Trong tuần qua (từ 23/02 – 02/03), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản mới, trong đó có: Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Quyết định 241/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội…

DOANH NGHIỆP

* (26/2018/NĐ-CP) - Ngày 28/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* (54/QĐ-TCT66) - Ngày 13/02/2018, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Quyết định 54/QĐ-TCT66 về việc ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (1853/VPCP-KTTH) - Ngày 27/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1853/VPCP-KTTH về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thanh lý gỗ cao su.

* (241/QĐ-TTg) - Ngày 23/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 241/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

* (17/2018/TT-BTC) - Ngày 09/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

* (14/2018/TT-BTC) - Ngày 07/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

* (13/2018/TT-BTC) - Ngày 06/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

* (01/2018/TT-BTC) - Ngày 02/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (01/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 27/02/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2018/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động Thương binh và Xã hội.

* (34/2017/TT-BLĐTBXH) - Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (74/TB-VPCP) - Ngày 26/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 74/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về xử lý kết luận thanh tra Dự án khu chung cư, biệt thự, nhà vườn, du lịch Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

* (253/TTg-NN) - Ngày 22/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 253/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Long An.

* (15/NQ-CP) - Ngày 13/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 15/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (09/2018/QĐ-TTg) - Ngày 01/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-TTg về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

* (2170/BTC-KBNN) - Ngày 26/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2170/BTC-KBNN về việc hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang Mục lục ngân sách Nhà nước mới.

* (03/2018/TT-NHNN) - Ngày 23/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

* (41/CP-KTTH) - Ngày 13/02/2018, Chính phủ ban hành Công văn 41/CP-KTTH về việc đính chính Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

* (2030/BTC-QLCS) - Ngày 13/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2030/BTC-QLCS về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (454/QĐ-TCHQ) - Ngày 26/02/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 454/QĐ-TCHQ về việc mở rộng kho ngoại quan.

* (920/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/02/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 920/TCHQ-TXNK về hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

XÂY DỰNG

* (271/TTg-CN) - Ngày 27/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 271/TTg-CN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

* (01/CT-BXD) - Ngày 07/02/2018, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về việc tổ chức Tết và tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (02/2018/TT-BXD) - Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (75/TB-VPCP) - Ngày 26/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 75/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển.

* (590/QĐ-BCT) - Ngày 21/02/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 590/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018.

* (1377/BCT-TTTN) - Ngày 21/02/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1377/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (539/QĐ-BCT) - Ngày 09/02/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 539/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1105/QĐ-BCT ngày 30/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.

* (538/QĐ-BCT) - Ngày 09/02/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 538/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2968/QĐ-BCT ngày 18/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

* (537/QĐ-BCT) - Ngày 09/02/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 537/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

* (536/QĐ-BCT) - Ngày 09/02/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 536/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (235/QĐ-BTNMT) - Ngày 23/01/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 235/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 23/01/2018.

* (61/2017/TT-BTNMT) - Ngày 22/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 61/2017/TT-BTNMT quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (1471/QĐ-BYT) - Ngày 27/02/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1471/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 19.

* (1085/BYT-QLD) - Ngày 27/02/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 1085/BYT-QLD về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

* (3592/QLD-TTra) - Ngày 27/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3592/QLD-TTra về việc tăng cường quản lý sản phẩm sát trùng.

* (3400/QLD-ĐK) - Ngày 23/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3400/QLD-ĐK về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3396/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3396/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3395/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3395/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3394/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3394/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3393/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3393/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3392/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3392/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3391/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3391/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

* (3390/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3390/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3389/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3389/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3388/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3388/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3387/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3387/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3386/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3386/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3385/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3385/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1710/VPCP-KGVX) - Ngày 13/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1710/VPCP-KGVX về việc xử lý thông tin báo nêu liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế.

* (3198/QLD-ĐK) - Ngày 12/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3198/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3197/QLD-ĐK) - Ngày 12/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3197/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3194/QLD-ĐK) - Ngày 12/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3194/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (03/2018/TT-BYT) - Ngày 09/02/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

* (139/NQ-CP) - Ngày 31/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

GIAO THÔNG

* (06/CT-TTg) - Ngày 27/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

* (1796/VPCP-CN) - Ngày 26/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1796/VPCP-CN về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

* (1791/VPCP-CN) - Ngày 26/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1791/VPCP-CN về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

* (236/QĐ-TTg) - Ngày 23/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 236/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (73/TB-VPCP) - Ngày 23/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 73/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

* (1755/VPCP-CN) - Ngày 23/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1755/VPCP-CN về việc thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng.

* (254/TTg-CN) - Ngày 22/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 254/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn Thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

* (321/QĐ-BGTVT) - Ngày 09/02/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 321/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

* (06/2018/TT-BGTVT) - Ngày 07/02/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 06/2018/TT-BGTVT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển.

* (07/2018/TT-BGTVT) - Ngày 07/02/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (693/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 27/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 693/BGDĐT-GDCTHSSV về việc báo cáo tình hình thực hiện nền nếp, kỷ luật trong trường học.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (08/2018/QĐ-TTg) - Ngày 23/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

* (22/2018/NĐ-CP) - Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

* (07/2018/QĐ-TTg) - Ngày 23/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (2275/BTC-VP) - Ngày 28/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2275/BTC-VP về việc xử lý công chức vi phạm.

* (223/QĐ-BHXH) - Ngày 12/02/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 223/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (16/NQ-CP) - Ngày 27/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (243/QĐ-BTTTT) - Ngày 13/02/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 243/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin.

* (227/QĐ-BTTTT) - Ngày 12/02/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 227/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

* (48/2017/TT-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 48/2017/TT-BTTTT về việc quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (05/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 22/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 05/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn.

* (04/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 22/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker.

* (03/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 19/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn.

* (02/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 19/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 02/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate.

AN NINH TRẬT TỰ

* (23/2018/NĐ-CP) - Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

CHÍNH SÁCH

* (77/TB-VPCP) - Ngày 27/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 77/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc rà soát, làm rõ một số nội dung của Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La.

* (1835/VPCP-QHĐP) - Ngày 27/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1835/VPCP-QHĐP về đề án xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK.

* (525/BTTTT-CV) - Ngày 23/02/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 525/BTTTT-CV về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

HÀNH CHÍNH

* (04/CĐ-KBNN) - Ngày 28/02/2018, Kho bạc Nhà nước ban hành Công điện 04/CĐ-KBNN về việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao sau kỳ nghỉ Tết.

* (78/TB-VPCP) - Ngày 27/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 78/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

* (1772/VPCP-QHĐP) - Ngày 23/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1772/VPCP-QHĐP về việc phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 22 và thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* (455/BTTTT-VP) - Ngày 09/02/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 455/BTTTT-VP về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH

* (55/QĐ-UBDT) - Ngày 09/02/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 55/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" năm 2018.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (63/QĐ-BĐMDN) - Ngày 26/02/2018, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành Quyết định 63/QĐ-BĐMDN về việc giao nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

CÔNG NGHIỆP

* (1783/VPCP-CN) - Ngày 24/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1783/VPCP-CN về việc quy hoạch phát triển Công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (687/QĐ-BNN-PC) - Ngày 27/02/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 687/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/12/2017.

* (608/QĐ-BNN-TCLN) - Ngày 13/02/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 608/QĐ-BNN-TCLN về việc ban hành "Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong khu vực rừng ven biển".

* (02/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 31/01/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (316/QĐ-BTP) - Ngày 27/02/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 316/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

* (242/QĐ-TTg) - Ngày 26/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 242/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn năm 2018-2022.

* (288/QĐ-BTP) - Ngày 21/02/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 288/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020.

* (539/BTP-PBGDPL) - Ngày 21/02/2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 539/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018.

* (284/QĐ-BTP) - Ngày 13/02/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 284/QĐ-BTP về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2018.

* (262/QĐ-BTP) - Ngày 08/02/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 262/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý.

HÀNG HẢI

* (08/2018/TT-BGTVT) - Ngày 22/02/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2018/TT-BGTVT về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.

AN NINH QUỐC GIA

* (21/2018/NĐ-CP) - Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 

* (318/QĐ-BKHCN) - Ngày 12/02/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 318/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (921/QĐ-UBND) - Ngày 27/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 921/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Vành đai 3,5 với đường Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500.

* (893/QĐ-UBND) - Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 893/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội.

* (891/QĐ-UBND) - Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 891/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả".

* (52/KH-UBND) - Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 52/KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".

* (51/KH-UBND) - Ngày 23/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 51/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội.

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Phụ lục tại Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (699/UBND-KGVX) - Ngày 21/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 699/UBND-KGVX về việc triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

* (782/QĐ-UBND) - Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 782/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

* (48/KH-UBND) - Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 48/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (658/UBND-KT) - Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 658/UBND-KT về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống rét đậm, rét hại.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

* (592/QĐ-UBND) - Ngày 08/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 592/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (502/QĐ-UBND) - Ngày 05/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 502/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (10/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (09/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (08/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (07/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc xử lý các loại phương tiện giao thông vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc bổ sung danh sách chợ nông thôn đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 01/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 30/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (02/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc tổ chức xác định giá đất cụ thể và quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Bình Dương từ năm 2018-2022.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (02/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3).

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.