tuyển sinh đại học 2021

Lọc bài viết theo:

Chỉ dùng bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi xác nhận nhập học 05/07/2021

Từ ngày 16/7/2021, Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học chính thức được áp dụng có nhiều nội dung mới đáng chú ý.

Quy định mới về đối tượng ưu tiên tuyển sinh đại học 01/07/2021

Một số Điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục Mầm non được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT.

Cập nhật: Danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ năm 2021 07/05/2021

Đến nay, đã có nhiều trường đại học công bố tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ trung học phổ thông (THPT).