Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định 691/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020…

DOANH NGHIỆP

* (745/TTg-ĐMDN) - Ngày 12/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 745/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chuyển thành công ty cổ phần.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (225/CP-KTTH) - Ngày 06/06/2018, Chính phủ ban hành Công văn 225/CP-KTTH về việc đính chính Biểu thuế nhập khẩu.

* (5343/VPCP-KTTH) - Ngày 06/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5343/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

* (3144/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3144/TCHQ-TXNK về việc đóng tài khoản một số Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại.

* (3092/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3092/TCHQ-TXNK về chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Quyết định 229/QĐ-TTg.

* (46/2018/TT-BTC) - Ngày 14/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2018/TT-BTC về việc quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (610/UBDT-VP135) - Ngày 07/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 610/UBDT-VP135 về việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018.

* (06/2018/TT-BNV) - Ngày 31/05/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2018/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (75/NQ-CP) - Ngày 13/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 75/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh.

* (73/NQ-CP) - Ngày 06/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh.

* (72/NQ-CP) - Ngày 06/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (54/2018/TT-BTC) - Ngày 08/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021.

* (1610/QĐ-TCHQ) - Ngày 31/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1610/QĐ-TCHQ về việc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công (không bao gồm mua sắm tài sản công nghệ thông tin) tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

* (28/2018/TT-BTC) - Ngày 28/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (3243/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3243/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng xe nâng hàng nhập khẩu.

* (3233/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3233/TCHQ-GSQL về việc triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định 1931/QĐ-BCT và 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

* (2061/QĐ-BNN-BVTV) - Ngày 05/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2061/QĐ-BNN-BVTV về việc tiếp tục nhập khẩu lúa mì từ Ucraina.

* (1723/QĐ-TCHQ) - Ngày 05/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1723/QĐ-TCHQ về việc ban hành Yêu cầu năng lực lĩnh vực kiểm tra sau thông quan.

* (3101/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3101/TCHQ-TXNK về vướng mắc phân loại hàng hóa.

XÂY DỰNG

* (04/2018/TT-BXD) - Ngày 20/05/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2018/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

THƯƠNG MẠI

* (5428/VPCP-KTTH) - Ngày 07/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5428/VPCP-KTTH về hội nghị chuyên đề về Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (5555/VPCP-CN) - Ngày 12/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5555/VPCP-CN về việc chuyển đổi mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng sang làm nguyên liệu sản xuất vôi.

* (705/QĐ-TTg) - Ngày 07/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.      

* (2205/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 06/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2205/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019.

* (1385/QĐ-BKHCN) - Ngày 22/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1385/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Chất lượng nước - Phát thải nguồn tĩnh.

* (1384/QĐ-BKHCN) - Ngày 22/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1384/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia - Chất lượng nước.

* (1383/QĐ-BKHCN) - Ngày 22/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1383/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (10808/QLD-MP) - Ngày 11/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10808/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.

* (10396/QLD-ĐK) - Ngày 06/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10396/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (10395/QLD-ĐK) - Ngày 06/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10395/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (10394/QLD-ĐK) - Ngày 06/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10394/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (10374/QLD-MP) - Ngày 06/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10374/QLD-MP về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm.

* (15/2018/TT-BYT) - Ngày 30/05/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (2275/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 08/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2275/LĐTBXH-KHTC về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2018.

GIAO THÔNG

* (1194/QĐ-BGTVT) - Ngày 08/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1194/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

* (752/TTg-CN) - Ngày 13/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 752/TTg-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (318/QĐ-UBDT) - Ngày 12/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 318/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2025".

* (2288/LĐTBXH-TCGDNN) - Ngày 11/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2288/LĐTBXH-TCGDNN về việc báo cáo đánh giá cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

* (86/2018/NĐ-CP) - Ngày 06/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (1555/QĐ-BKHCN) - Ngày 06/06/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1555/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn.

* (1547/QĐ-BKHCN) - Ngày 04/06/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1547/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn.

* (1546/QĐ-BKHCN) - Ngày 04/06/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1546/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn.

* (1475/QĐ-BKHCN) - Ngày 30/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1475/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo.

* (1265/QĐ-BKHCN) - Ngày 14/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1265/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

* (1264/QĐ-BKHCN) - Ngày 14/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1264/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

* (1263/QĐ-BKHCN) - Ngày 14/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1263/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

* (1262/QĐ-BKHCN) - Ngày 14/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1262/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

* (1261/QĐ-BKHCN) - Ngày 14/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1261/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

* (1260/QĐ-BKHCN) - Ngày 14/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1260/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (2260/LĐTBXH-VP) - Ngày 08/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2260/LĐTBXH-VP về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

* (613/UBDT-TCCB) - Ngày 07/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 613/UBDT-TCCB về việc lập hồ sơ tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2018 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (854/QĐ-BTTTT) - Ngày 04/06/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 854/QĐ-BTTTT về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (1064/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 28/03/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược năm 2018 (đợt 1).

CHÍNH SÁCH

* (712/QĐ-TTg) - Ngày 12/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 712/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025.

* (713/QĐ-TTg) - Ngày 12/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 713/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum trong thời gian giáp hạt năm 2018.

* (210/TB-VPCP) - Ngày 08/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 210/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

* (706/QĐ-TTg) - Ngày 07/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 706/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035.

* (25/2018/QĐ-TTg) - Ngày 06/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

* (2200/LĐTBXH-NCC) - Ngày 06/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2200/LĐTBXH-NCC về việc hỗ trợ người có công với cách mạng và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

* (691/QĐ-TTg) - Ngày 05/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 691/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

HÀNH CHÍNH

* (608/UBDT-VP) - Ngày 07/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 608/UBDT-VP về việc rà soát thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (719/QĐ-TTg) - Ngày 14/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 719/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hạnh giữ chức vụ Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

* (718/QĐ-TTg) - Ngày 14/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 718/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội.

* (709/QĐ-TTg) - Ngày 08/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 709/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021.

* (707/QĐ-TTg) - Ngày 08/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 707/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021.

* (308/QĐ-UBDT) - Ngày 07/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 308/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

* (307/QĐ-UBDT) - Ngày 07/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 307/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng.

* (217/QĐ-BCĐQG515) - Ngày 07/06/2018, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ban hành Quyết định 217/QĐ-BCĐQG515 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (2250/QĐ-BNN-QLCL) - Ngày 12/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2250/QĐ-BNN-QLCL về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 43/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

* (2143/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 07/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2143/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

* (4239/BNN-BVTV) - Ngày 04/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 4239/BNN-BVTV về việc tăng cường phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

* (1958/QĐ-BNN-PC) - Ngày 30/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1958/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ.

* (1871/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 24/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1871/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành Định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương.

* (1311/QĐ-BKHCN) - Ngày 17/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1311/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Phân bón.

* (1200/QĐ-BKHCN) - Ngày 08/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1200/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Quy trình giám định, bình tuyển lợn giống.

* (1199/QĐ-BKHCN) - Ngày 08/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1199/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Cây công nghiệp lâu năm - Điều, Hồ tiêu.

* (1198/QĐ-BKHCN) - Ngày 08/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1198/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia - Phân bón.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (1301/QĐ-BTP) - Ngày 07/06/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1301/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp.

* (748/QĐ-CTN) - Ngày 16/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 748/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (747/QĐ-CTN) - Ngày 16/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 747/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (746/QĐ-CTN) - Ngày 16/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 746/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (745/QĐ-CTN) - Ngày 16/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 745/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (744/QĐ-CTN) - Ngày 16/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 744/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (743/QĐ-CTN) - Ngày 16/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 743/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (742/QĐ-CTN) - Ngày 16/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 742/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (38/2018/TT-BGTVT) - Ngày 11/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 38/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung cứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (131/KH-UBND) - Ngày 11/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 131/KH-UBND về việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong phát triển hệ thống nước sạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

* (2576/UBND-KT) - Ngày 08/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2576/UBND-KT về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế.

* (2803/QĐ-UBND) - Ngày 07/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2803/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tỷ lệ 1/500 - Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 3 tại Khu Công viên phần mềm (các ô quy hoạch ký hiệu 1.10.1, 1.10.3, 1.10.4, 1.10.5, 1.10.6).

* (130/KH-UBND) - Ngày 07/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 130/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh Thành phố Hà Nội (PCI) năm 2018 và các năm tiếp theo.

* (129/KH-UBND) - Ngày 07/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND về việc chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (2422/QĐ-UBND) - Ngày 06/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2422/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2018.

* (2421/QĐ-UBND) - Ngày 06/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2421/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của Thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 15/03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND TP. HẢI PHÒNG


* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh.

* (11/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loạt đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (15/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH LONG AN

* (31/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH CÀ MAU

* (10/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức chi nhuận bút, thù lao cho người viết tin, bài đã đăng, phát trên Tờ tin, Đặc san, Đài Truyền thanh, Trạm Truyền thanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.