BTC về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

BẢO HIỂM

* (SMS: 67/TB-BHXH) - Ngày 10/01/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 67/TB-BHXH về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế

* (SMS: 170/VPCP-KGVX) - Ngày 06/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 170/VPCP-KGVX về việc xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

* (SMS: 36/BHXH-KHTC) - Ngày 06/01/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 36/BHXH-KHTC về việc không thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế.  

* (SMS: 58/BHXH-CSYT) - Ngày 05/01/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 58/BHXH-CSYT về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2017.   

* (SMS: 5398/BHXH-CSYT) - Ngày 30/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5398/BHXH-CSYT về việc bổ sung Phụ lục Hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017.

* (SMS: 5397/BHXH-TCKT) - Ngày 30/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5397/BHXH-TCKT về việc hướng dẫn phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế.

* (SMS: 5328/BHXH-CSYT) - Ngày 29/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5328/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

* (SMS: 5276/BHXH-CSYT) - Ngày 28/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5276/BHXH-CSYT về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng.

* (SMS: 3118/BHXH-CST) - Ngày 26/12/2016, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3118/BHXH-CST về việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 01/2017/ND-CP) - Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

ĐẦU TƯ

* (SMS: 12140/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 12140/TCHQ-TXNK về việc xác định ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 45/BHXH-QLT) - Ngày 06/01/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 45/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017.

* (SMS: 01/TB-UBDT) - Ngày 03/01/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông báo 01/TB-UBDT về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác và giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 41/2016/TT-NHNN) - Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN về việc quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* (SMS: 38/2016/TT-NHNN) - Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 38/2016/TT-NHNN quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác

* (SMS: 36/2016/TT-NHNN) - Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 36/2016/TT-NHNN về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng.

* (SMS: 18796/BTC-KBNN) - Ngày 29/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18796/BTC-KBNN về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016.

* (SMS: 328/2016/TT-BTC) - Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 328/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

* (SMS: 326/2016/TT-BTC) - Ngày 23/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 242/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 242/2016/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

* (SMS: 180/2016/TT-BTC) - Ngày 02/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 180/2016/TT-BTC về việc quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 18899/BTC-KBNN) - Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18899/BTC-KBNN về việc hướng dẫn chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) liên quan đến một số điểm mới của Luật Ngân sách Nhà nước 2015.

* (SMS: 6129/TCT-CS) - Ngày 30/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 6129/TCT-CS về hóa đơn.

* (SMS: 12075/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 12075/TCHQ-TXNK về việc triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 01/QD-TCHQ) - Ngày 03/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 01/QĐ-TCHQ về việc công bố Danh mục Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực.

* (SMS: 39/2016/TT-BCT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 39/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017.

* (SMS: 12137/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 12137/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra trị giá hải quan

* (SMS: 12150/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 12150/TCHQ-GSQL về việc xuất trả hàng hóa quá cảnh.

* (SMS: 1926/GSQL-GQ2) - Ngày 28/12/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1926/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

* (SMS: 1914/GSQL-GQ3) - Ngày 26/12/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1914/GSQL-GQ3 về việc hàng quá cảnh phải có giấy phép.

* (SMS: 5051/QD-BCT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5051/QĐ-BCT về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

* (SMS: 5044/QD-BCT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5044/QĐ-BCT về việc ủy quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

* (SMS: 45/2016/TT-BYT) - Ngày 20/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 45/2016/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


XÂY DỰNG

* (SMS: 1406/QD-BXD) - Ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1406/QĐ-BXD về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.

* (SMS: 1385/QD-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1385/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 1384/QD-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1384/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Quy hoạch đô thị trong Chủ đề Xây dựng, nhà ở, đô thị (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 43).

* (SMS: 1382/QD-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1382/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng năm 2017.

* (SMS: 1382/QD-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1382/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng năm 2017.

* (SMS: 1381/QD-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1381/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 1380/QD-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1380/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2017 của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 1383/QD-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1383/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017.

* (SMS: 28/2016/TT-BXD) - Ngày 15/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 28/2016/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 30/TCHQ-DTCBL) - Ngày 04/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 30/TCHQ-ĐTCBL về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến hàng không.

* (SMS: 2534/QD-TTg) - Ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2534/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 05/TTg-CN) - Ngày 05/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 05/TTg-CN về việc bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản 02 khu vực mỏ đá hoa tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 4206/QD-BGTVT) - Ngày 28/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 4206/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016-2020.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 55/QD-BYT) - Ngày 09/01/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 55/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình tiến hành cho một cuộc thanh tra trách nhiệm về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế.

* (SMS: 07/TB-VPCP) - Ngày 06/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 07/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

* (SMS: 7678/QD-BYT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7678/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 92/VPCP-CN) - Ngày 05/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 92/VPCP-CN về việc cấp chuyển đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

* (SMS: 4224/QD-BGTVT) - Ngày 29/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 4224/QĐ-BGTVT về việc ban hành Khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 12/TB-VPCP) - Ngày 10/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 12/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Cuộc họp với Hội Khuyến học Việt Nam.

* (SMS: 67/BGDDT-PC) - Ngày 09/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 67/BGDĐT-PC về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục.

* (SMS: 14/QĐ-TTg) - Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài".  

* (SMS: 37/BGDDT-GDDH) - Ngày 06/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 37/BGDĐT-GDĐH về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy đại học; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017.

* (SMS: 59/2016/QD-TTg) - Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 59/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo.

* (SMS: 28/2016/TT-BGDDT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 02/CT-TTg) - Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

* (SMS: 53/BHXH-VP) - Ngày 04/01/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 53/BHXH-VP về việc sử dụng biển tên đối với cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 2378/QĐ-BTTTT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách Nhà nước.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 11/TB-VPCP) - Ngày 10/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 11/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

* (SMS: 15/2016/TT-BVHTTDL) - Ngày 27/12/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 15/2016/TT-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách Nhà nước.  


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 41/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 41/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi

* (SMS: 40/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 40/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh địa phương.

* (SMS: 13/TB-VPCP) - Ngày 11/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 13/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

* (SMS: 64/LĐTBXH-VP) - Ngày 09/01/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 64/LĐTBXH-VP về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

* (SMS: 63/LĐTBXH-VP) - Ngày 09/01/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 63/LĐTBXH-VP về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

* (SMS: 08/TB-VPCP) - Ngày 06/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 08/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam.

* (SMS: 64/VPCP-NN) - Ngày 05/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 64/VPCP-NN về việc khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển.

* (SMS: 113/NQ-CP) - Ngày 31/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 113/NQ-CP về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016 

* (SMS: 2561/QĐ-TTg) - Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2561/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số".. 

* (SMS: 2560/QĐ-TTg) - Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2560/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 43/2016/TT-BLĐTBXH) - Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 55/QD-TCHQ) - Ngày 11/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 55/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của ngành Hải quan năm 2017

* (SMS: 31/QĐ-TCHQ) - Ngày 09/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 31/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của ngành Hải quan.

* (SMS: 164/VPCP-KSTT) - Ngày 06/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 164/VPCP-KSTT báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện trong năm 2017.

* (SMS: 41/BNV-CCHC) - Ngày 06/01/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 41/BNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ.

* (SMS: 197/VPCP-QHDP) - Ngày 06/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 197/VPCP-QHĐP về việc phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* (SMS: 40/VPCP-QHDP) - Ngày 04/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 40/VPCP-QHĐP về việc thực hiện nhiệm vụ tại Bộ, ngành, địa phương

* (SMS: 30/VPCP-TCCV) - Ngày 04/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 30/VPCP-TCCV về hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương.

* (SMS: 03/BNV-TCBC) - Ngày 03/01/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 03/BNV-TCBC về việc hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 754/QD-UBDT) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 754/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

* (SMS: 4373/QD-BNV) - Ngày 29/12/2016, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 4373/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 1386/QD-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1386/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 1367/QD-BXD) - Ngày 28/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1367/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 15/QĐ-TTg) - Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội.

* (SMS: 16/QĐ-TTg) - Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 16/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 751/QĐ-UBDT) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 751/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2020.


CÔNG NGHIỆP
 

* (SMS: 43/2016/TT-BCT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 43/2016/TT-BCT quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết.

* (SMS: 16/CT-BCT) - Ngày 29/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 16/CT-BCT về việc đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2017.

* (SMS: 38/2016/TT-BCT) - Ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 38/2016/TT-BCT về việc quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 02/2017/NĐ-CP) - Ngày 09/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

* (SMS: 02/NQ-CP) - Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác Biển và Nghề cá.

* (SMS: 07/QĐ-TTg) - Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/QĐ-TTg về việc xuất cấp giống cây trồng, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

* (SMS: 03/QĐ-BNN-BVTV) - Ngày 03/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 03/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

* (SMS: 11205/BNN-CN) - Ngày 29/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 11205/BNN-CN về việc hỗ trợ ổn định phát triển chăn nuôi lợn.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 04/TB-VPCP) - Ngày 05/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 04/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".

* (SMS: 04/2016/NQ-HĐTP) - Ngày 30/12/2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử.

* (SMS: 753/QĐ-UBDT) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 753/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT
 

* (SMS: 08/QĐ-TTg) - Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12.
 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘ

* (SMS: 05/KH-UBND) - Ngày 10/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 05/KH-UBND về việc triển khai Đề án "Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo Quyết định 1463/QĐ-TTg ngày 22/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
* (SMS: 04/KH-UBND) - Ngày 10/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 04/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

* (SMS: 103/UBND-ĐT) - Ngày 09/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 103/UBND-ĐT về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.  

* (SMS: 51/UBND-KT) - Ngày 05/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 51/UBND-KT về việc thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2016 về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

* (SMS: 03/KH-UBND) - Ngày 05/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 03/KH-UBND về việc phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 01/2017/QĐ-UBND) - Ngày 03/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở cũ riêng lẻ thuộc sở hữu Nhà nước có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố khi bán nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 58/2016/QĐ-UBND) - Ngày 31/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện), xe máy (kể cả xe máy điện), xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.   

* (SMS: 57/2016/QĐ-UBND) - Ngày 31/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 57/2016/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 55/2016/QĐ-UBND) - Ngày 31/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 55/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 54/2016/QĐ-UBND) - Ngày 31/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoat; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 245/KH-UBND) - Ngày 31/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 245/KH-UBND về công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2017.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 01/2017/QĐ-UBND) - Ngày 06/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG


* (SMS: 01/2017/QĐ-UBND) - Ngày 05/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH YÊN BÁI


* (SMS: 55/2016/QĐ-UBND) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 55/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 52/2016/QĐ-UBND) - Ngày 23/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 52/2016/QĐ-UBND về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

* (SMS: 51/2016/QĐ-UBND) - Ngày 23/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

* (SMS: 50/2016/QĐ-UBND) - Ngày 23/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2020.

UBND TỈNH LONG AN


* (SMS: 72/2016/QĐ-UBND) - Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 72/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (SMS: 52/2016/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 52/2016/QĐ-UBND về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Sa Cao - Thái Hạc.

* (SMS: 51/2016/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

* (SMS: 49/2016/QĐ-UBND) - Ngày 24/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa và cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định.

* (SMS: 50/2016/QĐ-UBND) - Ngày 22/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

* (SMS: 48/2016/QĐ-UBND) - Ngày 21/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 48/2016/QĐ-UBND về việc quy định một số tiêu chí xã nông thôn mới thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 46/2016/QĐ-UBND) - Ngày 16/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 46/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG


* (SMS: 51/2016/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.