(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn 

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 2917/QD-TCHQ) - Ngày 28/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2917/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 và tiếp tục triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 9454/VPCP-KTTH) - Ngày 06/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9454/VPCP-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 86/2017/TT-BTC) - Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.

BẢO HIỂM

* (SMS: 3475/BHXH-BT) - Ngày 17/08/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3475/BHXH-BT về việc chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 9267/VPCP-NN) - Ngày 31/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9267/VPCP-NN về việc cho phép triển khai thí điểm cơ chế tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung tại Thái Bình, Hà Nam.

* (SMS: 80/2017/TT-BTC) - Ngày 02/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 12/2017/TT-NHNN) - Ngày 31/08/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

* (SMS: 1292/QD-TTg) - Ngày 29/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1292/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 3).

* (SMS: 1533/QD-NHNN) - Ngày 20/07/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1533/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020".

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 77/2017/TT-BTC) - Ngày 28/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 5636/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5636/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Buồng điều trị bằng đèn hồng ngoại".

* (SMS: 5601/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5601/TCHQ-TXNK về việc hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 8178/BCT-TTTN) - Ngày 05/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8178/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 3299/QD-BCT) - Ngày 24/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3299/QĐ-BCT về việc đính chính một số nội dung của Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/2017 của Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

* (SMS: 3283/QD-BCT) - Ngày 21/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3283/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1307/QD-TTg) - Ngày 03/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1307/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung.

* (SMS: 1305/QD-TTg) - Ngày 03/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1305/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016.

* (SMS: 1304/QD-TTg) - Ngày 03/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1304/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

* (SMS: 19/2017/TT-BTNMT) - Ngày 26/07/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long.

* (SMS: 14/2017/TT-BTNMT) - Ngày 20/07/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2017/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 3932/QD-BYT) - Ngày 28/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3932/QĐ-BYT về việc thành lập Tiểu ban Giám sát tử vong mẹ và đáp ứng khu vực phía Bắc.

* (SMS: 3931/QD-BYT) - Ngày 28/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3931/QĐ-BYT về việc thành lập Tiểu ban Giám sát tử vong mẹ và đáp ứng khu vực phía Nam.

* (SMS: 12941/QLD-DK) - Ngày 24/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12941/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 12940/QLD-DK) - Ngày 24/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12940/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu.

GIAO THÔNG

* (SMS: 9358/VPCP-CN) - Ngày 01/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9358/VPCP-CN về dự án đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định.

* (SMS: 406/TB-VPCP) - Ngày 31/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 406/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 22/2017/TT-BGDDT) - Ngày 06/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.

* (SMS: 1309/QD-TTg) - Ngày 05/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1309/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

* (SMS: 4026/BGDDT-GDCTHSSV) - Ngày 01/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4026/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

* (SMS: 4025/BGDDT-GDCTHSSV) - Ngày 01/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4025/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2017-2018.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 2168/QD-BKHCN) - Ngày 15/08/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2168/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) - Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số.

* (SMS: 2167/QD-BKHCN) - Ngày 15/08/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2167/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Đường sắt khổ 1000mm.

* (SMS: 1961/QD-BKHCN) - Ngày 27/07/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1961/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Bê tông nhựa - Thu hồi nhựa đường từ dung dịch sau khi chiết bằng phương pháp Abson.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 101/2017/ND-CP) - Ngày 01/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1459/QD-BTTTT) - Ngày 01/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1459/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện.

* (SMS: 1458/QD-BTTTT) - Ngày 01/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1458/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông.

* (SMS: 1443/QD-BTTTT) - Ngày 30/08/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1443/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

* (SMS: 1439/QD-BTTTT) - Ngày 30/08/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1439/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin.

* (SMS: 1438/QD-BTTTT) - Ngày 30/08/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1438/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính.

* (SMS: 1278/QD-BTTTT) - Ngày 03/08/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1278/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet".

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 9351/VPCP-CN) - Ngày 01/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9351/VPCP-CN về việc xây dựng Nghị định quy định quản lý hoạt động phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động thể thao, du lịch, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 411/TB-VPCP) - Ngày 05/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 411/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai công tác những tháng cuối năm 2017.

* (SMS: 408/TB-VPCP) - Ngày 01/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 408/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ IX Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

* (SMS: 1310/TTg-CN) - Ngày 01/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1310/TTg-CN về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 407/TB-VPCP) - Ngày 31/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 407/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1312/QD-TTg) - Ngày 06/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1312/QĐ-TTg về việc giao đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

* (SMS: 1302/QD-TTg) - Ngày 03/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1302/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* (SMS: 692/QD-HDQGTNN) - Ngày 03/09/2017, Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước ban hành Quyết định 692/QĐ-HĐQGTNN về việc phê duyệt danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 15/2017/TT-BCT) - Ngày 31/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2017/TT-BCT về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 102/2017/ND-CP) - Ngày 01/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP về việc đăng ký biện pháp bảo đảm.

* (SMS: 9353/VPCP-PL) - Ngày 01/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9353/VPCP-PL về việc ban hành một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật.

* (SMS: 2486/QD-BGTVT) - Ngày 23/08/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2486/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 4231/UBND-KGVX) - Ngày 29/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4231/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 50/2017/QD-UBND) - Ngày 30/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự Làng Đại học Thủ Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

* (SMS: 49/2017/QD-UBND) - Ngày 28/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

* (SMS: 4236/QD-UBND) - Ngày 08/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4236/QĐ-UBND về việc ban hành Danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 1).

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 58/2017/QD-UBND) - Ngày 01/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 58/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 01/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 73/2017/QD-UBND) - Ngày 01/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 73/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 72/2017/QD-UBND) - Ngày 31/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 72/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018.

* (SMS: 71/2017/QD-UBND) - Ngày 31/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 71/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 70/2017/QD-UBND) - Ngày 28/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 69/2017/QD-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 69/2017/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".

* (SMS: 68/2017/QD-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 68/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH HÀ NAM

 

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 31/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 18/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 08/CT-UBND) - Ngày 18/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH KON TUM

* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 31/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại Khu Thương mại - Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 42/2017/QD-UBND) - Ngày 30/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

* (SMS: 16/CT-UBND) - Ngày 30/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 56/2017/QD-UBND) - Ngày 29/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 56/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 23/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 18/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 07/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 12/CT-UBND) - Ngày 17/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 11/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 19/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 18/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất trồng, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 18/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 12/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quy trình chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 12/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Doanh nghiệp tư nhân cấp thoát nước Thanh Minh, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.