Trong tuần qua (từ 30/7 – 3/8), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2018; Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông…

DOANH NGHIỆP

* (7357/VPCP-ĐMDN) - Ngày 02/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7357/VPCP-ĐMDN về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

* (7356/VPCP-ĐMDN) - Ngày 02/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7356/VPCP-ĐMDN về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

* (7235/VPCP-KTTH) - Ngày 30/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7235/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn điều lệ của các Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thanh Hóa.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (100/NQ-CP) - Ngày 31/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 100/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

* (2303/TCT-CS) - Ngày 11/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2303/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (2302/TCT-CS) - Ngày 11/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2302/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (2203/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2203/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (06/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 01/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3.

BẢO HIỂM

* (3016/LĐTBXH-BHXH) - Ngày 30/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2018.

* (772/QĐ-BHXH) - Ngày 15/06/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 772/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (98/NQ-CP) - Ngày 27/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Định.

* (96/NQ-CP) - Ngày 26/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 96/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hòa Bình.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (7352/VPCP-KTTH) - Ngày 02/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7352/VPCP-KTTH về việc sửa đổi Thông tư của Bộ Tài chính.

* (16/2018/TT-NHNN) - Ngày 31/07/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* (3687/TB-KBNN) - Ngày 31/07/2018, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 3687/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2018.

* (3003/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 27/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3003/LĐTBXH-KHTC về việc hoàn thiện phương án phân bổ vốn sự nghiệp trong nước ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu 2019-2020.

* (03/CT-NHNN) - Ngày 23/07/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 03/CT-NHNN về việc tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (30/2018/QĐ-TTg) - Ngày 31/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-TTg về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư.

* (99/NQ-CP) - Ngày 30/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP về việc phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Phước Tân, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu chính.

* (4261/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4261/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.

* (4178/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4178/TCHQ-GSQL về việc phân bổ xăng dầu.

XÂY DỰNG

* (950/QĐ-TTg) - Ngày 01/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

* (07/2018/L-CTN) - Ngày 25/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 07/2018/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (272/TB-VPCP) - Ngày 01/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 272/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc khắc phục sạt lở do mưa lũ tại tỉnh Hòa Bình.

* (936/QĐ-TTg) - Ngày 30/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 936/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

* (930/QĐ-TTg) - Ngày 28/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 930/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020.

* (264/TB-VPCP) - Ngày 27/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 264/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn từ năm 2017 đến nay và triển khai công tác những tháng cuối năm 2018.

* (910/QĐ-TTg) - Ngày 25/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 910/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

* (05/2018/L-CTN) - Ngày 25/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 05/2018/L-CTN về việc công bố Luật Đo đạc và bản đồ.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (266/TB-VPCP) - Ngày 27/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 266/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

* (14545/QLD-CL) - Ngày 27/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14545/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (14542/QLD-CL) - Ngày 27/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14542/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (14514/QLD-ĐK) - Ngày 27/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14514/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (14513/QLD-ĐK) - Ngày 27/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14513/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (14487/QLD-CL) - Ngày 26/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14487/QLD-CL về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan.

* (14424/QLD-CL) - Ngày 26/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14424/QLD-CL về việc xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (14114/QLD-CL) - Ngày 24/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14114/QLD-CL về việc xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (440/QĐ-QLD) - Ngày 05/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 440/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162.

GIAO THÔNG

* (955/TTg-CN) - Ngày 27/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 955/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

* (954/TTg-CN) - Ngày 26/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 954/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (2692/QĐ-BGDĐT) - Ngày 26/07/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về công tác kiểm tra.

* (3147/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 26/07/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3147/BGDĐT-GDCTHSSV về việc thống kê, tổng hợp số lượng chính thức học sinh lớp 1 năm học 2018-2019.

* (14/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 20/07/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (454/QĐ-UBDT) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 454/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2021.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (1238/QĐ-BTTTT) - Ngày 25/07/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1238/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục các thủ tục hành chính mới của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2020.

* (06/2018/L-CTN) - Ngày 25/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 06/2018/L-CTN về việc công bố Luật An ninh mạng.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (04/2018/L-CTN) - Ngày 25/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 04/2018/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

* (7068/VPCP-QHQT) - Ngày 25/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7068/VPCP-QHQT về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN.

AN NINH TRẬT TỰ

* (01/2018/L-CTN) - Ngày 22/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 01/2018/L-CTN về việc công bố Luật Quốc phòng.

CHÍNH SÁCH

* (268/TB-VPCP) - Ngày 31/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 268/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

* (457/QĐ-UBDT) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 457/QĐ-UBDT về việc điều chỉnh tổ chức chủ trì đề tài bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20.

* (456/QĐ-UBDT) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 456/QĐ-UBDT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian và kinh phí đề tài bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20.

* (7198/VPCP-CN) - Ngày 30/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7198/VPCP-CN về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

* (3005/LĐTBXH-BĐG) - Ngày 27/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3005/LĐTBXH-BĐG về việc tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

* (2968/LĐTBXH-BĐG) - Ngày 24/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2968/LĐTBXH-BĐG về việc triển khai Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới.

* (2955/LĐTBXH-VPQGGN) - Ngày 23/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2955/LĐTBXH-VPQGGN về việc triển khai thực hiện Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 12/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025.

* (2953/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 23/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2953/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định 99/2018/NĐ-CP.

HÀNH CHÍNH

* (676/QĐ-VPCP) - Ngày 27/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 676/QĐ-VPCP về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

* (03/2018/L-CTN) - Ngày 25/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 03/2018/L-CTN về việc công bố Luật Tố cáo.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (932/QĐ-TTg) - Ngày 28/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 932/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

* (918/QĐ-TTg) - Ngày 27/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 918/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021.

* (813/KH-UBDT) - Ngày 26/07/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch 813/KH-UBDT về việc thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

* (899/QĐ-TTg) - Ngày 24/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 899/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

* (898/QĐ-TTg) - Ngày 24/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 898/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

* (897/QĐ-TTg) - Ngày 24/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 897/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

* (1589/QĐ-BGTVT) - Ngày 24/07/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1589/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban chỉ đạo và Điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch các Hội nghị STOM, ATM trong năm 2019.

* (2128/QĐ-TCHQ) - Ngày 23/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2128/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Mục I và Mục II Phần A quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 2386/QĐ-TCHQ ngày 28/07/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

CÔNG NGHIỆP

* (7130/VPCP-KGVX) - Ngày 27/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7130/VPCP-KGVX về việc triển khai các nội dung liên quan Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (937/QĐ-TTg) - Ngày 30/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 937/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lương thực cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại tỉnh Thanh Hóa.

* (263/TB-VPCP) - Ngày 27/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 263/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp.

* (2926/QĐ-BNN-CBTTNS) - Ngày 23/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2926/QĐ-BNN-CBTTNS về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án "Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản".

* (2908/QĐ-BNN-TY) - Ngày 23/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2908/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng chống dịch bệnh động vật.

* (2876/QĐ-BNN-PC) - Ngày 18/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2876/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (11/2018/TT-BTP) - Ngày 30/07/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước.

* (2076/QĐ-BTP) - Ngày 30/07/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2076/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Bộ Tư pháp.

* (453/QĐ-UBDT) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 453/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch triển khai "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018-2020 của Ủy ban Dân tộc.

* (2787/BTP-PBGDPL) - Ngày 30/07/2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2787/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

* (2057/QĐ-BTP) - Ngày 26/07/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2057/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ ngày 05/04/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021.

* (954/QĐ-CTN) - Ngày 05/07/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 954/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

NGOẠI GIAO

* (931/QĐ-TTg) - Ngày 28/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 931/QĐ-TTg về việc ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xinh-ga-po về các nguyên tắc hoạt động của Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Xinh-ga-po.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (3853/QĐ-UBND) - Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3853/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (3464/UBND-KGVX) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3464/UBND-KGVX về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2018-2019.

* (3412/UBND-NC) - Ngày 26/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3412/UBND-NC về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

* (3756/QĐ-UBND) - Ngày 25/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3756/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội.

* (3397/UBND-KT) - Ngày 25/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3397/UBND-KT về việc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

* (3317/UBND-NC) - Ngày 23/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3317/UBND-NC về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về công tác phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn Thành phố.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (32/2018/QĐ-UBND) - Ngày 26/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp đánh giá tác động, góp ý, thẩm định; rà soát, đánh giá; công bố, công khai; khai thác dữ liệu thủ tục hành chính và báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (30/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH AN GIANG

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (18/CT-UBND) - Ngày 13/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (30/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

UBND TỈNH BẠC LIÊU

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.