Văn bản mới cập nhật tuần 02/2012
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 12/11/2011 - 18/11/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với
[email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 02/NQ-CP)
- Ngày 07/01/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 71/TTg-DMDN) - Ngày 11/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 71/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 55/TTg-DMDN) - Ngày 11/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 55/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 
 
* (SMS: 54/TTg-DMDN) - Ngày 11/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 54/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015. 
 
* (SMS: 53/TTg-DMDN) - Ngày 11/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 53/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015. 
 
* (SMS: 52/TTg-DMDN) - Ngày 11/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 52/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 
 
* (SMS: 44/TTg-DMDN) - Ngày 10/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 44/TTg-ĐMDN về việc phương án sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011- 2015. 
 
* (SMS: 01/2012/QD-TTg) - Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 
 
* (SMS: 60/QD-TTg) - Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 60/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét đến triển vọng đến năm 2030. 
 
* (SMS: 58/QD-TTg) - Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 57/QD-TTg) - Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 57/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 55/QD-TTg) - Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 55/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương. 
 
* (SMS: 45/QD-TTg) - Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020. 
 
* (SMS: 43/QD-TTg) - Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyế định 43/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. 
 
* (SMS: 02/CT-TTg) - Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. 
 
* (SMS: 01/CT-TTg) - Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về một số giải pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 
 
* (SMS: 35/TTg-KTN) - Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 35/TTg-KTN về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội góp phần giảm ùn tắc giao thông. 
 
* (SMS: 36/QD-TTg) - Ngày 06/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 27/QD-TTg) - Ngày 05/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 09/TB-VPCP) - Ngày 09/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 09/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 tại phiên họp của Ban Chỉ đạo. 
 
* (SMS: 01/TB-VPCP) - Ngày 04/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 01/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước.  
 
* (SMS: 56/VPCP-KTN) - Ngày 04/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 56/VPCP-KTN về việc báo cáo về chất lượng xăng, dầu. 
 
* (SMS: 35/VPCP-KTTH) - Ngày 03/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 35/VPCP-KTTH về việc thủ tục hải quan điện tử. 
 
* (SMS: 16/VPCP-DP) - Ngày 03/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 16/VPCP-ĐP về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 19/QD-LDTBXH) - Ngày 09/01/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 19/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012 - 2015. 
 
* (SMS: 42/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 29/12/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH về việc quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 02/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 09/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm. 
 
* (SMS: 33/QD-BNN-KHCN) - Ngày 09/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 33/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu thuộc Dự án khoa học công nghệ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á giai đoạn 2009-2011.  
 
* (SMS: 32/QD-BNN-KHCN) - Ngày 09/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 32/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ kết thúc năm 2010 thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp. 
 
* (SMS: 31/QD-BNN-KHCN) - Ngày 09/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 31/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh trên tôm sú và tôm he chân trắng nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long". 
 
* (SMS: 30/QD-BNN-KHCN) - Ngày 09/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 30/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu đề tài cấp Bộ. 
 
* (SMS: 29/QD-BNN-HTQT) - Ngày 09/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 29/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt thực hiện dự án nghiên cứu về "Hợp đồng để giảm nghèo-một thử nghiệm đổi mới trong thị trường nông sản với nông dân sản xuất nhỏ" do Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế - IFPRI tài trợ.  
 
* (SMS: 28/QD-BNN-HTQT) - Ngày 09/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 28/QĐ-BNN-HTQT về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình "Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào Chương trình phát triển của Quốc gia và Quốc tế".  
 
* (SMS: 23/QD-BNN-TC) - Ngày 06/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 23/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước từ nguồn dự toán chi viện trợ năm 2011. 
 
* (SMS: 22/QD-BNN-HTQT) - Ngày 06/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 22/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Khung Chiến lược quan hệ đối tác trong lĩnh vực Cấp nước và Vệ sinh nông thôn giai đoạn 2011-2015.  
 
* (SMS: 20/QD-BNN-TCCB) - Ngày 06/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 20/QĐ-BNN-TCCB về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
* (SMS: 01/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 04/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT về việc quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. 
 
* (SMS: 19/QD-BNN-KHCN) - Ngày 06/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 19/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Thẩm định Đề án thành lập khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. 
 
* (SMS: 14/QD-BNN-KHCN) - Ngày 05/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 14/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020". 
 
* (SMS: 13/QD-BNN-KHCN) - Ngày 05/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 13/QĐ-BNN-KHCN về việc chỉ định phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.  
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 
* (SMS: 164/BGTVT-ATGT) - Ngày 09/01/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 164/BGTVT-ATGT về việc báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. 
 
* (SMS: 65/2011/TT-BGTVT) - Ngày 27/12/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 65/2011/TT-BGTVT về việc quy định về đăng kiểm viên tàu biển. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 45/QD-BTTTT) - Ngày 06/01/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 45/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông. 
 
* (SMS: 01/CT-BTTTT) - Ngày 05/01/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 01/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012. 
 
* (SMS: 2293/QD-BTTTT) - Ngày 26/12/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2293/QĐ-BTTTT về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 75/QD-BGDDT) - Ngày 06/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 75/QĐ-BGDĐT về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường Đại học Dân lập Đông Đô. 
 
* (SMS: 74/QD-BGDDT) - Ngày 06/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 74/QĐ-BGDĐT về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2012 đối với trường Đại học Văn Hiến. 
 
* (SMS: 73/QD-BGDDT) - Ngày 06/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 73/QĐ-BGDĐT về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 72/QD-BGDDT) - Ngày 06/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 72/QĐ-BGDĐT về việc đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2012 đối với Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. 
 
* (SMS: 71/QD-BGDDT) - Ngày 06/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 71/QĐ-BGDĐT về việc đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2012 đối với Trường Đại học Nguyễn Trãi. 
 
* (SMS: 70/QD-BGDDT) - Ngày 06/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 70/QĐ-BGDĐT về việc đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2012 đối với Trường Đại học Chu Văn An. 
 
* (SMS: 69/QD-BGDDT) - Ngày 06/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 69/QĐ-BGDĐT về việc đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2012 đối với Trường Đại học Lương Thế Vinh. 
 
* (SMS: 85/BGDDT-VP) - Ngày 06/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 85/BGDĐT-VP về việc xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính. 
 
* (SMS: 67/2011/TT-BGDDT) - Ngày 30/12/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 30/QD-BTP) - Ngày 05/01/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 30/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2011. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 01/2012/TT-BTC) - Ngày 03/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch.  
 
* (SMS: 205/2011/TT-BTC) - Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 205/2011/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo.  
 
* (SMS: 203/2011/TT-BTC) - Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 203/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010.  
 
* (SMS: 202/2011/TT-BTC) - Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 202/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ.  
 
* (SMS: 201/2011/TT-BTC) - Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 201/2011/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. 
 
* (SMS: 18080/BTC-CST) - Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18080/BTC-CST về việc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt và giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. 
 
* (SMS: 18008/BTC-CĐKT) - Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18008/BTC-CĐKT về việc công khai lần 2 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012. 
 
* (SMS: 17681/BTC-CST) - Ngày 27/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17681/BTC-CST về chính sách gia hạn nộp thuế theo quy định tại Quyết định 21/2011/QĐ-TTg. 
 
* (SMS: 17650/BTC-CST) - Ngày 27/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17650/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng. 
 
BỘ CÔNG AN 
 
* (SMS: 01/2012/TT-BCA) - Ngày 03/01/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 01/2012/TT-BCA về việc quy định và ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam. 
 
* (SMS: 83/2011/TT-BCA) - Ngày 27/12/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 83/2011/TT-BCA về việc quy định về quản lý tài chính thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng trong Công an Nhân dân. 
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
* (SMS: 2402/QD-BTNMT) - Ngày 01/01/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2402/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015. 
 
* (SMS: 2392/QD-BTNMT) - Ngày 20/12/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2392/QĐ-BTNMT về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011. 
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 24/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 30/12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL về việc quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình. 
 
* (SMS: 23/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 30/12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL về việc quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.  
 
* (SMS: 4521/CT-BVHTTDL) - Ngày 30/12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 4521/CT-BVHTTDL về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn năm 2012. 
 
* (SMS: 4235/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4235/QĐ-BVHTTDL về việc thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  
 
* (SMS: 4096/QD-BVHTTDL) - Ngày 12/12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4096/QĐ-BVHTTDL về việc soạn thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 7028/QD-BCT) - Ngày 30/12/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 7028/QĐ-BCT về việc điều chỉnh "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I".
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
* (SMS: 37/2011/TT-BKHCN) - Ngày 27/12/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 37/2011/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 48/2011/TT-BYT) - Ngày 21/12/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 48/2011/TT-BYT về việc ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 211/2011/TTLT-BQP-BNNPTNT) - Ngày 30/12/2011, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 211/2011/TTLT-BQP-BNNPTNT về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
* (SMS: 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL) - Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao. 
 
* (SMS: 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT) - Ngày 30/12/2011, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT về quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. 
 
* (SMS: 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL) - Ngày 21/12/2011, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL về việc hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 158/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 158/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan. 
 
* (SMS: 99/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 99/TCHQ-GSQL về việc hàng tiêu dùng nhập khẩu gửi kho ngoại quan. 
 
* (SMS: 98/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 98/TCHQ-GSQL về việc sử dụng nguyên liệu, vật tư cung ứng cho hợp đồng gia công. 
 
* (SMS: 78/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/01/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 78/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu rượu, thuốc lá điếu, xì gà, bài tây gửi trong bưu phẩm, bưu kiện. 
 
* (SMS: 3128/QD-TCHQ) - Ngày 30/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3128/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ trong ngành Hải quan. 
 
* (SMS: 6597/TCHQ-VP) - Ngày 27/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6597/TCHQ-VP về việc xây dựng công tác trọng tâm năm 2012 ngành Hải quan.
 
* (SMS: 2756/QD-TCHQ) - Ngày 26/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2756/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 2752/QD-TCHQ) - Ngày 26/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2752/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 2743/QD-TCHQ) - Ngày 26/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2743/QĐ-TCHQ về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia. 
 
* (SMS: 2741/QD-TCHQ) - Ngày 26/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2741/QĐ-TCHQ về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. 
 
* (SMS: 2735/QD-TCHQ) - Ngày 26/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2735/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định thành lập kho ngoại quan. 
 
* (SMS: 6550/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6550/TCHQ-GSQL về việc đưa hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 80/TCT-CS) - Ngày 09/01/2012, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 80/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu. 
 
* (SMS: 25/TCT-CS) - Ngày 03/01/2012, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 25/TCT-CS về việc khởi tạo hoá đơn tự in. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 02/2012/QD-UBND) - Ngày 09/01/2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 
 
* (SMS: 85/2011/QD-UBND) - Ngày 22/12/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 85/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung một số hành lang, tuyến đường cho phép xe ô tô vận tải nặng lưu thông theo quy định tại Quyết định 66/2011/QĐ-UBND ngày 22/10/2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố. 
 
* (SMS: 82/2011/QD-UBND) - Ngày 18/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 82/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 01/2012/QD-UBND) - Ngày 04/01/2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 01/2012/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố. 
 
* (SMS: 6075/QD-UBND) - Ngày 28/12/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6075/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 5963/QD-UBND) - Ngày 23/12/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5963/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường phố giao Sở Giao thông Vận tải quản lý đồng bộ vỉa hè, lòng đường phục vụ công tác tổ chức giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2012 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.