(LuatVietnam)
 Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 11/08/2012 - 17/08/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
DOANH NGHIỆP

* (SMS: 133/2012/TT-BTC) - Ngày 13/08/2012,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2012/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

* (SMS: 10784/BTC-TCHQ) - Ngày 10/08/2012,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 10784/BTC-TCHQ về việc giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 127/2012/TT-BTC) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 127/2012/TT-BTC dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

* (SMS: 125/2012/TT-BTC) - Ngày 30/07/2012,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 125/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

* (SMS: 2700/TCT-CS) - Ngày 30/07/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2700/TCT-CS về việc xác định ngành nghề kinh doanh.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 4239/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4239/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế.

* (SMS: 4238/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4238/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Chương trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.

* (SMS: 4237/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4237/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 4234/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4234/TCHQ-TXNK về việc bổ sung phí THC vào trị giá tính thuế đối với các lô hàng đã nhập khẩu.

* (SMS: 134/2012/TT-BTC) - Ngày 13/08/2012,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 134/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51.

* (SMS: 4216/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4216/TCHQ-TXNK về việc kế toán tiền phạt chậm nộp.

* (SMS: 2774/LDTBXH-TCDN) - Ngày 10/08/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2774/LĐTBXH-TCDN về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" năm 2012.

* (SMS: 4187/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4187/TCHQ-TXNK về trị giá tính thuế hàng nhập khẩu sau khi thuê gia công ở nước ngoài.

* (SMS: 4168/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4168/TCHQ-TXNK về việc tính phạt chậm nộp thuế.

* (SMS: 4166/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4166/TCHQ-TXNK về việc miễn truy thu số thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3838/BNN-TC) - Ngày 09/08/2012,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3838/BNN-TC về việc đề xuất sửa đổi các quy định về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp theo hướng khuyến khích đầu tư trong nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và nông thôn.

* (SMS: 4149/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4149/TCHQ-TXNK về việc không thu thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu.

* (SMS: 4112/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4112/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu ô tô bị tạm giữ phục vụ điều tra.

* (SMS: 126/2012/TT-BTC) - Ngày 07/08/2012,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 126/2012/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên.

* (SMS: 4104/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4104/TCHQ-TXNK về việc xác định phí bản quyền.

* (SMS: 4075/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4075/TCHQ-TXNK về thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilong đóng gói hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài.

* (SMS: 4074/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4074/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ Dự án ưu đãi đầu tư.

* (SMS: 4068/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4068/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 2797/TCT-KK) - Ngày 03/08/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2797/TCT-KK về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 và gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 4, 5, 6 năm 2012.

* (SMS: 2796/TCT-KK) - Ngày 03/08/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2796/TCT-KK về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản.

* (SMS: 2781/TCT-CS) - Ngày 03/08/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2781/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với quả lọc thận nhân tạo.

* (SMS: 2780/TCT-CS) - Ngày 03/08/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2780/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với chiết khấu hàng hóa.

* (SMS: 2768/TCT-CS) - Ngày 02/08/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2768/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu.

* (SMS: 2738/TCT-CS) - Ngày 31/07/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2738/TCT-CS về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với du thuyền.

* (SMS: 2727/TCT-CS) - Ngày 31/07/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2727/TCT-CS về chứng từ thanh toán thông qua Ví điện tử.

* (SMS: 10179/BTC-TCDN) - Ngày 31/07/2012,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 10179/BTC-TCDN về mức thu lệ phí cà phê Hội viên năm 2012.

* (SMS: 2704/TCT-KK) - Ngày 30/07/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2704/TCT-KK về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu.

* (SMS: 3838/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/07/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3838/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thuế bảo vệ môi trường.

* (SMS: 2470/TCT-CC) - Ngày 12/07/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2470/TCT-CC về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài.

* (SMS: 9433/BTC-CST) - Ngày 13/07/2012,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 9433/BTC-CST về việc điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Zeolite và giảm thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng ATH và Soda Flake Caustic.

* (SMS: 2449/TCT-KK) - Ngày 10/07/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2449/TCT-KK về việc nhắc nộp hồ sơ khai thuế bằng dịch vụ tin nhắn.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 2836/LDTBXH-ATLD)
- Ngày 15/08/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2836/LĐTBXH-ATLĐ về việc tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

* (SMS: 2775/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/08/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2775/LĐTBXH-LĐTL về chế độ, chính sách đặc thù đối với công nhân hầm lò.

* (SMS: 2750/LDTBXH-LDTL) - Ngày 09/08/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2750/LĐTBXH-LĐTL về việc lấy ý kiến phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2013 trong các loại hình doanh nghiệp.

* (SMS: 2761/LDTBXH-VL) - Ngày 09/08/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2761/LĐTBXH-VL về việc tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

* (SMS: 990/QD-BLDTBXH) - Ngày 06/08/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 990/QĐ-BLĐTBXH về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 10843/BTC-QLCS) - Ngày 13/08/2012,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 10843/BTC-QLCS về việc thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản Nhà nước, quyền sử dụng đất.

* (SMS: 20/2012/QD-UBND) - Ngày 08/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 20/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước giao cho các cơ quan hành chính, tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 19/2012/QD-UBND) - Ngày 08/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất trong khu dân cư có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 6058/BKHDT-GSTDDT) - Ngày 13/08/2012
, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 6058/BKHĐT-GSTĐĐT về việc báo cáo về thực trạng công tác giám sát và đánh giá đầu tư. 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 21/2012/QD-UBND) - Ngày 14/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 21/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 23/2012/TT-NHNN) - Ngày 09/08/2012,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 23/2012/TT-NHNN quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt. 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 2846/TCT-CS) - Ngày 09/08/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2846/TCT-CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng ghi bằng ngoại tệ. 

* (SMS: 2765/TCT-CS) - Ngày 02/08/2012,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2765/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 4263/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4263/TCHQ-GSQL về vướng mắc về vận đơn chở suốt và C/O mẫu AK.

* (SMS: 4253/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4253/TCHQ-TXNK về vướng mắc thủ tục chuyển hàng tạm nhập tái xuất sang tiêu thụ nội địa.

* (SMS: 4244/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4244/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

* (SMS: 4233/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4233/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn phân loại linh kiện nhập khẩu.

* (SMS: 39/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 13/08/2012,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

* (SMS: 4224/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4224/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng cá Saba đông lạnh.

* (SMS: 4215/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4215/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Băng Betacam, băng Digital loại chưa ghi.

* (SMS: 4214/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4214/TCHQ-TXNK về đồng tiền thanh toán trên tờ khai hải quan.

* (SMS: 536/GSQL-GQ1)
- Ngày 13/08/2012,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 536/GSQL-GQ1 về thời điểm nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu.

* (SMS: 531/GSQL-GQ1) - Ngày 13/08/2012,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 531/GSQL-GQ1 về thủ tục chuyển khẩu hàng hóa.

* (SMS: 4196/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4196/TCHQ-GSQL về việc xem xét tính hợp lệ của C/O mẫu AK.

* (SMS: 4184/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4184/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại nơi sản xuất.

* (SMS: 529/GSQL-GQ2) - Ngày 10/08/2012,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 529/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 528/GSQL-GQ2) - Ngày 10/08/2012,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 528/GSQL-GQ2 về việc thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu cung ứng cho hợp đồng gia công.

* (SMS: 517/GSQL-GQ2) - Ngày 09/08/2012,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 517/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 7141/BCT-XNK) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Công Thương ban hành Công văn 7141/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất điện thoại di động để sửa chữa.

* (SMS: 7140/BCT-XNK) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Công Thương ban hành Công văn 7140/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất thiết bị y tế.

* (SMS: 7133/BCT-XNK) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Công Thương ban hành Công văn 7133/BCT-XNK về việc nhập khẩu muối theo hạn ngạch thuế quan.

* (SMS: 4115/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4115/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng tồn động quá thời hạn gửi kho ngoại quan.

* (SMS: 4124/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4124/TCHQ-GSQL về việc cấp giấy phép tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô.

* (SMS: 4111/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4111/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa mặt hàng chất làm đầy da.
 
* (SMS: 4106/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4106/TCHQ-TXNK về việc nhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện để lắp ráp ô tô của Công ty Nissan Việt Nam.

* (SMS: 4102/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4102/TCHQ-TXNK về việc áp mã HS cho mặt hàng cao su xuất khẩu.

* (SMS: 512/GSQL-GQ2) - Ngày 07/08/2012,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 512/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu nguyên liệu để đặt gia công ở nước ngoài.

* (SMS: 510/GSQL-GQ1) - Ngày 06/08/2012,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 510/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan khi thông quan hóa chất.

* (SMS: 508/GSQL-TH) - Ngày 06/08/2012,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 508/GSQL-TH về việc vướng mắc nghiệp vụ.

* (SMS: 6712/BCT-XNK) - Ngày 25/07/2012,
Bộ Công Thương ban hành Công văn 6712/BCT-XNK về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng.

* (SMS: 3810/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/07/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3810/TCHQ-TXNK về tên khoa học và phân loại cá Saba Nhật Bản.

XÂY DỰNG

* (SMS: 1040/QD-TTg) - Ngày 08/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1040/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cơ sở doanh trại các đơn vị mới thành lập thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an giai đoạn 2012 - 2020.

* (SMS: 5955/VPCP-KTN) - Ngày 08/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5955/VPCP-KTN về việc điều chỉnh dự án và bố trí vốn tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 1911/QD-BNN-KH) - Ngày 13/08/2012,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1911/QĐ-BNN-KH về giá mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia năm 2012.

* (SMS: 1992/QD-BTC) - Ngày 09/08/2012,
Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1992/QĐ-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.

* (SMS: 15/2012/TT-BKHCN) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 15/2012/TT-BKHCN quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

* (SMS: 4539/QD-BCT) - Ngày 07/08/2012,
Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4539/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010 - 2010, định hướng đến năm 2025".

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 6134/BCT-TCNL) - Ngày 11/07/2012,
Bộ Công Thương ban hành Công văn 6134/BCT-TCNL về việc thúc đẩy triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Bộ theo quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định của Chính phủ có liên quan.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 3249/BHXH-CSYT) - Ngày 10/08/2012,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3249/BHXH-CSYT về việc báo cáo chi khám chữa bệnh 6 tháng năm 2012 và dự báo chi khám chữa bệnh năm 2012, 2013.

* (SMS: 810/KCB-NV) - Ngày 03/08/2012,
Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 810/KCB-NV về việc công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

* (SMS: 2620/QD-BYT) - Ngày 27/07/2012,
Bộ Y tế ban hành Quyết định 2620/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh". 

GIAO THÔNG

* (SMS: 6225/VPCP-KTN) - Ngày 15/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6225/VPCP-KTN về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo.

* (SMS: 6095/VPCP-KTN) - Ngày 13/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6095/VPCP-KTN về việc giải trình việc để tai nạn giao thông tăng cao.

* (SMS: 32/2012/TT-BGTVT) - Ngày 09/08/2012,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 32/2012/TT-BGTVT quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ.

* (SMS: 09/CT-BGTVT) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 09/CT-BGTVT về việc tăng cường các giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

* (SMS: 1873/QD-BGTVT) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1873/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

* (SMS: 5990/VPCP-KTN) - Ngày 08/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5990/VPCP-KTN về việc triển khai Dự án đầu tư và xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* (SMS: 6505/BGTVT-KCHT) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 6505/BGTVT-KCHT về việc cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km 10 + 357 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng.

* (SMS: 6108/BGTVT-VT) - Ngày 27/07/2012,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 6108/BGTVT-VT về việc chấp thuận Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch quốc tế Bình Minh tổ chức đoàn caravan Trung Quốc vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 4141/QD-UBND) - Ngày 14/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4141/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4140/QD-UBND) - Ngày 14/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4140/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2012 - 2015.

* (SMS: 5212/BGDDT-GDDT) - Ngày 13/08/2012,
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5212/BGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục dân tộc.

* (SMS: 5156/BGDDT-TTr) - Ngày 10/08/2012,
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5156/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2012 - 2013.

* (SMS: 128/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 09/08/2012,
Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 21/2012/CT-UBND) - Ngày 09/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 21/2012/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 19/2012/TT-BLDTBXH) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 19/2012/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản; May thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cà phê, ca cao; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản.

* (SMS: 1152/TTg-QHQT) - Ngày 08/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1152/TTg-QHQT về việc phê duyệt Danh mục Dự án "Phát triền giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng" sử dụng ODA của Chính phủ Hà Lan.

* (SMS: 5755/VPCP-TH) - Ngày 02/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5755/VPCP-TH về việc triển khai thực hiện các Thông tư liên quan đến giáo dục và đào tạo.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 292/TB-VPCP) - Ngày 14/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 292/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. 

* (SMS: 4792/NHNN-CNTH) - Ngày 01/08/2012,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 4792/NHNN-CNTH về việc hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT về công nghệ thông tin.

DÂN SỰ

* (SMS: 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC) - Ngày 01/08/2012,
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong tố tụng dân sự. 

BẢO HIỂM

* (SMS: 3256/BHXH-CSXH) - Ngày 13/08/2012,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3256/BHXH-CSXH về việc phản ánh vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 2454/BNN-TCCB) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2454/BNN-TCCB về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên cao cấp.

* (SMS: 1276/QD-KTNN) - Ngày 19/07/2012,
Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1276/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định tạm thời thời về một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác thuộc Kiểm toán Nhà nước.

VĂN HÓA-THÔNG TIN

* (SMS: 1083/QD-TTg) - Ngày 14/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1083/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (Tỷ lệ 1/2000).

* (SMS: 216/TB-UBND) - Ngày 14/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 216/TB-UBND về việc treo cờ tổ quốc chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

* (SMS: 3101/QD-BVHTTDL) - Ngày 13/08/2012,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3101/QĐ-BVHTTDL về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia tổ chức Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt Nam - Lào năm 2012.

* (SMS: 2313/QD-BTP) - Ngày 10/08/2012,
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2313/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

* (SMS: 1158/TTg-KTN) - Ngày 09/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1158/TTg-KTN về việc điều chỉnh nhiệm vụ tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/06/2012 của Chính phủ.

* (SMS: 1041/QD-TTg) - Ngày 08/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1041/QĐ-TTg về việc công nhận các xã An toàn khu II thuộc tỉnh Bắc Giang.

* (SMS: 3054/QD-BVHTTDL) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3054/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng và tổ chức biểu diễn 02 Chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

* (SMS: 1008/QD-LDTBXH) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu Bảo trợ xã hội".

* (SMS: 827/QD-BTNMT) - Ngày 08/06/2012,
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 827/QĐ-BTNMT về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 6277/UBND-VX) - Ngày 14/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6277/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

* (SMS: 3937/KH-UBND) - Ngày 09/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch 3937/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 64/BC-LDTBXH)
- Ngày 14/08/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo 64/BC-LĐTBXH về tình hình triển khai các chương trình giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2012.

* (SMS: 40/NQ-CP) - Ngày 09/08/2012,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công".

* (SMS: 5988/VPCP-DP) - Ngày 08/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5988/VPCP-ĐP về việc lập Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung tâm An toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 41/NQ-CP) - Ngày 15/08/2012,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

* (SMS: 293/TB-VPCP) - Ngày 14/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 293/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

* (SMS: 65/BC-LDTBXH) - Ngày 14/08/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo 65/BC-LĐTBXH về công tác cải cách hành chính tháng 8 năm 2012.

* (SMS: 3088/QD-BVHTTDL) - Ngày 10/08/2012,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ.

* (SMS: 4602/QD-BCT) - Ngày 09/08/2012,
Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4602/QĐ-BCT về việc đính chính Quyết định 4346/QĐ-BCT ngày 17/08/2010 của Bộ Công Thương.

* (SMS: 3918/UBND-KSTTHC) - Ngày 08/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3918/UBND-KSTTHC về việc thực hiện công bố và rà soát thủ tục hành chính theo Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 05/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 10629/BTC-QLCS) - Ngày 08/08/2012,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 10629/BTC-QLCS về việc cập nhật số liệu tài sản mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2011, 2012.

* (SMS: 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC) - Ngày 01/08/2012,
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính.

* (SMS: 3911/QD-UBND) - Ngày 01/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3911/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.

* (SMS: 607/QD-BNV) - Ngày 16/07/2012,
Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 607/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luật.

* (SMS: 62/2012/ND-CP) - Ngày 13/08/2012,
Chính phủ ban hành Nghị định 62/2012/NĐ-CP về việc quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1379/QD-KTNN) - Ngày 14/08/2012,
Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1379/QĐ-KTNN về việc phân công công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 1075/QD-TTg) - Ngày 13/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1075/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020.

* (SMS: 1071/QD-TTg) - Ngày 13/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1071/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Công tác tài chính quy mô nhỏ.* (SMS: 61/2012/ND-CP) - Ngày 10/08/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2012/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

* (SMS: 1061/QD-TTg) - Ngày 10/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1061/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 04/2012/TT-BKHDT) - Ngày 13/08/2012,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

* (SMS: 6015/VPCP-KTN) - Ngày 09/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6015/VPCP-KTN về việc điều chỉnh bổ sung một số khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 1195/QD-BNN-TC) - Ngày 14/08/2012,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1195/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch năm 2012 - Dự án Phòng chống cúm gia cầm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2014.

* (SMS: 6135/VPCP-KTN) - Ngày 13/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6135/VPCP-KTN về việc kiểm tra, báo cáo việc vi phạm pháp luật về đê điều ở Hà Nội.

* (SMS: 3753/BNN-KH) - Ngày 06/08/2012,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3753/BNN-KH về việc điều tra thu thập số liệu về đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu dùng sản phẩm ngành nông - lâm - thủy sản.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 24/2012/TT-BGTVT) - Ngày 29/06/2012,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 24/2012/TT-BGTVT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông Vận tải.

* (SMS: 1263/QD-KTNN) - Ngày 17/07/2012,
Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1263/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng Kiểm toán Nhà nước.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 1087/QD-TTg) - Ngày 15/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1087/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước ASEAN về chống khủng bố.

* (SMS: 6045/VPCP-QHQT) - Ngày 10/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6045/VPCP-QHQT về việc tổ chức sự kiện "Gặp gỡ Việt - Nhật 2012" tại Nhật Bản.

* (SMS: 287/TB-VPCP) - Ngày 09/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 287/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Năm hữu nghị Việt - Nhật 2013.

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 1211/TTg-KTN) - Ngày 14/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1211/TTg-KTN về chủ trương đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

* (SMS: 1210/TTg-QHQT) - Ngày 14/08/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1210/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ.

* (SMS: 725/QD-BNV) - Ngày 10/08/2012,
Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 725/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam.

* (SMS: 10800/BTC-TCDN) - Ngày 10/08/2012,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 10800/BTC-TCDN về việc triển khai thực hiện Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 35/2012/QD-UBND) - Ngày 08/08/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4032/QD-UBND) -
Ngày 08/08/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4032/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

* (SMS: 286/TB-VPCP) - Ngày 08/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 286/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

* (SMS: 5956/VPCP-KTN) - Ngày 08/08/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5956/VPCP-KTN về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn năm 2012 Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.