Trong 02 tuần qua (từ 09/02 - 22/02/2018), LuatVietnam đã cập nhật đã nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Thông tư 02/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Công điện 240/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

DOANH NGHIỆP

* (72/TB-VPCP) - Ngày 14/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 72/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

* (219/QĐ-TTg) - Ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 219/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* (1333/VPCP-KTTH) - Ngày 06/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1333/VPCP-KTTH về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

* (20/2018/NĐ-CP) - Ngày 05/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2018/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (1647/VPCP-KTTH) - Ngày 13/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1647/VPCP-KTTH về thuế bảo vệ môi trường.

* (63/TB-VPCP) - Ngày 12/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 63/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018.

* (931/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/02/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 931/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy.

* (552/TCT-TNCN) - Ngày 09/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 552/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân. 

* (536/TCT-CS) - Ngày 09/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 536/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (784/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/02/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 784/TCHQ-TXNK về việc hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp.

* (783/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/02/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 783/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

* (509/TCT-CS) - Ngày 07/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 509/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (511/TCT-CS) - Ngày 07/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 511/TCT-CS về thuế nhà thầu.

* (459/TCT-KK) - Ngày 02/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 459/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (442/TCT-KK) - Ngày 01/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 442/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu.

* (426/TCT-CS) - Ngày 30/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 426/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (407/TCT-TNCN) - Ngày 29/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 407/TCT-TNCN về việc kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công khi tổng hợp dữ liệu quyết toán.

* (05/2018/TT-BTC) - Ngày 22/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (585/LĐTBXH-PC) - Ngày 09/02/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 585/LĐTBXH-PC về việc giải đáp vướng mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc của người lao động và trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; và lịch nghỉ hàng năm.

* (560/LĐTBXH-BHXH) - Ngày 06/02/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 560/LĐTBXH-BHXH về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

* (398/KH-BCĐTƯ) - Ngày 24/01/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ban hành Kế hoạch 398/KH-BCĐTƯ về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (213/TTg-NN) - Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 213/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

* (11/2018/TT-BTC) - Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

* (10/2018/TT-BTC) - Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (02/2018/TT-NHNN) - Ngày 12/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 02/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (543/TCT-CS) - Ngày 09/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 543/TCT-CS về việc cấp hóa đơn lẻ.

* (542/TCT-CS) - Ngày 09/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 542/TCT-CS về hóa đơn điện tử.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (780/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/02/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 780/TCHQ-TXNK về việc xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu.

* (297/QĐ-TCHQ) - Ngày 06/02/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 297/QĐ-TCHQ về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.


XÂY DỰNG

* (225/TTg-CN) - Ngày 14/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 225/TTg-CN về dự án Nhà máy kính siêu mỏng chất lượng cao tại tỉnh Ninh Bình.

* (198/QĐ-TTg) - Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 198/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.


THƯƠNG MẠI

* (213/QĐ-TTg) - Ngày 12/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 213/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng".

* (58/TB-VPCP) - Ngày 09/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (215/QĐ-TTg) - Ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 215/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San.

* (01/2018/TT-BTNMT) - Ngày 07/02/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 01/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar.

* (76/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

* (74/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 74/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

* (73/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 73/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (153/CT-BYT) - Ngày 13/02/2018, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 153/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đường hô hấp trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa xuân năm 2018.

* (188/KCB-NV) - Ngày 13/02/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 188/KCB-NV về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Cúm.

* (186/KCB-NV) - Ngày 13/02/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 186/KCB-NV về việc thực hiện Thông tư 51/2017/TT-BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

* (945/BYT-QLD) - Ngày 12/02/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 945/BYT-QLD về việc thực hiện Luật Dược số 105/2016/QH13 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017.

* (3106/QLD-ĐK) - Ngày 12/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3106/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước 01/07/2014.

* (3099/QLD-CL) - Ngày 12/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3099/QLD-CL về việc bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

* (3092/QLD-KD) - Ngày 09/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3092/QLD-KD về việc đảm bảo thuốc phục vụ nhu cầu điều trị.

* (2948/QLD-ĐK) - Ngày 09/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2948/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3090/QLD-ĐK) - Ngày 09/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3090/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3088/QLD-ĐK) - Ngày 09/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3088/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (3087/QLD-ĐK) - Ngày 09/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3087/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (2949/QLD-ĐK) - Ngày 09/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2949/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (2852/QLD-ĐK) - Ngày 08/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2852/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (2918/QLD-ĐK) - Ngày 08/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2918/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (2917/QLD-ĐK) - Ngày 08/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2917/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (618/BYT-KCB) - Ngày 25/01/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 618/BYT-KCB về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực.

GIAO THÔNG

* (1525/VPCP-CN) - Ngày 12/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1525/VPCP-CN về việc báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: "Tình hình khai thác kinh doanh hàng không của Công ty bay dịch vụ hàng không, tuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo".

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (01/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 26/01/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

* (38/TB-VPCP) - Ngày 24/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 38/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (05/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 22/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 05/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn.

* (04/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 22/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker.

* (03/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 19/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn.

* (02/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 19/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 02/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate.

* (10/2017/TT-BVHTTDL) - Ngày 29/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 10/2017/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo.

* (09/2017/TT-BVHTTDL) - Ngày 29/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 09/2017/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông.


CHÍNH SÁCH

* (240/CĐ-TTg) - Ngày 21/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 240/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (1725/BC-VPCP) - Ngày 20/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Báo cáo 1725/BC-VPCP về việc tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (66/TB-VPCP) - Ngày 13/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 66/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018.

* (62/TB-VPCP) - Ngày 10/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 62/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

* (61/TB-VPCP) - Ngày 10/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 61/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

* (05/CT-TTg) - Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

* (13/NQ-CP) - Ngày 08/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018.

HÀNH CHÍNH

* (53/QĐ-BCĐCCHC) - Ngày 13/02/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định 53/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (1665/VPCP-KSTT) - Ngày 13/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1665/VPCP-KSTT về liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử.

* (210/QĐ-TTg) - Ngày 10/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 210/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

* (197/QĐ-TTg) - Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 197/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

* (196/QĐ-TTg) - Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 196/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

* (485/NQ-UBTVQH14) - Ngày 08/02/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 485/NQ-UBTVQH14 về giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết tháng 6 năm 2017.

* (57/TB-VPCP) - Ngày 08/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 57/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 896.

* (1425/VPCP-KSTT) - Ngày 08/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1425/VPCP-KSTT về việc thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

* (51/QĐ-UBDT) - Ngày 07/02/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 51/QĐ-UBDT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

* (464/BNV-CCHC) - Ngày 30/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 464/BNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (46/QĐ-BCĐKPBMHH) - Ngày 09/02/2018, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam ban hành Quyết định 46/QĐ-BCĐKPBMHH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

* (45/QĐ-BCĐKPMHH) - Ngày 09/02/2018, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam ban hành Quyết định 45/QĐ-BCĐKPMHH về việc thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

* (189/QĐ-TTg) - Ngày 08/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 189/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

* (188/QĐ-TTg) - Ngày 08/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 188/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

* (181/QĐ-TTg) - Ngày 06/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 181/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (523/QĐ-BNN-TY) - Ngày 07/02/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 523/QĐ-BNN-TY về việc xuất cấp vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sơn La phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc.

* (517/QĐ-BNN-KTHT) - Ngày 07/02/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 517/QĐ-BNN-KTHT về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (17/2018/NĐ-CP) - Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (216/QĐ-TTg) - Ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 216/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Quyết định 50/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4. 

* (199/QĐ-TTg) - Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 199/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực.

* (01/2018/TT-BQP) - Ngày 05/01/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 01/2018/TT-BQP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ngành Thi hành án Quân đội.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (217/QĐ-TTg) - Ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 217/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (56/TB-VPCP) - Ngày 08/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 56/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (758/QĐ-UBND) - Ngày 09/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 758/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố năm 2018.

* (629/UBND-KT) - Ngày 09/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 629/UBND-KT về việc triển khai cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (608/UBND-THCB) - Ngày 08/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 608/UBND-THCB về việc khai thác, sử dụng Công báo điện tử.

* (130/TB-UBND) - Ngày 06/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 130/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về việc tiếp tục mở rộng không gian đi bộ trong Khu vực phố cổ Hà Nội.    

UBND TỈNH AN GIANG

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG


* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 30/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.