Văn bản mới cập nhật tuần 51.2017Trong tuần vừa qua (22/12 - 28/12/2017), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, như: Nghị định 148/2017/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; Chỉ thị 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước; Chỉ thị 48/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018…


DOANH NGHIỆP

* (2100/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2100/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

* (2090/QĐ-TTg) - Ngày 26/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2090/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (5877/TCT-CS) - Ngày 22/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5877/TCT-CS về chính sách thuế.

* (5869/TCT-KK) - Ngày 22/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5869/TCT-KK về việc điều chỉnh khoản nộp ngân sách Nhà nước.

* (8313/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8313/TCHQ-TXNK về chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu dự án Đường sắt Bến Thành - Suối Tiên.

* (5817/TCT-KK) - Ngày 20/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5817/TCT-KK về việc bù trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư.

* (5810/TCT-CS) - Ngày 20/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5810/TCT-CS về chính sách thuế.

* (5791/TCT-KK) - Ngày 19/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5791/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (8225/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8225/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

* (5778/TCT-KK) - Ngày 18/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5778/TCT-KK về việc khai thuế giá trị gia tăng.

* (5678/TCT-CS) - Ngày 11/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5678/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (5675/TCT-CS) - Ngày 11/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5675/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (5667/TCT-KK) - Ngày 11/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5667/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư.

* (5763/TCT-CS) - Ngày 15/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5763/TCT-CS về chính sách thuế.

* (2497/QĐ-BTC) - Ngày 04/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2497/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (13667/VPCP-KGVX) - Ngày 25/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13667/VPCP-KGVX về việc áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất.

* (5427/TB-LĐTBXH) - Ngày 22/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 5427/TB-LĐTBXH về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

BẢO HIỂM

* (3105/QĐ-BHXH) - Ngày 15/12/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 3105/QĐ-BHXH ban hành Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (135/NQ-CP) - Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 135/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định.

* (13611/VPCP-NN) - Ngày 22/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13611/VPCP-NN về việc báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016.

* (35/2017/TT-BTNMT) - Ngày 04/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 35/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (148/2017/NĐ-CP) - Ngày 25/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2017/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

* (147/2017/NĐ-CP) - Ngày 25/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

* (13592/VPCP-QHQT) - Ngày 22/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13592/VPCP-QHQT về chủ trương sử dụng khoản vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC6.

* (133/2017/TT-BTC) - Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

* (132/2017/TT-BTC) - Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

* (2353/QĐ-BTC) - Ngày 14/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2353/QĐ-BTC về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (103/2017/TT-BTC) - Ngày 05/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 103/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (5808/TCT-CS) - Ngày 20/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5808/TCT-CS về hóa đơn chứng từ.

* (1815/QĐ-KTNN) - Ngày 19/12/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1815/QĐ-KTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm tin học.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (8413/TB-TCHQ) - Ngày 26/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8413/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Bộ mạch điều khiển chính của thang máy.

* (8412/TB-TCHQ) - Ngày 26/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8412/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Túi xách tay cho nữ hiệu LYN, LADIE'S HANDBAGS 100% PU.

* (8382/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8382/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ.

* (8276/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8276/TCHQ-TXNK về việc kê khai hải quan đối với hàng sản xuất - xuất khẩu.

* (8228/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8228/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng rễ nhân sâm thái lát tẩm mật ong.

* (8186/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8186/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Khung thân cẩu tháp.

* (8067/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8067/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với rượu bia đưa từ nước ngoài để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh.

* (8045/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8045/TCHQ-GSQL về việc thu đổi ngoại tệ tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

* (43/2017/TB-LPQT) - Ngày 30/10/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 43/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a.

* (39/2017/TB-LPQT) - Ngày 30/10/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 39/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gian về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề hải quan.

XÂY DỰNG

* (2068/QĐ-TTg) - Ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2068/QĐ-TTg về việc chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

THƯƠNG MẠI

* (12/2017/TT-BKHCN) - Ngày 28/09/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 12/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (1985/CĐ-TTg) - Ngày 23/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1985/CĐ-TTg về việc chủ động đối phó với bão số 16.

* (5922/BGDĐT-KHCNMT) - Ngày 15/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5922/BGDĐT-KHCNMT về việc xây dựng thuyết minh các Nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2018.

* (3082/QĐ-BTNMT) - Ngày 04/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3082/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (51/2017/TT-BTNMT) - Ngày 30/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 51/2017/TT-BTNMT về việc bổ sung một số điều của Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (5831/QĐ-BYT) - Ngày 27/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5831/QĐ-BYT về việc thành lập các Đoàn phúc tra chéo và Đoàn thẩm định kết quả tự chấm điểm đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

* (7370/BYT-TB-CT) - Ngày 25/12/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 7370/BYT-TB-CT về việc thực hiện nội dung Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ.

* (21944/QLD-ĐK) - Ngày 25/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21944/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (21943/QLD-ĐK) - Ngày 25/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21943/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (21942/QLD-ĐK) - Ngày 25/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21942/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước ngày 01/07/2014.

* (7349/BYT-TCCB) - Ngày 22/12/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 7349/BYT-TCCB về việc khẩn trương triển khai Kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

* (5748/QĐ-BYT) - Ngày 22/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5748/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ Y tế.

* (595/TB-VPCP) - Ngày 22/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 595/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

* (21929/QLD-CL) - Ngày 22/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21929/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 53).

* (21571/QLD-ĐK) - Ngày 20/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21571/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (5590/QĐ-BYT) - Ngày 13/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5590/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh".

* (5732/QĐ-BYT) - Ngày 21/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5732/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực".

* (5731/QĐ-BYT) - Ngày 21/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5731/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu".

* (5730/QĐ-BYT) - Ngày 21/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5730/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hóa".

* (5729/QĐ-BYT) - Ngày 21/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5729/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống".

* (5728/QĐ-BYT) - Ngày 21/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5728/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình".

* (21729/QLD-ĐK) - Ngày 21/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21729/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

* (21728/QLD-ĐK) - Ngày 21/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21728/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước 01/07/2014.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (47/CT-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

GIAO THÔNG

* (6051/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 25/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6051/BGDĐT-GDCTHSSV về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân 2018.

* (1253/QĐ-BCĐGTVT) - Ngày 22/12/2017, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải ban hành Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.

* (592/TB-VPCP) - Ngày 22/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 592/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng không Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

* (13652/VPCP-CN) - Ngày 22/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13652/VPCP-CN về việc triển khai cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước.

* (13634/VPCP-CN) - Ngày 22/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13634/VPCP-CN về dự án cầu Long Hồ, Thành phố Cam Ranh theo hình thức hợp đồng BT.

* (3535/QĐ-BGTVT) - Ngày 21/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3535/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

* (3523/QĐ-BGTVT) - Ngày 20/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3523/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

* (49/2017/TT-BGTVT) - Ngày 15/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 49/2017/TT-BGTVT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa.

* (46/2017/TB-LPQT) - Ngày 30/10/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 46/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (1986/TTg-KGVX) - Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1986/TTg-KGVX về chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam.

* (13668/VPCP-KGVX) - Ngày 25/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13668/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội.

* (2080/QĐ-TTg) - Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2080/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

* (31/2017/TT-BGDĐT) - Ngày 18/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.

* (28/2017/TT-BLĐTBXH) - Ngày 15/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (2079/QĐ-TTg) - Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2079/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia "Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam".

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (05/CT-BXD) - Ngày 22/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 05/CT-BXD về việc phát động phong trào thi đua "Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng".

* (2988/QĐ-BTNMT) - Ngày 27/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2988/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (41/2017/TT-BTTTT) - Ngày 19/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTTTT về việc quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước.

* (2342/QĐ-BTTTT) - Ngày 18/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2342/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước.

* (4588/BTTTT-KHTC) - Ngày 18/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 4588/BTTTT-KHTC về việc công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin.

* (40/2017/TT-BTTTT) - Ngày 15/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

* (39/2017/TT-BTTTT) - Ngày 15/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 39/2017/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước.

* (2331/QĐ-BTTTT) - Ngày 15/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2331/QĐ-BTTTT về việc công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (2098/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2098/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* (2082/QĐ-TTg) - Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2082/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

* (2073/QĐ-TTg) - Ngày 22/12/2017,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2073/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030.

* (2057/QĐ-TTg) - Ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2057/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* (4558/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 23/11/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4558/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

AN NINH TRẬT TỰ

* (2353/QĐ-BTTTT) - Ngày 20/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2353/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ.

CHÍNH SÁCH

* (48/CT-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 48/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (605/TB-VPCP) - Ngày 26/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 605/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và triển khai trang thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

* (604/TB-VPCP) - Ngày 26/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 604/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ủy ban Quốc gia.

* (602/TB-VPCP) - Ngày 25/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 602/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

* (13689/VPCP-QHQT) - Ngày 25/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13689/VPCP-QHQT về việc phân bổ viện trợ của Chính phủ Cô-oét cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực miền Trung.

* (600/TB-VPCP) - Ngày 23/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 600/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

* (2078/QĐ-TTg) - Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2078/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (2076/QĐ-TTg) - Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2076/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

* (2074/QĐ-TTg) - Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2074/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa.

* (16-CT/TW) - Ngày 22/12/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018.

* (599/TB-VPCP) - Ngày 22/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 599/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

* (2050/QĐ-TTg) - Ngày 19/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2050/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La.

* (2387/QĐ-BTC) - Ngày 20/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2387/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

HÀNH CHÍNH

* (2088/QĐ-TTg) - Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2088/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

* (13612/VPCP-QHĐP) - Ngày 22/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13612/VPCP-QHĐP về việc thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội.

* (3510/QĐ-BGTVT) - Ngày 19/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3510/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Danh sách cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải.

HÌNH SỰ

* (340/TANDTC-PC) - Ngày 22/12/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 340/TANDTC-PC về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán "pháo hoa nổ" trong nội địa.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (2112/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2112/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ.

* (2111/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2111/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

* (2109/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2109/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021.

* (2071/QĐ-TTg) - Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2071/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021.

* (5088/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 19/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 5088/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (10548/CT-BNN-QLCL) - Ngày 20/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (10547/CT-BNN-TCLN) - Ngày 20/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 10547/CT-BNN-TCLN về việc thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017-2018.

* (2048/CN-KHTC) - Ngày 07/12/2017, Cục Chăn nuôi ban hành Công văn 2048/CN-KHTC về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển chăn nuôi, ổn định thị trường.

* (22/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (2476/QĐ-CTN) - Ngày 01/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2476/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2475/QĐ-CTN) - Ngày 01/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2475/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2474/QĐ-CTN) - Ngày 01/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2474/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2473/QĐ-CTN) - Ngày 01/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2473/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2472/QĐ-CTN) - Ngày 01/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2472/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2471/QĐ-CTN) - Ngày 01/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2471/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2470/QĐ-CTN) - Ngày 01/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2470/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (2469/QĐ-CTN) - Ngày 01/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2469/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (2468/QĐ-CTN) - Ngày 01/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2468/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (45/2017/TB-LPQT) - Ngày 30/10/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 45/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan-ca.

HÀNG HẢI

* (2072/QĐ-TTg) - Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2072/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (13613/VPCP-CN) - Ngày 22/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13613/VPCP-CN về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT).

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (13594/VPCP-NC) - Ngày 22/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13594/VPCP-NC hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (3552/QĐ-BKHCN) - Ngày 14/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3552/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

NGOẠI GIAO

* (42/2017/TB-LPQT) - Ngày 30/10/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 42/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

* (40/2017/TB-LPQT) - Ngày 30/10/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 40/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về ưu đãi và miễn trừ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Agreement on the Privileges Immunity of the Association of Southeast Asian Nations).

 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (248/KH-UBND) - Ngày 22/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 248/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (45/2017/QĐ-UBND) - Ngày 21/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

* (246/KH-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 246/KH-UBND về việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 đối với các trường trung cấp, cao đẳng thuộc Thành phố.

* (8724/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8724/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.

* (245/KH-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 245/KH-UBND về việc phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (6456/UBND-ĐT) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6456/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

* (44/2017/QĐ-UBND) - Ngày 15/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (6433/QĐ-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6433/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản 76/2004/QĐ-UB cho phép uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em Thành phố tiếp nhận giao dự án do tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ.

* (16/CT-UBND) - Ngày 14/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND về việc chăm lo Tết Mậu Tuất 2018.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (42/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* (41/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* (40/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018 - 2019.

* (39/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* (38/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* (37/2017/QĐ-UBND) - Ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.