Trong tuần vừa qua (29/12/2017 - 05/01/2018), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, như: Nghị định 160/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023; Nghị định 159/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022; Công văn 87/VPCP-NC về vụ nổ tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

DOANH NGHIỆP

* (2133/QĐ-TTg) - Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2133/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam.

* (136/NQ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* (3643/QĐ-BGTVT) - Ngày 27/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3643/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải.

* (2393/QĐ-BTTTT) - Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2393/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (160/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 160/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023.

* (159/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 159/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022.

* (157/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022.

* (149/2017/NĐ-CP) - Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 149/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022.

* (8403/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8403/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (17/LĐTBXH-TCCB) - Ngày 03/01/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 17/LĐTBXH-TCCB về việc nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

* (5445/LĐTBXH-QHLĐTL) - Ngày 25/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5445/LĐTBXH-QHLĐTL về việc đôn đốc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

BẢO HIỂM

* (161/2017/NĐ-CP) - Ngày 29/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP ngày 31/03/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.

* (1286/TB-BYT-BHXH VN) - Ngày 30/11/2017, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo liên tịch 1286/TB-BYT-BHXH VN về kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Hội nghị giải quyết vướng mắc trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (01/CT-TTg) - Ngày 03/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

* (609/TB-VPCP) - Ngày 28/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 609/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý vi phạm trong việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng, sử dụng các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

ĐẦU TƯ

* (03/TB-VPCP) - Ngày 03/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 03/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về một số cơ chế đặc thù triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường bức xúc dân sinh.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (23/2017/TT-NHNN) - Ngày 29/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 23/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.  

* (20/2017/TT-NHNN) - Ngày 29/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2017/TT-NHNN quy định về bán khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính.

* (6289/TB-KBNN) - Ngày 29/12/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 6289/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2018.

* (19/2017/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 19/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* (18/2017/TT-NHNN) - Ngày 27/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

* (151/2017/NĐ-CP) - Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

* (138/2017/TT-BTC) - Ngày 25/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

* (779/QĐ-UBDT) - Ngày 22/12/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 779/QĐ-UBDT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

* (17304/BTC-KBNN) - Ngày 21/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17304/BTC-KBNN về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

* (131/2017/TT-BTC) - Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 131/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

* (2575/QĐ-BTC) - Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2575/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (8517/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8517/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách.

* (8500/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8500/TCHQ-TXNK về tiêu chí phân biệt "thiết bị gia dụng".

* (8472/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8472/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Bàn là hơi không dùng điện.

* (8436/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8436/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng lưu huỳnh.

* (8402/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8402/TCHQ-TXNK về việc phân loại lò vi sóng kết hợp.

* (4755/QĐ-BCT) - Ngày 21/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4755/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, Quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

XÂY DỰNG

* (1997/TTg-CN) - Ngày 28/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1997/TTg-CN về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

* (1264/QĐ-BXD) - Ngày 18/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1264/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây dựng không nung.

* (12/2017/TT-BXD) - Ngày 30/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị.

THƯƠNG MẠI

* (51/BCT-TTTN) - Ngày 04/01/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 51/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (38/VPCP-NN) - Ngày 03/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 38/VPCP-NN về việc thu thập, tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính.

* (63/2017/TT-BTNMT) - Ngày 22/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 63/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000.

* (65/2017/TT-BTNMT) - Ngày 22/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (1450/KH-BYT) - Ngày 01/12/2017, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 1450/KH-BYT về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện dân chủ cơ sở; Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp", chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018.

* (7464/BYT-BH) - Ngày 01/12/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 7464/BYT-BH về việc hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ Y tế.

* (5859/QĐ-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5859/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 18).

* (5891/QĐ-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5891/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2018.

* (7492/BYT-QLD) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 7492/BYT-QLD về việc bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc.

* (22380/QLD-ĐK) - Ngày 29/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22380/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (22381/QLD-ĐK) - Ngày 29/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22381/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (22379/QLD-ĐK) - Ngày 29/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22379/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (22374/QLD-ĐK) - Ngày 29/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22374/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/07/2014.

* (48/2017/TT-BYT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 48/2017/TT-BYT về việc quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (5842/QĐ-BYT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5842/QĐ-BYT về việc phê duyệt và công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017.

* (22248/QLD-ĐK) - Ngày 28/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22248/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhâp khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (22247/QLD-ĐK) - Ngày 28/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22247/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (22246/QLD-ĐK) - Ngày 28/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22246/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/07/2014.

* (22245/QLD-ĐK) - Ngày 28/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22245/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

* (10/CT-BYT) - Ngày 26/12/2017, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 10/CT-BYT về việc tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế.

* (22118/QLD-ĐK) - Ngày 26/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22118/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (22117/QLD-ĐK) - Ngày 26/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22117/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (22116/QLD-ĐK) - Ngày 26/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22116/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (22115/QLD-ĐK) - Ngày 26/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22115/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/07/2014.

* (09/CT-BCĐTƯVSATTP) - Ngày 25/12/2017, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương ban hành Chỉ thị 09/CT-BCĐTƯVSATTP về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018.

* (571/QĐ-QLD) - Ngày 18/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 571/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 34 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm).

CHỨNG KHOÁN

* (1205/QĐ-UBCK) - Ngày 27/12/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 1205/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

GIAO THÔNG

* (2119/QĐ-TTg) - Ngày 28/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2119/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế.

* (3672/QĐ-BGTVT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3672/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải.

* (13856/VPCP-CN) - Ngày 28/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13856/VPCP-CN về việc rà soát các dự án giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT).

* (2113/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2113/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Thành phố Hà Nội.

* (3303a/QĐ-BGTVT) - Ngày 29/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3303a/QĐ-BGTVT về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (31/2017/TT-BLĐTBXH) - Ngày 28/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

* (6122/BGDĐT-TĐKT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6122/BGDĐT-TĐKT về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

* (13796/VPCP-QHQT) - Ngày 27/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13796/VPCP-QHQT về việc thành lập Trường Đại học Quản lý Châu Âu tại Việt Nam.

* (6088/BGDĐT-CSVC) - Ngày 26/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6088/BGDĐT-CSVC về việc rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

* (2605/QĐ-BTP) - Ngày 20/12/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2605/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2018 - 2020.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (2099/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2099/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (15/2017/TT-BKHCN) - Ngày 15/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 15/2017/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị".

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (43/VPCP-KSTT) - Ngày 03/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 43/VPCP-KSTT về việc đề xuất cải cách thủ tục hành chính quy định liên quan đến cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.

* (2395/QĐ-BTTTT) - Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2395/QĐ-BTTTT về việc công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

* (2392/QĐ-BTTTT) - Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2392/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.

* (40/2017/TT-BTTTT) - Ngày 15/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

* (39/2017/TT-BTTTT) - Ngày 15/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 39/2017/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (2128/QĐ-TTg) - Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2128/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

* (2127/QĐ-TTg) - Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2127/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030.

* (2089/QĐ-TTg) - Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2089/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 6).

* (5088/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 19/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 5088/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

AN NINH TRẬT TỰ

* (87/VPCP-NC) - Ngày 03/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 87/VPCP-NC về vụ nổ tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

CHÍNH SÁCH

* (01/TB-VPCP) - Ngày 02/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 01/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

* (01/NQ-CP) - Ngày 01/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

* (01/QĐ-TTg) - Ngày 01/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

* (162/2017/NĐ-CP) - Ngày 30/12/2017, Chính phủ ban hành  Nghị định 162/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

* (2140/QĐ-TTg) - Ngày 30/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2140/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020".

* (33/2017/TT-BLĐTBXH) - Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội.

* (612/TB-VPCP) - Ngày 29/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 612/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025, tại phiên họp lần thứ nhất năm 2017.

* (615/TB-VPCP) - Ngày 29/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 615/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

* (2125/QĐ-TTg) - Ngày 28/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2125/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên.

* (2124/QĐ-TTg) - Ngày 28/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2124/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 về việc phê duyệt Đề án "Xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế".

* (13818/VPCP-KGVX) - Ngày 28/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13818/VPCP-KGVX về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020.

* (13714/VPCP-KSTT) - Ngày 26/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13714/VPCP-KSTT về công cụ rà soát, đánh giá điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn và thông lệ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

* (13762/VPCP-QHQT) - Ngày 26/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13762/VPCP-QHQT về việc tổ chức Tọa đàm về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

* (13761/VPCP-QHQT) - Ngày 26/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13761/VPCP-QHQT về việc tổ chức Tọa đàm về thành tựu đối ngoại, hội nhập quốc tế năm 2017.

* (13710/VPCP-QHQT) - Ngày 26/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13710/VPCP-QHQT về kết quả Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Bỉ về hợp tác kinh tế.

HÀNH CHÍNH

* (02/TB-VPCP) - Ngày 03/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 02/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

* (2689/QĐ-BTP) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2689/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2018.

* (152/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2017/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

* (41/2017/TT-BTTTT) - Ngày 19/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTTTT về việc quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước.

* (2588/QĐ-BTC) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2588/QĐ-BTC về việc đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

* (4195/QĐ-TCHQ) - Ngày 18/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 4195/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (2136/QĐ-TTg) - Ngày 30/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2136/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đoàn Thái Sơn giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (2108/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2108/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* (2106/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2106/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

CÔNG NGHIỆP

* (34/2017/TT-BCT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 34/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.

* (33/2017/TT-BCT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 33/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

* (32/2017/TT-BCT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 32/2017/TT-BCT về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

* (31/2017/TT-BCT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 31/2017/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò.

* (30/2017/TT-BCT) - Ngày 26/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 30/2017/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò. 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (1998/TTg-NN) - Ngày 28/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1998/TTg-NN về việc chuyển dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khấu Quán Thẻ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý.

* (27/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 25/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

* (24/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (35/HD-VKSTC) - Ngày 28/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 35/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018.

* (4867/QĐ-BCT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4867/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

* (299/QĐ-CA) - Ngày 28/12/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 299/QĐ-CA về việc công bố án lệ.

* (3644/QĐ-BGTVT) - Ngày 27/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3644/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải.

* (08/2017/TT-BTP) - Ngày 15/11/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2017/TT-BTP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (56/2017/TT-BTNMT) - Ngày 08/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 56/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp.

* (55/2017/TT-BTNMT) - Ngày 08/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 55/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (82/CT-BTTTT) - Ngày 22/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 82/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (6649/UBND-KGVX) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6649/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (256/KH-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 256/KH-UBND về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn Thành phố năm 2018.

* (254/KH-UBND) - Ngày 28/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 254/KH-UBND về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (253/KH-UBND) - Ngày 26/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 253/KH-UBND về công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2018.    

* (252/KH-UBND) - Ngày 26/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 252/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018.

* (251/KH-UBND) - Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 251/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/09/2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (66/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 66/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý.

* (65/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 65/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV.

* (63/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 63/2017/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (43/2017/QĐ-UBND) - Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.

UBND TỈNH LONG AN

* (67/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An.

* (66/2017/QĐ-UBND) - Ngày 06/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 66/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (32/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (52/2017/QĐ-UBND) - Ngày 08/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.